torsdag 2 oktober 2014

Besök i Espelkamp, Borås stads vänort

“Wenn jemand eine Reise tut, dann kan er was erzählen.” En mening som stod i en av mina tyskaböcker från gymnasiet. Översatt. “När någon gör en resa har man något att berätta.” Jag gjorde en resa i helgen tillIMG_3074 Borås stads vänort Espelkamp i Tyskland. Hittade både Borås Park och Pinnochios skor fast i lite färggladare tappning. Och en svensk Kindergarten med svensk flagga utanför. Och lärde mig mycket om staden Espelkamps historia.

Under kriget fanns en ammunitionsfabrik där. I små hus väld dolda av stora träd, aspar, så husen inte kunde ses från ovan. Asparna har för övrigt gett staden namnet Espelkamp. När engelsmännen intog staden villeIMG_3035 dessa jämna ammunitionsfabrikerna med marken. Då kom bl a prästen Birger Forell från Borås och satte stopp för detta och de små husen gjordes om till lägenheter för flyktingar som inte hade någonstans att bo. Många av de små husen finns kvar idag.

Inte nog med detta utan Birger Forell såg också till att det skänktes pengar och förnödenheter från Sverige och Borås.  Jag träffade en kvinna, som var barn på den tiden och  som berättade att hon fått en filt från Borås och fotograferats med denna. Inte konstigt att Forell fått en minnessten, från Sverige i granit, i Borås park i Espelkamp.

Anledningen till att jag var där var att som representant för Borås stad vara med om deras CityFest. Denna börjar med “Schinkenfrüstück” och det är utställningstält och tivoli. Förutom att få vara med på frukosten och en rundvandring bland utställarna blev jag också guidad runt stan både till fots och med bil. Som synes av fotona här nedan har man satsat på mycket färgglada husIMG_3055 och som sagt en hel del som påminde om Borås och Sverige kunde jag också fotografera. 

Under dagarna jag var där diskuterade vi bland annat jämställdhet, segregation och skolnedläggning. Alltså inte olikt de frågor som diskuteras också här i Sverige. När det gäller jämställdheten har vi i Sverige dock kommit mycket längre. Kvinnor stannar hemma med barnen och jobbar deltid. Vilket innebär att det saknas kvinnliga chefer. För att inte tala om “Stadtrat” (motsv kommunfullmäktige) där 5 av 38 är kvinnor, dvs 13 %.

Jag träffade också representanter från ett par av Espelkamps övriga vänorter. Efter Berlinmurens fall, 1989, utsågs västtyska vänorter till orter i den östtyska delen. Ett sätt att närma sig varandra och för de östtyska orterna att få hjälp med att bygga upp förvaltningar mm. Att lyssna till en man som kom från Brandenburg berätta hur det kändes när muren var borta fick håren på kroppen att resa sig. Mannens äldre släktingar hade bland annat fått lämna sina jobb under den östtyska tiden för att man inte hade gått med i kommunistpartiet.

Det var ett mycket intressant och trevligt besök och jag fick med mig en massa kunskaper som jag inte hade förut och jag tror också mitt besök var uppskattat.

torsdag 11 september 2014

Föreningsliv viktigt för både social och ekonomisk tillväxt.

Civilsamhället, tredje sektorn, idéburen sektor, ideellt arbete, social ekonomi. Kärt barn har många namn även om dessa kanske inte är helt likvärdiga. Men alla handlar om att enskilda människor och organisationer bidrar till samhällsutvecklingen med sitt engagemang, oftast på fritid och utan betalning. Utan detta engagemang skulle samhället stanna. Det finns uppskattningar som säger att det rör sig om 300 000 årsarbetskrafter.

Att vara med i en förening bidrar till en meningsfylld fritid, vare sig man är gammal eller ung. Föreningslivet är också en skola i demokrati. Föreningsliv skapar också arbetstillfällen. Idag får många, som annars skulle haft svårt att få jobb, ett jobb i någon förening. I förlängningen ger också det ideella arbetet andra arbetstillfällen. När till exempel en kommun, som Borås, får möjlighet att anordna stora tävlingar, som till exempel SM-veckan denna sommar, så äter, bor och handlar de som kommer hit på orten och gynnar på så sätt det lokala näringslivet. Enligt uppgift så omsatte SM-veckan ca 40 miljoner kronor på boende, mat mm. (BT) Men utan det ideella arbete som utförs av alla lokala idrottsföreningar och andra volontärer hade det inte varit möjligt att genomföra tävlingarna. Arbetstillfällen kan också skapas på landsbygden där föreningar, ibland tillsammans med kommunen och näringslivet, går samman för att rusta upp någon sevärdhet eller göra i ordning en vandringsled. För att på så sätt locka till sig besökare som kanske också handlar lokalt.

