måndag 31 mars 2008

Medborgarna i centrum

Vad fort en förmiddag går. Särskilt när man håller på med det som är roligt. Idag har vi slipat de sista detaljerna för det medborgardialogmöte vi ska ha nästa vecka. Här bredvid finns en kopia av inbjudan.


Det ska bli spännande att se hur många som kommer. Hur många medborgare som vill träffa sina politiker och ställa dessa mot väggen. Första gången kommer en uppföljning att göras av vad som hänt med de önskemål som kom fram vid intervjuundersökningar som gjordes för något år sedan. Finns att läsa här. Sedan kommer ämnen som känns viktiga för medborgarna att tas upp. Kanske tryggheten på området och trafiksituationen.


En fråga som engagerar många medborgare är hur man behandlas när man blir äldre. Socialstyrelsen har nu gjort en äldreguide där över 2000 boenden "klassificerats" vad gäller olika områden såsom delaktighet, ledning mm på en skala från 1 till 5, där 5 är bäst. (DN, SvD) Exakt hur man gjort klassningen har jag inte lyckats lista ut. Mer än att man samlat in information från kommunerna. All information finns inte på alla boenden men guiden kan väl ändå ses som en bra början för att både leda medborgarna rätt och sätta press på kommunerna.


Här finns guiden. Sedan kan man klicka sig fram till sin egen kommun.


En annan fråga som är viktig för medborgarna är trygghet. Närvarande polis är något som många efterlyser. Idag förekommer mycket polisarbete inomhus på stationen. Rapporter ska skrivas mm. Men nu ska äntligen polisen få ny teknik som gör att mycket av rapportarbetet och sökarbetet kan göras medan de är ute på fältet. (SvD) Det känns som det är på tiden att även poliserna får modern utrustning. Åtminstone lika bra som de har som de jagar.


Även om denna utrustning inte kan sätta stopp för de hackare som lagt ut blinkande bilder på amerikanska hemsidor för personer med epilepsi. (SvD) Sådana blinkningar kan utlösa epileptiska anfall. Antingen är de som gjort detta fullständigt medvetna om vad de gör och då är det ett synnerligen illasinnat dåd mot funktionshindrade eller också vet de inte om vad de ställer till med och de ska de upplysas om detta. Om upplysningarna nu går fram.

Män i kommunala bolag

Idag finns en artikel i BT om mansdominansen i kommunala bolag i Borås. Av majoritetens 84 ledamöter i bolagsstyrelserna är 11 kvinnor. Oppositionen har 62 ledamöter varav 23 är kvinnor. Ingen särskilt jämställd historia.

Det finns säkert många förklaringar men en tror jag kan vara att det i flera av styrelserna handlar om mycket teknik. Bland annat den jag själv sitter i, Borås Elnät tidigare Bornet. Och tyvärr är det väl så att teknikfrågor i större utsträckning tilltalar män än kvinnor.

En fråga som är intressant är också hur många av dem som sitter i kommunala bolag som också har något annat uppdrag i någon nämnd. Jag tror de flesta som är intresserade av politik vill sitta i en nämnd där politiken hör hemma. I en bolagsstyrelse handlar det mer om ekonomi och mindre om politik. Om man får ett politiskt uppdrag så tror jag att de flesta hellre väljer ett uppdrag i en nämnd än i en bolagsstyrelse. Det känns som om bolagen inte har någon högre status. Det visar väl bland annat den tillställning där bolagsstämmorna äger rum. Alla efter varandra i snabb takt. Och i och för sig folkpartiet är inte någon större älskare av kommunala bolag men så länge som de finns borde de ha en mer framträdande roll.

söndag 30 mars 2008

Mest skola men lite annat

Skolan återkommer ständigt bland artiklar på nyhetssidor och debattsidor. Och skolan är faktiskt viktig. Det är där grunden läggs till vår framtid. De kunskaper som barn och unga förvärvar i skolan ska de använda senare i livet för att föra utvecklingen framåt. För att vi ska kunna behålla och utveckla vår välfärd och vårt välstånd. Och då menar jag inte bara inom vårt lands gränser. Att påverka övriga världen så att det blir demokrati i fler länder. Att kvinnors och barns situation förbättras över hela världen.

Det är förvisso en stor uppgift och kanske låter oöverstiglig men med en bra skola som fokuserar på kunskaper tror jag att det är möjligt. Självklart är det viktigt att hitta "nyckeln" till att barn och unga får intresse för skolan och dess ämnen. Och att de tycker att det är roligt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att livet inte alltid är roligt. Ibland måste man också göra tråkiga saker. Därmed inte sagt att man ska plugga psalmverser eller rabbla årtal. Fast att lära texter utantill är väl inte särskilt främmande för dagens unga. Men i stället för psalmer är det hit-låtar. Helt ok.

Jag tror att det förslag som presenteras i gymnasieutredningen i morgon att kraven för att komma in på gymnasiet ska skärpas är bra. (SvD, DN) Att man måste ha godkänt i fler ämnen än svenska, matte och engelska. Det är fullständigt helkorkat att man kan komma in på en naturvetenskaplig linje med underkänt i fysik, kemi och biologi. Chansen att klara dessa ämnen i gymnasiet minskar. Det är precis som Jan Björklund (fp), utbildningsminister, säger att lura in elever på gymnasieprogram som de inte klarar av.

Tidigare har också förslaget, att skrota det individuella programmet på gymnasiet och införa ett extra år i grundskolan, presenterats. (DN, SvD) Jag tror att det sänder en signal att det är grundskolan som är ansvarig för de grundläggande kunskaperna men att stöd till dem som inte klarar kraven måste sättas in tidigare. Där behövs hela raden av åtgärder. Fler speciallärare. Tidigare betyg och utvärderingar mm.

De som idag går på individuella (bara att skriva ordet är problem) programmet på grund av att de kommit sent till Sverige ska enligt förslaget få ett eget språkintroduktionsprogram i stället för ett extra år i grundskolan. Helt riktigt. Då kan man fokusera på rätt saker.

Mera skola. Barnombudsmannen, Lena Nyberg, skriver i sin årliga rapport bland annat att det är viktigt att skolan inte utdömer kollektiva bestraffningar. (DN,SvD) Var och en är skyldig för sin egen gärning. Det är helt riktigt. Det är så ett fungerande rättssamhälle fungerar. Men det är tydligen vanligt förekommande med kollektiva bestraffningar.

BO skriver också hur viktigt det är att barnkonventionen följs i alla sammanhang. Att barn får veta att de också har rättigheter att ge sin syn på saker och ting. Hon tar också upp hur viktigt det är att man bevakar barnkonventionen även inom idrottsrörelsen. Något som jag tänker ta till mig när jag om någon vecka förmodligen blir ordförande i en idrottsförening.

Egentligen hade jag också tänkt skriva om förhållandena i Tibet och valet i Zimbabwe men jag måste göra annat än skriva men här finns en hårresande artikel om Tibet och den tortyr som förekommit/förekommer och här lite om valet i Zimbabwe.

Veckans dagar och tillgänglighet

Sommartiden är här även om inte sommaren är det. Fast solen skiner. Än så länge i alla fall. En intensiv vecka går mot sitt slut. Eller hur är det. Det kanske är en ny som börjar. Är söndagen veckans sista dag?

I Sverige är det nog det nu men inte i alla länder. Vad gör jag när jag inte vet. Jo slår upp Wikipedia. Här finns en hel del att läsa om veckan. Och konstaterar att det funnits både 8-dagarsvecka och 10-dagarsvecka. Det skulle inte vara fel om det fanns fler dagar i veckan så man han med mer. Men i längden kanske det inte har någon betydelse. Totala antalet dagar blir nog det samma i alla fall.

Detta var dagens allmänbildande del.
Jag hoppade skrivandet igår. Att åka tidigt tåg till Stockholm sitter i flera dagar. Och igår var jag dessutom i Vänersborg på årsmöte för Hörselskadades förening som revisor. Över 20 mils bilkörning känns. Så efter en avkortad tennismatch(alla kom inte) i Sandared så var jag ganska trött och inspirationen ville inte riktigt rinna till. Annars finns det som alltid mycket att skriva om hörselskadade. Jag själv är inte drabbad men känner att jag ändå har ett ansvar att lyfta fram de problem som man råkar ut för om man har någon form av hörselnedsättning. Att ha en hörselskada är ett funktionshinder som inte syns utåt i samma utsträckning som en del andra funktionshinder. Sitter någon i rullstol så vet man att han eller hon har svårt att röra sig och kan ta hänsyn till detta. Men man tänker oftast inte på att den som hör dåligt kanske inte alltid uppfattar det man säger med risk för missförstånd som följd.

Jag vet att många tycker att det är obehagligt att tala i en mikrofon. Men för dem som inte hör så bra så är det oerhört viktigt att den som talar använder mikrofon. Den som inte hör ordentligt riskerar att hamna utanför debatten och kan på så sätt inte heller göra sin röst hörd. Här måste vi alla bli bättre. Särskilt om vi vet att det finns personer som hör sämre så måste vi lägga möten och konferenser där det finns högtalaranläggningar och hörselslinga. Detta gäller både kommunala möten och möten inom olika organisationer.

En sak man ofta glömmer i sammanhanget är att också den som ställer någon fråga bland åhörarna också måste höras. På den tillställning jag var på i Stockholm i veckan, introduktionskurs vad det innebär att sitta i ett insynsråd i en myndighet, hade man glömt bort detta. Så vi som satt långt bak i salen hörde knappt frågorna där frågeställaren var vänd framåt i salen och några dessutom pratade skånska (inget ont om skåningar men ibland är det svårt att förstå). När det inte ens fungerar i regeringens egna lokaler hur ska då målet som om att statens myndigheter ska vara tillgängliga för funktionshindrade år 2010 uppnås.

I en rapport från Handisam som ännu inte är publicerad men recenserad i SvD häromdagen är denna organisation kritisk över att man inte kommit längre. Ska i alla fall ta upp frågan nästa vecka vid vårt möte med Skatteverkets insynsråd. Hur långt man kommit.

Detta var väl dagens opionsbildande del.

Det heter ju inte längre handikapp utan funktionshinder. Vi diskuterade vid gårdagens lunch vad man nu ska kalla handikapptoaletterna i fortsättningen. Funktionshinder toalett låter inte särskilt tilltalande. Mitt förslag var tillgänglighetstoalett. Varför inte?

Jag återkommer i ett nytt inlägg till dagens nyhetsdel.

fredag 28 mars 2008

Arg som ett bi

Bäst att jag skriver direkt när jag är arg. Något måste göras åt trafiksituationen på Åsvägen som delar Hässleholmen i två delar. Nästan varje gång jag passerar busshållplatsen vid Fjärdingsskolan är det människor som går vid vägkanten och oftast ska hinna med en buss som står vid hållplatsen. Idag var det ett par killar som gick på vägen och som bara helt plötsligt såg ut som om de skulle kliva rakt ut framför min bil. Jag kör lite saktare där, särskilt när jag ser folk på vägen men idag fick jag tvärnita. Det är inte säkert att de hade gått ut rakt framför mig men det såg verkligen ut så.

