tisdag 31 december 2013

Summering av 2013

Så är då 2013 snart över. Ett innehållsrikt år.

Det var året då jag besökte Afrika för första gången i mitt liv. Under två veckor reste jag runt i Ghana tillsammans med ett 20-tal andra faddrar till barn i Ghana genom organisationen PLAN international. Vi besökteDSCN0211 skolor och vårdinrättningar som PLAN står bakom och förstås träffade jag mitt fadderbarn. Det var viktigt att få bekräftat att de pengar jag betalar varje månad kommer på plats och gör nytta. Villkoren var väldigt olika inom landet. I norr fattigt, men det var nästan tätare med teleantenner än med träd. I söder där mitt fadderbarn bor mer växtlighet och i huvudstaden Accra var det mer som hemma. Ja inte riktigt förstås. Vattnet på hotellet försvann ibland och Salsakvällen vid poolen under Afrikas himmel finns ju inte hemma. Vi hann också med en del turisting under de två veckorna. Flodhästsafari, marknadsbesök mm. Och ett besök vid ett slavutskeppningsfort gav besk smak i munnen. Även om det fort vi besökte inte var det som de svenska slavarna skeppades ut från. Jag har skrivit tidigare på bloggen om besöket och det första inlägget finns här.  Och sedan kommer resten i en följd.

Det var året då det också blev mycket företagande på agendan, inte i form av fakturerbara timmar utan mer att tala om hur viktigt det är med bra villkor för företagande. Jag blev ordförande för nätverket Liberala Företagare, ett av de nätverk som finns kring Folkpartiet. Många bra beslut för att förbättra företagandets villkor fattades på Folkpartiets landsmöte i november. Här finns en debattartikel som varit införd i Borås Tidning och som beskriver några av besluten. Nu gäller det att föra ut alla tankarna i valrörelsen 2014.

Det var året då Borås stad beslöt att Medborgardialog är viktigt. Principer och handbok har tagits fram. Nu är det bara att sätta igång och jobba. Och det finns mycket att ha dialog om med dem som bor, verkar och vistas i Borås. Och Medborgardialogen ska inte bara gälla under nästa år som är valår utan alltid. Syftet är att politiker ska få mer underlag när man ska fatta beslut och medborgarna få mer inflytande men också mer insikt i hur beslut fattas i kommunen. Jag, tillsammans med flera andra från olika partier,  har lagt mer mycket energi för att få ihop det hela.

Det var året då jag också blev mer engagerad i den sociala ekonomin. Bland annat genom att delta i framtagandet av en Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin. Dessutom fick jag förtroendet att vara med och välja ut projekt inom Västra Götalands som stimulerar Socialt entreprenörskap med tillväxt som mål.  Mer om Överenskommelsen och Social ekonomi finns bland annat här. Här kan läsas om vilka projekt som fått pengar för att utvecklas. 

Det var året som jag gjorde debut som backstagetwittrare vid sista Sommartorsdagen. Kul att få twittra ut vad som hände på och bakom scenen tillsammans med Jesper Henriksson.

Det var året som det var varmt och soligt under sommaren och regnade utav bara den under december men samtidigt det året då jag varit ute och sprungit i regn och sol.  Överhuvudtaget glad att jag börjat springa två-tre gånger i veckan.

Det var året då nomineringar till de olika valen 2014 gjordes. Jag finns med på tre listor. Till riksdagen, regionen och kommunen. Den främsta placeringen är på regionen där jag finns på en 2:a plats. Det är första gången jag kandiderar till regionen. På riktigt i alla fall. Ska bli roligt att ta tag i nya frågor. Fast företagande och tillväxt ligger högt på agendan.

Och så hade jag mycket roligt med gamla och nya vänner.

Nu kommer ett nytt år med många utmaningar. Den främsta att Folkpartiet gör ett bra val. Tror på liberalism framför socialism.

Lite bilder kommer i ett eget inlägg. Bilden i inlägget visar flodhästar i vattnet. Ögonen sticker upp.

Debattartikel om företagandets villkor

Artikel införd i Borås tidning 19/12

”Sveriges välstånd byggs av företagsamma och strävsamma människor. I ett dynamiskt samhälle möts företagare och entreprenörer av positiva attityder. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden.”

Detta är ett direkt citat från Folkpartiets nya partiprogram. Visst är det så. Utan välmående företag får vi heller inte den kvalitet vi vill ha på vård och skola. Och det är i de mindre företagen som nya jobb skapas. Enligt organisationen Företagarna är det 4 av 5 jobb som kommer från mindre företag.

Idag är det lätt att starta företag. Det är betydligt svårare att få dessa att växa. Folkpartiet vill underlätta för småföretag på olika sätt. I ett företag med få anställda märks det genast om någon är borta och är sjuk. Kostnad för både en tillfälligt anställd och den sjuke kan sänka ett företag som har små marginaler. Därför måste sjuklöneansvaret slopas. På sikt helt och hållet men med början av den andra sjuklöneveckan.

Folkpartiet vill också förändra arbetsrätten så att det är kompetens och inte anställningstid som ska vara gällande i turordningsreglerna. Samtidigt ska förändringen kombineras med bättre omställningsstöd och ökade möjligheter till kompetensutveckling. Detta skapar större rörlighet på arbetsmarknaden. Den som vill pröva på något nytt ska inte stanna kvar på ett jobb för att man inte vill riskera att åka ut först på ett nytt jobb.

Något som alltid lyfts fram är att småföretagare, som oftast själva deltar i verksamheten, inte ska behöva ägna alltför mycket av sin tid åt administration. Folkpartiet vill minska regelbördan och att offentliga beslut ska analyseras ur ett småföretagarperspektiv.