Västra Götalandsregionen använder benämningen Social ekonomi. Det handlar alltså inte, som man kan ledas att tro, om socialbidrag eller socialtjänst. Social ekonomi är just föreningsliv och ideella organisationer som inte bara bidrar till att enskilda människor växer utan också att det skapas ekonomisk tillväxt.

Det lönar sig alltså i längden, både socialt och ekonomiskt, att värna föreningslivet och ge bidrag till dessa. Men det är också viktigt att regler och lagar är enkla för föreningar att följa. Verksamheten är det viktigaste i en förening, inte administrationen.

I den så kallade Överenskommelsen, initierad av Folkpartiet, mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer klargörs spelregler i samarbetet mellan det offentliga och idéburna organisationer och bygger på dialog, kvalité och långsiktighet. Utifrån den centrala Överenskommelsen har också flera regioner och kommuner gjort lokala Överenskommelser. Bland annat är Västra Götalandsregionen snart klar med arbetet där jag varit delaktig och Borås är på gång efter en motion från mig till kommunfullmäktige. Överenskommelsen innebär ett synliggörande av det arbete som görs av många enskilda frivilliga krafter.

Jag hoppas att viljan till ideellt arbete inte försvinner. Dels måste alla gamla ”föreningsrävar”, dit jag räknar mig själv, hjälpa till att föra traditionen vidare till nya generationer dels måste politiken på alla nivåer skapa bra förutsättningar så vi även i framtiden har ett rikt och aktivt föreningsliv. Det ger både tillväxt och meningsfullhet till dem som deltar i det.

fredag 29 augusti 2014

Valrörelsen i full gång.

Full rulle i valrrörelsen. Borde skriva mer men när kvällen kommer är jag rätt trött. Så även idag men jag ska försöka dokumentera de två sista veckorna i valrörelsen mer regelbundet. Det börjar hetta till nu. Valstuga, brevlådetramp, debatter, samtal, debattartiklar. Däremellan kolla sociala medier vad som är på gång.
Många unga kommer till valstugan och ställer frågor om allt möjligt. Ibland riktigt kluriga frågor. Att det finns hopp om framtiden är helt klart. Idag pratade jag med några unga som gick i 5:e klass och kom från olika delar av världen. Hoppas de även i fortsättningen kommer att hålla samma positiva syn till varandra och fortsätta se värdet av att lära av varandras kulturer. Likaså killarna i ULricehamn som orädda diskuterade skateboard med kommunstyrelsens ordförande. 
Som sagt det finns hopp om framtiden. 
Men det finns orosmoln. Jag blir riktigt bekymrad när vänsterpartiet ställer sina krav om vinstförbud och till och med skriver brev till välfärdsföretag i hotfull ton att det är dags att göra om sitt företag. Helt absurt. Hur ska framtidens äldreomsorg kunna utvecklas om den bara ska göra det med kommunernas begränsade ekonomi. När jag blir gammal vill jag bestämma vem som ska ta torka mig i rumpan. Det ska inte någon kommunpolitiker göra. Jag tror att de allra flesta vill själva kunna välja eller framförallt kunna välja bort när man inte är nöjd. 
Dessutom förolämpar vänsterpartiet alla dem, ofatst kvinnor, som startat företag inom välfärdssektorn med utgångspunkt från en idé om hur man kan bedriva verksamhet på ett annorlunda och mer effektivt sätt.
Beklagligt. Här finns det en uppgift att göra. Fram till valdagen.
Börjar redan i morgon med kampanj på Hässle torg och valstugan. Blir nog lite tid till några timmar i valstugan också. Och så dela lite i brevlådorna.  

torsdag 21 augusti 2014

På rymmen från valstugan eller invigning av världsunik anläggning

Idag invigdes en unik anläggning, AstaZero, som ägs av SP och Chalmers. En provbana där man testar bilar. Ett helt vägnät med olika typer av vägar är uppbyggt mitt inne i skogen. Även en stad finns där. Det handlar om säkerhet. Bilar som kan köra utan förare med t ex radar. Bilar som med särskild utrustning stannar automatiskt vid hinder antingen det är människor eller bilar. Biltillverkare kan hyra in sig och testa framtidens bilar. Jätteintressant och spännande. Förhoppningsvis ger också provbanan ett uppsving för befintliga småföretagare i trakten och fler entreprenörer som vill etablera sig.

