tisdag 31 december 2013

Summering av 2013

Så är då 2013 snart över. Ett innehållsrikt år.

Det var året då jag besökte Afrika för första gången i mitt liv. Under två veckor reste jag runt i Ghana tillsammans med ett 20-tal andra faddrar till barn i Ghana genom organisationen PLAN international. Vi besökteDSCN0211 skolor och vårdinrättningar som PLAN står bakom och förstås träffade jag mitt fadderbarn. Det var viktigt att få bekräftat att de pengar jag betalar varje månad kommer på plats och gör nytta. Villkoren var väldigt olika inom landet. I norr fattigt, men det var nästan tätare med teleantenner än med träd. I söder där mitt fadderbarn bor mer växtlighet och i huvudstaden Accra var det mer som hemma. Ja inte riktigt förstås. Vattnet på hotellet försvann ibland och Salsakvällen vid poolen under Afrikas himmel finns ju inte hemma. Vi hann också med en del turisting under de två veckorna. Flodhästsafari, marknadsbesök mm. Och ett besök vid ett slavutskeppningsfort gav besk smak i munnen. Även om det fort vi besökte inte var det som de svenska slavarna skeppades ut från. Jag har skrivit tidigare på bloggen om besöket och det första inlägget finns här.  Och sedan kommer resten i en följd.

Det var året då det också blev mycket företagande på agendan, inte i form av fakturerbara timmar utan mer att tala om hur viktigt det är med bra villkor för företagande. Jag blev ordförande för nätverket Liberala Företagare, ett av de nätverk som finns kring Folkpartiet. Många bra beslut för att förbättra företagandets villkor fattades på Folkpartiets landsmöte i november. Här finns en debattartikel som varit införd i Borås Tidning och som beskriver några av besluten. Nu gäller det att föra ut alla tankarna i valrörelsen 2014.

Det var året då Borås stad beslöt att Medborgardialog är viktigt. Principer och handbok har tagits fram. Nu är det bara att sätta igång och jobba. Och det finns mycket att ha dialog om med dem som bor, verkar och vistas i Borås. Och Medborgardialogen ska inte bara gälla under nästa år som är valår utan alltid. Syftet är att politiker ska få mer underlag när man ska fatta beslut och medborgarna få mer inflytande men också mer insikt i hur beslut fattas i kommunen. Jag, tillsammans med flera andra från olika partier,  har lagt mer mycket energi för att få ihop det hela.

Det var året då jag också blev mer engagerad i den sociala ekonomin. Bland annat genom att delta i framtagandet av en Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin. Dessutom fick jag förtroendet att vara med och välja ut projekt inom Västra Götalands som stimulerar Socialt entreprenörskap med tillväxt som mål.  Mer om Överenskommelsen och Social ekonomi finns bland annat här. Här kan läsas om vilka projekt som fått pengar för att utvecklas. 

Det var året som jag gjorde debut som backstagetwittrare vid sista Sommartorsdagen. Kul att få twittra ut vad som hände på och bakom scenen tillsammans med Jesper Henriksson.

Det var året som det var varmt och soligt under sommaren och regnade utav bara den under december men samtidigt det året då jag varit ute och sprungit i regn och sol.  Överhuvudtaget glad att jag börjat springa två-tre gånger i veckan.

Det var året då nomineringar till de olika valen 2014 gjordes. Jag finns med på tre listor. Till riksdagen, regionen och kommunen. Den främsta placeringen är på regionen där jag finns på en 2:a plats. Det är första gången jag kandiderar till regionen. På riktigt i alla fall. Ska bli roligt att ta tag i nya frågor. Fast företagande och tillväxt ligger högt på agendan.

Och så hade jag mycket roligt med gamla och nya vänner.

Nu kommer ett nytt år med många utmaningar. Den främsta att Folkpartiet gör ett bra val. Tror på liberalism framför socialism.

Lite bilder kommer i ett eget inlägg. Bilden i inlägget visar flodhästar i vattnet. Ögonen sticker upp.

Debattartikel om företagandets villkor

Artikel införd i Borås tidning 19/12

”Sveriges välstånd byggs av företagsamma och strävsamma människor. I ett dynamiskt samhälle möts företagare och entreprenörer av positiva attityder. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden.”