Förändrat sjuklöneansvar och förändring i arbetsrätten kräver lagändringar. Liksom att införa regelförenklingar. Men det finns förslag i Folkpartiets nya program som man kan införa redan idag.

Det är viktigt att även mindre företag kan vara med i offentliga upphandlingar. Det skylls ofta på att detta inte är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling. Men med en väl genomtänkt strategi kan detta göras redan idag utan ens någon lagändring. Det gäller bara för kommunerna att jobba med den frågan. Det finns också möjlighet att ta hänsyn till sociala, etiska och miljökriterier vid upphandling.

Något som kommunerna också kan jobba med är att se till att inte driva verksamhet som konkurrerar med privat företagande. Till exempel ska inte kommuner driva campingar som kommunen gör i Borås.

För att få fler att starta företag, särskilt kvinnor, spelar enskilda alternativ i välfärden en viktig roll. Det ger förutom valfriheten för både brukare av välfärdstjänster och anställda inom välfärden också ett incitament för den offentligt drivna omsorgen att hålla hög kvalitet. Det är kvalitet som ska vara avgörande vid valet av äldreboende inte vem som driver det. Överhuvudtaget är det viktigt att prioritera kvinnors företagande. Fler kvinnor som företagare bidrar till att den ekonomiska makten blir mer jämställd.

Det är dags att se småföretagare som de hjältar de är. Som, genom att ta risker och många gånger jobba mer än 40 timmar i veckan, skapar jobb.

Anne-Marie Ekström (FP)

Ordförande liberala företagare

lördag 14 december 2013

Mänskliga rättigheter måste respekteras i EU-länderna

Idag flyttades jag 22 år bakåt i tiden. Till december 1991. Det var då flyktingar började komma till Borås från före detta Jugoslavien. Och en artikel i BT uppmanade boråsarna att lämna in kläder. Jag följde uppmaningen och på väg till stan för att köpa gardiner stannade jag till där alla kläder lämnades in. Och det bara vällde in plastsäckar med kläder. Bestämde mig för att stanna och hjälpa till. Vilket resulterade i ett halvårs klädsorterande. Och det var väl så min politiska bana började. För det förde med sig också ett engagemang i flyktingfrågor. 988463_10151915072904132_703438826_n

Idag när BT igen uppmanade Boråsare att lämna in kläder med mera vällde det också in säckar och påsar i massor. Denna gång ska kläderna skickas med de romer som Borås stad hjälper med hemresa till Rumänien på måndag. Det kan konstateras att boråsarna är givmilda men min undran är hur man ska få allt sorterat och framförallt hur allt ska få plats på bussen. Och hur allt hanteras när man är framme. Jag kommer ihåg hur vi var tvungna att strukturera upp utdelningen av kläder så att det det blev rättvist och inte bara en huggsexa. När nöden är stor handlar inte människan rationellt.

Men problemet är större än hur kläderna fördelas vid framkomsten om nu allt kommer med. Det är en fråga hur minoriteter, i detta fall romer, behandlas i Europa. Sverige har ingen ren och fin historia när det gäller romer men vi är i alla fall på väg att förbättra villkoren för dessa. Men ute i Europa kränks mänskliga rättigheter i många länder. Romer får varken jobb eller barnen får ingen skolgång. Även om de kläder med mera som skickas med romerna på måndag kanske gör att man inte fryser just för tillfället så måste framförallt situationen förändras på sikt. Eu måste ta sitt ansvar. Folkpartiet har  tre duktiga kvinnor som jobbar hårt för mänskliga rättigheter inom EU, kommissionär Cecilia Malmström, ledamot i Europaparlamentet Cecilia Wikström och EU-minister Birgitta Olsson.  Men länderna själva måste inse vad de håller på med. Tyvärr växer främlingsfientliga partier i EU-länderna vilket inte underlättar. Risken finns också att Europaparlamentet får fler ledamöter från främlingsfientliga partier efter nästa års EP-val. Det är viktigt att de som har sympatier för de demokratiska partierna röstar i det valet.

Så länge som mänskliga rättigheter  inte respektera, vuxna får inga jobb eller barnen inte får gå i skolan på grund av etnicitet, kommer människor att lämna sina hem för att söka sig till andra platser där de tror att de kan tjäna pengar på ett eller annat sätt.

torsdag 12 december 2013

Därför ställer jag upp i valet 2014

Nu går vi snart in i supervalåret 2014.

Jag har fått medlemmarnas förtroende att finnas med på alla tre listorna till valen den 14 september. Som läget ser ut idag är jag på första ersättarplats både till regionen och kommunfullmäktige. Men vem har sagt att det ska se ut som idag. Målet måste alltid vara att det ska bli fler som röstar på Folkpartiet. Med dagens valsystem finns också alltid en chans att få tillräckligt många kryss för att komma högre upp. Men FP_badge_artworkhuvudmålet är att vi ska få fler väljare. Jag kommer inte att vara med på listan till Europaparlamentet men jag kommer att jobba hårt för partiet ändå.

Varför ställer jag då upp igen? Jag skulle ju kunna slå mig till ro som den pensionär jag är. Och ägna dagarna åt att spela Candy crush eller Wordfeud. Kanske ett och annat jobbuppdrag för att dryga ut pensionen. Ja, spela lite tennis också.

Svaret är kort och enkelt. Jag vill inte ha ett samhälle som styrs av socialister eller rasister. Socialister som tycker att staten ska ta ansvar för allt och som lämnar lite utrymme för den enskilda individen. Eller glömmer bort att företagare och entreprenörer är grunden till vårt välstånd. Rasister, oavsett vilket parti de tillhör, som inte ser alla människors lika värde utan tycker att vi svenskar är för mer än andra. Socialister och rasister har ett gemensamt. De ser inte till den enskilda människor som unika med olika förutsättningar och behov och olika förväntningar på sina liv. De klumpar ihop människor till grupper och klasser.

