torsdag 23 maj 2013

Rusta upp Hässleholmens tunnlar med barn och ungas konst

Här  min senaste motion tillsammans med två andra folkpartister som kommer att lämnas till kommunfullmäktige vid dagens sammanträde.

Runt omkring i Borås finns tunnlar under gator och vägar. Ofta är de inte särskilt vackra. Många är dåligt upplysta och/eller undanskymda. De är inte direkt inbjudande att gå igenom. Diskussion pågår kontinuerligt om hur man ska göra tunnlarna mer attraktiva så att de också används i större utsträckning. Lampor byts och buskage tas bort men det är dags att göra något mer.

På Hässleholmen finns två tunnlar som ligger ganska centralt på området. En vid Fjärdingskolan och en lite närmare Hässle torg. Att snygga till dessa med konst av unga skulle förbättra miljön på hela området.

Tunneln vid Fjärdingskolan skulle kunna klädas med teckningar från skolelever. Exempelvis något liknande som finns i Borås vänortsstad Vejle. Där finns ett valv där väggarna klätts med barnteckningar. Teckningarna är sammanställda så att de i sig bildar mönster. (Se bilder från Vejle nedan).

Elever från olika skolor, till exempel skolorna i stadsdel Öster, skulle kunna bidra med teckningar. Genom att elever från olika skolor deltar kan projektet dessutom bidra till att barn och unga från olika områden får en ny mötesplats under den tiden projektet pågår. Kanske finns det möjlighet att söka extern finansiering? Förhoppningsvis kommer också barnens föräldrar för att titta på teckningarna. För att det ska fungera behövs en professionell konstnär som projektledare. Förutsättningen är att inte mer arbete ska läggas på lärarna.

Den andra nämnda tunneln skulle kunna snyggas till av lite äldre ungdomar från stadsdelen. Med hjälp av en etablerad konstnär, t ex en gatukonstnär eller en konstnär specialiserad på smyckning av urbana miljöer, planerar och färdigställer ungdomarna verket samtidigt som de får utbildning.

Genom att göra barn och unga delaktiga i utformningen av sin miljö kan dessa känna större ansvar att hålla sin omgivning ren och snygg. Dessutom kan tunnlarna locka till sig besökare som inte bor på området. Det kan bidra till att statusen på Hässleholmen lyfts.

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

  • · Ge Kulturnämnden i uppdrag att genomföra ovan skissade projekt.

Anne-Marie Ekström (FP)

Patric Cerny (FP)

Bengt Wahlgren (FP)

måndag 13 maj 2013

Se möjligheterna på Hässelholmen i stället för problem

I lördags tog jag en liten snabb rundtur kring Hässleholmen för att fånga in det vackra och det fula. Som syns på bilderna finns det blommande körsbärsträd även på Hässleholmen. Det är inte bara i “Kungsan” i Stockholm de finns. Den sena våren har bidragit till att även påsk- och pingstliljorna väntat med sin ankomst. Men också underbart vackra. Hässleholmen är en vacker stadsdel. Mycket blommor och grönt.

Men självklart kan man inte leva på blommor och grönt. Det är oroväckande att arbetslösheten är hög. Något som idag framlyfts i Ekot  i samband med att regeringens satsning på 15 utsatta områden varav Hässleholmen är ett. Satsningen ska bidra till att minska arbetslösheten på områdena. Säkert är inte den satsningen hela lösningen men kan vara ett bidrag. Mycket har gjorts tidigare men behövs mer. Det finns många aktörer som bidragit. Och många har kommit ut i arbete eller studerat vidare. Företagarföreningen Brämhulta har tagit sitt ansvar och ett socialt företag har startats utifrån den satsningen.

Jag blir helilsk när jag läser och hör vad vice ordföranden i stadsdelsnämnden säger. Dessutom är han ambassadör för Hässleholmen. Trodde att man skulle tala väl om området när man är ambassadör. Och se möjligheterna och det positiva i stället för bara det negativa. Det gjorde i alla fall jag när jag var ambassadör för området. Han skyller på alla andra i stället för att själv ta ansvar för att göra något åt det. Med tanke på hur han vill lösa segregationen i skolorna blir jag ännu mer mörkrädd. Vid en debatt föreslog han att invandrade skolbarn ska bussas ut på landet och så kan de ju få frukost på bussen. Totalt glömt att det är individer det handlar om. Även om barnen har det gemensamt att det har invandrat till Sverige så är det olika barn med olika behov.