De här killarna hade förmodligen inte gjort sig omaket att gå i tunneln under vägen även om den varit upplyst och lagad men ett staket mitt i gatan kanske hade gjort saken bättre. Jag och många med mig bara väntar på att en olycka ska hända. Jag är glad att det inte var jag idag.

Rondellerna som byggs kommer inte att lösa problemen utan jag tror det behövs en omfattande omplanering. Varför Åsvägen måste vara genomfartsgata är obegripligt för mig. Det kanske ska vara hastighetsbegränsning vid Fjärdingskolan med en liten påminnelseskylt som blinkar att nu kör du för fort.

Gatunämnden har lovat fixa tunnlarna. När kan man fråga sig? De läcker och det finns buskage kring dem. Dessutom dåligt upplysta. Detta är det minsta man kan begära att det görs skyndsamt.

Nu ska jag lugna ned mig med Let's Dance. Så ska det låta kan jag se senare på nätet.

På tåget

Sitter nu på tåget och skriver. Inte det lättaste kan jag väl påstå. Det kränger och svänger och muspekaren hoppar hit och dit. Men jag tänkte ändå jag skulle testa om det gick. Dessutom testa mitt mobila bredband. Har jag skaffat det ska jag väl också använda det. Är på väg till Stockholm och ska på introduktionskurs som handlar om vad det innebär att sitta i en myndighets insynsråd. Jag sitter ju i Skatteverkets.

Igår blev en intensiv dag. Frisör och intervjuer och radio. Förskoleinvigning, kommundelsnämnd och årsmöte i Vuxenskolan. Plus lite till. Somnade ovaggad på kvällen.

Vaknar snabbt gör jag dock när jag läser i DN och SvD om att flickan Louise i Vetlanda fortsättningsvis ska få sin pappa som vårdnadshavare. Den pappa som dömts till rättspsykiatrisk vård för att han bland annat utnyttjat sin dotter sexuellt vid många tillfällen. Om nu detta är sant. Hur är det möjligt? Att samhället tillåter detta. Enligt min åsikt så har pappan förverkat även sin umgängesrätt med flickan och att dessutom ge vårdnadsansvaret till honom är fullständigt absurt.

Har inte socialnämnden i Vetlanda läst barnkonventionen. Även om jag inte vet alla detaljer så verkar det märkligt om socialnämnden inte lyssnar till flickan själv som vill ha en annan person som vårdnadshavare. Jag blir upprörd när människor far illa men när barn far illa så så blir jag topp tunnor rasande. Och sådana här beslut stärker inte tilltron till samhället.

Men tåget drar vidare mot Stockholm. Töreboda är passerat och jag är kaffesugen. Och jag är imponerad över det mobila bredbandet. Om ni kan läsa detta gick det också att ladda ner blogginlägget.

PS. Jag läser nu att beslutet inte kommer att ha någon betydelse för Louise eftersom hon fyller 18 snart. Detär väl bra. Men jag kan inte hjälpa att jag tycker att det sänder fel signaler. Någon som har gjort sitt barn så illa ska inte få vårdnaden om honom eller henne. (SvD)

torsdag 27 mars 2008

Vällkommet förslag om arbetskraftsinvandring och att ta ansvar

Så har då äntligen förslaget om arbetskraftsinvandring kommit. (DN, SvD) Idag skickas det till lagrådet för synpunkter. Ett förslag som dessutom tar hänsyn till att om en asylsökande fått ett arbete under tiden han eller hon väntar så ska man inte behöva återvända till hemlandet om man fått ett avslag på asylansökan utan ska kunna "byta kö". En förändring som jag jobbat för och väntat på i många år och som faktiskt riksdagen redan fattat beslut om, att det ska vara möjligt våren 2006.

Om det nu inte var för den andra sidan av medaljen skulle jag vara riktigt glad. Den nya lagstiftningen ska inte gälla dem som redan har fått avslag på sina asylansökningar trots att de haft jobb. Och ändå är kvar i Sverige av rädsla för att återvända till sitt hemland. Eller för att de helt enkelt inte kan återvända. Jag är inte för retroaktiv lagstiftning men när det gäller förändringar till det bättre för människor, i en del fall kanske till och med fråga om liv eller död, så måste man kunna ha flexibilitet.

Jag beklagar att migrationsministern är så oerhört kallsinnig när det gäller att göra något för de flyktingar som ska avvisas till Irak eller Afghanistan. Visst är det bra att det pågår en utvärdering av den nya utlänningslagen. Men om det nu visar sig att de signaler som kommer nu är riktiga så har människor under tiden utvärderingen pågått farit illa i onödan. Det är inte blod- och själlösa tingestar det handlar om . Det är människor av kött och blod.

Och jag kan fortfarande inte förstå att Migrationsverket har bättre koll på vad som är en inre väpnad konflikt än UNHCR och andra internationella organisationer.

Till sist bara ett litet förvånande ögonbryn. Igår demonstrerade (v)och (mp) och (s) mot att avvisningar sker till Afghanistan och Irak. Det är inte det som är förvånande och jag hade nog själv kunnat gå med i manifestationen. Men under mina år i riksdagen saknades (s) i varje manifestation som handlade om flyktingpolitik. Men de kanske inte fick för Göran. Men sent ska syndaren vakna även där. (SvD)

Och som sagt jag gläds ändå åt det nya förslaget om arbetskraftsinvandring. Asyl blir inte enda vägen att lämna en ohållbar situation i hemlandet. Även om asylrätten självklart ska värnas. De som behöver skydd ska ha det.

Men förslaget passar inte alla. Självklart tycker (s) att det skapar oreda på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren får för mycket makt. Och v vill inte ha möjlighet till byte av spår.(DN) Men är det inte arbetsgivaren som bäst vet vad han eller hon behöver och om det nu visar sig att man inte har asylskäl så är det väl bättre att personen som har jobb får stanna än att behöva lämna landet.

Tänk om lagen funnits när Enid kom till Sverige första gången. Då hade han sluppit förlora fyra år av sitt liv. Där kunde den dåvarande regeringen gjort något. Mer om Enid finns här.

Nåväl. Nu gjorde jag något som alltför många människor gör. Lägger skulden på någon annan. Och i det här fallet kanske det är rätt. Men i många situationer så skyller vi på någon annan när vi egentligen själva är de som orsakat det hela. Antingen för att vi gjort något eller för att vi inte gjort något. Underkänt på beror inte på att läraren är taskig (oftast i alla fall) utan på att vi inte läst på ordentligt.

I en artikel i SvD presenteras etikforskaren Ann Heberlein som skrivit en bok om detta att vi skyller ifrån oss i stället för att se att vi själva ansvarar för våra liv. Hon ger också åtta råd hur vi själva ska börja ta ansvar. Kloka råd.

onsdag 26 mars 2008

Kvinnors företagande

Idag har jag blivit en av 880 i hela landet. Det vill säga jag har blivit utsedd av regeringen till ambassadör för kvinnors företagande.

Ett hedersamt och intressant uppdrag som innebär att jag får medverka till att inspirera andra kvinnor till att våga ta steget och starta ett eget företag.

Uppdraget innebär att jag minst fyra gånger om året träffar grupper av kvinnor och flickor i skolor eller andra nätverk för att berätta om företagande. Dessutom att jag i övrigt bidrar till att synliggöra kvinnors företagande. Någon ersättning utgår inte för uppdraget.

Som jag nog tidigare skrivit på bloggen så känns det bra att regeringen satsar på kvinnligt företagande. Och intresset för att bli ambassadör har varit stort. Så stort att det totala antalet ambassadörer blev 880 i stället för som tänkt 500. Över 1600 var intresserade.

Mer om allt detta finns att läsa på regeringens hemsida här.

Jag kommer att fortsätta att berätta om "ambassadörsjobbet" här på min blogg.

Fast först får jag nog ägna mig åt företaget att städa upp efter barnbarnens framfart. Fast attans vad tyst det är. Och åka och lämna den kvarglömda nallen. Annars blir nog inte kvällen så rolig hos farmor och farfar. Tur att de bor i Borås.

Till sist. Till alla reptilälskare vill jag bara säga att det är långt tills "tanten" skaffar kolonilott. Men mina åsikter om krälande varelser kommer jag inte att ändra.

Trafik och ormar

Igår hände det märkliga. Snön "öste" ner i Göteborg med omnejd. Här i Borås var gatorna i stort sett torra. Det brukar vara tvärtom. Och när det snöar i Göteborg blir trafikkaoset fullständigt totalt. (DN)

Jag fortsätter inom trafikområdet. I lördags hände en allvarlig olycka på busstorget i Borås. Återigen blev frågan aktuell att flytta bussarna därifrån. I dagens BT får Morgan Hjalmarsson(fp) frågan varför han inte drivit frågan tidigare att flytta bussarna. Folkpartiet har med detta i sitt kommunalpolitiska handlingsprogram att flytta bussarna till Resecentrum. Men eftersom vi inte har majoritet för att genomföra en sådan flytt har heller inte frågan drivits. Det skulle ha orsakat samma ramaskri som när fp nämnt att vi tycker att andra utförare än kommunen ska driva vissa verksamheter. Ingen nämnd och ingen glömd.

Men nu kanske det kan hända något med bussarna.

Egentligen tänker jag inte bli så långrandig nu.

Men jag kan inte hålla mig borta från ett av mina "favoritämnen". Ormar i hyreshus. En ormägare med 47 ormar, varav 20 giftormar, i sin lägenhet har fått rätt av miljödomstolen att ha dem där. Trots att kommunen och länsstyrelsen sagt nej. (DN, SvD)Jag tänker inte starta någon stor ormdebatt igen men att människor i allmänhet inte skulle känna psykiskt obehag att bo grannar med ormarna, vilket miljödomstolen påstår, tror inte jag är sant. Jag har frågat många vad de tycker i denna fråga och det är inte många om ens någon jag träffat på som tycker att det är ok med ormar i hyreshus. Det spelar ingen roll hur bra säkerhetsanordningar det finns och hur bra ormkännare man är. Många känner tillräcklig avoghet om det är en orm det är fråga om. Och 47 ormar. Jag tycker faktiskt att det är en sanitär olägenhet. Det är verkligen dags för en översyn av lagen.

tisdag 25 mars 2008

Barn för hela slanten

Snön ligger vit på taken endast tomten är vaken. Nej visst. Det är inte jul nu. Passar på att skriva några rader när barnbarnen tittar på Nicke Nyfiken. En charmig apa som ger sig ut på en rad upptåg.

Jag kan inte hjälpa att jag blir lite förvånad över Johan Hellströms(mp) senaste inlägg på sin blogg om betygen. Ok att han inte tycker om betyg. Vi har olika uppfattningar i den frågan. Jag förstår inte varför det ska vara så farligt att sätta ned på papper om en elev uppnått målen eller inte så att hon eller han (och hans eller hennes föräldrar) vet vad som behöver förbättras. Ju tidigare detta sker desto mer tid har eleven på sig. Under de första åren i skolan lägger man grunden. Ingen kan bygga ett hus utan att göra en ordentlig grund.

Nåväl. Det var egentligen inte det jag förvånades över. Utan Johans analys:att stora delar av svenska folket vill ha tidigare betyg beror på att Jan Björklund fört skoldebatten. Betyder det att han anser att svenska folket är en samling jasägare som inte kan ha en egen uppfattning? Eller är det så att just den skolpolitik Jan Björklund och folkpartiet fört är den som största delen av svenska folket ställer sig bakom. Jag tror på den sistnämnda förklaringen. Men visst är det lite förvånansvärt att en mp:are tillskriver en folkpartistisk partiledare sådana ledaregenskaper att han får med stora delar av svenska folket på sina åsikter.