Som liberal vill jag ha ett samhälle där varje individ får möjlighet att leva det liv hen själv vill  och förverkliga sina drömmar utan att staten lägger sig i varje steg hen tar. Oavsett om hen är en hon eller han eller kommer från något annat land eller har någon annan hudfärg eller älskar någon annan av samma kön. Självklart måste det finnas lagar och regler som är gemensamma ramar. Och den enskilde måste få hjälp att kunna leva sitt eget liv när hen inte klarar det själv. Man måste se människor som resurser inte som problem.

Jag vill göra mina egna val. Och jag vill tillåta andra att göra det också. Självklart medför det också ett ansvar.

De senaste dagarna har gjort avslöjanden om personer knutna till SD som gjort de mest hårresande uttalanden. Föraktfulla och våldsbejakande uttalanden.

Detta har gjort mig än mer övertygad om att det är ett måste att alla liberala krafter gör sitt yttersta för att motverka att främlingsfientliga och rasistiska partier vinner mark. I Europa och i Sverige.

Valfrihet under ansvar och se till människan och inte se till vilken grupp hen tillhör. Vårt välstånd skapas av entreprenörer och företagare. Det är viktigt för mig.

lördag 23 november 2013

Julen närmar sig mm

Nu lyser julljusen i Borås. Bara en månad kvar till julafton och jag har hämtat mig efter den gångna veckan med 24 timmars budgetdebatt. En lugn och lördagskväll med tid för reflektioner med Så mycket bättre i 1470065_10151867695869132_414931472_nbakgrunden. Lite väl rött kanske men ok som bakgrund.

Budgetdebatten blev bättre än tidigare upplagor om än lika lång. Den här gången blev ämne för ämne debatterat på ett mer strukturerat sätt. Men någon förändring i budgettexten blev det dock inte. Visst borde det gå att förkorta debattiden. Med bra planering borde man klara sig på en dag. Tycker jag. Jag vet att man inte får begränsa talartiden men visst skulle vi kunna komma överens om att sätta en tidsgräns per område. Men nästa gång det är budgetdebatt är det ett nytt fullmäktige med nya ledamöter. Vet ju inte ens om jag är med då.

Som den politikernörd jag är kunde jag inte hålla mig borta från att lyssna en del till Sverigedemokraternas diskussioner på sina landsdagar. Blir lite fascinerad eller snarare beklämd av att de kan ägna en timma åt till att diskutera hemlösa katter medan debatten om människor som är hemlösa på grund av krig eller annan förföljelse saknas fullständigt. Katter är individer enligt deras sätt att se men vad är människor på flykt i deras ögon. Blir så trött på deras resonemang. Likaså vill de plocka russinen ur kakan när det gäller EU. SD vill ha frihandel och att studenter ska kunna röra sig fritt mellan länder. Dessutom pratar de om att man ska påverka i EU samtidigt som de vill gå ur. Får inte till konsekvensen i resonemanget.

I veckan fanns i tidningen NU en intervju med mig som ordförande i Liberala Företagare om landsmötesbesluten. 1404703_10151865393019132_1050579105_o

måndag 18 november 2013

Kort rapport från landsmötet

Så var då Folkpartiets landsmöte avslutat för den här gången. För min del var det det nionde landsmötet även om jag första gången mest höll till i köksregionerna. Den här gången var jag ersättare men fick hoppa in i tre pass. Företagande, allmänpolitik och jämställdhet. Foto: Ann-Marie Ekström  pläderar för en god företagarpolitikPassade också på att gå upp i talarstolen i alla tre, med företagande som tema.  Inför landsmötet hade jag skrivit åtta egna motioner och varit medundertecknare på ytterligare ett femtontal. Av de egna hade redan två fått bifall av partistyrelsen innan landsmötet. Att Medborgardialog är viktigt liksom att arbetsintegrerat socialt företagande är viktigt för personer med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa. Däremot var det läge att kämpa för bättre villkor för småföretag när det gäller offentlig upphandling. Och borttagande av sjuklöneansvaret. Båda två gick igenom emot partistyrelsens förslag. Även om det alltid är roligt att få bifall på en motion så är det lite roligare när man får kämpa för det. Faktum är att jag nästan på varje landsmöte som jag deltagit i fått igenom en motion i sittande församling. Den här gången är det dock lite större. Det är till Folkpartiets partiprogram som vi ska gå till val på. Även om inte min motion om att stärka kvinnors företagande gick igenom under företagandeavsnittet så finns en punkt om att öka kvinnors företagande är prioriterat för folkpartiet. I samma punkt finns också med att mångfald inom välfärdssektorn är viktig för ökande av möjligheterna att byta arbetsgivare, göra karriär och starta eget.

Och när det gäller valfrihet inom välfärdssektorn så är beslutet att det är kvalitet och långsiktighet som gäller.

Som ordförande i Liberala Företagare är jag också nöjd med en rad andra punkter som finns med i partiprogrammet som rör företagande och i synnerhet småföretagande.  Folkpartiet ska ta tillbaka platsen som det mest företagarvänliga partiet, i synnerhet när det gäller småföretag, . Med de beslut som fattades under landsmötet tror jag på det.

