lördag 31 mars 2007

Angiveri inte värdigt ett demokratiskt samhälle

Jakten på terrorister har tagit oanade vägar. Nu ska bostadsbolagen anmäla till SÄPO om något verkar konstigt enligt artiklar i DN och SvD bland annat. Även om det inte riktigt klart framgår av artiklarna hur detta samarbete mellan SÄPO och bostadsbolagen ska gå till. Visst är det viktigt att få tag på eventuella terrorister men att uppmana bostadsbolagen att ange dem, som de tror är det, är alldeles fel väg att gå. De som jobbar på bostadsbolagen är inte utbildade för detta. Vad händer om fel personer blir utpekade. Även om det visar sig att de är oskyldiga kommer alltid misstänksamheten att finnas kvar.

Visst kan det finnas tillfällen där det är viktigt att tala om för myndigheterna när man misstänker att någon far illa. Till exempel ett barn. Men att bostadsbolagen skulle ha ett regelrätt samarbete med SÄPO är ett märkligt förhållande.

Bara genom att ta upp denna fråga riskerar man dessutom att bidra till att misstänkliggöra personer med annan etnisk bakgrund. De allra flesta som kommit till Sverige har sökt skydd för att komma undan förföljare i sitt hemland och har absolut inte några avsikter att idka terrorverksamhet. De vill få möjlighet att skapa sig en ny framtid i Sverige och kunna försörja sig och sin familj genom att arbeta.
Tyvärr är det många som idag står utanför samhället. Och visst kan detta utanförskap bidra till att det finns en grogrund för kriminalitet och fundamentalism med allt vad det innebär.
Att fler människor får ett arbete så de kommer in i det svenska samhället är det absolut viktigaste för att motverka terrorism. Men jag tror inte terrorism motverkas genom angiveri.

Av misstag i kronofogderegistret- då är man fast

Det är fullständigt otroligt att det i dagens IT-samhälle inte går att plocka bort ur Kronofogderegistret en person som hamnat där på grund av att någon annan myndighet gjort fel.

I DN idag finns ett exempel där en fordonsskatteavi inte kom fram för att Vägverket inte kunde skriva ut adressen. Märkligt också det i och för sig. Alltså kunde inte personen betala. Men kronofogden kunde skriva ut adressen. Avin kom tillbaka med "adressat okänd". Felet blev utklarat men anmärkningen hos kronofogden står kvar och den går inte att få bort.

Det är lagen som behöver ändras. Snälla regeringen se över lagen fort som bara den så att inte fler oskyldiga personer drabbas.
För rättssäkerhetens skull. Det får inte vara så att den enskilda människan kommer i kläm när myndigheter gör fel. Då riskerar vi att tappa förtroendet för det offentliga Sverige. För den enskilda människan får ta konsekvenserna om han eller hon gör något fel. Det måste vara lika.

fredag 30 mars 2007

Migrationsverket på tapeten igen

Igen kritiserar JO Migrationsverket i en rapport. (SvD, DN, GP )Denna gång enheterna i Solna. Även om Migrationsverket kanske är på rätt väg så finns det en rad gamla ärenden som tar tid. JO hittade ett ärende som bara "legat" i ett år utan att någon handläggning gjorts. Inte underligt att människor blir desperata och sjuka när det tvingas vänta under så lång tid. Dessutom har man begått rena lagbrott. Till exempel genom att hota med polishämtning om personen inte infann sig till ett utredningssamtal. Många asylsökande har haft nog av polis i sitt eget hemland och blir självklart skrämda av ett sådant hot.
Ett överklagande till Migrationsdomstolen ska också handläggas snabbt. Men där brister det också. Den enhet som ska ta hand om dessa ärenden är överbelastade. Detta vet jag också av egen erfarenhet. Eftersom jag har överklagat ett arbetstillståndsärende.

Jag överklagade i december 2006 och när jag ringde och kollade i slutet av februari 2007 hade ärendet ännu inte fått någon handläggare. Men jag fick tipset att begära förtur. Och det har jag fått. Och jag har också fått ett brev från migrationsdomstolen att jag kommer att få två brev. Det första brevet med beslutet. Det andra brevet talar om att det första brevet har skickats.

Det är en lång historia men ärendet gäller en före detta asylsökande som hade ett arbete men fick avslag på sin asylansökan. Och återvände hem till Bosnien. Han kommer ursprungligen från Srebrenica men hans by är utplånad och är nu internflykting och bor i Sarajevo.

Hans arbetsgivare här i Sverige ville gärna ha kvar honom men det gick ju inte enligt nuvarande regler som jag också vet tycks märkliga av många. Sedan har arbetsgivaren försökt i flera år att få länsarbetsnämnden att gå med på att han ska få komma hit och arbeta. Till sist gav de med sig men bara ett 18-månaders tillstånd. Arbetsgivaren var överlycklig.
Men det är ju Migrationsverket som till sist beslutar. Då avslog de ansökan med skälet att han kan inte få permanent uppehållstillstånd och tillfäligt är inte aktuellt eftersom de inte tror att han återvänder eftersom han visat sig så angelägen om att komma till Sverige. Fast han har ju återvänt en gång. Detta beslut tog sex månader.
Sedan har det alltså gått ytterligare tre och en halv månad.
Jag väntar med spänning på det första brevet med beslutet. Finns det någon rättssäkerhet i landet så borde det gå bra. Migrationsverkets beslut är ju inte ens beslut på ingiven ansökan som gällde bara 18-månaders tillstånd. Och det av Migrationsverket antagna skälet om att han inte återvänder finns inget belägg för.
Sedan kan jag väl rent generellt tycka att det måste vara arbetsgivaren som vet bäst vem han eller hon vill anställa. Det kan ju inte vara handläggare på Migrationsverket. Hoppas också att det snart kommer ett förslag från regeringen om arbetskraftsinvandring i allmänhet.

Och att regeringen snart kommer med ett förslag hur mottagandet av flyktingar ska se ut och vilka uppgifter Migrationsverket ska ha och vad man kan överlåta åt någon annan.
Idag har Migrationsverket dubbla uppgifter. Både utreda och se till att de asylsökande har tak över huvudet och mat för dagen medan de väntar.

Lite väl mycket Persson nu och integritet

Persson uttryckte vid något tillfälle att han är glad över att han får så mycket uppmärksamhet. Han borde i stället önska att alla skriverier tog slut. Och han ångrar ingenting. (DN) Den bild av honom som kommit fram genom dokumentären och efterföljande skriverier är inte upplyftande. Men det dyker ständigt upp nya vinklar. Idag är det de egna partikamraterna i toppen som vittnar om att de ville ha bort honom. (SvD)Han var trött men också dominant. Lite motsägelsefullt kanske. Men är man trött har man inte ork att lyssna på andra och få mothugg. Då måste man se till att själv dominera.

Jag hoppas att det snart blir fokus på annat i stället. Integritetsfrågor till exempel. Integritetsutredningen lade sitt delbetänkande igår. (DN och SvD) Vi lever i ett allt mer övervakat samhälle. Det är lite skrämmande. Ibland kanske övervakning är befogat men vi behöver diskutera var gränserna ska gå. Den debatten är betydligt viktigare än debatten om Persson som ledare. Han är ute ur leken nu.