Mera barn. Centerpartiet vill inkomstpröva barnbidraget. (DN, SvD) Jag undrar om de tänkt igenom konsekvenserna av ett sådant förslag. Jag kan förstå tanken. "De som tjänar mycket behöver inte barnbidraget till löpande utgifter utan kan sätta in det till barnen på något konto." Men vem ska avgöra var gränsen går. Levnadsvillkoren är olika i olika delar av landet. Och ska det vara en fast gräns. Centerns förslag är 240 000 kronor om året. Om man tjänar 241 000 kronor ska man inget barnbidrag ha då? Vilken administration krävs för att administrera det hela. Frågetecknen är många. Förslaget känns lite ogenomtänkt. Och det motverkar arbetslinjen.

Nu ska jag ut i snön och se om det är lika kallt som det ser ut. Det blåser men solen skiner mellan molnen. Igår kom aningarna på skam. Det blev en riktigt härlig vandring i snön.

måndag 24 mars 2008

Sen annandagskväll

Tystnaden har lagt sig. Det blev inte bara en snögubbe utan två. Men snölyktan gick inte att tända. Det blåste och snöade för mycket. Det är verkligen upp och nedvända världen när det gäller vädret.

Här finns i alla fall snögubbarna.

Sedan kan jag inte låta bli att kommentera Johan Hellströms (mp) blogginlägg idag som återfinns på Borås bloggportal. Där påstår han att utbildningsminister Jan Björklund(fp)flummar runt när han talar om att det behövs tidigare betyg. Då flummar 70 procent av svenska folket också runt. Så stor andel vill nämligen ha betyg före åttonde klass enligt en enkätundersökning som SIFO gjort. (SvD) Även elever som intervjuades i SVT:s rapport vill ha betyg tidigare. Så att de vet hur de ligger till. Att man också vill ha omdömen i lägre klasser är för att kunna hjälpa och stötta de elever som behöver mer hjälp tidigt.

Mer hjälp tror jag också Tobias Billström, migrationsministern, behöver. Så att han kan se hur verkligheten är för många asylsökande. På DN finns idag en artikel som handlar om familjer som splittras på grund av att den ene föräldern som inte har uppehållstillstånd och fått avslag på sin asylansökan måste lämna landet och söka anknytning till fru och barn eller tvärtom. Personen i fråga kommer ändå att få uppehållstillstånd så då kan man fråga sig varför myndigheterna ska göra det ännu jobbigare. I andra lägen talas det om hur viktigt det är att familjen hålls ihop. Men det gäller tydligen inte de som redan har utstått en rad vedermödor. Migrationsverkets chef vill att lagen ska ändras men regeringen gör inget. Det finns dessutom en hel del annat när det gäller migrationsfrågor som ministern borde ta itu med. Lyssna på UNHCR:s råd till exempel. Nyheten om familjer med barn finns även på SvD.

Till sist något om stackars biodlare som får sina bikupor förstörda av björnar. Häromsistens handlade det om en biodlare i Makedonien som ställde en björn inför domstol. Om detta skrev jag här. Nu tänker norrmännen sätta upp elstängsel mot "björnbusarna" som tydligen kommer från Sverige och vandaliserar de norska bikuporna. Hoppas inte Norge förklarar oss krig med anledning av detta. (SvD)

Fast det här med bin är egentligen inget att skämta om. Utan bin inga blommor eller växtlighet. Så biodlarna gör ett oerhört nyttigt arbete.

Nu är det nog sovdags. I morgon blir det Navet med barnbarnen.

Småföretagande

Idag bär det av ut på vårens(!) första vandring. Det hade kanske varit bättre att sätta på skidorna. Hoppas att det håller upp lite nu så vi kommer ut i alla fall. Sedan blir det liv i luckan när barnbarnen gör inträde i eftermiddag. Då hoppas jag på kramsnö så vi kan ut och göra en stor snögubbe. Och kanske en snölykta som vi kan tända i kväll. Som sagt det känns mer som jul än påsk.

Det har varit en ganska lugn påskhelg på nyhetsfronten med bara de vanliga nyheterna om trafikolyckor, slagsmål och annan misshandel. Som tur är verkar det inte ha varit så värst mycket påsksmällare ute på irrfärder mot skolor, andra byggnader och människor.

Idag kan vi dock läsa nyheten att sossarna helt plötsligt börjar bry sig om småföretagarna. (DN, SvD) Varför gjorde de inte det under de tolv år de satt vid makten? Jag deltog i flera debatter i riksdagen med s-företrädare där de som ville starta företag missstänkliggjordes och det påstods att det fuskades med F-skattsedeln. Nu vill (s) att de som har företag vid sidan av sitt vanliga arbete ska få stöttning så de kan utveckla verksamheten på heltid. Det skulle särskilt gynna kvinnor tror de. Och det tror jag också. Sossarna påpekar också hur viktigt det är att småföretagare får ett bättre skydd om man misslyckas med sin affärsidé. Detta ligger hästlängder från de debatter jag hade där enligt s-märkta politiker löntagare måste skyddas från företagare och de företag som bara hade en uppdragsgivare levde farligt.

Men i Borås är (s) fortfarande skeptiska till att bejaka företagande, åtminstone när det gäller att tillåta andra än kommunen att driva verksamhet inom det offentliga. Detta hindrar många kvinnor att starta företag. Det är oftast kvinnor som jobbar inom offentlig verksamhet och som skulle kunna starta eget inom dessa verksamheter. Antingen som egen eller i form av kooperativ.

Läs gärna förresten om ett föräldrakooperativ för ungdomar med autism. Finns i Västra Götalands regionens Regionmagasin nr 3/07. Sidan 12.

För att återgå till kvinnors företagande så har regeringen satsat pengar för att öka detta. Läs mer här. Ett av projekten inom detta är att utse ambassadörer för kvinnors företagande. Dessa ambassadörer ska träffa kvinnor och flickor i skolor och nätverk för att berätta om företagande. Och vara föredömen och inspiratörer. Jag tror att det är ett bra sätt att öka viljan bland kvinnor att starta företag. Om två dagar, 26 mars, släpps vilka som utsetts till ambassadörer. Mer om ambassadörerna finns här.

Nu får jag nog börja packa ryggsäcken med kaffe och mackor och dra ut i skogen. Det ser kallt ut ute och det blåser men det finns också blå himmel mellan molnen. Än har ingen ringt och sagt att det inte blir av. Vi är verkligen vandringssugna.

lördag 22 mars 2008

Glad Påsk

Önskar Glad Påsk med en korg med färgglada ägg. Visserligen ska man inte lägga alla ägg i samma korg sägs det. Och den devisen försöker jag följa. Fast det får inte bli för många korgar. I alla fall ska de höra ihop. Och det tror jag mina nuvarande korgar, och de som är på gång, gör.

Mycket handlar kring att bryta utanförskap och social ekonomi och företagande och entreprenörskap. Den som vill veta mer om social ekonomi kan läsa mer här från Västra Götalands regionens hemsida. Jag kommer säkert att återkomma om allt detta.

Men just nu är det påskafton och vädret är mer likt julväder även om solen skiner. Träden vajar utanför fönstret och termometern visar på minusgrader så det är nog skönast inomhus. Påskkäringarna på väg från Blåkulla har nog haft det rejält blåsigt. Tur att jag stannade hemma.

Påsken är dock inte glad för alla. För många barn är storhelgerna de värsta dagarna på året. När föräldrarna med förväntansfulla ögon laddar upp med bag-in-box vinet och Explorern så slocknar glöden i barnens ögon. De vet vad som väntar. Att de själva kommer i andra hand. I värsta fall följer bråk och misshandel spriten i spåren. Samhället måste på alla sätt stötta dessa barn. Så även de kan få en Glad Påsk.

Och stöttningen måste börja tidigt. Misshandel av små barn har ökat. Och endast ett fåtal av de som anmäls till socialtjänsten går vidare till rättslig prövning. Ett litet steg i rätt riktning när det gäller att minska barnmisshandel är Stockholms initiativ till föräldrautbildning i samband med barnafödande. (SvD)Information ska ges till föräldrar om hur allvarliga skador som kan uppstå om man till exempel skakar barnet.

Det behövs säkert mer utbildning för blivande föräldrar. Redan före födseln kan man förutse om ett barn kan få problem. Detta måste uppmärksammas. Familjecentraler där de olika myndigheterna samverkar är en lösning. Kanske aktuellt för Hässleholmen snart. Talas om det i alla fall.

En önskan om en gladare påsk sänder jag också till invånarna i Tibet. Även om de kanske inte direkt firar påsken som sådan. Det som händer i Tibet känns oerhört oroväckande. (SvD, DN) Att den stat som ska vara värd för årets Olympiska spel skjuter på sina medborgare och stänger internetsajter och förhindrar journalister att åka till Tibet är upprörande. Jag tror inte på bojkott av OS. Det gör förmodligen inte situationen bättre för invånarna i Tibet eller Kina. Men världens demokratiska länder i övrigt måste vara klart tydliga med att situationen inte är acceptabel. USA gör det. (DN, SvD)

torsdag 20 mars 2008

Före avfärd till Blåkulla

Egentligen skulle man kunna tro att det är jul i stället för påsk som är på gång. Och idag är det vårdagjämning. Det sistnämnda är dock konstaterbart. När jag vaknade alldeles för tidigt var det redan ljust. Och fåglarna kvittrade trots snön och kylan när jag hämtade alla tidningar. Men bäst att starta tidigt till Blåkulla innan snön kommer i kväll. Med dubbar på kvasten.

Tidningar ja. Nu börjar det bli lite mycket att läsa på morgnarna. Två dagstidningar och dessutom Computer Sweden. Plus nättidningarna.

Dagens nyheter fokuserar mycket kring situationen i Irak. ( DN) Fem år efter invasionen. Visst blev världen av med en tyrann men frågan är vad som kommit i stället. Att situationen för kvinnorna blivit sämre och att fundamentalistisk religionen gjort landvinningar är odiskutabelt. Även om situationen åtminstone på en del håll numera är stabilare enligt en irakisk kvinna i dagens morronsoffa i SVT. Hans Blix, tidigare chef för FN:s vapeninspektion i Irak skriver i en artikel att Irakkriget är en tragedi för alla. (SvD, DN) Jag är benägen att hålla med. Jag var tveksam redan då även jag som många andra tyckte det vore bra att bli av med Saddam. Men med facit i hand så hade det nog varit bättre om invasionen blivit ogjord. Men man kan aldrig vrida klockan tillbaka och se vad som hänt om händelseförloppet varit annorlunda. En av de få som verkar nöjda idag är Bush. (SvD)

Bin Ladin, om det nu är han eller någon annan lika illasinnad, spelar egentligen ingen roll vem, fortsätter dock att hota EU. Nu på grund av Muhammedteckningarna. (SvD, DN) Självklart tycker jag det är viktigt med tryckfrihet men det är inte nödvändigt att utmana krafter som vi inte riktigt har kontroll över när det inte egentligen har någon betydelse. Att visa respektlöshet för andra människor, vilket Muhammedteckningarna gjorde, är inte tryckfrihetens främsta syfte.