Det förslag till jämställdhetsprogram som partistyrelsen föreslagit gick igenom. Den lite kontroversiella frågan om ytterligare en  öronmärkt föräldramånad diskuterades visserligen men gick igenom utan votering. Själv har jag tidigare varit emot att staten ska gå in och styra hur man lägger upp föräldraledigheten. Har tyckt att det räckt med de två månader som nu gäller. Men med tanke på att det fortfarande är alltför få pappor som tar ut ledighet så har jag svängt. Och när idag P1 berättar hur många äldre kvinnor idag har svårt att få pensionspengarna att gå ihop på grund av att man varit hemma med barn och jobbat deltid är det dags att sätta ner foten.

Många andra beslut som helt klart går i socialliberal riktning fattades under landsmötet. Inom alla områden. Känns positivt inför den kommande valrörelsen. Och återkommer säkert till dessa.

Bild lånad från Daniel Anderssons fb.

torsdag 14 november 2013

Folkpartiets landsmöte rapport 1

På väg mot Folkpartiets landsmöte i Västerås. På ett tåg fullt med folkpartister. Men utan tillgång till kaffe eller annat ätbart. Men framme om en halvtimme. Jag är inte ombud men har motionerat en del till partiprogrammet. Ett par motioner hat jag fått beviljade men några finns kvar att argumentera för. Yrkandena finns med i ryggsäcken för att lämnas in i förväg så utskotten kan behandla dem. Lobbat för dem har jag också. Nu återstår att se om de kan bifallas. Ska bli spännande dagar med mycket politik och diskussioner om vårt partiprogram men också att träffa folkpartivänner. Som sagt har börjat redan på tåget. 

onsdag 23 oktober 2013

Motion om Lagen om Valfrihetssystem för boenden

Har lämnat in en motion om att Borås stad ska införa Lagen om Valfrihetssystem för boenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Här kan motionen läsas.

Inför Lag om Valfrihetssystem(LOV) även när det gäller särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning

År 2009 införde Borås stad Lagen om Valfrihetssystem(LOV) för hemtjänsten i Borås. Därigenom har äldre som är berättigade till hemtjänst rätt att välja vem som ska utföra denna. Kommunens biståndsbedömare är de som utreder om en person är berättigad eller inte och kommunen ger tillstånd till vilka utförare som får bedriva hemtjänst. De som utför tjänsten får betalt från kommunen.

Denna möjlighet att själv välja ger den enskilda människan rätt att själv kunna bestämma mer om sin vardag.

Nu är det dags att ta nästa steg. Att också införa LOV för boenden. Både när det gäller äldre och personer med funktionsnedsättning.

Genom att införa en valfrihet att välja boende, efter kommunal biståndsbedömning, finns möjlighet att driva olika typer av livsstilsboenden eller boenden för någon speciell språkgrupp. Det ger en möjlighet för den som tidigare jobbat inom kommunens äldreomsorg, oftast kvinnor, att starta företag själv eller tillsammans med andra i kooperativ, för att utveckla en idé hur man kan bedriva en verksamhet på ett annat sätt. En mångfald av utförare ger valfrihet både för den som behöver ett boende och för den som vill jobba inom välfärden.

Att starta boende med stöd av Lagen om Valfrihet är inte detsamma som att driva ett boende på entreprenad, vilket är viktigt att framhålla. Vid en entreprenad gör kommunen en upphandling och något företag tillåts driva ett boende där de äldre eller personerna med funktionsnedsättning placeras. Vid användning av LOV är det privata utförare som driver i egen regi. Den enskilde kan själv välja mellan dessa och kommunalt drivna boenden.

Viktigt är att framhålla att kvaliteten är konkurrensmedlet och att verksamheten är offentligt finansierad lika för alla oavsett vem som utför denna.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

- Införa Lagen om Valfrihetssystem(LOV) även vad beträffar boenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Anne-Marie Ekström

Folkpartiet liberalerna

onsdag 25 september 2013

Inkomstgaranti för riksdagsledamöter på tapeten igen–besviken

Idag har riksdagens konstitutionsutskott färdigbehandlat förslaget om riksdagsledamöters inkomstgaranti som dessa får efter att ha lämnat riksdagen. Vissa frågor tar tid. Redan 2003 motionerade jag i riksdagen att inkomstgarantin skulle ses över. Men bättre sent än aldrig. Fast jag är inte nöjd ändå. Snarare besviken.

För mig är det självklart att alla som väljs in i riksdagen vid valet om ett år ska ha samma regler. En riksdagsplats är inget för evigt utan måste återvinnas varje val. Man kan inte säga att man gick in i riksdagsarbetet under andra förutsättningar. De som väljs in vid valet 2014 ska alla ha samma ekonomiska förmåner när de lämnar riksdagen.

Jag är besviken att FP inte gick på lika behandlingslinjen utan gjorde följe med S och M. Olika villkor för gamla och nya riksdagsledamöter. Har lite svårt att förstå. Visserligen ska också förslaget omröstas i hela riksdagen men det lär inte bli någon förändring. Även om FP skulle komma på bättre tankar så har M och S majoritet tillsammans. 

måndag 23 september 2013

Ett steg tillbaka i historien

Kan inte låta bli att skriva några ord om dagens stora svenska nyhet. Att polisen i Skåne registrerat 4000 romer, inklusive 2-åringar. (DN). Helt oacceptabelt och olagligt. Inte ok att de som ska kämpa mot brottslighet själva begår brott . Och min tanke, liksom många andras vad jag förstått, går förstås till nazityskland. Då romer och judar registrerades för att sedan skjutsas till förintelseläger. Romer har bott i Sverige sedan 1500-talet och är en av Sveriges fem erkända minoriteter.