Utsatta kvinnor behöver hjälpas inte stjälpas

Idag skriver SvD om en kvinna som lever med skyddad identitet och som socialtjänsten kräver ska betala tillbaka 17000 kronor annars polisanmäler de henne.
Utan att ha alla fakta kan jag inte bedöma om socialtjänsten gjort rätt eller fel i laglig mening. Men lagen är otydlig enligt advokat Elisabeth Fritz som stöttar kvinnan.(SvD)

Kvinnan fick skadestånd på grund av att hennes make försökt mörda henne. Hon hade nyligen kommit till Sverige och talade dålig svenska. För mig känns det fel att socialtjänsten i det utsatta tillstånd kvinnan befann sig i tvingade henne att att skriva på ett papper där hon lovar att betala tillbaka socialtjänstens kostnader när hon fått skadeståndet.
Visst kan man tycka att hon borde ha betalat tillbaka pengarna men när man befinner sig i en utsatt situtation handlar man kanske inte alltid som man borde. Och socialtjänsten är den myndighet som ska hjälpa och stötta de människor som har det svårt i samhället inte stjälpa.
Med hot om polisanmälan stöttar man inte. Även polis och brottsoffermyndigheten menar att det blir problem när socialtjänsten kräver tillbaka pengar från brottsoffer som lever under skyddad identitet. Det försvårar skyddsarbetet eftersom det skapar ytterligare oro för den utsatta.
Den här kvinnans situation visar också på ett annat problem. Hur utsatta kvinnor är som kommer hit som "importfruar". Antingen de har gift sig med en infödd svensk eller en landsman. De är väldigt mycket utlämnade till sina män. Det är otroligt viktigt att alla dessa kvinnor får gå på SFI-undervisning och få insikt i vilka rättigheter hon har, men också självklart skyldigheter.

torsdag 29 mars 2007

Mycket nu

Trött men glad att ha klarat av att hålla tre dagars kurs i Access. Borde sova men kan inte låta bli att kommentera några händelser.
Jag missade att se TV4:s Kalla fakta men förstår efter att ha skummat den rapport som gjorts av Swedwatch att svenska landsting ibland gör upphandlingar där man inte har full kontroll på hur varorna tillverkas i Indien och Kina eller andra låglöneländer.
Häromdagen kom en rapport från anställda i Lund att det var billigare att köpa kalsonger än att tvätta dem . Jag ställde mig då frågan om allt stod rätt till. Det verkar som om min fråga är berättigad.

SvD skriver att var femte svensk fått minskat förtroende för Göran Persson. Det är 20 %. Antag att dessa röstade på s i valet för övriga hade ju förmodligen inget förtroende för Göran Persson. Totalt i valet röstade 35 % på s. Alltså skulle det bara vara 15 % av Sveriges befolkning som fortfarande har förtroende för Göran Persson. OK. Lite väl mycket antaganden men något ligger det i det. S har dock bytt partiledare.

Det som oroar mig mest när det gäller dokumentären om Göran Persson är det allmänna politikerförakt som detta väcker. Jag har skrivit om det tidigare. En person som inte lyssnar utan alltid tror att han själv har rätt medverkar till att skapa förakt för alla politiker.
Kan inte de etablerade partierna visa att man lyssnar till medborgarna så får populistiska och främlingsfientliga partier som till exempel sverigedemokraterna fritt spelrum. Tyvärr har de nått 4% i en opinionsundersökning. (SvD). Det måste vara en varning till alla andra partier.

Till sist måste jag gratulera regeringen till att ha tagit steget och införa en miljöbilspremie. Det är ett viktigt steg. Satt just och funderade idag när jag åkte till Göteborg om jag inte skulle byta bil till en mer miljövänlig historia. Fast när jag köpte min nuvarandetHundai Elantra så var det en miljöbil. Men det var då det.
Nu får det i alla fall bli sängen. I morgon ska jag rätta till alla fel i huset som blivit när jag farit fram och tillbaka, kommit in en halvtimme för att sedan ge mig av igen men lagt de gamla pappren någonstans. Med andra ord jag ska städa.

Persson på nytt

Göran Persson tycker att programmet gjort en felaktig bild av honom.(SvD och DN) För att börja med att vara snäll kan jag delvis hålla med honom om att programmet lite fokuserar på vad som hänt i politiken under de 10 åren och det är många stora händelser som borde ha kommenterats. Jag själv var mycket inblandad i flyktingpolitiken under 2005 med kyrkornas påskupprop och de apatiska barnen. Det var faktiskt en stor politisk fråga. Många var engagerade antingen det var för eller emot. Det fanns många fler viktiga frågor. Inte med ett ord nämndes detta i dokumentären. Så visst kan SVT kritiseras till viss del.

Men jag kan inte förstå, att Göran Persson inte förstod, när han kritiserade, för att inte säga förnedrade, än den ena än den andra att detta skulle hamna i förgrunden. Är det något jag lärt mig under mina fyra år i rikspolitiken så är det, att inte säga för mycket till en journalist. Det borde en statsminister veta. Kanhända blev det så att Fichtelius och han blev för nära vänner. Då man kanske ett och annat slipper ur en som man inte borde. Fast kameran var ju på. Persson bänkade sig gladeligen framför kameran. "Det blinkar en röd lampa".

Han kanske skulle ha funderat innan han ställde upp på projektet. Men tror man att man är störst, bäst och duktigast då vill man bevara sig själv till eftervärlden.

onsdag 28 mars 2007

Summering av en lång dag

Äntligen lugn och ro efter en hektisk dag. Kurs i Göteborg. Tar en timma att köra 8 mil från Borås till Göteborg. Lite extra tid för att jag körde "vilse" (nåja en omväg) i Mölndal för att testa alternativ väg för att slippa köa vid infarten. Det är skillnad på trafiken i Borås och Göteborg. Det vore bättre om det var möjligt att åka tåg. Men då skulle det säkert ta den dubbla tiden.

Sedan möte på Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Blev invald i styrelsen. Ska bli ett kul styrelseuppdrag. Vuxenskolan har många järn i elden. SV jobbar mycket med mångfald. I Borås finns till exempel Compass som är ett projekt för att kunna hjälpa tillbaka människor i arbetslivet som stått utanför arbetsmarknaden länge. Bland annat många invandrare som också får kurser i svenska och om det svenska samhället. Det finns fler projekt som vänder sig särskilt till invandrare i Borås. Några har jag nämnt i en tidigare blogg. Introduktion och SFI för invandrare

Kan inte låta bli att bläddra bland dagens nyheter även om det egentligen är dags för sängen och ögonen börjar bli dimmiga.
Regeringen tar bort förmögenhetsskatten (DN). Det fanns på dagordningen varje år som jag satt i skatteutskottet. Men aldrig fått gehör för. Det är bara ett fåtal länder som har förmögenhetsskatt kvar och motivet till att ta bort den i Sverige är att man hoppas att kaptital stannar i Sverige och kan bidra till investeringar i svenska företag. De med riktigt stor förmögenhet slipper ju redan i dag förmögenhetsskatt.
Dessutom slipper de fastighetsägaresom råkar bo i ett attraktivt område där huspriserna rasar i höjden, att betala förmögenhetsskatt. (DN och SvD) Många gånger äldre personer med små inkomster som bott länge i sitt hus och inte har medverkat till att de blivit förmögna. Det ska inte vara meningen att någon ska behöva gå från hus och hem för att man inte har pengar i plånboken eller på banken så det räcker att betala förmögenhetsskatten.

Bara en liten notis till innan sängen. Den hör också ihop med skatteutskottstiden. Kronofogden ska bli fri. Från Skatteverket. (DN). I min sista skattedebatt föreslog jag enligt alliansens reservation att kronofogdemyndigheten skulle separeras från skatteverket. Men då i opposition blev förslaget nedklubbat.

Slutsats: Det är faktiskt bättre att ha majoritet än att behöva vara i opposition. Synd att jag inte fick vara med och uppleva det på plats.
Men jag har mycket annat att stå i så sörjandets tid är förbi.

Barnfetma minskar - inte ökar

I gårdagens blogg skrev jag att barnfetma ökar. Jag hade fel. Idag presenteras en studie (DN) som gjorts av Folkhälsoinstitutet i fyra kommuner där har andelen barn minskat från 4,9 % till 3,6 %. Det var läsåret 2005/06. Det är glädjande att antalet feta barn minskat och förhoppningsvis gäller samma sak också i andra kommuner. Men siffran är fortfarande hög. I Borås följs BMI för barn i årskurs fyra upp och här ligger siffran på 4% som har över BMI under 25. Anatlet har i alla fall inte ökat mellan åren 2005 och 2006. Medvetenheten om att det är viktigt att röra sig och att äta nyttigt har vuxit och skolorna satsar på att ta bort sötsaker från skolan. Men mer behöver säkert göras. Den som är fet redan som barn riskerar att inte orka jobba när han eller hon blir vuxen. Kroppen byggs inte upp. Vilket skulle medföra allt fler som blir förtidspensionerade. Vi behöver ju fler som jobbar och inte färre.

tisdag 27 mars 2007

Ännu mera matstudier- nu blir man drogad av barkis


Barkis kallas långfranska i Borås (kanske på fler ställen) kanske bör förklaras.