Vi fick en intressant uppvisning och här lite bilder från denna och  invigningen av Statssekreterare Håkan Ekengren. 

fredag 8 augusti 2014

Krönika i tidningen NU om ideellt arbete

Krönika i tidningen NU 7/8 om föreningsliv, ideellt engagemang och Överenskommelsen

Civilsamhället, tredje sektorn, idéburen sektor, ideellt arbete, social ekonomi. Kärt barn har många namn även om dessa kanske inte är helt likvärdiga.  Men alla handlar om att enskilda människor och organisationer bidrar till samhällsutvecklingen med sitt engagemang, oftast på fritid och utan betalning. Utan detta engagemang skulle samhället stanna. Det finns uppskattningar som säger att det rör sig om 300 000 årsarbetskrafter. Det är viktigt att vi som politiker inte glömmer bort detta.

Att vara med i en förening bidrar till en meningsfylld fritid, vare sig man är gammal eller ung. Föreningslivet är också en skola i demokrati. Föreningsliv skapar också arbetstillfällen. Idag får många, som annars skulle haft svårt att få jobb, ett jobb i någon förening. I förlängningen ger också det ideella arbetet andra arbetstillfällen. När till exempel en kommun, som Borås, får möjlighet att anordna stora tävlingar, som till exempel SM-veckan denna sommar, så äter, bor och handlar de som kommer hit på orten och gynnar på så sätt det lokala näringslivet. Men utan det ideella arbete som utförs av alla lokala idrottsföreningar och andra volontärer, Borås har en särskild volontärorganisation, hade det inte varit möjligt att genomföra tävlingarna. Arbetstillfällen kan också skapas på landsbygden där föreningar, ibland tillsammans med kommunen och näringslivet, går samman för att rusta upp någon sevärdhet eller göra i ordning en vandringsled. För att på så sätt locka till sig besökare som kanske  också handlar lokalt. 

Västra Götalandsregionen använder benämningen Social ekonomi som alltså inte handlar, som man kan ledas att tro, om socialbidrag eller socialtjänst. Social ekonomi är just föreningsliv och ideella organisationer som inte bara bidrar till att enskilda människor växer utan också att det skapas ekonomisk tillväxt.

Det lönar sig alltså i längden, både socialt och ekonomiskt, att värna föreningslivet och ge bidrag till dessa. Men det är också viktigt att regler och lagar är enkla för föreningar att följa. Verksamheten är det viktigaste i en förening, inte administrationen. 

I den så kallade Överenskommelsen, initierad av Folkpartiet, mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer klargörs spelregler i samarbetet mellan det offentliga och idéburna organisationer och bygger på dialog, kvalité och långsiktighet. Utifrån den centrala Överenskommelsen har också flera regioner och kommuner gjort lokala Överenskommelser. Bland annat är Västra Götalandsregionen och Borås på gång. Överenskommelsen innebär ett synliggörande av det arbete som görs av många enskilda frivilliga krafter. 

Jag har i hela mitt liv, ända sedan jag fyra år gammal följde med min mormor på kyrkliga syföreningen, varit engagerad på ett eller annat sätt i någon ideell verksamhet. 

Jag hoppas att viljan till ideellt arbete inte försvinner. Det gäller att vi alla gamla ”föreningsrävar” hjälper till och för traditionen vidare till nya generationer och att politiken skapar bra förutsättningar så vi även i framtiden har ett rikt och aktivt föreningsliv.

 

tisdag 5 augusti 2014

Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck

Jag har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Borås om att Borås stad bör anställa en strateg som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck

Borås Stad har sedan länge välkomnat människor som sökt sig hit från andra länder och kulturer, antingen som arbetskraftsinvandrare eller som flykting undan krig och förföljelse. Det ska Borås Stad också göra i fortsättningen. Likaså ska Borås Stad stötta människor med rötter i andra kulturer att kunna bevara sin kultur i form av till exempel föreningsverksamhet.

Ibland är dock vissa kulturella mönster, oavsett religion, inte förenliga med svensk lag och då måste också kommunen säga ifrån att det inte accepteras och stötta dem som riskerar utsättas för brott mot dessa lagar.

