lördag 5 maj 2007

Taxi och klimat

Ännu en solig dag men hösnuvan gör sig påmind. Det kliar i näsan och den rinner. Men dagen är perfekt för att ännu en lördag kampanja om skolan på torget. Enkät om skolan finns här också.

Men det är tur att jag har egen bil för att ta mig dit. Sedan man infört prov för taxi igen (har inte tänkt på att det var avskaffat) har bara 69 av 190 klarat sig. Knappt var tredje. Det är ungefär 37 700 taxichaufförer som inte har fått göra prov skriver SvD. Om andelen som skulle klarat sig är densamma som de som prövat nu skulle det vara ungefär 200000 som kör taxibil och inte är kompetenta för det. Förmodligen kör de också skolskjutsar. Lite skrämmande. Där borde kommunerna agera och se till att det bara är "kollade" chaufförer som får köra.

Ett argument för att Brämhults kommundel ska få behålla sina egna skolskjutsar där vi vet vem som kör.
Klimatrapporten har fått finansminister Anders Borg kan tänka sig höja skatten på bensin. Det viktigaste i det han säger är att man ska beskatta koldioxidutsläppen direkt vid källan. Sedan visar det sig i artikeln att han både är fältbiolog och har vandrat i fjällen. Definitivt ett plus.

Det som inte jag får att gå riktigt ihop med minskning av utsläpp är att man ska söka jobb 10 mil bort om man är arbetslös. Finns det då inte kollektivtrafik så bidrar den som måste köra bil 20 mil om dagen till rejäla utsläpp. Därmed inte sagt att jag inte tycker att man måste pröva alla möjligheter för att få ett arbete. Men som sagt ekvationen går inte riktigt ihop.

Om vi i Sverige som redan ligger långt framme tittar på ytterligare åtgärder för att minska koldioxidutsläppen så är Kina tyst som muren (!!). Och utan de stora länderna så kommer vi inte långt med att begränsa uppvärmningen.

Till sist. Enligt en rapport bromsar den organiserade brottsligheten tillväxten i Stockholm. (fömodligen är även övriga delar av landet drabbat). Det är människohandeln som ökar mest. Där har alla de som till exempel köper sex, många gånger helt vanliga svenska män med fru och barn, ett stort ansvar. Jag ger mig sjutton på att många som gör det nästa dag beklagar sig över att brottsligheten ökar. Tänk efter före. Finns ingen marknad finns heller ingen flicksmuggling. Samma sak gäller spritsmuggling.

1 kommentar:

Unknown sa...

Tvinga människor köra bil 20 mil om dagen och höj bensinskatten. De ökande skatteintäkterna kan läggas på miljövård och polis. Det senare lär behövas, då kriminell förvärvsverksamhet relativt sett kommer att te sig mer lockande. Om detta är bara rundgång får beräknas exakt. Det gör man säkert inte. Bara ett är säkert i slutänden: det arbetande folket vår vidkännas ännu en kraftig försämring av levnadsstandard och livskvalitet. Där har vi sanningen om "det nya arbetarpartiet" som vill "befria oss från utanförskap". Varför är vi inte imponerade.