Detta är ett direkt citat från Folkpartiets nya partiprogram. Visst är det så. Utan välmående företag får vi heller inte den kvalitet vi vill ha på vård och skola. Och det är i de mindre företagen som nya jobb skapas. Enligt organisationen Företagarna är det 4 av 5 jobb som kommer från mindre företag.

Idag är det lätt att starta företag. Det är betydligt svårare att få dessa att växa. Folkpartiet vill underlätta för småföretag på olika sätt. I ett företag med få anställda märks det genast om någon är borta och är sjuk. Kostnad för både en tillfälligt anställd och den sjuke kan sänka ett företag som har små marginaler. Därför måste sjuklöneansvaret slopas. På sikt helt och hållet men med början av den andra sjuklöneveckan.

Folkpartiet vill också förändra arbetsrätten så att det är kompetens och inte anställningstid som ska vara gällande i turordningsreglerna. Samtidigt ska förändringen kombineras med bättre omställningsstöd och ökade möjligheter till kompetensutveckling. Detta skapar större rörlighet på arbetsmarknaden. Den som vill pröva på något nytt ska inte stanna kvar på ett jobb för att man inte vill riskera att åka ut först på ett nytt jobb.

Något som alltid lyfts fram är att småföretagare, som oftast själva deltar i verksamheten, inte ska behöva ägna alltför mycket av sin tid åt administration. Folkpartiet vill minska regelbördan och att offentliga beslut ska analyseras ur ett småföretagarperspektiv.

Förändrat sjuklöneansvar och förändring i arbetsrätten kräver lagändringar. Liksom att införa regelförenklingar. Men det finns förslag i Folkpartiets nya program som man kan införa redan idag.

Det är viktigt att även mindre företag kan vara med i offentliga upphandlingar. Det skylls ofta på att detta inte är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling. Men med en väl genomtänkt strategi kan detta göras redan idag utan ens någon lagändring. Det gäller bara för kommunerna att jobba med den frågan. Det finns också möjlighet att ta hänsyn till sociala, etiska och miljökriterier vid upphandling.

Något som kommunerna också kan jobba med är att se till att inte driva verksamhet som konkurrerar med privat företagande. Till exempel ska inte kommuner driva campingar som kommunen gör i Borås.

För att få fler att starta företag, särskilt kvinnor, spelar enskilda alternativ i välfärden en viktig roll. Det ger förutom valfriheten för både brukare av välfärdstjänster och anställda inom välfärden också ett incitament för den offentligt drivna omsorgen att hålla hög kvalitet. Det är kvalitet som ska vara avgörande vid valet av äldreboende inte vem som driver det. Överhuvudtaget är det viktigt att prioritera kvinnors företagande. Fler kvinnor som företagare bidrar till att den ekonomiska makten blir mer jämställd.

Det är dags att se småföretagare som de hjältar de är. Som, genom att ta risker och många gånger jobba mer än 40 timmar i veckan, skapar jobb.

Anne-Marie Ekström (FP)

Ordförande liberala företagare

lördag 14 december 2013

Mänskliga rättigheter måste respekteras i EU-länderna

Idag flyttades jag 22 år bakåt i tiden. Till december 1991. Det var då flyktingar började komma till Borås från före detta Jugoslavien. Och en artikel i BT uppmanade boråsarna att lämna in kläder. Jag följde uppmaningen och på väg till stan för att köpa gardiner stannade jag till där alla kläder lämnades in. Och det bara vällde in plastsäckar med kläder. Bestämde mig för att stanna och hjälpa till. Vilket resulterade i ett halvårs klädsorterande. Och det var väl så min politiska bana började. För det förde med sig också ett engagemang i flyktingfrågor. 988463_10151915072904132_703438826_n

Idag när BT igen uppmanade Boråsare att lämna in kläder med mera vällde det också in säckar och påsar i massor. Denna gång ska kläderna skickas med de romer som Borås stad hjälper med hemresa till Rumänien på måndag. Det kan konstateras att boråsarna är givmilda men min undran är hur man ska få allt sorterat och framförallt hur allt ska få plats på bussen. Och hur allt hanteras när man är framme. Jag kommer ihåg hur vi var tvungna att strukturera upp utdelningen av kläder så att det det blev rättvist och inte bara en huggsexa. När nöden är stor handlar inte människan rationellt.

