onsdag 28 september 2016

Fråga om tillgänglighet i Borås stads sammanträdeslokaler

Idag lämnar jag in en fråga inför kommunfullmäktige i Borås i morgon till kommunalrådet Malin Carlsson hur det ser ut med tillgängligheten när det gäller hörhjälpmedel i kommunens sammanträdeslokaler.

"Borås stad fick 2015 pris för att vi är bäst i Europa när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Borås stad delar själv ut pris till företag som har ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla.
Men hur står det till i våra egna lokaler? Hur många sammanträdesrum har hörselslinga till exempel? 
Alltfler personer idag har någon form av hörselnedsättning. I Sverige totalt uppskattas antalet personer som lider av nedsatt hörsel till 1,4 miljoner. Att inte kunna höra ordentligt bidrar till att man kanske inte kan uppfatta allt som sägs på ett rätt sätt. Om inte nämndledamöter uppfattar det som sägs på ett nämndmöte är det ett hot mot demokratin.
Eftersom vi har sammanträden öppna för allmänheten och med frågestund innebär det att sammanträdeslokaler där nämndmöten hålls också borde anses som offentliga lokaler. Självklart borde det då finnas hörselslinga och högtalaranordning i sådana lokaler. 
Mina frågor är därför 
- Är alla sammanträdesrum där nämndsammanträden hålls försedda med hörselslinga och högtalaranläggning?
- Om inte. När kommer de sammanträdesrum som saknar denna utrustning att vara utrustade med hörselslinga och högtalaranläggning. 
Anne-Marie Ekström
Liberalerna"