Däremot när Kina stoppar You-tube och andra sajter på Internet för att kineserna inte ska se vad som händer i Tibet. Då är kampen för tryckfrihet och yttrandefrihet viktig. (Expressen)

Så har då regeringen gjort en liten "pudel" igen. Tidsgränserna för sjukskrivning kommer inte att bli så hårda som sagts tidigare. (DN, SvD) Med detta tror jag, utan att ha läst förslaget, att det blir en bra lösning på att alldeles för många idag är sjukskrivna som kanske inte borde vara det. Till fullo i alla fall. För någon dag sedan kom en rapport som visade att läkare sjukskriver även om de inte tycker att det behövs. Till och med kan de tycka att det är skadligt för patienten och ändå sjukskriva. Så det behövs nog regler.

Att det finns tidsgränser för när rehabilitering ska sättas in och att man ska prövas för den arbetsförmåga man har är viktigt. Jag tror inte någon är betjänt av att bara vara sjukskriven om man har någon form av arbetsförmåga. Jag tror att resursjobben kan vara ett bra alternativ. Resursjobben är till för dem som har arbetsförmåga men kanske inte kan söka på öppna arbetsmarknaden.

Nu ska jag röja lite hemma innan färden bär av till Blåkulla. Eller jag kanske ska stanna hemma i år?

onsdag 19 mars 2008

Föräldraansvar på olika sätt

Idag har jag besökt Borås Dagfolkhögskola på Hässleholmen. Jag träffade gruppen som har mycket lite kunskaper med sig från sitt hemland. Elever över 40 år som kanske aldrig ens har hållit i en penna. Och som, vilket gäller en del, trots flera års SFI inte lärt sig den mest elementära svenskan som behövs för att klara sig hjälpligt i samhället. Och för att kunna tala med sina barns lärare. Det gäller att utgå från varje människa där han eller hon befinner sig.

Jag hoppas att man hittar en lösning så att folkhögskolan kan finnas kvar. Kommunen har ett ansvar för de människor som går på dagfolkhögskolan och alternativet är inte att lämna de människor som har längst kvar till delaktighet i det svenska samhället i sticket. Det skulle vara förödande, kanske främst för deras barn. Genom att föräldrar lär sig åtminstone så mycket svenska att de kan hålla kontakt med sina barns skola kan säkert negativa tendenser som bråk och skolk motverkas.

När vi diskuterade inför att införa ett Brottsförebyggande Råd på Hässleholmen kom vi fram till att det som var allra högst prioriterat var att stärka svaga föräldrar. Ett första steg är onekligen att de lär sig tala svenska.

Nog om lokalpolitik.

I Laholm har man andra problem i skolan. (DN) En pojke som går i sexan får inte äta i matsalen eftersom han har sina byxor så långt ner att han sitter på kalsongerna. Det har skolans rektor bestämt. Och han får numera äta hemma. Men beslutet strider mot skollagen och ska därför utredas.

Om sanningen ska fram så skulle inte jag heller tycka att det vore aptitligt att äta tillsammans med någon som sitter i kalsongerna. Åtminstone inte i en skolmatsal. Om jag vore förälder skulle jag nog inte acceptera att killen äter hemma utan kräva att han klär sig anständigt så han blir tillåten i skolans matsal.

Hur ska denne kille klara sig i framtiden undrar jag.

tisdag 18 mars 2008

Trygghet och binyheter

Idag var polisen på Strategiforum och informerade om hur polisarbetet kommer att utvecklas på Norrby och Hässleholmen . Strategiforum är en gemensam samling för alla som är delaktiga i Hässleringen, det lokala utvecklingsarbetet på Hässleholmen för fler människor i arbetet och större delaktighet i samhället.

Polisens nya sätt att jobba innebär att det kommer att finnas kontaktpoliser som är knutna till de två stadsdelarna. Tanken är att genom brottsförebyggande arbete så ska det behövas mindre ingripanden. Men det är viktigt med samverkan med andra inblandade. Skolan, boende, socialen m fl.

Att satsa på förebyggande är otroligt viktigt. Tidiga insatser när det håller på att gå åt skogen för någon ungdom är också viktigt. Det får inte gå så långt som att ungdomar bränner ner skolor och dagis, som i Dalsjöfors. Eller som i Rödeby-fallet i Blekinge.

Det som är på gång nu känns oerhört positivt. Närvarande polis skapar trygghet och det tror jag många medborgare önskar.

Förhoppningsvis kommer någon polis med när vi ska ha medborgarmötet den 8 april. Och berättar också för medborgarna vad som är på gång.

Innan jag kastar mig över hemsidesarbetet så gör jag en liten pejling bland dagens nyheter. Och eftersom solen skiner och jag inte känner just nu för att gräva ner mig i flera allvarliga ämnen så får det handla om björnen som blev stämd inför domstol i Makedonien av en biodlare för att den ätit upp biodlarens honung. Björnen dömdes till att betala ett skadestånd på cirka 20000 kronor. Men eftersom björnen saknade pengar fick staten gå in och betala biodlaren. Allt enligt en artikel i SvD.

Tänk om alla mördarsniglar, harar och rådjur som äter upp godsaker och blommor i våra land skulle ställas inför domstol. Onekligen ett intressant scenario. Men här har väl domstolarna nog med arbetsuppgifter ändå. De hinner inte med alla tvåbenta tjuvar så hur skulle de hinna med alla djur också.

SvD verkar ha fastnat för temat bin. I en annan artikel handlar det om att 8-12 miljoner bin tros vara på flykt i Kalifornien sedan det hänt en olycka med en transport. Det gick så illa att delar av en motorväg fick stängas av. Folk blev stungna till höger och vänster.

Som sagt bara bi-nyheter. De stora återkommer jag till. Nu ska jag sätta igång och jobba.

måndag 17 mars 2008

Våren som försvann och lite till

Nu försvann våren. Snön vräker ner utanför fönstret och jag hann inte ens njuta av vårvädret igår eftersom jag var inomhus nästan hela dagen och jagade en gul boll på en tennisbana i Falköping. Inte vann vi heller men rejält med motion fick jag. Det känns i kroppen idag. Men dagen tänker jag tillbringa framför datorn med hemsidestillverkning.

Skönt i alla fall att inte behöva ge sig ut i trafiken. Det verkar som en del olyckor har hänt redan. (DN, SvD) Även en tågolycka som stoppar trafiken mellan Göteborg och Stockholm. Förmodligen en person som blivit påkörd. Enligt BT i alla fall. Sådana olyckor händer då och då och det är alltid lika beklämmande när det sker eftersom det i de flesta fall handlar om människor som tröttnat på livet och väljer att kasta sig framför tåget för att göra slut på det. Jag har själv blivit försenad ett antal gånger på grund av en sådan olycka. Senast för några veckor sedan.

I förra veckan kom regeringen med ett förslag om nollvision för självmord. (SvD) 115 miljoner kronor satsas under tre år. En välkommen satsning som ska användas bland annat för förebyggande arbete när det gäller fysisk och psykisk hälsa bland barn och ungdomar.

För att fortsätta med hälsotemat. Centrum för klinisk forskning i Dalarna har presenterat en rapport där man undersökt hur läkare sjukskriver patienter. (DN, SvD) Med ett skrämmande resultat. Åtta av tio som vill bli sjukskrivna blir det. Trots att läkaren inte tycker att det behövs eller till och med anser att det är skadligt för patienten.

Det kanske är så att det inte är helt fel med riktlinjer för sjukskrivningar. Även om jag kan tycka att det kan bli för fyrkantigt och stelbent. Människor är olika och således också deras eventuella åkommor. Det behövs helt klart också utbildning för de läkare som ska skriva sjukintyg. Något som folkpartiet drivit länge i riksdagen. Och kanske behövs mer kurage att stå emot patientens vilja.

Ute fortsätter det att snöa och på TV säger meteorologen att det kommer att fortsätta en stund till och dessutom kanske snön kommer att ligga kvar på marken. Snöfallet är två månader för sent. Nu vill i alla fall jag ha vår. Påskliljorna blommar ju nästan.

söndag 16 mars 2008

Jag är inte trött på demokrati

Tomas Gustafson(s) skriver på sin blogg att jag tycker att demokrati är tröttsam(framgår av Borås bloggportal). Han som kallar sig "iakttagaren" borde kanske vara lite mer uppmärksam. Jag har aldrig skrivit att demokrati är tröttsam eller att jag blir trött av demokrati men när klockan blir halv tolv en kväll är jag faktiskt ganska trött. Självklart ska en fråga diskuteras och debatteras ordentligt. Och hur boendena för funktionshindrade ska drivas är viktigt men samma argument behöver inte återkomma gång på gång. När man dessutom inte vill ta beslut under kvällen utan vill att det ska utredas ytterligare så borde det vara nog med att tala om vad man vill ha gjort och sedan låta det vara bra med det. Man behöver inte förlänga en debatt om man inte har något nytt att komma med.

Jag tillhör nog de som är ganska tålmodiga och jag har varken barn eller man som väntar på mig hemma. Och jag är glad att jag själv inte skulle hålla kurs dagen efter. För jag var urtrött. Luften är kanske inte heller den bästa i fullmäktigesalen.

Jag tror på demokrati och debatt. Men för att alla, oavsett ålder eller kön eller vad man sysslar med för övrigt, ska kunna delta måste vi alla tänka över hur vi vill att våra möten ska vara. Visst är det oppositionens roll att ifrågasätta det majoriteten vill genomföra och dessa åsikter ska självklart komma fram i kommunfullmäktige. Men utan att för den skull ha skrivna regler borde alla kunna känna sitt ansvar. Har någon redan sagt, det jag tycker, behöver jag inte säga det om igen. Om man ändå vill tillkännage sin åsikt så kan man göra det genom att gå upp och säga att jag håller med honom eller henne som talade förut.

I riksdagen finns det möjlighet att instämma i en talare genom att trycka på en knapp. Och där är det i huvudsak en talare från respektive parti som deltar i debatten. Och sättet att tala genom talmannen, det vill säga att ingen talar direkt till personen man debatterar med, gör att tonen blir något mer balanserad. Nu menar jag inte att dessa regler ska införas i kommunfullmäktige men det vore inte fel att ha dem någonstans i bakhuvudet. Det behöver kanske inte vara sju personer från samma parti(nu höll jag inte koll på hur många som var uppe och talade i torsdags) som säger samma sak. Det kanske räcker med att det är tre personer. Och man behöver inte säga att någon i princip är dum i huvudet eller liknande.

Det jag vill säga är att något måste göras för att få både roligare, intressantare och kortare debatter. Så att vi inte tappar bort demokratin. Och där måste alla hjälpas åt. Både majoritet och opposition. För ingen går egentligen fri.

Möjligen kissarna. De är verkligen trötta.

lördag 15 mars 2008

Fortfarande i sviter efter fullmäktigemötet

Sviterna efter fullmäktigekvällen sitter i fortfarande. Jag är trött. Jag kan inte förstå varför man måste hålla på och debattera ett enda ärende i två timmar och sedan ändå återremittera det. Det är inte konstigt med sådana metoder att människor tröttnar på politiken. Men att jag är trött kanske beror på att åldern tar ut sin rätt. Men att det också kostar skattebetalarna pengar när omkring 80 fullmäktigeledamöter debatterar i två timmar kanske man borde tänka på. Drygt 30 000 kronor blir notan för två timmar.