Men nu kanske det blir slut med att äta barkis. Åtminstone om de har vallmofrön på sig. En studie (!!!), tysk den här gången, har visat att opiumhalterna i vallmofröna har blivit högre. De ger till och med utslag i drogtester. En enda skiva kan ge utslag. Allt enligt en artikel i bland annat SvD. Se den farliga blomman som ger fröna till höger.
Om det nu vallmofrön är en drog, ger utslag i drogtester och i värsta fall kan skada gravida enligt den tyska studien. Varför finns vallmofröna fortfarande i handeln?

Antingen är fröna en drog och då ska de bort annars är de det inte och då behöver man väl inte skrämma upp människor.


Förresten det som sas i förmiddags om att protein-bantning enligt Atkins-metoden skulle förkorta livslängden för medelålders kvinnor det säger Karin Bojs i DN att det är fel. Vem har rätt?


Det är sannerligen inte lätt att veta vad man ska stoppa i sig. Ändå så lever svenskarna längre statistiskt sett. Frågan är om det beror på att vi följer alla råd eller struntar i dem och äter enligt den gamla vanliga hederliga kostcirkeln.


Här en sammanfattning av alla råd och studier den senaste månaden för en bättre hälsa • Man ska inte äta vitamintillskott. Då ökar risken för att dö i förtid.
  Fast gärna D-vitaminer. Gärna i form av solande. Fast för mycket solande ökar risken för hudcancer men ger mindre risk för bröstcancer
  Godis och läsk är inte heller bra. Det ger också cancer.
  Men kvinnor som vill bli gravida ska äta glass och dricka fet mjölk
  Minst fem timmar hård motion i veckan motverkar cancer.
  Choklad ger bättre minne.
  Det är bra för hjärtat att dricka vin men inte för levern och ökar risken att få cancer
  Dans och sång är bra för att motverka demens
  Fet mat ökar risken för cancer.
  Skär glass är inte bra för jämställdheten
  Men jämställdhet i kommuner är inte bra för hälsan. Man är mer sjuk och dör tidigare
  Protein-bantning ger kortare livslängd
  Och så nu vallmofröna

  Och jag har säkert glömt något

Här är länkarna till mina tidigare kommentarerVi lever längre men ....
Hur man lever längre och minns mer
Vitaminer och hälsa igen
Dagens studier om vad vi stoppar i oss
Men det finns ett allvar också i detta med vad vi stoppar i oss. Den alltmer ökande barnfetman är ett hot mot hela samhället. Där behövs stora insatser.

Dagens studier om vad vi stoppar i oss

Jag har konstaterat att det nästan varje dag kommer studier om vad vi stoppar i oss och hur det påverkar vår hälsa. Så även idag. Här kan du läsa mina tidigare kommentarer.

Idag kan vi läsa i SvD och DN att det är farligt att äta för lite kolhydrater och för mycket proteiner. Då kan vi dö för tidigt. Säskilt medelålders kvinnor.

I DN handlar det om att vi, särskilt kvinnor, proppar i oss allt mer antidepressiva läkemedel. Det konstateras att depression är en kvinnosjukdom och därför finns det lite kunskap om den. Det skrivs förmodligen ut för lite antidepressiva medel och inte för mycket enligt artikeln. Det är illavarslande.

Nu är det dags att äta frukost (med ägg = proteiner)för att sedan hålla datakurs för första gången på fyra år. Nu är jag företagare igen. På riktigt. Med intäkter inte bara kostnader. Det känns bra.

måndag 26 mars 2007

Så var det slut med Persson

Så har då det sista programmet med Persson tonat ut ur rutan. Men det finns ju mycket mer på nätet. Vet faktiskt inte om jag orkar titta på fler oförskämdheter. Inte just nu i alla fall.

Jag kan fortfarande inte förstå hur han kan sitta framför en kamera och vräka ur sig den ena oförskämdheten efter den andra mot personer som inte kan försvara sig. Utan hänsyn till att han kanske kränker den han uttalar sig om. Både DN och SvD och GP har detaljer.
Även DN fick sig en rejäl skrapa. "Den är en riktigt otäck tidning." Enligt Persson. Förmodligen för att ledarskribenter och andra inte har samma politiska uppfattning som Persson.

Han verkar ju inte heller ha särskilt klart för sig alla detaljer. Minnet verkar spela honom spratt. Det har ju framkommit när de som angripits fått möjlighet att försvara sig. Det som hände dagarna kring Tsunamin verkar ju ha luddat till sig rejält i hans hjärna. Jag själv kommer precis ihåg hur jag reagerade när jag såg bilder på TV. På förmiddagen på annandagen. Att detta var något stort och en katastrof. Jag kan inte förstå att Persson inte omedelbart åkte till jobbet. Det är ju vid kriser som det behövs en ledare. Att sedan ha mage att kritisera dem, bland annat Lars Leijonborg, som kritiserade honom och regeringen, , för att det saknades beredskap.

Men en självgod Persson verkar tro att han är ofelbar och han saknar fullständigt självkritik.
Fast samtidigt är det beklämmande att landet under två år haft en statsminister som varit trött och helst av allt velat var någon annan stans. På sin gård i Sörmland.

Precis som många andra kommenterat serien (SvD) så har serien inte gett några svar utan orsakat en rad ytterligare obesvarade frågor. Hans ledarstil lämnar också en del övrigt att önska. Det kan jag själv konstatera utan att vara ledarskapskonsult. Men de har en hel del att säga också bland annat i DN.
De övriga ministrarna i regeringen kan inte ha haft det lätt i alla fall. Det kan möjligen förklara en del.

Drogtester och smuggelsprit

Regeringen tänker föreslå att man ska kunna drogtesta ungdomar under 15 år mot deras vilja. Det är ett kontroversiellt förslag som tidigare har ifrågasatts och ansetts att det skulle vara integritetskränkande. Idag finns det stor tillgång på droger och alkohol och ungdomar (barn) prövar allt tidigare. Allt måste göras för att förhindra att barn och ungdomar utvecklar ett missbruk. Ju tidigare insatserna sätts in desto bättre.
Att bara få ta prov då föräldrarna godkänt det kan fungera i de fall där föräldrarna är ansvarskännande och bryr sig om sina barn. Tyvärr finns det dock föräldrar som inte gör det och då måste man få ha möjlighet att göra ett prov ändå. Men det krävs att det görs på ett proffessionellt sätt så att det inte uppfattas som integritetskränkande utan så att det uppfattas att det görs för att man ser till barnets eller ungdomens bästa. Men det är en svår fråga så fort som man ska använda tvång. Särskilt mot barn.

Förhoppningsvis kommer förslaget när det är framme att få en utformning som tillgodoser detta.
Som alltid när det skrivs i media (SvD och DN)så verkar det som om lagen redan är framme. Men det ska tillsättas en utredning och sedan ska förslaget ut på remiss och sedan ska det läggas proposition som sedan ska beslutas av riksdagen (tågordningen inom lagstiftningen är lång och tar tid).
De tendenser som finns idag att man talar om droger "i rekreationssyfte" oroar mig.
I dagens SVT-nyheter talar forskare om att man funnit att hasch kan göra den som använder detta mer mottagligt för andra droger som till exempel heroin. En "braja" på lördag i rekreationssyfte är således inte så ofarligt.
Glädjande är dock att Tullen ska skärpa sin kontroll av smuggelsprit (SvD). Även här är det viktigt att göra vad som göras kan för att minska bruket av alkohol, särskilt bland ungdomar.

söndag 25 mars 2007

Söndagsblandning av kalsonger och annat

Kan inte låta bli att kommentera några rubriker i dagens internet-tidningar. Fast jag borde kasta mig över Formulär i Access för att sedan få tid att kunna gå ut i vårsolen. Det är lite nervöst att sätta igång och hålla kurser igen efter fyra år så det är bäst att vara väl förberedd inför tisdagens kurs. Men det är klart jag har ju inte varit tyst i fyra år. Debatter med ministrar ger också träning.

Nåväl. Jag kan inte låta bli att förundras över att det är billigare att köpa nya kalsonger än att tvätta dem. (SvD och Sydsvenskan och DN) Även om jag inte vet exakt hur mycket det kostar att tillverka en kalsong så funderar jag över om det verkligen går att tillverka ett par för sex kronor. På ett miljöriktigt sätt samtidigt som de som tillverkar dem får en skälig lön.
Man kanske ska ställa sig frågan var kalsongerna är tillverkade i stället. Tyvärr tror jag att ibland så väljer man det lägsta priset vid offentliga upphandlingar utan att ta hänsyn till krav på kvalitet och miljö.

