lördag 23 november 2013

Julen närmar sig mm

Nu lyser julljusen i Borås. Bara en månad kvar till julafton och jag har hämtat mig efter den gångna veckan med 24 timmars budgetdebatt. En lugn och lördagskväll med tid för reflektioner med Så mycket bättre i 1470065_10151867695869132_414931472_nbakgrunden. Lite väl rött kanske men ok som bakgrund.

Budgetdebatten blev bättre än tidigare upplagor om än lika lång. Den här gången blev ämne för ämne debatterat på ett mer strukturerat sätt. Men någon förändring i budgettexten blev det dock inte. Visst borde det gå att förkorta debattiden. Med bra planering borde man klara sig på en dag. Tycker jag. Jag vet att man inte får begränsa talartiden men visst skulle vi kunna komma överens om att sätta en tidsgräns per område. Men nästa gång det är budgetdebatt är det ett nytt fullmäktige med nya ledamöter. Vet ju inte ens om jag är med då.

Som den politikernörd jag är kunde jag inte hålla mig borta från att lyssna en del till Sverigedemokraternas diskussioner på sina landsdagar. Blir lite fascinerad eller snarare beklämd av att de kan ägna en timma åt till att diskutera hemlösa katter medan debatten om människor som är hemlösa på grund av krig eller annan förföljelse saknas fullständigt. Katter är individer enligt deras sätt att se men vad är människor på flykt i deras ögon. Blir så trött på deras resonemang. Likaså vill de plocka russinen ur kakan när det gäller EU. SD vill ha frihandel och att studenter ska kunna röra sig fritt mellan länder. Dessutom pratar de om att man ska påverka i EU samtidigt som de vill gå ur. Får inte till konsekvensen i resonemanget.

I veckan fanns i tidningen NU en intervju med mig som ordförande i Liberala Företagare om landsmötesbesluten. 1404703_10151865393019132_1050579105_o

måndag 18 november 2013

Kort rapport från landsmötet

Så var då Folkpartiets landsmöte avslutat för den här gången. För min del var det det nionde landsmötet även om jag första gången mest höll till i köksregionerna. Den här gången var jag ersättare men fick hoppa in i tre pass. Företagande, allmänpolitik och jämställdhet. Foto: Ann-Marie Ekström  pläderar för en god företagarpolitikPassade också på att gå upp i talarstolen i alla tre, med företagande som tema.  Inför landsmötet hade jag skrivit åtta egna motioner och varit medundertecknare på ytterligare ett femtontal. Av de egna hade redan två fått bifall av partistyrelsen innan landsmötet. Att Medborgardialog är viktigt liksom att arbetsintegrerat socialt företagande är viktigt för personer med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa. Däremot var det läge att kämpa för bättre villkor för småföretag när det gäller offentlig upphandling. Och borttagande av sjuklöneansvaret. Båda två gick igenom emot partistyrelsens förslag. Även om det alltid är roligt att få bifall på en motion så är det lite roligare när man får kämpa för det. Faktum är att jag nästan på varje landsmöte som jag deltagit i fått igenom en motion i sittande församling. Den här gången är det dock lite större. Det är till Folkpartiets partiprogram som vi ska gå till val på. Även om inte min motion om att stärka kvinnors företagande gick igenom under företagandeavsnittet så finns en punkt om att öka kvinnors företagande är prioriterat för folkpartiet. I samma punkt finns också med att mångfald inom välfärdssektorn är viktig för ökande av möjligheterna att byta arbetsgivare, göra karriär och starta eget.

Och när det gäller valfrihet inom välfärdssektorn så är beslutet att det är kvalitet och långsiktighet som gäller.

Som ordförande i Liberala Företagare är jag också nöjd med en rad andra punkter som finns med i partiprogrammet som rör företagande och i synnerhet småföretagande.  Folkpartiet ska ta tillbaka platsen som det mest företagarvänliga partiet, i synnerhet när det gäller småföretag, . Med de beslut som fattades under landsmötet tror jag på det.

Det förslag till jämställdhetsprogram som partistyrelsen föreslagit gick igenom. Den lite kontroversiella frågan om ytterligare en  öronmärkt föräldramånad diskuterades visserligen men gick igenom utan votering. Själv har jag tidigare varit emot att staten ska gå in och styra hur man lägger upp föräldraledigheten. Har tyckt att det räckt med de två månader som nu gäller. Men med tanke på att det fortfarande är alltför få pappor som tar ut ledighet så har jag svängt. Och när idag P1 berättar hur många äldre kvinnor idag har svårt att få pensionspengarna att gå ihop på grund av att man varit hemma med barn och jobbat deltid är det dags att sätta ner foten.

Många andra beslut som helt klart går i socialliberal riktning fattades under landsmötet. Inom alla områden. Känns positivt inför den kommande valrörelsen. Och återkommer säkert till dessa.

Bild lånad från Daniel Anderssons fb.

torsdag 14 november 2013

Folkpartiets landsmöte rapport 1

På väg mot Folkpartiets landsmöte i Västerås. På ett tåg fullt med folkpartister. Men utan tillgång till kaffe eller annat ätbart. Men framme om en halvtimme. Jag är inte ombud men har motionerat en del till partiprogrammet. Ett par motioner hat jag fått beviljade men några finns kvar att argumentera för. Yrkandena finns med i ryggsäcken för att lämnas in i förväg så utskotten kan behandla dem. Lobbat för dem har jag också. Nu återstår att se om de kan bifallas. Ska bli spännande dagar med mycket politik och diskussioner om vårt partiprogram men också att träffa folkpartivänner. Som sagt har börjat redan på tåget.