Men problemet är större än hur kläderna fördelas vid framkomsten om nu allt kommer med. Det är en fråga hur minoriteter, i detta fall romer, behandlas i Europa. Sverige har ingen ren och fin historia när det gäller romer men vi är i alla fall på väg att förbättra villkoren för dessa. Men ute i Europa kränks mänskliga rättigheter i många länder. Romer får varken jobb eller barnen får ingen skolgång. Även om de kläder med mera som skickas med romerna på måndag kanske gör att man inte fryser just för tillfället så måste framförallt situationen förändras på sikt. Eu måste ta sitt ansvar. Folkpartiet har  tre duktiga kvinnor som jobbar hårt för mänskliga rättigheter inom EU, kommissionär Cecilia Malmström, ledamot i Europaparlamentet Cecilia Wikström och EU-minister Birgitta Olsson.  Men länderna själva måste inse vad de håller på med. Tyvärr växer främlingsfientliga partier i EU-länderna vilket inte underlättar. Risken finns också att Europaparlamentet får fler ledamöter från främlingsfientliga partier efter nästa års EP-val. Det är viktigt att de som har sympatier för de demokratiska partierna röstar i det valet.

Så länge som mänskliga rättigheter  inte respektera, vuxna får inga jobb eller barnen inte får gå i skolan på grund av etnicitet, kommer människor att lämna sina hem för att söka sig till andra platser där de tror att de kan tjäna pengar på ett eller annat sätt.

torsdag 12 december 2013

Därför ställer jag upp i valet 2014

Nu går vi snart in i supervalåret 2014.

Jag har fått medlemmarnas förtroende att finnas med på alla tre listorna till valen den 14 september. Som läget ser ut idag är jag på första ersättarplats både till regionen och kommunfullmäktige. Men vem har sagt att det ska se ut som idag. Målet måste alltid vara att det ska bli fler som röstar på Folkpartiet. Med dagens valsystem finns också alltid en chans att få tillräckligt många kryss för att komma högre upp. Men FP_badge_artworkhuvudmålet är att vi ska få fler väljare. Jag kommer inte att vara med på listan till Europaparlamentet men jag kommer att jobba hårt för partiet ändå.

Varför ställer jag då upp igen? Jag skulle ju kunna slå mig till ro som den pensionär jag är. Och ägna dagarna åt att spela Candy crush eller Wordfeud. Kanske ett och annat jobbuppdrag för att dryga ut pensionen. Ja, spela lite tennis också.

Svaret är kort och enkelt. Jag vill inte ha ett samhälle som styrs av socialister eller rasister. Socialister som tycker att staten ska ta ansvar för allt och som lämnar lite utrymme för den enskilda individen. Eller glömmer bort att företagare och entreprenörer är grunden till vårt välstånd. Rasister, oavsett vilket parti de tillhör, som inte ser alla människors lika värde utan tycker att vi svenskar är för mer än andra. Socialister och rasister har ett gemensamt. De ser inte till den enskilda människor som unika med olika förutsättningar och behov och olika förväntningar på sina liv. De klumpar ihop människor till grupper och klasser.

Som liberal vill jag ha ett samhälle där varje individ får möjlighet att leva det liv hen själv vill  och förverkliga sina drömmar utan att staten lägger sig i varje steg hen tar. Oavsett om hen är en hon eller han eller kommer från något annat land eller har någon annan hudfärg eller älskar någon annan av samma kön. Självklart måste det finnas lagar och regler som är gemensamma ramar. Och den enskilde måste få hjälp att kunna leva sitt eget liv när hen inte klarar det själv. Man måste se människor som resurser inte som problem.

Jag vill göra mina egna val. Och jag vill tillåta andra att göra det också. Självklart medför det också ett ansvar.

De senaste dagarna har gjort avslöjanden om personer knutna till SD som gjort de mest hårresande uttalanden. Föraktfulla och våldsbejakande uttalanden.

Detta har gjort mig än mer övertygad om att det är ett måste att alla liberala krafter gör sitt yttersta för att motverka att främlingsfientliga och rasistiska partier vinner mark. I Europa och i Sverige.

Valfrihet under ansvar och se till människan och inte se till vilken grupp hen tillhör. Vårt välstånd skapas av entreprenörer och företagare. Det är viktigt för mig.