Sedan ska säkert tvättkostnaderna också ses över .

Men självklart är det bra att anställda är uppmärksamma och bidrar till att minska samhällets gemensamma kostnader.
Men att bara använda sig av slit och släng kanske inte är så bra för miljön. Egentligen kanske alltid till alla kostnader också läggas en kostnad för miljön. Något i stil med det som diskuteras idag om att betala extra miljökostnader för flygresor.

Även en socialdemokratisk partiledare kan göra ett och annat bra uttalande.
I gårdagens Stina i SVT gav Mona Sahlin igen mot Göran Persson.
Hon berättade att när man gick inte till Göran Persson med ett eget förslag så kom man ut med Göran Perssons förslag. Det säger inte så lite om det klimat som rådde inom den förra regeringen. Det kan inte ha varit så lätt alla gånger.

I SvD kan man också läsa att Mona Sahlin varnade vid Ungdomens riksdag för att använda hasch och att man inte får ta för lätt på droger. Vad jag förstått finns det en tendens att tala om droger i rekreationssyfte. Det gör mig oerhört oroad.
Visst Mona Sahlin klarade sig men inte några av hennes kompisar.
Allt måste göras för att hålla ungdomar borta från droger. Både upplysning men också att skapa ett samhälle där man känner framtidstro. Så man inte behöver fly bort från det.

Bäst att kasta sig över formulären. Ställa om alla klockor till sommartid. Och sedan njuta av vårsolen. Det behövs nog göras ett och annat i trädgården och så.

lördag 24 mars 2007

Persson och Wallström

Nu hinner inte ens programmen om Göran Persson visas innan innehållet läcker ut. I dag kan läsas i SvD att Persson ville ha hem Margot Wallström för att bli partiledare. Jag kan bara konstatera att med sätt som Persson behandlade Margot Wallström under valrörelsen 1998, arrogant och på alla sätt negligerade henne, förstår jag fullt väl att hon inte ville ingå i hans regering.
Det jag inte förstår är att man tydligen är livegen om man tillhör det socialdemokratiska partiet. För det måste det väl innebära när Persson säger att när partiet kallar så är det en moralisk skyldighet att ställa upp. Försvinner den egna viljan så fort man skriver på som medlem i partiet. Men så kan väl det inte vara, eller....

EU 50 år behövs - men ska göra rätt sakerNuvarande statsministern, Fredrik Reinfeldt (m) och Sveriges EU-kommissionär, Margot Wallström (s) samsas i en artikel om EU inför EU:s 50-års jubileum på DN-debatt. Undrar just om den f d statsministern, Göran Persson skulle ha kunnat skriva sig samman med Margot Wallström. Tror inte det. Med tanke på hur han, som det framkommit i programmen om Göran Persson behandlat henne.

Desto mer glädjande är det att just statsministern och EU-kommissionären gör det trots olika politiska partibeteckningar.

Även i SvD uppmärksammas 50-åringen men där skriver Margot Wallström själv.

För 50 år sedan var det något stort när Europas länder efter två krig bestämmer sig för att sätta sig ner runt ett bord och prata med varandra i stället för att puckla på varandra med kanoner. Intentionen med EU, eller som det hette då EEG, var att det aldrig mer skulle vara krig i Europa. Den intentionen glöms ofta bort idag. Särskilt av oss svenskar som inte var med i kriget (direkt i alla fall).Men EU ska ägna sig åt rätt saker. Där det behövs gränsöverskridande agerande där ska EU agera. Sådana exempel är klimat och miljö, bekämpning av internationell brottslighet, flyktingpolitik mm. En regel är att beslut ska fattas så nära den som det berör.Det behövs ett fördrag som reglerar vad EU ska göra och inte göra. Det är nog dags att börja diskutera det. Plocka fram det ur frysen där det las när några länder röstade nej.

Sedan får inte EU stanna där det är idag. Länderna på Balkan måste få komma med. Ett löfte om medlemskap i EU för Balkanländerna, när de uppfyller de krav som ställs, skulle göra situationen stabilare i hela Europa. Idag är fortfarande många människor från dessa länder på flykt i Europa. Jag tror många skulle återvända och hjälpa till att bygga upp länderna igen om de vet att situationen kommer att bli bättre. Minskad arbetslöshet och ökade investeringar. Och framför allt en framtidstro vilken saknas idag.

Jag förstår att människor ibland blir upprörda för nya regler som EU fastställer. Ibland passar de inte in i det svenska samhället. Ibland är det korkade förslag. Det tycker jag också. Men mycket är missförstånd och mycket är det också rykten som förstorar upp saker och ting. Hembakta bullar på kyrkkaffet är ett sådant exempel. Helt klart är det att det behövs mer samtal om EU och vad EU står för och vad EU ska göra. Politiker på alla nivåer måste ta sitt ansvar. I Riksdagen får numera EU-frågorna en mer framträdande roll.Men hur diskuterar vi i Borås hur EU påverkar vårt dagliga liv. Enda gången EU kommer upp i debatten är när vänsterpartisten Lennart Andréasson skyller på EU när han tycker att de kommunala pengarna inte räcker till (lite förenklat uttryckt kanske) .EU behövs och vi måste föra en vardaglig diskussion. Alliansregeringen har visat att man tycker EU är viktigt genom att tillsätta en EU-minister, Cecilia Malmström (fp), som nu reser land och rike runt och talar EU.


Min egen personliga uppfattning är att vi åtminstone måste börja tala EURO igen. Det är först när vi gått med i valutasamarbetet som vi är fullvärdiga medlemmar och kan påverka fullt ut. Det vore också försmädligt om någon av de baltiska staterna kom före Sverige att införa EURO som valuta.

fredag 23 mars 2007

Barns bästa måste gälla alltid

Jag blir mycket illa berörd när jag läser artikeln (SvD) om barnen som låst in sig på toaletten för att de inte vill träffa sin pappa. Eftersom jag inte har alla fakta i målet kan jag inte bedöma om det är pappan eller mamman som ska ha hand om barnen. Men det verkar konstigt att pappan får vårdnaden om barnen trots att han befinner sig under utredning.

Men barnen är ju så pass stora att de själva måste kunna få ha en mening. Om de blir panikslagna när de ska träffa pappan så måste väl socialsekreterarna vara så kloka att det förstår att inte allt ligger rätt till och inte själva bli panikslagna när händelserna inte går deras väg.
Deras uppgift är att se till barnens bästa. Och för att kunna göra det måste man också lyssna på barnen.
Barn som råkar ut för sådant här måste tappa all tilltro till vuxenvärlden. Risken att misslyckas senare i livet blir troligen större när barn utsätts för sådana här uppslitande historier. Det blir ett trauma som barnen bär med sig och som om de inte får bearbeta riskerar att få förödande konsekvenser.
Sedan är det beklämmande att föräldrar som förmodligen en gång i tiden ändå tyckt lite om varandra inte kan samla ihop sig så pass att de kan resonera sig fram till en bra lösning för de barn som de satt till världen. Ansvaret är deras. Men när de inte tar ansvaret måste samhället gå in och göra det i stället och då är det barnens bästa som gäller.

torsdag 22 mars 2007

Persson igen

Så har vi sett mer än hälften av programmen med Persson. (SvD och DN). Idag tyckte jag faktiskt lite synd om honom. Ingen ville vara med honom. Men det kanske inte är så konstigt med de omdömen som han har uttalat om människor i sin närhet. Som sagt. Är man sig själv nok så kanske man får vara ensam.

Tycker fortfarande att det är en märklig programform där människor kan anklagas för att ljuga och slå i dörrar (mp) utan att ha en chans att förklara sig. Den fråga som man kan ställa sig och som är väsentlig är hur mycket Persson själv ljuger eller kanske man ska uttrycka det som han inte minns rätt.
Det som togs upp i programmet som jag minns och tror att jag alltid kommer att minnas var mordet på Anna Lind. Ett så fullständigt meningslöst dåd. En ung duktig människa rycks bort alldeles för tidigt. Faktiskt var det så att jag just vid den tidpunkten Anna Lind blev knivstucken, innan jag visste något, var ute och handlade för att köpa en dräkt till riksdagens öppnande. Jag hade tänkt köpa en röd men hittade ingen. Den svarta jag köpte passade bättre för tillfället.