Polisens förklaring är minst sagt tveksam och efter att ha sett länspolismästarens osäkra framträdande i Aktuellt blir jag minst sagt fundersam. (SVT) (DN) Varför en misshandel skulle behöva att 4000 personer, inklusive två-åringar skulle behöva registreras är ofattbart. Hade samma sak gjorts om det handlat om etniska svenskar? Tror jag inte. 

För 13 år sedan var jag med i en föreställning som handlade om en rättegång i Tyskland efter kriget. Rannsakningen hette den och amatörer läste vittnenas roller. Den handlade om varför man inte gjorde något utan bara såg på eller agerade med när människor förnedrades och förintades. Jag plockade fram manuset idag. Bläddrade igenom några sidor. Fruktansvärt. Det får inte gå så långt att vi också står och ser på när människor förnedras. Vi har ett ansvar att se till att det inte sker. Och det började då med registrering. Idag finns så mycket teknik som gör det mycket enklare att registrera.

Det som är skrämmande är också att en representant från ett av de partier som sitter i riksdagen, SD,  uttrycker sig så här: “Jag har inga problem med att man rent allmänt registrerar eller för in uppgifter som man tycker är viktiga för framtiden.” (DN) Vem avgör vilka uppgifter som är viktiga för framtiden. Med andra ord är vem  är “man”  i uttalandet. Jag får kalla kårar. Ett register i fel händer kan vara förödande.

Trots det införs fler och fler register och hela livet kartläggs. Idag blev jag uppringd av ett telefonföretag som ville ge mig billigare priser. Ok i och för sig om det inte vore för det att jag ha en paketlösning. Men det som jag började fundera kring  var när uppringaren sa att jag inte ringer så mycket från den fasta telefonen. Frågade hur han kunde veta det. Men det svarade han inte på. Blev som vanligt ett kort samtal med dem som vill sälja något.

Myndigheter får alltmer register som kan samköras. Någonstans måste det bli ett stopp. 

Bifallen motion om Överenskommelsen

Idag har en enig kommunstyrelse bifallit min motion om att utreda förutsättningarna att införa en lokal Överenskommelse i enlighet med den centrala Överenskommelsen. Motionen kan läsas här. Det känns jättebra. Den ska i och för sig beslutas i kommunfullmäktige också om en månad men det blir nog inga problem.

I korthet innebär en Överenskommelse att man skapar en plattform för att klargöra hur man ska nyttja varandra utan att utnyttja. Idag utför många idéburna organisationer ett uppdrag åt kommun eller landsting. Överenskommelsen handlar om att klargöra spelreglerna i en sådan samverkan. En Överenskommelse innebär också att organisationer som jobbar för samhällsnytta och/eller medlemsnytta får ett erkännande. Att de är viktiga. Särskilt i en tid när välfärdssektorn står inför stora utmaningar behöver alla goda krafter samverka.

I budgeten 2014 har också regeringen satsat 4 miljoner extra för att stimulera fler kommuner att införa Överenskommelsen.

Mer om den centrala Överenskommelsen finns här.

Flera kommuner har redan infört Överenskommelsen på lokal nivå. Först ut var Örebro men nu har även Göteborg, Stockholm, Linköping, Region Skåne med flera infört den.

Västra Götalandsregionen är mitt uppe i en process för att införa en Överenskommelse. Där finns jag med i en arbetsgrupp representerande den idéburna sektorn. I regionen benämns den idéburna sektorn Social ekonomi.

Begreppet Social Ekonomi infördes när vi gick med i EU. Den sociala ekonomin innefattar organisationer som styrs av allmännytta eller medlemsnytta och inte främst ekonomisk vinst. Exempel på viktiga aktörer inom den sociala ekonomin är exempelvis idrottsföreningar, trossamfund och studieförbund.

Den 21 oktober är det ett lokalt möte i Borås om regionens Överenskommelse.

Här finns mer om den nationella Överenskommelsen

http://overenskommelsen.se/

Här mer om social ekonomi och Överenskommelsen i Västra Götalandsregionen

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/Social-ekonomi/

fredag 20 september 2013

Hbtq-kompetens i föreningar i Borås

Idag debatterades det i många timmar i kommunfullmäktige. Både krogöppettider, husbygge, Medborgardialog och hbtq-kompetens inom föreningslivet.

Medborgardialog har jag skrivit om tidigare här. Krogöppettider stannar där de är. Det vill säga längst till kl 2. Husbygget lämnar jag därhän. En svår fråga. Det jag tänkte kommentera lite är hbtq-kompetensen inom2013-06-02 08.10.24 föreningslivet. Grunden var en motion från en vänsterpartist som handlade om att öka kompetensen inom idrottsföreningar när det gäller hbtq-frågor. Vid kommunstyrelsens möte ville Morgan Hjalmarsson, folkpartistiskt kommunalråd, utöka till att också gälla andra föreningar efter tips från vår LUF-ordförande. Jättebra. Det innebär att alla föreningar, t ex också religiösa, inkluderas.