Men efter en tur och fram och tillbaka till Uddevalla för att revidera en förening så känner jag mig tämligen mör. Hjärnan hänger inte med riktigt så jag tänkte ägna resten av kvällen åt att röja hemma. Alltså städa, inte slå runt. Så återkommer jag när jag sovit ut ordentligt. Då vet jag också vem som vunnit melodifestivalen. Har ingen egentlig favorit men bara det inte blir Christer Sjögren. Visserligen gillar jag bumpa bumpa vid vissa tillfällen. På after-ski i Österrike.

fredag 14 mars 2008

Med kartan i hand på Bodaskolan

Efter kladdkaka och kaffe och med en handritad karta i hand för att hitta, har jag gått runt bland klasserna på Bodaskolan. Jag hann besöka en hel del klasser på förmiddagen idag. Och jag blev imponerad. Överallt träffade jag engagerade och intresserade elever. Jag träffade tjejerna och killarna i internationella klassen där eleverna ,varav en del bara varit i Sverige en kortare tid men ändå talade bra svenska, tyckte att deras lärare var snälla och att det fanns allt på Hässleholmen som man behöver. Jag träffade barnen i kommunikationsklassen(barn med funktionshinder) som just hade gjort en övning om vad de tycker om olika saker och nu funderade över vad de lärt av övningen. En av eleverna konstaterade att hon lärt sig att man får tycka olika än vad kamraterna tycker. En nog så värdefull insikt i ett demokratiskt samhälle.

I sjätteklassen skrev eleverna avancerade rollspel om ett ting under Gustav Vasas tid. Helt fantastiska texter. Ett exempel på att när man hittar rätt "nyckel" för att låsa upp inlåsta förmågor så kan det utföras stordåd.

Under bildlektionen fick jag lära mig hur man konstruerar en tecknad serie. Får se om jag gör någon egen.

Bodaskolan nämns ibland i negativa sammanhang. Med så många elever, över 500 på "högstadiet" , är det inte konstigt att saker och ting ibland halkar snett. Dessutom när man valt att polisanmäla när det händer brott och därigenom sätter fokus på det som hänt. Den uppfattning jag har är att skolledning och dess personal jobbar intensivt på att förbättra det som inte fungerar. En viktig bit tror jag är kontakt med föräldrar på deras eget språk. Men det behövs också en bättre fysisk skolmiljö.

För är det något jag inte imponerades över så är det lokalerna. Men det visste jag ju redan. De behöver verkligen renoveras. Både på grund av inomhusmiljön och ventilationen men också för att skolan inte medger flexibilitet och ett modernt sätt att arbeta.

Efter fullmäktige

Så var då fullmäktigekvällen till ända. Det blev som jag trodde en två-timmars diskussion om bostäder för funktionshindrade där vänsterkanten lyckades få med alla hemskheter som kan hända och faror som finns om en utförare utanför kommunen driver boendena. Inte ett enda inlägg från den sidan om de möjligheter som finns. Eller att kommunen kanske inte alltid är den allra bästa att driva verksamheten. Detta är självklart en verksamhet där det finns många utsatta människor och när man beslutar om att lägga ut verksamheten måste det göras med varsamhet och omtanke men att låta bli på grund av alla faror som lurar i vassen enligt vänstersidan tycker inte jag man ska göra. I stället se vilka möjligheter som finnd. Det finns säkert de bland anställda eller föräldrar som vill driva verksamheten i form at kooperativ till exempel.

Diskussionen avslutades med återremiss. Så debatten kommer att komma tillbaka vid senare tillfälle.

Totalt mer än fem timmars debatt. Så jag är ganska mör även om jag höll mig borta från talarstolen.

Så nu blir det sängen. I morgon väntar Bodaskolan.

torsdag 13 mars 2008

Höghastighetståg

Jag läser precis att regeringen ger Banverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för svenska höghastighetsbanor. (SvD) Mycket glädjande. Då kanske Götalandsbanan äntligen blir av. Så sent som förra veckan tyckte ju finansministern när han var i Borås att det inte var något bra alternativ. Men nu ska i alla fall som sagt förutsättningarna utredas.

Att åka tåg i stället för att flyga måste ju vara betydligt bättre för miljön. Och med snabba tåg mellan Stockholm och Göteborg så kan lika gärna flygsträckan mellan dessa två städer läggas ned.

Inför fullmäktige

Så är det då dags för kommunfullmäktige i kväll. Ett hett ämne kommer utläggande av en del av gruppboende för funktionshindrade på entreprenad. Så hett att det blir demonstration av Kommunal innan enligt dagens BT. Visst är det en särskilt utsatt grupp människor det gäller och när det kommer till konkret upphandling är det viktigt att stora hänsyn tas. Men det jag inte förstår är det kompakta betongmotståndet mot alla förslag att låta någon annan än kommunen stå för utförandet av olika kommunala verksamheter. Självklart har kommunen det totala ansvaret men vad är det som säger att kommunen alltid är den som är bäst att stå för den dagliga verksamheten. Det finns de företag som är specialiserade och varför inte låta personalen bilda kooperativ och driva verksamheten i fortsättningen.

Eftersom det ofta är kvinnor som jobbar inom vården skulle fler möjligheter till entreprenader också ge fler kvinnor möjlighet att driva företag eller kooperativ.

Självklart ska man inte lägga ut verksamhet på entreprenad bara för sakens skull. Men har man inte provat så får man inte heller någon uppfattning om kommunens verksamhet bedrivs på ett rationellt och effektivt sätt. Med bibehållen kvalité såklart.

Förmodligen blir det inget beslut idag utan förslaget skickas tillbaka. Förhoppningsvis sparas debatten också. Men det kan man inte ge sig sjutton på. Bäst att förbereda sig på en lång kväll. Bara jag vaknar till morgondagens skolbesök på Bodaskolan.

Det finns en del annat som också kan bli hårda debatter kring. Miljömålen till exempel. Fast där är alla nästan överens i allt, över 100 punkter. Bara två årtal på två punkter ifrågasätts av sossarna. Men det kan säkert debatteras i flera timmar. Återkommer med rapport.

Nåväl. Innan fullmäktige har jag en hel del annat att klara av. Håller på med en hemsida till Brämhulta företagarförening och i eftermiddag ska träffa en gymnasieklass på Bäckäng och prata integration tillsammans med (eller emot) Lennart Andréasson (v). Ska bli roligt och intressant.

Dessutom får jag väl sitta och vänta på alla telefonsamtal som kommer att ramla in från alla hugade spekulanter på datautbildning. Jag hade en annons i dagens Sjuhäradsaffärer. Som går som bilaga till BT. Fast just jag fick inte bilagan. Men har numera fått den direktlevererad.

onsdag 12 mars 2008

Mångfald men inte enfald

Så har då förslaget om integrationsåtgärder gått ut på samråd till folkpartiets föreningar i landet. Och som ett brev på posten kommer förstås kritiska röster från vänsterhåll bland annat lokale vänsterpartisten Lennart Andréasson på Borås bloggportal.

Jag kan inte förstå vad det är för konstigt med att den som vill bli svensk medborgare får veta vilka skyldigheter och rättigheter han eller hon har. Det kan väl inte vara fel att informera om att i Sverige slår vi inte barn, att Sverige har ett jämställt samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter(ok, det finns vissa brister), att Sverige är en demokrati vilket innebär att vi faktiskt får ha olika uppfattningar utan att vi blir satta i fängelse för det. Förr ingick dessa grundläggande värderingar i SFI:n men det gör den inte längre. Och folkpartiet talar inte om någon form av svenskhet. Men tillåter inte att unga flickor inte får samma rättigheter som sina bröder eller att manliga släktingar kan mörda en ung flicka för att hon har umgåtts med fel kille.

Det är viktigt att skilja på att "bara" ha uppehållstillstånd, och därmed rätt att bo och arbeta i landet, och att vara svensk medborgare. Som svensk medborgare har du rätt att rösta på vilka som ska fatta landets lagar, till och med att bli riksdagsledamot själv. Medborgarskap ger också rätt till vissa yrken som polis och domare. Rätten till asyl, det vill säga att få skydd i ett annat land, är en mänsklig rättighet men att bli svensk medborgare är det inte.

Medborgarskapet är en fråga av flera som tas upp i folkpartiets samråd. Obs. Det är ett samråd och beslut ska fattas senare i år på ett partiråd. Här tas också upp frågan om att lyfta fram utlandsföddas kompetens vid anställning. Tvåspråkighet borde vara ett plus till exempel inom äldreomsorgen.

I samrådet finns också frågor som rör religiösa friskolor och jämställdhetsproblematiken. Ska flickor ha samma rättigheter som pojkar och ska vi acceptera att manliga släktingar kan mörda sina kvinnliga släktingar för att dessa velat ha ett eget liv?

Jag tycker i alla fall inte det. Men vad hela folkpartiet tycker får vi veta i oktober då samrådet ska diskuteras.

tisdag 11 mars 2008

Jakten på politiker igång igen

Nu är media på gång igen för att jaga riksdagsledamöter. Den här gången för att de inte bor som "vanligt folk". Enligt en undersökning av TV4 så bor tydligen "bara" 17 % av riksdagsledamöterna i hyreslägenhet mot 35 % av väljarna. (SvD)

Undrar just hur de skulle klassificerat mig om jag varit kvar. Jag bor ju faktiskt i parhus fast jag hyr. Men folkpartisterna låg trots allt ganska bra till i undersökningen med 25 %. Och inte för att jag kan utläsa om bostadsrätter ingår i hyresrätter. De nämns inte över huvud taget.

Självklart bidrar sådana rubriker som att "Politiker bor inte som vanligt folk" till att öka politikerföraktet. Och att tala om en djup klyfta mellan hur väljarna och politikerna bor är att verkligen använda överord.

Tyvärr är det sådana rubriker som läses. Inte de intressanta artiklar som SvD hade i söndags om fritidspolitiker som lägger av för att de inte hinner med att både jobba politiskt på fritiden och med sitt vanliga jobb på dagarna. En del fritidspolitiker måste till och med ta semester för att hinna vara med på möten som alltmer förläggs till dagtid. Som inte ens får ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Läs mer om detta på min blogg från i söndags.

Det är dags att media börjar granska vad riksdagsledamöterna gör i stället för att komma med tvivelaktiga undersökningar om hur man bor. Det är väl vad man åstadkommit som ska vara det avgörande om man ska välja om sin kandidat vid nästa val.

Till sist. De som alltid gnäller. Ställ upp och bidra med ditt strå till stacken själv. Engagera dig politiskt själv i stället för att bara klaga. Det gjorde jag.

Nu återgår jag till näringarna.

Skolan på tapeten igen

Tänkte egentligen överlåta debatten om skolan i Borås till debattsidan i BT men eftersom diskussionen ändå dyker upp på Borås bloggportal så skriver jag några kommentarer.