Våren på väg och att äta tulpaner

Våren är på väg. Idag blev min gata sopad. Och inte bara gatan. Allt grus som hamnat på gräsmattan blev också uppsuget av "handmaskin". Inom parentes kan sägas att det följde med lite mossa också. Dessutom det grus som jag själv spritt på min infart när jag fyllde år för att inte mina gäster skulle ramla och bryta benet. Inte behöva sopa någon sand alls. Fantastiskt.


Ett säkert vårtecken är också att rådjuren ätit upp alla tulpan och hyacintblad. De har till och med lyckats dra upp lökarna. Jag som kände mig så duktig i höstas när jag planterade alla lökar även om det var lite terapi för förlusten att åka ur riksdagen. Den enda trösten är att påskliljorna får stå orörda. De är giftiga.


Apropå äta tulpaner så minns jag en av de första fester jag anordnade. För mycket länge sedan så det är preskriberat. Jag kommer alltid att komma ihåg när serveringspersonalen sa till mig att få den person som åt tulpaner att han skulle sluta med det. De skulle ha tulpanerna även nästa fest. Personen som åt var min chef. Han som på den tiden på dagarna talade om att jag skulle göra det och det och det. Men först skulle jag hämta kaffe åt honom. Tulpanerna till höger är dock av senare datum och köpta.


Nåväl. Historia är historia. Åter till vårtecknen. Nya glassar är ett säkert vårtecken och jag har redan kommenterat igår Sveriges konsumenters åsikt om den nya skära glittriga glassen Girlie. Jag har prövat den idag. Det kan konstateras att det finns bättre glasssmaker. Femåriga killar kan tycka det är jättekul med glitter men femåriga killens mamma tycker inte det är kul med glitter över hela vardagsrumsgolvet. Så "Sveriges konsumenter" (obs organisationen, jag är inte delaktig) var helt fel ute när de tyckte att glassen var könsschablonisering. Det finns kanske andra aspekter att kritisera. Men överlåt det åt marknaden. Jag tänker nog välja en annan glass i stället. Magnum i alla dess smaker är oöverträffad.
Och till helgen blir det varmare. Synd att spela tennis inomhus då. Men snart är det dags att spela utomhus. Då är verkligen våren här.

Vitaminer och hälsa igen

Forskningarna fortsätter att tala om vad som är bra eller inte bra att stoppa i sig. För någon vecka sedan kom det forskning om att D-vitamin är bra för hälsan. Det fortsätter. I dagens SvD kan man läsa att solbadande ger mindre risk till att få bröstcancer. Solstrålarna producerar D-vitamin. Men tidigare har man uppmanats att inte sola på grund av risken för hudcancer.
Igår stod det i SvD om en studie som säger att fet mat ökar risken för bröstcancer.

Den som vill vara frisk har det inte lätt. Det är mycket att hålla reda på.

Läs mina tidigare kommentarer. Här och här bland annat.

Våld mot kvinnor

Flera artiklar, från v, mp och tre fristående skribenter( Mihaljevic m fl), i dagens SvD tar upp frågan om våld mot kvinnor bland annat som svar på Ulf Kristofferssons artikel om hur Stockholm vill motverka hedersrelaterat våld.
Delvis kan jag hålla med skribenterna. Det är viktigt att inte bara tala om hedersrelaterat våld. Men det är en företeelse som dyker upp mer och mer och som många myndigheter saknar kunskap och kompetens hur man ska tackla. Även om den inte har med religion att göra. Där har Mihaljevic m fl rätt.
Våld och förtryck mot kvinnor har förekommit i alla tider. Även i Sverige.

Det allra bästa vore ju att våld mot kvinnor försvann men så länge som det förekommer att män slår och förtrycker kvinnor är det viktigt att debatten fortsätter. Det oavsett om det är "vanliga" svenska män eller män från andra kulturer som slår. De har alla samma grund: ett behov att kontrollera kvinnan. I vår "svenska kultur" är det inte accepterat men det sker ändå. I andra kulturer är det mer accepterat.
Min uppfattning är att när man bor i Sverige så är det inte accepterat (det borde inte vara det någonstans). Det hjälper inte bara med att ge mer pengar till skyddade boenden även om det måste till till att börja med.
Men i längden innebär det ju att vi fortsätter att acceptera att kvinnor förtrycks.
Det är våldet och förtrycket som måste motverkas från grunden.
Skolan och förskolan har en viktig roll att föra ut kunskap hur vi ska vara mot varandra. Våld ska aldrig vara en lösning.
De som kommer till Sverige ska vid sin introduktion få kunskap om att vi inte tolererar förtryck av kvinnor och att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter. Alla ska få en möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och kunna välja den han eller hon vill gifta sig med.
Att man begått ett brott i "hederns namn" ska absolut inte vara en förmildrande omständighet i en domstol.
Jag tror att kunskaperna är alltför dåliga inom myndigheterna som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld. De behöver förbättras.
Tyvärr har många invandrare inte fått möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Att leva i utanförskap utan kontakt med det svenska samhället medför ofta att man än mer går tillbaka till sin egen kultur och anammar alla dess delar, även de som är dåliga.

Det behövs göras mycket för att motverka våld mot kvinnor, oavsett om dessa är infödda eller utlandsfödda. Det har talats mycket i många år men vi har kommit väldigt liten bit.

onsdag 21 mars 2007

Skär glass med glitter

Det måste väl finnas viktigare frågor att diskutera när det gäller jämställdhet än att kritisera en glass för att den är glittrig. (DN , SvD och Aftonbladet bland annat). Och varför kan en organisation kalla sig Sveriges konsumenter och därför låta som om de talade för alla Sveriges konsumenter. Jag är också en av Sveriges konsumenter och jag tycker visst att det kan få finnas en skär glittrig glass. Jag ser inte något "könsklyschigt" i det. Jag kommer garanterat att smaka den.

Att hålla på att fundera över om en glass är flickig känns tämligen futtigt när det fortfarande finns löneskillnader mellan män och kvinnor och flickor och kvinnor utsätts för våld och övergrepp.

Vård för asylsökande igen

Nu har frågan gått till regeringen om vad de tänker göra för att förbättra vården för asylsökande och gömda. Efter kritiken från FN (i söndagens DN) är det dags att Sveriges regering gör något.
Eftersom jag inte längre får ställa frågor själv så fick jag hjälp av Anita Brodén att lämna in den.
Läs frågan här.
Nästa vecka kommer svaret. Då återkommer jag.

Persson rullar vidare

Kan inte låta bli att kommentera även andra avsnittet. Förstår inte varför jag sätter av en timme för att se på detta förnedrande program. Förnedrande både för Göran Persson och politiker i största allmänhet. Men det är väl nyfikenheten som tar överhanden. Precis som för alla de mer än 400 som var inne på min blogg igår för att se vad jag skrivit om Persson (och om beslagtagande av mobiltelefoner i skolan).
Det är ett märkligt program där en person (Persson) kan sitta i sin stol och vräka ur sig vad som helst om vem som helst utan att denne eller denna har en chans att försvara sig annat än i efterhand i annan media. (SvD, DN och GP bland annat)Jag kallar inte detta sakligt. Uppseendeväckande är också hans uttalanden om Nordkoreas ledare som enligt honom skulle vara underskattad.

Att inte SVT har bättre omdöme än att sända detta men det ökar säkert tittarsiffrorna. Men framförallt är det skrämmande att omdömet hos den som varit landets statsminister i tio år är så dåligt. Jag skulle skämmas.

Jag vidhåller mitt förslag från igår. Gör en dokumentär om det politiska livet bakom de stora. En riksdagsledamots eller en fritidspolitikers vardag.
Det finns de fritidspolitiker som måste ta semester från jobbet (i Mölndal) för att kunna delta i det politiska arbetet när det alltmer sker på dagtid. En småbarnsmamma ska inte behöva förlora två semesterdagar tillsammans med barnen när hon ställer upp för samhället. Eller behöva jobba på sin lediga dag för att hon inte får ihop flexen på grund av politiska möten på dagtid. I stället för att vara tillsammans med sina barn. Det är faktiskt så att även småbarnsmammor behövs inom politiken. Men det måste vara rimliga villkor.