Idag resulterade ett inställt möte i att vi tre som ändå kommit satt och pratade om lite av varje i stället för att prata social ekonomi. Bland annat pratade vi om hur man ska fånga upp ungdomar som inte är engagerade i någon förening. För att också dessa ska få en bra fritid. När jag var ute och sprang satte min hjärna igång och började arbeta. Och kopplade ihop bristande deltagande i föreningar med att det kan ju faktiskt vara för att man inte känner sig välkommen som till exempel bög i en fotbollsförening. Fast man kanske jättegärna skulle spela fotboll. Men det är viktigt att förändra attityder i förening så att alla kan vara med. Alla måste få vara den man ä .  Ingen ska behöva förneka sitt riktiga jag. Man ska kunna leva det liv man själv vill. Ser därför fram emot vad som blir resultatet av motionen och tillägget till motionen.

tisdag 17 september 2013

En dag kring Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Social Ekonomi

Dagen har varit mycket intressant. I en och samma konferens har politiker, tjänstemän och representanter för den sociala ekonomin träffats och diskuterat hur man kan samverka. Som mål finns att Västra Götalandsregionen ska göra en Överenskommelse med organisationer som tillhör den Sociala Ekonomin. 
Det finns en Överenskommelse på central nivå som undertecknades för fem år sedan. Överenskommelsen bygger på 6 principer och är ett ramverk för hur samverkan ska ske mellan den sociala ekonomins organisationer och det offentliga. 
De 6 principerna är
självständighet och oberoende
Dialog
Kvalitet
Mångfald
långsiktighet
Öppenhet och insyn
Dagen började med en översikt över Social Ekonomi. Det vi, i alla fall många, är att begreppet Social Ekonomi kom in i Sverige i samband med att vi gick med i EU. Många tror att vi i Sverige är världsbäst på föreningsliv och ideellt arbete. Men så är det inte.
Med social ekonomi menas verksamheter som i första hand har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Verksamheterna bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.
Den sociala ekonomin handlar alltså inte bara om ideellt arbete. Utan också om en tillväxt. Tanken är att det ska skapas fler jobb. Men idag pratar man också om social och hållbar tillväxt. Inte bara ekonomisk.
Dagens möte var ett första möte av flera. Jag tror det behövs många fler för att klargöra begreppen men jag tror att det är nödvändigt med mer samverkan mellan det offentliga och den sociala ekonomin. Det offentliga står inför många utmaningar kring vård och omsorg som vi alla måste vara med och lösa. Men spelregler måste klargöras. Man ska nyttja varandra men inte utnyttja. Och det måste vara långsiktigt.
Föreningar och andra organisationer som bidrar med samhällsnytta måste lyftas.

måndag 16 september 2013

Sammanfattning av två veckor

Det blir långt mellan blogginläggen. Det beror inte på att jag saknar något att skriva om. Tvärtom. September har hittills varit riktigt intensiv. Resa till Helsingfors i Finland för att se hur man där jobbar med svenska språket. Borås är ju finskt förvaltningsområde och vår roll är det omvända. Det vill säga att tillhanda information på finska och ordna förskola och äldreomsorg på finska. Intressant studieresa som började i Stockholm med besök på svensk-finskspråkig förskola och information om våra fem nationella minoriteter.

Resandet har sedan fortsatt med besök i Stockholm och seminarium om Medborgardialog. Hann med möte med Liberala företagare också. Sedan dags för Kretsloppet och springa en mil. Gick bra. 

Nu väntar ny resa till Stockholm på onsdag. Då Skatteverkets insynsråd. Men innan dess är det dags för konferens i Ljungskile i morgon kring Överenskommelsen mellan Västra Götalands regionen och den sociala ekonomin. Med workshops och information.

På torsdag är det dags att fatta beslut om Riktlinjer för Medborgardialog i Borås. Mycket är alltså på gång. Och över alltihop svävar ett provval till riksdag, region och kommun. 

Jag vill gärna till riksdagen igen. Kände mig inte färdig när jag tvingades lämna. 

söndag 1 september 2013

Igår, idag och i morgon

Söndagskväll och jag skulle egentligen varit iväg och spelat tennis men en liten sträckning i vaden efter löpträning inför Kretsloppet gör att jag vilar vaden några dagar. Och samlar ihop mig efter helgen och inför nästa vecka.

Har ägnat stor del av helgen till att kolla in SM  i friidrott. Inte något som jag brukar göra men det var riktigt roligt. Även om vädret inte var det allra bästa. Kul att se Emma Gren Tregaro hoppa i verkligheten. Och de andra sverigebästingarna som man bara sett på TV. Mycket bra arrangemang och Borås fick beröm. Nedan lite bilder.

Den kommande veckan blir det ut och resa. Till Finland med anledning av att Borås är finskt förvaltningsområde reser några från kommunen till Finland för att se hur man jobbar med svenskspråkiga institutioner. Alltså tvärtemot det vi har här. Finskspråkiga institutioner. Tycker detta också är spännande med tanke på hur diskussionen går i Finland om svenskans ställning.

Snart dags för Medborgardialog i Borås

Nu börjar beslutet för hur vi ska använda Medborgardialog i Borås närma sig. Nästnäst vecka kommer beslut att fattas i kommunstyrelsen och om tre veckor kommer beslut att tas i kommunfullmäktige.image

Vi kommer att fatta beslut om riktlinjer och vem som ska ansvara för det fortsatta arbetet med Medborgardialogen. Vi har också tagit fram en handbok som mer i detalj beskriver hur medborgardialogen ska gå till och vilka olika metoder som kan användas. Arbetet har gjorts i en arbetsgrupp med representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige.

Här ett citat från riktlinjerna.

Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut. Dialogen ökar också medborgarnas kunskap om de demokratiska processerna.

Det är de förtroendevalda som äger medborgardialogen. Till skillnad från brukardialogen, d v s kontakt direkt med dem som använder kommunens tjänster, som ägs av tjänstemännen. Medborgardialog ska göras i ett tidigt skede i en beslutsprocess när det fortfarande finns möjlighet att påverka och den kan gälla ett ärende för en enskild nämnd eller ett ärende för hela kommunen. Ibland kan flera nämnder vara inblandade. Eftersom ansvaret kan vara delat behövs samordning. Förslaget från gruppen är att den samordningen ska vara i form av en grupp med representanter från alla partier och vara underställd kommunfullmäktige.