Visst är det beklagligt att resultatet i Borås inte har nått de nivåer som är önskvärda. Men att som från vänsterkanten bara skylla allt på den sittande majoriteten är att göra det för lätt för sig. Visst finns det kanske mer som kunde gjorts. Men man får inte heller glömma bort att när de elever som gått ut skolan de senaste åren började sin skolgång var skolan drabbad av stora besparingar under en socialdemokratisk majoritet. Och det verkar alla vara överens om att det är tidigt under skolåren som det är viktigt att sätta in mer resurser, oavsett om man vill ha betyg eller inte.

Det finns också andra faktorer som påverkat resultatet negativt. Skolk är en. Om man inte över huvud taget befinner sig i skolan så är det inte så lätt att få godkänt.

Men barnen och eleverna blir inte hjälpta av att politikerna ständigt ältar vem som är skyldig till det ena eller andra. Det gäller att se framåt. I årets budget har det satsats på olika sätt för att förstärka på skolområdet, pengar för ökad måluppfyllelse, för projekt att stärka elever med annan bakgrund, fortbildning av lärare, en ny utvecklingsenhet för bättre samordning mellan kommundelarna. Förutom de "vanliga" pengarna.

Men mer pengar är inte alltid lösningen. Saknas ledarskap inom skolan så spelar det ingen roll hur mycket pengar man satsar. Där tror jag man är på god väg.

När det gäller att ge omdömen redan från de första klasserna så ser jag inte varför det skulle vara något utpekande för eleverna. Att föräldrar får med sig en lapp hem från ett utvecklingssamtal där det står vad deras barn har presterat och vad han eller hon ska bli bättre på kan väl inte vara att peka ut eller sortera. Att få allt nedskrivet innebär att varken läraren missar att berätta det som kanske inte är så bra. Och föräldrarna riskerar inte att missförstå. Det är ju för barnens bästa så att de klarar sig i fortsättningen i skolan.

Till sist till Ida. Jag tycker visst man kan titta på "Klass 9A" som exempel på vad man kan göra för att förbättra resultatet i en klass. Jag tror att det just är att eleverna blir sedda som bidrar till att de växer.

måndag 10 mars 2008

Obehagliga fakta

Jag missade Kalla fakta i TV4 igår. Men jag har förstått av rubrikerna att det verkligen var "kalla" fakta som presenterades. (DN)Att trots lagen att alla ska lämna utdrag ur straffregistret som ska jobba med barn så görs det inte alltid. I en undersökning som Brå gjort kom fram att det sedan 2003 har jobbat 75 dömda sexförbrytare inom barnomsorgen. Nästan hälften har handlat om brott mot barn.

Det är fullständigt horribelt att personer som har ett förgripit sig på barn ska få ta hand om barn inom skolan och barnomsorgen. Slarvigt av skolorna att inte kolla. Men det är bra att sådant här tas upp så att det inte sker i fortsättningen, förhoppningsvis. Även om det säkert finns ett mörkertal man inte kan komma åt.
Samtidigt som det är viktigt att inte se en sexförbrytare i varje dagisfröken eller motsvarande manlig dito. Som påpekas i artikeln i SvD. Det är bara en halv person per tusen som det gäller. Men det är helt klart en halv person för mycket. Att oskyddade barn riskerar att utsättas för pedofiler är definitivt inte acceptabelt.


 


 


 

 

söndag 9 mars 2008

Politikens villkor

Det är inte lätt att matcha alla vänsterinlägg som hamnar på Borås bloggportal. Det behövs fler majoritetsbloggare. Inte för att jag tror att så jättemånga medborgare utanför den "närmast sörjande skaran" har hittat till portalen men det blir ändå en mycket ensidig bild av politiken i Borås. I stort sett bara oppositionspolitik.

Dessutom "premieras" många korta inlägg jämfört med få men längre. Om portalen ska ha någon verklig betydelse behövs något göras.

Ett alternativ för att få fler att skriva kanske kunde vara, att de som inte har en egen blogg och inte vill ha det skaffar en gemensam partiblogg. Som komplement till de egna bloggarna. Så kan vem som helst av fullmäktigeledamöterna skriva av sig utan att behöva känna något tvång att skriva. Men ändå ha möjligheten att ge svar på tal när det dyker upp någon fråga han eller hon är engagerad i.

Och bloggportalen kan bli ett medel för att få fler medborgare intresserade av samhällsfrågor. Idag har många litet förtroende för politiker. Utan att för den skull tala om vad de vill ha i stället.
Det är viktigt att politiker möter medborgarna och berättar om sin vardag. Att de allra flesta som har engagerat sig politiskt är fritidspolitiker och lägger ned stora delar av sin fritid för att demokratin ska fungera. Att de beslut som fattas handlar om att försöka se till helheten när det gäller att fördela våra gemensamma pengar oavsett om det gäller landet, regionen eller kommunen. Det handlar om att prioritera. Sedan har vi olika uppfattningar hur vi ska prioritera men det hör till demokratin och tycker man något är fel får man se till att någon annan blir vald vid nästa val.

Som förtroendevald har man fått ett förtroende. Och det förtroendet ska man förvalta efter bästa förmåga. Men politiker är inga övermänniskor. Och som fritidspolitiker är det inte alltid så lätt att kombinera ett arbete och att vara politiskt engagerad. Ibland måste man ställa upp också på dagtid och ta ledigt från jobbet. Något som kanske inte alltid ses med blida ögon av arbetsgivaren. Familjen får också ofta sitta emellan med många kvällar upptagna av möten. Ibland även helger eftersom det egna partiet också förväntar att man ska delta i olika helgmöten och kampanjer.

En bra artikel om en fritidspolitikers vardag kan läsas på SvD idag. Om en kvinna som inte orkade med utan tvingades sluta. Och hon är inte ensam. 6,8 % av de som blev förtroendevalda efter valet 2006 har redan hoppat av. Fler artiklar om detta finns i SvD.

Risken finns att det blir en alltmer politisk "elit" som styr samhället. Jag önskar att fler, inte färre, engagerade sig i samhällsutvecklingen. Jag tror att man skulle få en större förståelse för att man som politiker måste ta hänsyn till många. Det är inte bara den "grupp" som jag just nu tillhör som har behov. Visst ska man säga ifrån när man tycker något är fel. Och gärna demonstrera. Men när det går till personangrepp och hot har det gått för långt. Men möte mellan medborgare och politiker är viktig.

Jag tycker dock inte att det ska gå så långt som till att man ska ha någon form av plikt som en del har föreslagit. Jag tillhör dem som ändå tror på partiernas och ideologiernas överlevnad. Men det ställer också krav på partierna. Det är som kan utläsas i en av artiklarna i SvD inte alltid så lätt att gå i takt med medlemmarnas åsikter på en föränderlig opinionsmarknad.

Jaha. Det här inlägget blev inte som jag tänkt när jag började med Borås bloggportal. När jag redan hade skrivit om fritidspolitikers situation hittade jag artiklarna på SvD. Och nu har halva söndagsförmiddagen gått.

lördag 8 mars 2008

Loppis och kvinnodagen

Jag har precis kommit hem från loppmarknad i Sjömarkens missionskyrka där jag försökt sälja glas och kaffekoppar av varierande storlek och märke. Det är fascinerande att vara med när loppmarknaden öppnas. Det gäller att vara först i kön för att hinna "skanna" av borden med prylar snabbt så man hittar någon eventuell "godbit" innan någon annan gör det. Fascinerande är det också när man försöker pruta på något som kostar en femma. Det är kul att jag blir tillfrågad om jag vill vara med.

Om en liten stund är jag på väg till årsmöte med Hörselskadades Förening i Borås. Men jag hinner nog skriva några kommentarer om dagens artiklar.

Idag är det internationella kvinnodagen och många artiklar handlar om kvinnor och kvinnors situation i världen. Jag skrev om detta igår och att alla dagar borde vara kvinnodagar. För att förbättra kvinnors situation i Sverige och världen. Trots allt har vi kommit långt med jämställdheten i Sverige. Även om lönerna släpar efter männens och kvinnor utsätts för våld från män i deras närhet. De stora insatserna måste göras i länder där kvinnor är andra gradens medborgare och har sämre rättigheter än männen. I många länder har flickor inte ens rätt att gå i skola. Läs mer på gårdagens blogg.

Lite annorlunda situation har kvinnorna i Nordkorea det. (SvD)Där uppmanas kvinnorna att bidra till nationens försvar. De ska inte hemfalla åt västerländska seder och uppfostra sina barn till sanna revolutionärer.

Till sist. Jag kan bara inte låta bli att uppröras över att Bush förespråkar att tortyrmetoden skendränkning ska finnas kvar. Han lägger in sitt veto mot ett förslag till att sådan metod ska förbjudas. (DN, SvD)

På något sätt kan det inte vara rätt att en människa har så fruktansvärt stor makt att han eller hon kan avgöra ett beslut trots att kongressen, de folkvalda, har sagt något annat.

Nu hinner jag inte mer.

fredag 7 mars 2008

Kvinnors situation i världen

Almanackan fylls av olika internationella dagar för olika ändamål. I morgon är det den internationella kvinnodagen. Det finns också världsbokdagen, världsmiljödagen, internationella barndagen m fl. Alla viktiga frågor att uppmärksamma. Det kan vara så att det behövs en speciell dag men för den skull får varken kvinnorna, böckerna, miljön eller barnen glömmas bort de övriga dagarna under året. Böcker, miljö, barn och kvinnor hänger också nära ihop.

För att det finns en dag som uppmärksammar kvinnor över hela världen får det inte stanna vid att det är den dagen som fokus sätts på de förhållanden många kvinnor lever under ute i världen.

Här hemma diskuterar vi hur samhället ska blir mer jämställt. Nog så viktiga frågor. Att män och kvinnor ska dela på hemarbetet och att kvinnor ska ha lika lön som männen för likartat arbete. Och att båda föräldrarna ska ta ut föräldraledighet. Både för att barnen ska få närhet till båda föräldrarna men också för att båda föräldrarna ska kunna ha en egen arbetskarriär. Och mycket mer.

Även om jag inte tror att moderaternas nya förslag om delat barnbidrag från början (om det nu är så det är menat) är någon större insats för ökad jämställdhet. (SvD, DN)I en fungerande familj har man väl gemensamt ansvar för pengarna och man ska väl inte planera för att familjen ska separera. Vid en separation kan det däremot vara viktigt att föräldrarna kan dela.

Men den stora utmaningen ligger inte i om vi ska ha fler kvinnor i styrelser (vilket vi självklart borde ha) utan hur all världens kvinnor ska kunna få de mest grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda. Anna Larsson tar i sin kolumn i SvD upp denna fråga under rubriken "Världens flickor behöver toaletter".

Hon tar upp att i ett land som Egypten, dit många reser som turister, är 97 % av flickorna könsstympade. Även om lagen i landet eller andra afrikanska länder förbjuder könsstympning så spelar det ingen roll. Traditionen är så stark.
Hon nämner Afghanistan där bara 30 % av flickorna får gå i skolan eftersom de flesta skolor är tält och flickor får inte vistas utomhus. Och de flesta lärare är män. Och skolorna har inga toaletter där flickorna kan låsa om sig.