Det ska emellertid onekligen bli intressant att se vad tsunamibanden innehåller och om de slår tillbaka på Göran Persson. (SvD och DN)

tisdag 20 mars 2007

Mobiltelefoner i skolan

Kan inte förstå varför det ska vara så omstritt och kontroversiellt att ta ifrån en elev en mobiltelefon eller något annat som stör andra i skolan. Det kan inte vara särskilt kul att lyssna på vad bänkgrannen ska göra på fredag kväll när man själv försöker koncentrera sig på en uppgift. Sedan är väl huvudsyftet i skolan att man ska lära sig något. Inte att prata med kompisarna.
I förslaget till riksdagen finns också med att man ska kunna splittra bråkiga gäng. Utbildningsdepartementet (fp) gör det igen. Bra Jan Börkklund.. Kan läsas om i DN och SvD

Perssons historia och politikerförakt

Så har då den omtalade dokumentären om Göran Persson börjat visas. Efter det första avsnittet så är det mest en beklagansvärd historia. Den bild som jag redan tidigare hade av Göran Persson fick jag bekräftad. Verkligheten var till och med värre än jag trodde. Hans sätt att se ner på andra människor, både motståndare, uttalandet om Carl Bildt till exempel, och partikamrater, nedlåtande omdöme om Mona Sahlin till exempel, är anmärkningsvärt och visar en mycket självgod person.
Att inte lita på sina egna närmaste visar ju också på att han är en man som är sig själv nok . Att inte informera Margot Wallström om förslag som gällde hennes eget departement med hänvisning till att det tillhörde valmanifestet tyder på att partiet under Perssons tid varit oerhört toppstyrt. Hans kommentarer om Erik Åsbrinks avhopp visar också på att han ser sig själv som den som inte gör fel utan det är alla andra som gör det. (DN och SvD)

Jag har inte själv haft något med honom att göra under riksdagsåren mer än att jag skakat hand (handfast) med honom ett par gånger men jag har åhört hur han "tryckt till" på ett nedlåtande sätt mina kollegor när det ställt frågor i samband med hans rapportering till riksdagen.

Jag tänker fortsätta att titta på dokumentären men jag tror inte att den bidrar till att minska det politikerförakt som finns i landet idag. Tyvärr. Den stärker den bild som många människor har om politiker. Att de lever i sin egen värld och tänker bara på sig själva. Och inte lyssnar på andra.

Även om Persson varit statsminister och regerat länge nu (för länge enligt min uppfattning) så är ändå programserien en sorglig historia. Tänk om det kunde göras en dokumentär om det arbete som många politiker utför för samhällets bästa i det tysta. Det gäller riksdagsledamöter som under veckorna lever borta från sina familjer och jobbar sena kvällar, både i Stockholm och när de är hemma. Som riksdagsledamot är man aldrig ledig. Om det inte också var roligt och utvecklande skulle inte många ställa upp på de villkoren.
Men det gäller också alla fritidspolitiker som sätter av mycket av fritiden och många kvällar till politiskt arbete. Och ibland ställs inför svåra val vad man ska prioritera. Tyvärr är ju de gemensamma pengarna begränsade. Man har inte råd med allt.
Ibland önskar jag att alla någon gång i livet själva får delta i det politiska arbetet. Så tror jag att synen på politiker skulle bli betydligt annorlunda.
Visst kan det finnas politiker som skor sig på andras bekostnad men jag tror att det är ett fåtal. Men tyvärr är det dessa som det skrivs om i media.
Det är dags för en annan rapportering från det politiska livet.

Ps.Det verkar som om Persson också sänker SVT:s server. Det gick inte att gå in på hemsidan nu. Det finns ju en mängd extramaterial om Persson. Fast för min del räcker de entimmeslånga programmen mer än nog.

måndag 19 mars 2007

Hundar och andra farliga husdjur som ormar

Regeringen vill att de som inte klarar av att ha hund ska fråntas den rätten. (DN och SvD) Att ställa krav på hundägare är en bra början fast egentligen inget nytt.

Det finns en lag om tillsyn av hundar och katter redan idag även om den inte innebär att någon kan fråntas rätten att inneha hund.

Sedan behöver man inte gå så långt som Djurskyddsmyndigheten föreslog för en tid sedan när det gäller att ställa krav på hund- och kattägare. Att fastställa hur ofta hunden ska rastas som i förslaget var sjätte timme till exempel. För hur ska det kontrolleras.
Men att förbjuda en person att inneha hund är väl något som kan försökas. Men frågan är om det hjälper och hur ska det kontrolleras. Ska alla hundägare få hundförarbevis. Nåväl det blir att avvakta lagförslaget och se vad det blir.
Det finns också en hel del andra farliga djur i bostadsområden som ormar till exempel.
Som rymmer och skapar skräck. Exemplen är många. Där borde också regeringen gå in och skärpa upp reglerna. Detta motionerade jag om förra året i riksdagen. Men motionen avslogs. Partikollegor till mig har motionerat i år.
På bilden ett möte med en ofarlig orm. Med skräckblandad förtjusning. Men jag vill inte möta den i trappan.

Försäkringskassan - ny organisation

Försäkringskassan ska omstruktureras skriver Försäkringskassans gd i DN idag (och i SvD). Det trodde jag redan var gjort. En ny organisation, då de olika försäkringskassorna slogs ihop till en enhet, sattes i sjön 1 januari 2005. Varför blev det inte bra på en gång? Varför inte passa på att lyssna på vad kunderna tyckte redan inför denna omorganisation . Men det är förstås bättre sent än aldrig.

Mycket kritik har riktats mot försäkringskassan. Många fall har uppmärksammats där människor hamnat mellan stolarna mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Försäkringskassan anser att man är för frisk och arbetsförmedlingen att man är sjuk. Läs min tidigare blogg. Ofta är det fråga om människor som redan är utsatta och har små marginaler som hamnar i kläm. Så vissst är det bra att man ser över organisationen. Men det jag inte förstår är hur detta ska gå till samtidigt som man har ett besparingskrav på sig och tänker säga upp personal. Men det finns väl någon trollformel. Precis som det skrivs i artikeln är det viktigt att vi har allmänna socialförsäkringar och att de verkligen fungerar. Det är oftast den med små resurser som drabbas hårdast när det inte fungerar.

söndag 18 mars 2007

Barnförsäkring - inte för alla

Både GP och DN uppmanar idag föräldrar att skaffa sig försäkringar för sina barn. Det är jättebra. Men tyvärr så är det inte så lätt för alla att göra det. Jag har fått information som säger att det finns en rad klausuler när försäkringen inte gäller om ett barn exempelvis varit sjukt eller fått en förlossningsskada. Om ett barn exempelvis fått sk RS-virus som innebär andningssvårigheter så är allt som kan förknippas med detta undantaget i försäkringen om denna tecknas efteråt. Allergier kan också medföra sådana klausuler. Hittade en gammal artikel i GP.
Egentligen borde en barnförsäkring tecknas innan barnet är fött. Innan det riskerat att utsättas för någon sjukdom.

Den slutsats som man kan dra av detta är också att vi måste ha en allmän sjukförsäkring. Annars riskerar vissa människor att stå utan försäkring.

Dagens kompott

Vet inte vilken ände jag ska börja i. Det fanns mycket av intresse i dagens nyhetsskörd.

Skyddad identitet är återigen på tapeten. Hot om hedersrelaterat våld och hot mot vittnen ökar antalet det skriver både Svd och DN. Att vittnen hotas är ett hot mot rättssäkerheten. Att unga flickor, även män, som vill leva sitt eget liv och inte bli bortgifta med någon de aldrig träffat är en företeelse som blir allt vanligare. Det är oerhört viktigt att något görs och det tämligen snart.

Bland annat i en artikel i Expressen skriver integrationsminister Nyamko Sabuni vad regeringen tänker göra. En viktig del är utbildning av de personer som kommer i kontakt med problematiken samt att sekretessregler som motverkar samarbete ses över. Möjlighet för socialtjänsten att inte behöva kontakta föräldrar i samband med problem med minderåriga måste också ses över.
Men det får absolut inte glömmas bort att det också är vanliga svenskfödda kvinnor som måste skyddas från sina före detta män.