Det som oroar mig är att de rödgröna ska samla alla arbetslösa under en enda hatt, Återbruk. Visst är det bra att det finns någon sysselsättning att gå till, oavsett vilken ersättning man får från samhället. Ingen mår bra av att bara gå hemma. Men som vän av mångfald, tror jag på mångfald även inom detta område. Det behövs fler aktörer som jobbar med att få in fler personer i riktiga jobb. Även om det är viktigt med en samordning. Socialt företagande är ett sätt att komma in på arbetsmarknaden. Det löser inte allt men är ett komplement. Observera att sociala företag är riktiga företag som ska jobba under samma premisser som alla andra företag. Men kanske behöver stöttning i början.

Som jag inledde. Hässleholmen är ett vackert område. På min korta vandring mötte jag också positiva människor. Det gäller att ta vara på deras egen kraft. Se människorna och låt dessa själva vara med och påverka sitt eget område. Det kanske inte hjälper arbetslöshetsprocenten. Fast kanske. Det här handlar lite om social ekonomi. Se på byalagen ute i landet. När människor kommer samman skapas tillväxt som i sista ändan skapar arbetstillfällen.

Nu dags att bege mig till möte kring den sociala ekonomin.

Här definition vad social ekonomi är.

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.”

Det finns något att börja med. Se tunnelbilderna nedan.

söndag 5 maj 2013

Medborgardialog på gång i Borås

I BT:s ledarblogg idag kritiseras Borås stad för att ha för stor tilltro till sociala medier. så här uttrycker man det.

“Är därmed Borås stads satsning på sociala medier mest att betrakta som ännu en megafon för det kommunpolitiska etablissemangets envägskommunikation med boråsarna?” Och ledarbloggen ger själva svaret ja.

Visst jobbar Borås med sociala medier. Jag förstår inte vad som är fel med detta. Det gör att fler lättare kan följa vad som händer inom kommunen och vilka beslut som fattas.  Men självklart räcker inte det.

Vilket Borås stad har insett. Dels har Stadsdelsförvaltningarna i uppdrag att jobba med Medborgardialog. Vilket också görs fast kanske inte strukturerat. Dels håller Borås stad på med att ta fram principer för hur man ska jobba strukturerat och systematiskt med Medborgardialog. Och då handlar det om dialog. En grupp sammansatt av politiker från samtliga partier i kommunfullmäktige har tagit fram förslag under hösten hur man vill ha dialogen med Medborgarna. Och nu arbetas fram en handbok som hjälp vid Medborgardialogen. Slutgiltigt beslut om principer och handbok fattas förhoppningsvis innan sommaren. Det handlar inte om att gå ut och fråga medborgarna (definition: de som bor, verkar och vistas i Borås) inför varje enskilt beslut. Vi har representativ demokrati där företrädare väljs vart fjärde år för att sköta kommunens angelägenheter som representanter för medborgarna. Men det handlar om att när större beslut ska fattas kan man fråga medborgarna om synpunkter och åsikter. De som slutgiltigt ska fatta besluten, politikerna, får bättre beslutsunderlag och medborgarna får större insyn i hur kommunalt beslutsfattande går till. Bland annat att man ibland måste prioritera.

Så det BT:s ledablogg efterlyser är redan på gång. Arbetet med Medborgardialog har inte pågått i tysthet. I senaste numret av SåKlart Borås finns en artikel om arbetet. Och förslaget till principer har presenterats på Borås hemsida. Det finns här.  Inte slutgiltiga utgåvan dock.

Men för att Medborgardialogen ska bli värdefull måste den göras systematiskt och strukturerat. Och följas upp. Så det kommer säkert att ta tid att få allt på plats. Men jag tror det blir bra i sista ändan. Och tills dess är det viktigt att Borås fortsätter att jobba med sociala media. Även om kanske inte alla nås så är det bättre än ingenting. Och “gammelmedia” kan också dra sitt strå till stacken när det gäller Medborgardialog.