Parvin Ardalen från Iran som kämpar för kvinnors rättigheter blev fråntagen sitt pass när hon skulle åka till Stockholm och hämta ett pris från Olof Palmes minnesfond. Hennes syster fick ta emot det i stället. I sitt inspelade tacktal beskriver dock Parvin ARdalen kvinnornas situation i Iran. Att flickor blir straffmyndiga vid 9 medan pojkar blir det vid 15. Att hedersmord och avrättningar genom stening fortsätter. Och mycket mer.

Det finns mycket att göra för att förbättra för världens alla kvinnor. Men självklart ska vi inte glömma bort den svenska arenan. Det är bara det att problemen är så oerhört mycket större för kvinnorna i Afrika, Iran, Afghanistan och i en rad andra länder. Och det räcker inte med en kvinnodag. Det behövs 365 dagar om året eller som i år 366.

Nu hamnade jag i blogg-fällan igen. Lena Palmén, du har rätt det blir någon form av livsstil. Kanske ett sätt att rena hjärnan. Jag tar mycket bättre itu med annat när jag skrivit av mig.

torsdag 6 mars 2008

Alla flickor har rätt till all undervisning

Jag avslutade gårdagen med att se på Kvällsöppet där man diskuterade hedersvåld. Med anledning av de många händelser där unga flickor med invandrarbakgrund dödats eller försökt dödas av sina släktingar. En förfärlig sedvänja som inte är acceptabel i ett demokratiskt samhälle. Där mänskliga rättigheter ska råda. Allt måste göras för att det inte ska drabba fler flickor, eller pojkar. En hel del görs redan men det behövs göras mera.

I programmet efterlystes bland annat att flickor inte ska befrias från att delta i viktiga ämnen som sex- och samlevnad och gymnastik. Idag är mer än var fjärde utlandsfödd flicka befriad från sådan undervisning eller får inte följa med på studiebesök eller klassresor enligt uppgifter i en artikel i DN av två folkpartistiska ministrar, Jan Björklund och Nyamko Sabuni och en folkpartistisk partisekreterare, Erik Ullenhag. Uppgifterna hämtas från en doktorsavhandling av Sara Högdin. Hon har konstaterat att det ämne som flest utlandsfödda flickor hindras från att delta i är sex- och samlevnadsundervisning.

I artikeln (kommenteras även i SvD) föreslås att denna möjlighet till befrielse, som ursprungligen var avsedd som ett undantag, avskaffas. Jag håller med.

Visst är det en svår fråga, som kan innebära konflikter med kulturer och religioner. Men det är inte ok att flickor utestängs från delar av undervisning. Med lite flexibilitet och fantasi tror jag att man kan göra konflikterna mindre. Och det är en viktig signal som sänds till föräldrarna att här lever vi i ett jämställt samhälle (även om vi har en bra bit kvar till verklig jämställdhet) och att en flicka har rätt att leva sitt eget liv med rätt till egna val. Men det får inte innebära att föräldrarna håller flickorna hemma från skolan. Vilken information man får när man kommer till Sverige är av stor vikt. Det är viktigt att man får veta både rättigheter och skyldigheter. Att vi har skolplikt i landet till exempel. Och att män och kvinnor har lika rättigheter.

onsdag 5 mars 2008

Sjukvård och snö

I kväll talade Jonas Andersson, folkpartistiskt regionråd och ordförande i regionens hälso- och sjukvårdutskott, på kommunföreningen i Borås årsmöte. En sak som han nämnde som man ofta glömmer bort när man talar om köerna i sjukvården och att vart tar alla pengar vägen. Idag kan man bota så många fler sjukdomar än man kunde för bara ett tiotal år sedan. Medicin och teknik utvecklas hela tiden. Och vården har blivit så mycket bättre. Det kostar självklart mer pengar. Och icke akut vård får vänta.

Självklart är detta inte acceptabelt men han redogjorde också för hur man skulle kunna minska kostnaderna när det gäller rena systemfel. Bara att se till att patienter inte får flera mediciner som i kombination bidrar till att han eller hon mår sämre och kanske måste uppsöka sjuhus skulle spara en massa pengar. Han sa många andra kloka saker också som man kanske inte tänker på. Men i stället för att skriva alla dessa själv, med risk att de också blir förvanskade så lämnar jag en länk till Jonas blogg. Där skriver han en hel del om sjukvård.

När mötet var över mötte chocken. Jag som efterlyste snö och skidföre i morse hade nästan blivit bönhörd. Snön bara vräkte ner. Fast mest i blötsnö-form och med uruselt väglag.. Det var ju inte så jag ville ha det. Och nu kan det vara så dags. Nu vill jag nog egentligen ha vår.

Barn och brott

Solen skiner över Borås. Just nu i alla fall. Tänk om det varit några decimeter snö och några minusgrader. Och få sätta på sig skidorna och dra ut över ängarna vid Ymer. Drömmar. Jag får väl nöja mig med solen.

Och försöka få min annons färdig. Att skriva hela sidor på bloggen är mycket lättare än att försöka åstadkomma två meningar på 80x43 mm. Som dessutom fångar intresset.

Men jag börjar väl med lite kommentarer kring några av dagens rubriker på mediernas hemsidor.

I morgon kommer en utredning om hur väl så kallade barnahus har fungerat. (DN) I stället för att barn, som utsatts eller misstänks ha utsatts för övergrepp, förhörs och slussas runt bland en massa myndigheter så får de komma till ett "barnahus" i stället. Där finns alla som kan tänkas bli inblandade i den fortsatta utredningen på ett ställe - polis, åklagare, socialtjänst, psykolog. Och miljön är gjord för barn. Idag finns det barnahus i sex kommuner. Barnahusen inleddes som försök men har nu permanentats.
Rädda barnen har länge drivit frågan att alla barn ska ha rätt att förhöras i ett barnahus och hoppas nu att regeringen ska utforma bindande riktlinjer, med anledning av utredningen, att alla barn som utsatts för brott ska få komma till ett barnahus. Folkpartiet har ställt sig bakom barnahus och drivit frågan på flera orter.

Nu är frågan aktuell i Borås genom att man håller på och utreder frågan. Läs mer i BT. Att de personer som är bland de allra mest utsatta, barn som har utsatts för övergrepp eller annat brott, ska få allt stöd och den bästa hjälp de någonsin kan få, kan väl inte många sätta sig emot. Förhoppningsvis har vi ett barnahus här i Borås snart.

För att fortsätta lite på temat brott. En forskningsrapport konstaterar att mer än var tionde polis inte lever upp till grundläggande krav för polisyrket, att bemöta de personer de kommer i kontakt med på ett godtagbart sätt.(SvD) 40 % klarade enbart denna nivån. Resten klarade att genomföra ingripanden de själva tagit initiativ till. 5 % av de sistnämnda klarade också att ta hand om svåra situationer på ett mer långsiktigt och problemlösande sätt.

Det känns inte särskilt tryggt att veta att 10 % av poliserna inte kan bemöta personer på ett riktigt sätt. Det riskerar att sätta rättssäkerheten ur spel. Enligt poliserna själva enligt artikeln, åtminstone i Stockholm, beror mycket på brist på resurser. Och är det så som en närpolis säger att de inte hinner äta på nio timmar så kan jag förstå om bemötandet mot någon strulig kan bli grinigt. Det kanske är både mer resurser och bättre utbildning som krävs.

Förutom allt det andra förebyggande för att det inte ska behöva bli ingripanden. Att det barn som själva utsätts för brott tas om hand på ett bra sätt, till exempel genom inrättandet av barnahus, är en bra början. Familjecentraler där också olika instanser samverkar är också viktigt i förebyggande av brott.

Ps. Även SvD har tagit upp frågan om barnahus.

tisdag 4 mars 2008

Ideella föreningar behövs – men inte krångliga regler

Äntligen! Varje vecka stöder jag Sandareds tennisklubb genom att prenumerera på en bingolott. Den här veckan har jag vunnit 100 kronor. Inte något som gör mig rik och jag tittar aldrig på programmet (har inte TV4+ heller) men jag tycker att jag gör en god gärning. Även om idrottsföreningar idag får en del kommunalt stöd så finns det många hål att stoppa pengar i. Och idrottsföreningar och annan ideell verksamhet har en viktig roll i dagens samhälle. Bland annat för att ge det uppväxande släktet något att engagera sig i. Antingen det är fotboll, tennis , scouting eller något annat.

Nu tror jag inte att bingolotto kommer att hålla på så mycket länge till. Idén har överlevt sig själv. Och föreningarna får se sig om efter andra inkomstkällor. Men det får inte bli så att föräldrar måste betala stora summor pengar för att deras barn ska få vara med och träna, även om det i realiteten kanske har varit så även med bingolotto. Många ungdomar har tvingats sälja lotter för att få vara med. När de inte lyckats bli av med dessa har föräldrarna fått rycka in. Men detta med andra inkomstkällor kan vara ett problem. Det gäller att se till att de pengar man tjänar inte behöver beskattas.

Idrottsföreningar och andra ideella organisationer har en komplicerad ekonomi idag bland annat på skattefronten. Där fanns ett förslag till förbättring efter en utredning men som regeringen begravde i en ny utredning som ska vara klar under 2009. Där inte bara skattesituationen för idrottsföreningar ska ses över utan också för andra ideella föreningar och stiftelser. Ett önskemål som i och för sig funnits länge. Att se över hela biten. Hade den gamla regeringen gjort det med en gång hade det inte behövt ta så lång tid. 2004 ställde jag interpellation i riksdagen till dåvarande finansministern, Bosse Ringholm, om detta. Två gånger om. Lite av problematiken finns i interpellationerna. Och efter lite midsommardrömmar kom utredningen, bara om idrottsskatter, igång. Men lades färdigutredd på hyllan av den nuvarande regeringen som således tillsatte en ny utredning som ska se över hela biten. Under tiden får de ideella föreningarna brottas med otydligheter i skattelagstiftningen.

Utdrag ur protokollet från min debatt med Bosse Ringholm.

Anf. 145 ANNE-MARIE EKSTRÖM (fp):

Herr talman! Ska jag tolka det som att man kommer att ha en riktig parlamentarisk utredning och inte bara "vissa parlamentariska inslag"? Och ska jag tolka det som att den kommer nu, snart, inom några veckor?

Anf. 146 Finansminister BOSSE RINGHOLM (s):

Herr talman! Ja, det är ju snart midsommar. Man får drömma inför midsommar. Drömmen kan gå i uppfyllelse när det gäller tidtabellen.

PS. Nämnda finansminister hade det inte så lätt själv i sin förening med skatter kan jag väl påminna om.

måndag 3 mars 2008

Ung idag är inte lätt

Ibland skulle vilja vara ung igen. Ha alla möjligheter framför mig som inte fanns när jag var ung. Även om inte jag är missbelåten med vad jag gjort så här långt. Men ibland är jag glad att jag inte är ung. Det finns så mycket vilsenhet och osäkerhet i att vara ung idag. Kanske fanns det förr också men att det inte skrevs om det. Men barn och unga som behöver hjälp får det inte idag.

Hos några tar det sig uttryck att de begår självmord. Det är fruktansvärt när unga människor känner att de inte orkar leva. En skola i Borås har fått erfara detta med att elever begår självmord. Jag känner verkligen med hela skolan. Och anhöriga. Det finns uppenbart för lite stöd inom psykiatrin för barn och unga som mår dåligt.