Sedan länge har det varit förbjudet med könsstympning i Sverige. Det är inte tillåtet, vare sig denna utförs i Sverige eller en svensk medborgare åker utomlands och den genomförs där. Sedan 1 juli i år är det också förbjudet med barnäktenskap och tvångsäktenskap som sker utrikes.

Länsstyrelsen i Östergötland har ett uppdrag från Regeringen att vara samordnare för att arbeta med dessa frågor och hedersrelaterat våld och förtryck i övrigt. På Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida beskrivs hedersrelaterat våld och förtryck så här:

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. ”

(Adressen till hemsidan: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.aspx)

Även om det finns en nationell samordnare så är det i kommunerna det verkliga arbetet ska bedrivas. Det behövs ett långsiktigt arbete för att förebygga och förhindra eller reparera om skadan redan är skedd. Samverkan mellan olika myndigheter är A och O för ett positivt resultat. Flera kommuner har varit pilotkommuner och där finns samordnare för dessa frågor. I bland annat Söderhamn, som varit en av pilotkommunerna, har samverkan skett mellan skola, socialtjänst, polis och ungdomsmottagning med en strateg som samordnare. En viktig faktor är utbildning av personalen som träffar dem som kan vara utsatta för hedersförtryck. Eftersom också personal byts ut är det viktigt att utbildningen görs kontinuerligt. Arbetet har bland annat resulterat i att man kunnat rädda flera flickor från att utsättas för tvångsgifte med mera.

Erfarenheter finns således från flera kommuner och Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett material till hjälp för att bedriva ett systematiskt arbete i dessa frågor.

Borås Stad bör tillsätta en strateg som samordnare för ett systematiskt arbete för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld och att samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och regionen kommer till stånd.

I Borås Stad ska alla själva kunna välja vem de vill umgås med eller gifta sig med. Ingen ska utsättas för förtryck eller tvång. Ingen flicka eller pojke ska behöva bli bortgift mot sin vilja. Ingen ska få delar av kroppen bortskurna i form av könsstympning. Alla som ändå råkat illa ut ska få hjälp och stöd att komma tillbaka till ett liv som de själva väljer.

Jag föreslår mot bakgrund av ovan Kommunfullmäktige besluta att

Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta en tjänst som strateg med avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med motionens intentioner.

Anne-Marie Ekström (FP)

måndag 4 augusti 2014

Debattartikel om psykiatri

Införd i Borås tidning 31/7

Det är med förfäran som vi läser i Borås tidning om läget på psykiatriska kliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). Det är fullständig oacceptabelt att unga människor avslutar sina liv mitt framför ögonen på personal som är satta att ta hand om dem och skydda dem. Att det saknas läkare är inte ett godtagbart skäl. Folkpartiet anser att psykiatrin måste få mer resurser i form av fler platser i sluten vård. Folkpartiet i Västra Götalandsregionen vill satsa mer pengar än den styrande rödgröna majoriteten på sjukhusen, totalt 750 mkr, varav 90 mkr till SÄS. Det är rimligt att en del av dessa pengar satsas inom psykiatrin.

Det är dock viktigt att akuta insatser kombineras med förebyggande arbete och tidiga insatser. Metoder för att identifiera orsaker till psykisk ohälsa och för att hitta riskgrupper måste utvecklas. Men det är viktigt att framhålla att alla patienter är individer och därmed måste också alla få en individuell behandling men självklart en beprövad behandling.

En långsiktig lösning på personalförsörjningen kräver att fler yrkeskategorier involveras i arbetet mot den ökande psykiska ohälsan. Satsningar på kontinuerlig kompetens- och kvalitetsutveckling för psykiatrins behandlande personal är viktigt på alla nivåer i vårdkedjan. Möjligheter att söka till andra landsting/regioner måste finnas. Anhöriga kan också vara en viktig faktor.

En särskilt utsatt grupp är unga. Det är viktigt att tidigt upptäcka unga som mår dåligt. Där är samverkan mellan skolhälsovård, primärvård och länssjukvård viktig. Ungdomsmottagningarna har en viktig roll att fylla. Folkpartiet anser att alla ungdomsmottagningar ska ligga under regionens ansvar, vilket skulle underlätta samordning mellan medicinsk, psykosocial samt barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens.

Vi folkpartister som kandiderar till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen anser att psykiatrin är en av de viktigaste frågorna att lyfta i valrörelsen. Varje människa som mår dåligt i själen måste få hjälp och stöd av sakkunnig och kompetent personal. Varje människa som tar sitt liv är ett misslyckande. Det borde vara en självklarhet och inte politik. Men eftersom det nuvarande rödgröna styret i regionen har misslyckats så blir det en politisk fråga i valet. Vi kommer att göra vårt bästa för att förbättra situationen för psykiatrin på SÄS.