Även sjukvård för asylsökande och gömda personer i landet är aktuellt igen. Nu i en rapport från FN där Sverige kritiseras för att bryta mot de mänskliga rättigheterna när vi inte ger sjukvård till gömda eller sjukvård fullt ut till asylsökande.

"Det är en grundläggande mänsklig rättighet att alla - utan undantag - ska ha tillgång till högsta tillgängliga hälsostandard." Citat ur artikeln (DN)
Läs också mina kommentarer i en tidigare blogg.
Sverige kritiseras också i rapporten (DN) bland för nedrustningen av psykvården och för att i stället för att hjälpa de apatiska barnen så blev det en politisk fråga. Kritik som är berättigad i båda fallen. Läs här vad folkpartiet vill göra när det gäller psykiatrin. Och min kommentar i maj 2006 om apatiska barn.

Att hyresvärdar diskriminerar invandrare är inte heller något nytt. Nu har det fastställts i en studie vid Växjö universitet. Precis som sägs i artikeln (DN och SvD) så blir då invandrare hävisade till mindre attraktiva områden där större delen av befolkningen inte är svensktalande. Vilket i sin tur leder till sämre svenskkunskaper och därmed sämre förutsättningar att få ett arbete. Att sedan barnen också påverkas bidrar till att det blir ytterligare en negativ spiral. Här finns mycket att göra för att minska bostadssegregationen.

Inte heller socialdemokraternas val av ny partiledare är något nytt. Det har stått klart länge sedan alla förstahands kandidater sagt nej så fanns det bara Mona kvar.

Det som är nytt idag är att jag kan rapportera att snuvan och förkylningen, som varit mer än vanligt ihärdig, förmodligen är i avtagande.

fredag 16 mars 2007

Alkolås och förmånsbilar

Tyvärr är det inte ofta enskilda motioner bifalls i riksdagen. Men igår hände det. Och motionen var min från början men den avslogs förra året av sossarna. Fast eftersom jag inte sitter i riksdagen längre så fick Anita Brodén ärva den. Oavsett om jag skrivit under den i år eller inte så känns det som en framgång att den bifallits.
Den som idag har en firmabil får ju skatta för den. Om man installerar ett alkolås i en sådan bil så höjs skatten. Det ska nu förändras. Läs förra motionen här. Motionen som inlämnats i år är nästan identisk.
Eftersom man räknar med att idag kör det uppskattningsvis 16 000 personer onyktra i Sverige och det varje år dör c:a 150 personer i alkoholrelaterade olyckor måste man
göra allt för att minska antalet fordon som framförs av en rattfull. Att införa
alkolås i allt fler bilar är en sådan åtgärd som borde uppmuntras inte bestraffas.
Läs mitt pressmeddelande här.

Pinocchio och fritidspolitik i största allmänhet

Så har då beslutet om att Borås stad ska tacka ja till Pinocchio tagits. En segsliten debatt har nått sitt mål. Eller det kanske är början. Det får tiden utvisa.
Ett långt möte blev det dock. Närmare tolv var klockan när jag kom hem och då hade kommunfullmäktige ändå bara hunnit klara av två ärenden. Det är tufft för alla som ska upp och jobba tidigt på morgonen.

Förkylningen håller i sig. Det är inte bara stormiga debatter i fullmäktige. Råkar man sitta nära fläkten i salen så stormar det rejält. Snuvan blev nog inte bättre av blåsten och ögonen är röda som om jag skulle varit ute och festat en hel natt.
I Borås har vi ändå bra när det gäller att få ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst.

I Mölndal får man ingen sådan ersättning. Idag är fritidspolitiken av sådan art att om man ska kunna engagera sig ordentligt räcker det inte bara att göra det på fritiden. Många nämnder samlas hela dagar för att komma igång med sitt arbete. Det är helsjukt att en arbetande småbarnsmamma ska behöva ta semester för att kunna vara med. Det behövs verkligen även småbarnsmammor inom politiken. Eller att hon ska behöva arbeta sin lediga dag för att få flexen att gå ihop när hon egentligen skulle ha tid för sina barn.
Så får det inte vara.

torsdag 15 mars 2007

Hälsa, jämställdhet, vitamintillskott och lite Pinocchio

Nu har det kommit forskningsrapporter igen om vår hälsa. I dagens SvD kan man läsa att britterna får i sig för lite D-vitamin och vi svenskar uppmanas att gå till apoteket och köpa kosttillskott.
Fast det måste vara rätt sorts vitamin. I en artikel i DN för några veckor sedan konstaterades det att vitamintillskott inte är bra för hälsan. Det finns till och med större risk för ökad dödlighet. Men då avses vitaminerna A, C och E och betakaroten.
Det är sannerligen inte lätt att hålla reda på vad som är bra och inte bra. Det bästa är nog att försöka äta en så allsidig mat som möjligt och motionera.

Dessutom så konstateras det jämställdhet inte är bra för hälsan. Medellivslängden är lägre och sjukfrånvaron högre i kommuner med relativt hög jämställdhet. (SvD)

Fast jag tror inte min snuva jag drabbats av efter skidresan (bättre att få den efteråt än att behöva ligga i sängen på semestern) beror på om Borås är mer jämställt än andra kommuner. Vilket jag inte tror att fallet är.

Det viktigaste nu är att bli frisk inför kvällens fullmäktige med drabbningen om Pinocchio-statyn. (BT)
Debattens vågor har gått höga och kommer väl att göra så i kväll också. En sak är i alla fall säker. Redan debatten har satt Borås på kartan.
Borås skulle säkert klara sig utan den 9 meter höga statyn av Pinocchio men på plats kommer den att locka till sig många besökare tror jag. Besökare som också spenderar pengar i stadens affärer och kanske till och med besöker Djurparken. Jim Dines, konstnären, är känd över världen och statyn är udda och rolig och sticker ut. Eftersom statyn inte kostar skattebetalarna något så ser jag inte något skäl varför man inte skulle ta emot denna gåva. Det hela kan bara vara positivt och till och med bli en ekonomisk vinst för Borås som stad.

Men det ska bli skönt när beslutet är fattat så att mer viktiga frågor kan komma högst på agendan.
Till exempel att jobba med integrationsfrågor i stället. Den planerade integrationsgruppen måste komma igång så snart som möjligt.

onsdag 14 mars 2007

Utbildningsdepartementet (fp) levererar igen

Det fortsätter att hända saker på utbildningsdepartementet, lett av folkpartiet. Idag tillsätter skolminister Jan Björklund en utredning som ska se över betygen. Fler och tidigare. Från sexan.

Många är de elever som när de får sina första betyg i åttan konstaterar allt för sent att de inte klarar godkänt. Det måste vara bättre att ha tre hela år på sig än tre terminer att ta igen det man förlorat. Om detta kan läsas i många dagstidningar idag. SvD och DN bland annat.

Fast den förre skolministern Ibrahim Baylan (s) ser bara nackdelar med fler steg. Det leder till betygshets tror han och denna kommer att utmynna i psykisk ohälsa särskilt bland flickor. Vilken slutledningsförmåga! Tala om att måla "fan" på väggen. Men vad kunde man vänta.

Det fria ordet igen

Idag har Dawit Isaak, svensk medborgare suttit fängslad 2000 dagar utan rättegång i Eritrea. Han greps på grund av kritik mot regimen i Eritrea. Många är det som kämpar för att han ska bli fri. Cecilia Wigström, folkpartistisk riksdagsledamot, startade ett nätverk i riksdagen. Idag kräver kulturcheferna på sex av landets tidningar att regeringen gör mer (DN och SvD) .

Kampen för yttrandefrihet är viktig. Men det innebär inte att man får kränka andra människor eller grupper. Hets mot folkgrupp tillhör inte det tillåtna.

tisdag 13 mars 2007

Rätten att få säga vad man vill - nästan

Att man tänker frånta Hitler hans medborgarskap mer än femtio år efter hans död är mig likgiltigt. Jag vill helst inte höra talas om den mannen som har miljontals människors liv på sitt samvete. Men att hans rasistiska idéer fortfarande existerar idag bekymrar mig desto mer.