Hos andra tar det sig uttryck att de misshandlar och trakasserar andra. I Rödeby gick det så långt att en ung människa blev skjuten till döds och en annan svårt skadad. Där hade varken socialen eller polisen tagit signalerna på allvar. Fast både kommunen och polisen
konstaterar i sina egna utredningar att de inte gjort några formella fel. Klart att de borde kunnat göra mer. Det ska inte behöva gå så här långt.

Även i Stockholm pågår rättegång mot fem ungdomar som sparkat ihjäl en annan pojke. Jag förstår inte vilka funktioner som knäpper på (eller av) i hjärnan när man besinningslöst kan sparka på en människa så att han eller hon avlider. Och att sparka ihjäl en människa måste väl vara lika illa som att sticka ihjäl en människa med kniv. Där håller jag med om att lagen måste ändras(SvD)

Men både killarna i Rödeby och Stockholm borde ha fått hjälp med sin egen livssituation så att det inte gått så långt. För visst måste det vara något som saknas. En harmonisk person som är tillfreds med sig själv trakasserar inte andra människor eller sparkar inte på människor som ligger.

Det finns många olika saker som ska göras för att förebygga. Familjecentraler som fångar upp de barn som har problem när de är små. Tidig hjälp i skolan. Se till att alla barn och ungdomar blir sedda. Ibland tror jag också att attityder måste ändras. Idag finns en egoism utbredd både bland unga och vuxna där självförverkligande står högst på dagordningen. Detta ger inte utrymme för empati och solidaritet. Och de som inte orkar hänga med i självförverkligandet tar antingen till andra metoder där man ger sig på andra som i Rödeby eller också väljer man vägen att ta livet av sig.

Det här är mina egna filosofier och jag vet inte om jag har rätt men jag tror att det behövs mer empati och solidaritet med andra än som finns i dagens samhälle.

Medborgare + politiker = Sant ?

Ibland får man ha i benen det man inte har i huvudet. Jag fick ta mig en extra promenad ner till kommundelskontoret eftersom jag la ifrån mig min mobiltelefon där när jag var på möte. Men det gjorde inte så mycket i det vackra vårvädret. Jag tog en liten extrarunda också och konstaterade att om nu skolan är restriktiv med att sälja godis på själva skolan så ligger affären nära till hands för att förse eleverna med både godis och coca-cola.

Tillbaka till mötet med demokratigruppen inom Hässleringsprojektet.

Det kan konstateras att mycket är på gång för att fler människor ska komma ut i jobb men också bli mer delaktiga i samhällslivet i övrigt. Det är där det målområde jag är med i kommer in. Förutom att många arbetsgrupper är inblandade kommer medborgarna att bjudas in för att träffa politiker. Preliminärt den 7 april. Bland annat ska gås igenom de önskemål som kom in i samband med undersökningen Vad är viktigt för Hässleholmen? Vad har hänt och vad är kvar. Och vad tycker medborgarna själva är viktigt att vi tar upp vid nästkommande medborgardialog. En vild gissning är att man vill ta upp trafiksituationen.

Förhoppningsvis kommer personer både från det man vanligtvis menar Hässleholmen, AB Bostäders bostäder, men också från kringliggande villor och bostadsrätter som också tillhör Hässleholmen. Situationen på Hässleholmen angår alla som bor där.

Ett annat sätt att bli delaktig i vad som händer är att gå på de öppna kommundelsnämndsmötena. Invandrarföreningarna har en viktig roll att fylla för att stötta och hjälpa sina landsmän att komma in i samhället.

Det allra viktigaste är dock att komma ut på arbetsmarknaden och på det jobbas det också.

Till sist kan konstateras att mitt förslag med en enklare webbadress till Borås bloggportal uppfylldes snabbt. Tack Anders. Adressen till bloggportalen är således www.boras.se/bloggportal

Integration på dagordningen

Idag står integration på dagordningen. Folkpartiet besöker ikväll Vi Hässleholmen för att få veta mer om stadsdelsprojektet och Hässleringen. Här finns att läsa om Hässleringen, ett lokalt utvecklingsarbete för att minska utanförskapet. Kl 19.00 är tiden då vi träffas på VI-kontoret på Hässletorg.

Tänkte jag skulle passa på precis som Ida (v) att informera om en aktivitet på den nya politikerbloggportalen på Borås hemsida.

Kul att denna, bloggportalen, nu är ute i offentligheten. Men det behövs fler bloggare från majoriteten om det ska bli någon riktig debatt. Jag har fullt sjå att försöka bemöta vänsterinläggen.

Och så behövs det en snabbingång. Medborgarna ska inte behöva klicka sig fram för att komma till sidan. Det borde räcka med att skriva "bloggportalen" efter www.boras.se.

Det är inte bara i kväll integration står på dagordningen. Vi har möte i det målområde i Hässleringen jag som politiker är inblandad i. Demokrati och delaktighet.

Sedan ska jag försöka åstadkomma en annons för att sälja mig själv och mina kunskaper. Finns det någon som behöver undervisning i Office-programmen så står jag gärna till tjänst.

Nu är det bäst jag skyndar så jag inte kommer för sent. Återkommer kanske efter mötet.

söndag 2 mars 2008

Småföretags villkor mm

Den nya bloggportalen på Borås hemsida stimulerar verkligen till debatt. Ida Legnemark (v) kan inte ha varit så värst vaken när hon läste dagens krönika i BT. Hon får till det att småföretagarna inte gillar alliansens politik och i stället hänvisar hon till vänsterns småföretagarpolitik. Jag har läst ledaren flera gånger. Och jag hittar ingen direkt kritik mot alliansens politik. Även om det borde göras mer så gör sig inte allt på en gång. Men den verkliga kritiken som tas upp i krönikan är motståndet mot privata alternativ inom det offentliga. Att de privata alternativen många gånger kommer till korta i den politiska diskussionen. Och som Jan Öjmertz uttrycker det.

"Den som ger sig in i ett företagande som ska komplettera eller konkurrera med de offentliga systemen måste vara väl rustad både mentalt och verbalt."

Han beskriver också att om man ska starta företag för att tillhandahålla hushållsnära tjänster så måste man inte bara kunna organisera effektiv städning utan också befinna sig i en politisk korseld som handlar om annat än företagande.

Mig veterligt står inte vänsterpartiet på barrikaderna för att se till att det blir fler privata alternativ inom det offentliga. Tvärtom. Vänsterkanten och då inbegriper jag även sossarna (i synnerhet i Borås) gör allt vad de kan för att hindra att kommunal verksamhet läggs ut på entreprenad.

Och vänstersidan gör vad de kan för att misstänkliggöra detta med hushållsnära tjänster.

Så Ida läs tidningen lite bättre nästa gång. Fast ännu hellre. Säg ja när vi vill lägga ut någon verksamhet på entreprenad.

Sedan kan jag inte förstå varför det ska vara så viktigt att rösta fram den snällaste partiledaren. Det är väl inte det viktigaste att vara snäll som partiledare. Snäll kan man vara på många sätt. Och det är väl inte fel att vara snäll men det är inte det som är avgörande om man kan leda ett parti. Men hur som helst. Här finns omröstningen.

Apropå partiledare. En 76-årig kvinna har förföljt Skånepartiets partiledare och ringt omkring 25 samtal per dag till denne. Kvinnan har belagts med besöksförbud som hon inte följt. Kammaråklagaren ville att kvinnan skulle låsas in men rätten fann inte skäl att häkta henne. Allt enligt TT i Malmö. Och SvD.

Enligt artikeln så säger kvinnan också att hon kommunicerar telepatiskt med partiledaren via hans musikval.

Nu vet jag ju inte alla detaljer men för mig känns hela historien mycket sorglig. Att bara fundera över att låsa in en 76-åring. Det är säkert annan hjälp kvinnan behöver. Kanske sällskap och omsorg.

lördag 1 mars 2008

En regnig lördag med lite av varje

Så var det då lördag igen. Den här helgen är första helgen på riktigt länge som jag inte har något akut hängande över mig. Kursförberedelser eller kilovis med handlingar att läsa. Den ruvande förkylningen fortsätter att ruva. Ibland vore det kanske bättre att den bryter ut. Nu finns den bara där och irriterar. Och bidrar till en beslöjad röst. Nåväl. Jag får väl ta det lugnt med en bok idag. Vädret inbjuder ju inte till någon längre utomhusvistelse. Började med snö men har numera övergått i regn.

Men först tänkte jag skriva några rader. Till att börja med bemöta sverigedemokraten Williams inlägg (finns på Borås nya bloggportal). Eller egentligen finns det inte så mycket att bemöta. Vi har olika uppfattningar när det gäller ett mångkulturellt samhälle. Jag tror på människan. Han tror på att en stark stat är det viktigaste. Det håller inte i längden i en värld där det som händer på andra sidan jordklotet kommer in till och med i det egna vardagsrummet. Bullerbyidyllen kommer aldrig att komma tillbaka. Hur gärna än sverigedemokraterna vill det. Vi kan inte isolera oss. Vi är beroende av andra människor i andra delar av världen.

Ett intressant klargörande är att han inte vill sätta totalstopp för att människor som söker skydd kommer hit. Det är ju positivt. Men jag har fortfarande inte fått svar på hur sverigedemokraterna vill att vi då ska ta emot dessa människor. Och vad sverigedemokraterna tycker att vi ska göra för att förbättra för dem som redan finns här.

Ibland känns det gott att lämna de allvarliga frågorna och botanisera i de lite udda nyheterna. Som till exempel att svenskarna är allt längre och tyngre (kanske i och för sig en allvarlig tendens, åtminstone det sistnämnda). Dessutom får vi allt större fötter. Det visar en undersökning som presenteras i DN. Det kommer att resultera i att kläd- och skostorlekar blir allt större. Det vill säga att skostorlek 38 ska fortfarande vara skostorlek 38 även fast den är större. Lite märkligt. Jag som alltid haft stora och breda fötter och skostorlek 41. Kommer jag att kunna ha storlek 40 nu då. Eller? För att inte tala om klädstorlekarna. Ett lätt sätt att banta. För det är ju lite så att den som bantar mäter sitt resultat i att kunna ha en storlek mindre.

Allvarligt eller inte. Men för de två rånare i Sydney i Australien som försökte råna en bar med machetas blev det allvar när de blev varse att på baren satt 50 killar från ett mc-gäng. Uppenbarligen fel bar att råna. Den ena fick uppsöka sjukhus efter att mc-killarna tagit hand om honom. Den andre greps av polisen. Men polisen verkade nöjd med assistansen enligt SvD. Även om jag inte tycker att det är önskvärt att polisen får hjälp från mc-gäng som tar lagen i egna händer.

En annan verkligen udda nyhet som ännu inte är någon nyhet men kan bli inom tio år, är att forskarna tror att de ska hitta en ny planet i solsystemet. (DN) Forskare har räknat fram att solsystemet borde ha ytterligare en planet. Pluto har ju förlorat statusen som planet. Den var för liten. En nyhet som gått mig förbi, måste jag erkänna. Men man tror ändå att det finns nio planeter. Så nu ska man ut och leta efter den som man tror finns. En oändlig deckargåta.

Jag ska nöja mig med en Homan-deckare som jag hittade på bokrean.