Anne-Marie Ekström

Patric Cerny

Johan Lepp

Kandidater till regionfullmäktige (FP)

lördag 2 augusti 2014

Nu börjar valrörelsen på allvar eller njuter av ännu en underbar sommarkväll

Solen har gått ner men det är fortfarande varmt. En fantastisk solnedgång. Det är nästan vindstilla. Känner mig så lycklig att jag kan sitta här och titta ut över fjorden. Lte moln på himlen. Om en halvtimme ska det regna säger SMHI. Men vad gör väl det? 
Även om det är mycket kvar av sommaren känns det ändå som om detta är lite slutet. För i morgon börjar valrörelsen. 
Veckan som gått har varit fantastiisk, Med pride-fest även om jag missade paraden i år. Känns riktigt trist men det förestående valet prioriterades. Fokpartiet gick i år under praollen låt tusen barn blomma. Och tretusen blommor delades ut, Jag själv hjälpte till med att sätta etiketter på blommor igår.
Jag hade som sagt gärna gått för alla dem som inte kan eller får gå i paraden. Men som sagt  hann med både seminarier och fest under de dagar jag var i Stockholm. Viss skulle det vara så att varken pride eller jämställdhetsplaner behövde finnas men så länge som vissa människor diskrimineras så  måste det finnas. Alla männiksorrs lika värde måste respekteras. Det kommer att vara ett av mina budskap i valrörelsen. Liksom feminism utan socialism och valfrihet i välfärden. Men det kommer jag att återkomma till. Något som jag tycker hemskt mycket illa om är våldsbejakande extremism oavsett vem som står för den. 
I morgon kan man som sagt säga att valrörelsen börjar. Jan Björklund talar i Göteborg. Om en vecka kommer valsltugan till Borås och den öppnas den 11 augusti. Förresten har de som bor utomlands redan fått börja rösta. Här får vi vänta någar veckor till. Den 27 augusti börjar förtidsröstningen i Sverige.
Solen har som sagt gått ner. Nu dags att sova fast det fortfarande är varmt och tunnaste klänningen 'r helt ok. 
tisdag 29 juli 2014

Låt tusen barn blomma

Pride-veckan har börjat i Stockholm. En mängd seminarier, mycket fest och stora finalen med Paraden genom Stockholm med tusentals deltagare i tåget och ännu fler tusen utmed gatorna. I år missar jag själva låt tusen barn blommaparaden. Trist, men ibland får jag prioritera. Har ju gått med i Westpride-paraden i Göteborg tidigare i år. Och en mångfaldsmanifestation i Visby under Almedalsveckan. För mig är det viktigt att manifestera alla människors lika värde och rätt att älska den man vill. Det finns många som inte får göra det, både i andra länder men också i vårt eget land. Det finns fortfarande många här i Sverige som inte kan leva sitt eget liv på grund av fördomar och homofobi. Därför är Pride viktigt. Jag vill gå för dem som inte kan gå.

Men jag åker till Stockholm i morgon och stannar till fredag. Går på seminarier och kollar in bland annat Conchita Wurst (just nu på Allsången på TV) .Folkpartiet finns förstås med på olika sätt. Arrangerar seminarier, finns med tält i Pride-parken. Jan Björklund deltar i partiledardebatt kring HBTQ-frågor. Alla folkpartiministrar deltar i paraden. Folkpartiets budskap är att låta tusen barn blomma. Det vill säga att uppmärksamma den vardag som många barn och ungdomar möter i förskolan och skolan. Barn ska ha tusen möjligheter, och få lov att blomma ut, utan att begränsas av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Folkpartiet vill att

  • det finns en genuspedagog på varje förskola
  • mobbning och diskriminering upphör i skolan
  • alla som möter eleven i skolan har hbt-kunskap

Det är numera inte bara Stockholm som anordnar Pride-festival och parad. Många städer anordnar det om kanske i lite mindre omfattning. Nu är det Borås tur tycker jag. Jag har motionerat i kommunfullmäktige att Borås ska ta fram en HBTQ-policy. Men än så länge verkar det som om motionen hamnat i byrålådan. 