Liksom att det fortfarande idag finns människor som sätts i fängelse för att de sagt saker som inte passar deras hemlands regim. 22-årige bloggaren Karim Amer från Egypten får sitta fyra år i fängelse för att han kritiserat religionen och regimen (SvD). Att hålla fast vid det fria ordet är oerhört viktigt även om jag själv inte tycker om det som sägs.

Det är inte underligt att människor flyr från länder där friheten är begränsad.

måndag 12 mars 2007

Hur kan man underlåta att ge sjuka vård

DN skriver idag om att det finns otydligheter om hur sjukvård ska ges till gömda personer i Sverige. Frågan har diskuterats länge och den borde ha retts ut för länge sedan.

Sveriges lagstiftning när det gäller att ge sjukvård till människor som befinner sig i Sverige utan giltiga dokument är en av Europas mest restriktiva. Visst borde det vara så att ingen ska befinna sig illegalt i landet. Men nu är det så av olika skäl. Bland annat på grund av att vi haft en rättsosäker asylprocess (som nu förhoppningsvis är på väg åt ett annat håll sedan Utlänningsnämnden lades ned). För mig är det orimligt att inte sjuka människor ska kunna få hjälp oavsett om de har laglig rätt att vistas i landet eller inte. Det är människor av kött och blod som behöver vård.

Sedan är det för mig en gåta varför regeringen över huvud taget tvekar var frågan ska hanteras. Det handlar om sjukvård då ska den hanteras på socialdepartementet.

Min eloge till alla de nätverk som ändå stöttar sjuka som inte vågar uppsöka sjukhus eller annan vårdinrättning.

Hur man lever längre och minns mer

För någon vecka sedan skrev jag om alla råd som strömmar in för att vi ska leva längre och bättre. Choklad är bra för minnet (fast inte för figuren). Vin är bra för hjärtat (fast inte för levern). Motion motverkar cancer, fast det måste vara häftig motion. Nu skriver Svd idag att dans och sång ska vara bra för att motverka demens. Det blir en trevlig ålderdom att se fram emot. Dansa, sjunga, äta choklad och dricka vin.

söndag 11 mars 2007

En stillsam söndag

Fortfarande tämligen trött efter resan har det inte blivit så mycket gjort idag. En kallelse till gruppmötet på tisdag har jag åstadkommit. Packat upp lite. Det går inte fort men på tisdag måste det vara gjort. Då är nästa möte i bostadsrättsprojektet här hos mig. Så det är väl bäst att städa upp lite också.

Jag har också läst sverigdemokraternas förslag till invandringspolitik. Ingen upplyftande läsning men jag är för trött för att kommentera den nu. Fast jag begriper inte hur de kan tro att vi i lilla Sverige ska kunna leva i en egen liten bubbla. Vi är 9 miljoner av alla världens mer än 6 miljarder människor. Det innebär att 99.9 % av världens befolkning bor någon annan stans.
Samtidigt som jag undrar om de frågat Svenska kyrkan om dess inblandning i deras program kan jag inte låta bli att ställa mig frågan om hur den människosyn som sverigedemokraterna företräder hänger ihop med kristen etik som de sägerär viktig.

Har också spelat tennis. Men en trött sådan. Lite ovant också att röra på fötterna. I skidåkning ska ju dem vara tämligen fastnitade i pjäxan.
Men nu får det bli sängen.

lördag 10 mars 2007

Hemma igen från Italien

Har precis återvänt från en underbar vecka i skidbackarna i Italien. En hel vecka utan att ens öppna en dator och inga politiska kommentarer. Noll koll på vad som hänt hemma. Sex dagars skidåkning. Därav tre dagar med himmel blåare än blått. Varav den sista med nysnö efter en och en halv dags snöande. Det var härligt att stå på skidor efter att nästan inte alls (två halvdagar) ha åkt de fyra senaste åren (de plenifria veckorna i riksdagen gick åt till att besöka den egna valkretsen i stället för att slänga sig utför pisterna).
Men varför måste man ha pjäxor? Detta pinoredskap. Sista dagen gick det trots allt bättre. Då kom jag både i dem och kunde spänna dem själv. Annars gick det riktigt bra att åka. Mina manliga domare påstod att jag hade bra kontroll över "ekipaget". Utan vid ett tillfälle i liften då jag lyckades ramla av (avputtad? fast inte avsiktligt i så fall jag gled nog på snön) och samtidigt trassla in mina skidor med en av mina medåkare och stavarna med en annan. Det värsta var att liften bara fortsatte. En stund i alla fall. Sedan kom en stark italienare och lyfte upp mig. Tack och lov. Resten av liftresorna gick dock utan problem.

Nu väntar Melodifestivalen och uppackning. Fast det får nog vänta till i morgon.
Jag är lite mör efter 23 timmars bussresa. Men en härlig vecka och många nya trevliga bekantskaper. Tyvärr drabbades många av influensa så en dag var bara halva gänget ute och åkte. Själv klarade jag mig tämligen bra med bara lite snuva en kväll. Inte för jag vet om det var det som hjälpte men med två alvedon vid läggdags och en på morgonen kunde jag hålla mig på benen i skidbacken. Fast flunsan kan ju bryta ut när jag kommit hem. Så jag får väl inte ropa hej.
Men i morgon börjar vardagen igen (fast söndag). Men i morgon är en annan dag. Dags för lite mat till Melodifestivalen som definitivt inte är pasta.

fredag 2 mars 2007

Flyktingmottagande

Igen går sossar med kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu i spetsen och uppmanar den 5 månader nya regeringen att agera i frågor som deras egen socialdemokratiska regering haft 12 år på sig att göra något åt.

De skriver på DN-debatt att regering och riksdag ska ta sitt ledarskap på allvar och ändra lagstiftningen när det gäller flyktingmottagandet. Varför har inte den socialdemokratiska regeringen tagit itu med detta. De har haft gott om tid.

Det enda de lyckades åstadkomma var en mycket marginell lagstiftning som, inte förbjöd asylsökande att bo hos släktingar men väl tog bort den lilla ekonomomiska ersättning som de som skaffade eget boende fick. Det blev inte ens en ekonomisk vinst. För staten visserligen men inte för kommunerna som fick betala ut motsvarande i försörjningsstöd i stället.

Folkpartiets förslag att i stället göra en total översyn av flyktingmottagningen avslogs vid beslutstillfället (hösten 2004) med motiveringen att det kommer ett förslag från den dåvarande regeringen 2005. Hittills har det inte kommit något.
Ilmar Reepalu med kompisar borde ha sagt till sin egen regering att ta ledarskapet på allvar och komma med förslag. Då hade problemen redan varit lösta eller åtminstone mindre.

Förhoppningsvis kommer snart den nya regeringen med förslag hur flyktingmottagningen ska se ut. För det är bråttom.

torsdag 1 mars 2007

Rabatt på städning

Så var då pigdebatten igång igen. Åtminstone i Aftonbladet som kallar det förslag som regeringen lagt idag på skatterabatt på hushållsnära tjänster för "pigförslaget". Men jag tror att det är många som välkomnar det. Det kommer att göra tillvaron bättre för många. Många av dem som idag utför städjobb och liknade arbeten svart, utan försäkringar och pensionspoäng, kommer säkert att få vita jobb i stället. Barnfamiljer kan få mer tid att umgås med varandra i stället för att ägna den lediga tiden till städning. Det kommer också att underlätta för äldre. Staten kommer att tjäna pengar genom att fler betalar skatt när de svarta jobben blir vita.
Det blir över huvud taget fler jobb.

Det enda som jag inte håller med om helt är betalningssättet som föreslås. Det hade varit bättre att företaget som tillhandahåller tjänsten hade gjort reduktionen eller att man betalat med servicecheckar.

Mer kan läsas i SvD och DN och Aftonbladet.

Försäkring och diskriminering

En man som bytt kön till kvinna bytte fick också byta till en högre kostnad på bilförsäkringen. Allt annat lika. (SvD och DN) Intressant. Varför ska kvinnor ha högre försäkringspremie? Luktar könsdiskriminering lång väg.

För alla kvinnor kör väl inte med 3 promille i blodet. (DN)

Undrar just om jag också betalar höger försäkring för att jag är kvinna.

Jag gör det för att jag bor på ett "utsatt" område. Det vet jag i alla fall.