fredag 17 januari 2014

Nytt kongresshus i Borås

I morgon är jag företagare med jobbuppdrag. Ikväll har jag varit politiker och beslutat om att Borås ska bygga ett kongresshus. Som företagare tycker jag det är viktigt att kommunen skapar förutsättningar för ett bra företagsklimat. Ett kongresshus ger möjligheter för detta. Både ge möjligheter för företag och organisationer att själva hålla konferenser och också bidra till att fler jobb skapas inom servicenäringarna. Fler jobb innebär också mer skatteintäkter till kommunen. Intäkter som ska gå till skola, vård och omsorg. Det glöms alldeles för ofta bort att det är företag som är förutsättningen för vår välfärd. Inga pengar ramlar ner från himlen. Viktigt att påpeka att kommunen inte ska driva kongresshuset. 

Nu dags att sova. Fullmånen  lyser och träden vajar. Och det lär bli snö i natt.


torsdag 16 januari 2014

Motion om HBTQ-policy i Borås Stad

Jag har tillsammans med Falco Güldenpfennig lämnat in följande motion till Borås kommunfullmäktig.regnbågsboan

Motion 2014-01-16
Kommunfullmäktige
Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunfullmäktige i Borås har vid olika tillfällen beslutat om åtgärder för att öka kunskapen och kompetensen kring HBTQ-frågor. 2005 fattades beslut att all personal ska genomgå utbildning i HBTfrågor och förtroendevalda rekommenderades att delta i sådan utbildning. Därefter har ytterligare beslut tagits i Kommunfullmäktige för att öka kunskapen kring HBTQ-frågor. I april 2011 beslutades att skolelever ska garanteras utbildning och i september 2013 beslutades att HBTQ-kompetensen ska ökas inom föreningslivet.
Tyvärr finns det fortfarande diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. Det är därför viktigt att kunskapen om HBTQ-personers situation och villkor finns inom kommunal verksamhet. För det finns två skäl. Dels för att personer som arbetar inom kommunen och som hör till gruppen HBTQ-personer ska kunna känna sig välkomna och våga vara den hen är och inte behöva låtsas vara någon annan. Dels för att anställda som möter medborgarna i kommunen ska kunna ha ett korrekt bemötande. Särskilt viktigt är detta inom skolan och skolundervisningen liksom inom vård- och omsorg. Men alla anställda bör ta del av utbildning i HBTQ.
Det har gått ett antal år sedan det första beslutet togs om utbildning av all personal. Det är viktigt att de beslut som fattats följs upp.
Det är också viktigt att de beslut som fattats kring HBTQ-frågor också finns dokumenterat på ett enhetligt sätt, till exempel i en policy. Till policyn ska också kopplas en handlingsplan med uppföljning.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad tar fram en HBTQ-policy i enlighet med motionen intentioner

Anne-Marie Ekström
Folkpartiet Liberalerna
Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna

måndag 6 januari 2014

Bra början på det politiska året

Gott Nytt År alla. Nu är vi en vecka in på det nya året. Har lagt in alla hittills kända mötesdatum. Men det lär nog bli fler. Efter långa och slappa helgdagar är det kul att sätta igång med aktiviteterna igen. Ja, helt harIMG_2058 jag inte slappat utan varit ute och sprungit minst varannan dag vilket har gett energi. Det kommer att behövas när nu supervalåret har anlänt. Jag har tidigare skrivit varför jag fortsätter att ställa upp i del olika valen i stället för att trappa ner och låta andra ta över. Det handlar om att motverka både rasism och socialism och i stället stå upp för socialliberala idéer och jämställdhet. Det finns mycket kvar att göra.

Apropå motion. Av annat slag. Det politiska året börjar bra. Konstaterar att kommunstyrelsen tänker tillstyrka min m fl folkpartisters motion om utsmyckning av tunnlarna på Hässleholmen nästa måndag. Här finns beslutsförslaget och min motion med bilder på en tunnel som inspirerat. Det är jätteroligt att idén anammas från alla håll. Jag tror att finare tunnlar kan lyfta Hässleholmen. Och att det bidrar till att det skrivs positivt om området. Här finns också ett filmklipp från tunnlarna. Två motioner tillstyrkta de senaste månaderna känns bra. Den andra handlade om Överenskommelsen.

I veckan åker jag till Stockholm för styrelsemöte i Liberala Företagare. För att planera inför valåret. Nästa vecka är det fullmäktigemöte och lite jobb. Och så är det hela igång.