Förslaget är lite kontroversiellt eftersom det är första gången som en arbetsgrupp ligger direkt under kommunfullmäktige. Men motiveringen är att Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och direkt folkvalda församlingen. Därför bör också Kommunfullmäktige ha ansvaret för dialogen med medborgarna.

Att stärka kommunfullmäktiges roll är något som diskuterats länge. Många kommuner har gjort det genom att ha beredningar i stället för facknämnder. Några kommuner har både ock. I en förmodad kommande förändring av kommunallagen kommer man att skriva in att kommunfullmäktige har ett presidium som därigenom blir ett kommunalrättsligt organ. Och kan då som presidium ges särskilda uppgifter. Även om kommunfullmäktige redan idag har möjlighet att jobba med strategiska frågor.

Jag tycker att det är en markering att lägga ansvaret direkt under kommunfullmäktige. Att kommunfullmäktige är just den enda direkt folkvalda församlingen. Statusen hos fullmäktige behöver höjas.

Här finns beslutsdokumenten

Riktlinjer för Medborgardialog

Förslag till beredning

fredag 23 augusti 2013

Social ekonomi

Igår handlade min dag rätt mycket om social ekonomi och Överenskommelsen. Efter en ljuvlig frukost, i sig inte mer än med vanligt innehåll men med en underbar utsikt. Kunde suttit där länge. Men som sagt det994890_10151670444604132_349226791_n skulle ju vara möte om social ekonomi i Västra Götaland. (Kan konstatera att jag gillar inte att köra bil i Uddevalla.)

Social ekonomi har jag skrivit om tidigare. Det handlar inte om socialbidrag eller något sådant. Egentligen tvärtom. Det handlar om föreningar, stiftelser, kooperativ m fl så kallade nonprofit organisationer som bidrar till samhällsekonomin. Västra götalandsregionen är angelägen om att den sociala ekonomin ska växa och skapa tillväxt varför det finns en råd för den sociala ekonomin som består av ett antal politiker och representanter från föreningar och andra organisationer inom den sociala ekonomin. Dessutom finns det fyra delregionala råd. Varav Sjuhärad är ett. Där sitter jag med i styrelsen. De delregionala råden får pengar från Västra Götalandsregionen för att kunna jobba med att stärka och stötta  och utveckla föreningslivet. Det finns pengar att att söka för föreningar som vill utveckla sin verksamhet för att skapa fler jobb. Det kan också handla om samverkan mellan olika aktörer i ett område till exempel. Här finns en länk till vad det innebär. Det finns två olika stöd. Det ena på max 50000 och det andra på max 200000.

En annan del i den sociala ekonomin handlar om samverkan mellan det offentliga och föreningsliv mm. Hur det ska ske på ett för alla parter bra sätt. Många ideella organisationer gör ju ett jobb åt det offentliga som man sedan får ett föreningsbidrag eller till och med ersättning för. För att skapa regler och principer för hur samverkan ska genomföras på ett bra sätt har regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer skapat en Överenskommelse. Denna har sedan ett antal kommuner och landsting fört ner på lokal nivå. Genom att sätta sig tillsammans och utarbeta vilka regler som ska gälla generellt. Viktiga principer är långsiktighet, integritet, delaktighet, självständighet, öppenhet, mångfald, kvalitet, dialog. Med dessa spelregler som plattform kan sedan olika organisationer teckna avtal med det offentliga. Men det är viktigt att man gör det från grunden där alla parter är med och diskuterar. Det är ju en överenskommelse. Man ska komma överens.

Vad har nu allt detta med min gårdag att göra? På förmiddagen var jag i Uddevalla och träffade personer från de andra delregionala råden och stämde av läget. Och på kvällen var det debatt i fullmäktige. Egentligen handlade fullmäktigeärendet om program mot hemlöshet men där fanns också en punkt om att göra en Överenskommelse med idéburna organisationer. Eftersom jag skrivit en motion om att Borås skulle göra en sådan Överenskommelse tycker jag förstås att det är positivt men att min motion inte nämns med ett ord tycker jag är mindre bra. Så jag ställer förstås frågan vart den tagit vägen och varför en sådan här överenskommelse bara handlar om just hemlöshet. Det borde vara hela kommunen som är inblandad. Mitt förslag, att man skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag för att ta fram en plan för hur en Överenskommelse ska tas fram, röstades ner. Alla allianspartier ställde upp på det men de rödgröna sa nej. Fast i talarstolen sas det att jag nog skulle få min motion beviljad så småningom. Så föreningslivet i Borås, håll ut, även ni  kanske kommer att få en Överenskommelse med kommunen så småningom.

Det som emellertid är på gång är en Överenskommelse inom Västra Götalandsregionen mellan regionen och de regionala idéburna organisationerna. Där jag finns med som representant för de idéburna organisationerna i Sjuhärad. Här kommer att bli ett antal dialogmöten under hösten. Dels ett för hela regionen i Ljungskile den 17 september, dels ett i Borås för Sjuhäradsregionen den 21 oktober.

onsdag 21 augusti 2013

Sensommardag i Bohuslän

Ibland är dagarna lite mer härliga än andra. Först en liten brottningsmatch med Excel, som jag nog vann. Med en sådan utsikt som jag har just nu ökar kreativiteten. Och det är ju det som behövs när man ska överlista datorerna. Sedan en båttur med "sommarbåten”. Träffade trevliga turister från Skellefteå som tog en tur med båten som går runt mellan olika bryggor runt kring Uddevalla. Hälsade dem självklart välkomna till Borås och hann berätta en hel del på den halvtimmen som min båtfärd tog till Gustafsberg, en gammal kurort. Lunch till seniorpris avåts i den gamla Badrestaurangen. Därefter en två-timmars vandring tillbaka hem till stugan på Kuststigen. Mycket upp och ner. Nästan värre än i Borås. Men härligt.