Såklart vore det bästa om varken Pride-parad eller HBTQ-policy skulle behövas, och det måste vara målet, men så länge som hbtq-personer trakasseras och misshandlas måste vi som tror på alla människors lika värde och att alla får älska den hen vill gå i parader och göra policys.

fredag 11 juli 2014

Minnesdag för Srebrenica

Jag har gjort det förr. Skrivit om Srebrenica. Talat och berättat. Jag har varit där, i spåren av folkmordet som ägde rum 1995. Då 8000 män kallblodigt mördades och grävdes ner i skogen. Man kan fråga sig: Hur är det möjligt. Hur kan människor bli så grymma mot varandra. Hur kan en annan människas värde bara försvinna. Bara för att han inte tillhör samma gäng som en själv. srebrenica-blomman

Flera lyfter idag, precis som tidigare år, minnesdagen.  Expo anordnar manifestationer på flera håll i Sverige. Skulle gärna gått med om jag kunnat. Min partikollega Ademir Zilic skriver i Corren. Bland annat. Och lyfter just vad nationalism kan göra med människor. Det var nationalister som ansåg att 8000 män inte skulle få finnas för de passade inte in i deras egen värld. De hade en annan religion. Värt att tänka på idag då nationalism och främlingsfientlighet breder ut sig i Europa. Sverige är inte förskonat. Under almedalsveckan agerade , förutom Sverigedemokraterna, också det nynazistiska Svenskarnas parti. Spred obehag. Kanske särskilt just för att Almedalen är symbol för öppenhet. Även om det är betydligt fler poliser och säkerhetsvakter än första gången jag var där, så är det fantastiskt att politiker, journalister och lobbyister, för all del en och annan samhällsengagerad “vanlig” medborgare, kan mötas öppet.

Självklart får vi vara lite nationalistiska när det gäller att heja på svenska idrottsframgångar och självklart får vi hissa svenska flaggan och sjunga nationalsången. Men i mitt Sverige finns det plats också för dem som inte är födda här. Både inom idrotten och för övrigt.

Jag kommer aldrig att glömma Srebrenica och människorna jag mött där. Särskilt kvinnorna som förlorat sina män och som fått ny bostad av holländska staten, det var holländska FN-soldater som skulle se till att inget hände i Srebrenica. Kvinnornas största samtalsämne var nästa begravning, Som nu sker den 11 juli varje år.

Jag glömmer inte heller den känsla av hat jag upplevde när jag tillsammans med en överlevande besökte dennes pappas hus. Serbiska slagord på dörrar och fönster och män i bakgrunden som skrattade. Nu är det snart tio år sedan jag var där men känslorna finns kvar.  Låt oss hoppas att det som står på minnesstenen på gravplatsen blir sanning. Att det aldrig händer till någon, någonstans.

Den virkade blomman är en symbol för Srebrenica. Vitt för de oskyldiga som dog, grönt för livet och 11 blomflikar för den 11 juli.

 

Sommartorsdag

Sommarnnatten är varm. Sitter vid havet och klockan är mycket. Men vad gör väl det. I morgon tänker jag sova så länge jag vill. Unnar mig några lata dagar innan valrörelsen sätter igång. Jaag hade nog tänkt vara kvar här vid havet hela tiden. Att åka in till Borås och twittra på en Sommartorsdag hade jag nog inte tänkt. Men får man frågan och sedan gör lite "sound check" på Kingen så kunde jag inte motstå. Jag gillar ju Sommartorsdagarna. Tycker att det är ett bra sätt att få fart på handeln i centrum av Borås och få människor att mötas. Jag brukar ssäga att det är som ett enda stort coctailparty, en del med "coctail" men jag tror de flesta utan. 
Jag ångrar inte en minut att jag åkte till Borås, Träffade både nya och gamla vänner. Ett rejält rockös från början till slut. Förbandet var superbra. Svensktoppen nästa vanns av bekanta från Sandared och Kingen, som jag fram tills idag inte visste något om, var också superbra. Vad mer kan man begära.
Tillsammans med en förmiddagspromenad utmed havet och en stilla reflektion med utsikt över havet en varm sommarkväll har det varit en toppendag. 
Jag kan återigen inte låta bli att känna mig lycklig och tacksam att jag får vara med om så mycket både spännande och fint och roligt. Att jag får ha förmånen att kunna ta ett foto under Uddevallabron samma dag som jag står vid sidan av scenen och fotar en rockkung. Jag är tacksam att de tinte regnar granater eller bomber där jag bor. Jag är tackam att jag lever i ett demokratiskt land. Jag vill att fler ska få uppleva detta.

detta.