Att sedan skriva anförande till kommunfullmäktige i morgon om Överenskommelsen var inte alls svårt med samma utsikt som i förmiddags. Nu ta det lugnt resten av kvällen. Njuta av solnedgången och ladda för morgondagen som blir lång. Först möte om social ekonomi i Uddevalla. Sedan kommunfullmäktige där vi bara är två i presidiet och jag dessutom måste upp och prata. Om tid finnes därefter fotboll.

En sådan här dag i en sådan här miljö ger massor av energi. Och det kommer att behövas. Nu drar allt igång och snart en valrörelse. Där det gäller att se till att Sverige inte styrs av socialister i framtiden.

Börjat med debattartikel i Borås tidning om kvinnors företagande inom välfärden. Och det kommer mera.

söndag 11 augusti 2013

Jan Björklund sommartal

En intensiv vecka med pride, fotboll och backstagetwitter avslutades med sommartal av Jan Björklund, partiledare för Folkpartiet, i Göteborg. Många folkpartister, och förhoppningsvis även andra, samlades på Dockpiren på Eriksberg för att höra Jan tala om att Sverige ska vara ett öppet och medmänskligt land. Vi ska dra vårt strå till stacken när det handlar om att ta emot människor som flyr för sina liv, exempelvis från Syrien. Han talade om att inkludering och innanförskap ger integration. Han talade om att företagsamheten är garanten för jobb och välstånd. Lönerna inom de akademiskt kvinnodominerande yrkena måste höjas. En jämställdhetsfråga. Det måste löna sig även för kvinnor att utbilda sig. Sedan kan man ju förstås tycka att fördelning män/kvinnor inom olika yrken borde förändras. Men idag är det fortfarande flest kvinnor med akademisk utbildning som jobbar inom vissa yrken inom det offentliga. Jan pratade också om hur viktigt det är att man får älska och leva med vem man vill. Även om det skulle vara en person av samma kön. Självklart fanns också skolfrågor med. Bland annat att Folkpartiet vill ha fler förstelärare.

De frågor jag nämnt är viktiga frågor för mig, flykting och integrationspolitik, företagande, jämställdhet och tolerans och mänskliga rättigheter. Dessa frågor har ofta saknats i tidigare tal. Det kändes jättebra att de fanns med. Det fanns en hel del mer i talet som kan läsas här i sin helhet. Här också några artiklar i media. DN, GP, SVT, SR

Det var som vanligt roligt att träffa alla folkpartister. Även om fler icke-partister kanske skulle lyssnat till talet om platsen varit något mer central. Där fanns också  alla unga från LUF som varit på kongress på Öckerö. Jag hann prata en del om Liberala företagare och boka in möten. Det hela avslutades med en mycket god lunch.

fredag 9 augusti 2013

Sommartorsdag med twitter backstage

Så var då sista sommartorsdagen i Borås avklarad för den här gången. Självklart slutade regnet innan kvällen och den här gången var det lite speciellt. Jag fick förmånen att backstagetwittra.  Alltså befinna mig bakom scenen i stället för framför. Min backstagetwittrarkollega var Jesper Henriksson och jag tror vi kompletterade varandra ganska väl. Många twittrar fick vi iväg och tillsammans med andra. Trendade under kvällen. Det var jätteroligt att se vad som händer bakom. Komma lite närmare artisterna.

Även om jag själv inte var så särskilt intresserad av punkrocksbandet “Idyllen” som var ett av förbanden så fanns det publik på torget som gillade. Som upptrappning till huvudartisterna framträdde sedan bandet Kid Galahad. Även de rockiga men på ett mjukare sätt. Och jag tror de hämtat lite inspiration från Beatles. Fast det kanske bara var en 40-talist jämförelse, som Frida Arvidsson från Borås Borås påpekade. Innan huvudartisterna Legends – Voices of rock uppträdde hände också en rad annat. Eddie Karlsson som leder EM i trial visade några konster på scenen men lite fler bakom. Bland annat köra uppför trappa. En tävling körs i Borås 17-18 augusti. Sista helgen i augusti är det SM i friidrott i Borås. Fanns därför en längdhoppsmatta där vem som helst kunde testa stillastående hopp. Gjorde också jag. Inte så långt kanske. Men över metern i alla fall. Och hälsa på maskoten Lejonet Leo hann jag också med. Barngympa med Scoobi-Doo lockade också ett antal barn även om torget var ganska glest befolkat kring 18-tiden när det hela började.

Så kom då till sist rocklegenderna. Kanske inte mina ungdomsidoler, lite för gammal för det, men gillade dem ändå. Och kände igen många av låtarna. Åldern i publiken var väl sådär ca 50 år. Åtminstone de som stod allra längst fram. Kändes som om publiken var nöjd i alla fall. Ville bara ha mer.

Kvällen avslutades med autografjakt till en vän. Det var inte så svårt. Min twittrarkollega Jesper lyckades också fånga ögonblicket då jag pratade med Joe Lynn Turner.

På väg hem konstaterar jag att folk har svårt att hitta papperskorgarna. Som det finns rikligt med kring torget. Men samtidigt mycket nöjd med kvällen. Det var kul att glida runt och fotografera och twittra och se artisterna på nära håll.

Bilderna har jag tagit de flesta själv men Jesper har tagit några och Anders Kihl några. Totalt tog jag 99 bilder men kan väl inte påstå att alla var av hög kvalitet. Svårt med rampljus och mörker.