måndag 27 december 2010

Hur illa får man sköta en installation?

Nu är det dags att ringa Telia igen. Idag har områdets TV kopplats om. Gamla antenner ska fungera. Och det gör den också på min lilla TV utan finesser. Men på den stora är det kört. Ingen signal. Väntar med spänning på om jag kan få något tips om vad jag ska göra.

Undrar om det är fler på området som ringer. Med tanke på den långa väntetiden. När jag ringde sist. När de stängt av telefonen för att koppla in bredbandstelefoni kom jag fram ganska snabbt.

Telefonen och bredbandet fungerar och digital-TV boxen. Men där finns inte alla kanaler som vi ska ha. Vilka vet jag inte riktigt heller.

Det värsta är att jag inte vet vem som är ansvarig för allt strul. Gamla ägarna, fastighetsförvaltarna, nya ägarna eller Telia. Jag vet att det inte är supporten så jag får låta bli att skylla honom eller henne om jag nu kommer fram. Jag ringde först en gång och fick beskedet att jag kopplats fram men så försvann det bara. Hade väntat i 20 minuter. Nu är väntan igen 20 minuter minst.

Något mer illa skött än denna installation har jag aldrig varit med om. Och jag tror grannarna är lika frustrerade och irriterade av bristen på information och olika problem som installationen orsakat av möbel- och garderobsflyttning.

söndag 26 december 2010

Tågtrafiken var inte bättre under s-styre

Jag håller på att rensa min gamla dator och hittar mycket spännande. Bland annat original till Folkpartiet i Södra Älvsborgs hemsida inför valet och lite till. Dels har jag en hel mängd bilder på folkpartister. Men där finns också mina egna hemsidor. Och jag hittade en fråga som jag under mitt första riksdagsår ställde till dåvarande infrastrukturministern, som tydligen inte ville svara utan lämnade över till näringsministern, som var Leif Pagrotsky.

Även om det problem jag tog upp inte är helt jämförbart med dagens problem med undermåliga tåg och snö och kyla, så handlar det ändå om X2000-tåg som stod stilla på grund av att de måste repareras. Och det handlade om en i detta fallet näringsminister från den socialdemokratiska regeringen som hade fullt förtroende för SJ och inte vidtog några särskilda åtgärder. Det kanske skulle ha varit bra om den socialdemokratiska regeringen då reagerat och gjort något åt X2000-problemet. Så hade kanske tågsituationen varit en annan. Men det är mycket lättare att kritisera andra.

Här är min fråga och Pagrotskys svar. Från mars 2003

Fråga: Medan SJ reparerar ett stort antal av sina X 2000-tåg så används långsammare ersättningståg och bussar. Sveriges Radio Ekot har nyligen uppmärksammat att SJ varken justerat ankomsttider på biljetterna eller utropen i högtalarna. Inte heller biljettpriset har ändrats trots att resan blir längre. Resenären kan visserligen få pengar tillbaka men då måste han eller hon kontakta SJ själv.

Självklart är det angeläget att nödvändiga reparationer utförs. Det är dock anmärkningsvärt att detta inte gjorts kontinuerligt för att undvika att utsätta tågtrafiken för kraftiga störningar. En fungerande infrastruktur är väsentligt för ett dynamiskt näringsliv och tåg är ett utmärkt och miljövänligt transportmedel. En sträcka som drabbats är Stockholm@Borås och omvänt. Många boråsare och andra sjuhäradsbor har utnyttjat det tidiga tåget för att kunna hinna upp till ett möte på förmiddagen utan att behöva åka kvällen före. Avgångstiden är densamma men första sträckan är ersatt med buss. Detta innebär att ankomsttiden till Stockholm blir nästan en timme senare, vilket i sin tur gör att många inte hinner till sina sammankomster. Alternativet blir att flyga vilket medför merkostnader för privatpersoner, företag och organisationer. Det är oansvarigt av SJ, ett bolag direkt underställd svenska staten, att med kort varsel förändra avgångarna och helt oacceptabelt att detta görs utan erforderliga informationsinsatser, vilket Sveriges Radio påvisat.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att SJ fullföljer sina förpliktelser och åtaganden mot resenärerna?

SVAR:

Mot bakgrund av störningar i X2000-trafiken har Anne-Marie Ekström frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att SJ skall fullfölja sinaförpliktelser och åtaganden mot sina resenärer.

Inledningsvis vill jag understryka att jag håller med Anne-Marie Ekström om att en väl fungerande infrastruktur är viktig för ett dynamiskt näringsliv och att tåg är ett utmärkt och miljövänligt transportmedel. Jag lägger även till aspekten att det skall vara ett transportmedel som präglas av hög säkerhet, och att säkerhetsmässiga åtgärder måste ha högsta prioritet.

SJ AB arbetar för närvarande med ett omfattande upprustningsarbete av X2000-tågen för att ombesörja nödvändiga säkerhetsåtgärder. SJ AB sätter säkerheten i första hand för resenärer och anställda. Under en begränsad tid får detta arbete tyvärr konsekvenser i form av driftstörningar i trafiken.

Jag har kontaktat SJ AB om vilka åtgärder man vidtagit för att nå ut med information till resenärerna. SJ AB har upplyst mig om att man lagt stor vikt vid att informera via media för att nå ut till så många som möjligt. Resenärerna informeras även vid biljettförsäljning, ombord på tågen och på bolagets hemsida.

I sammanhanget vill jag också nämna att ansvaret för SJ AB:s operativa verksamhet ligger hos bolagets ledning, som i sin tur rapporterar till styrelsen. Jag har förtroende för att ledningen och styrelsen fullföljer sina uppdrag på ett ansvarsfullt sätt

Några särskilda åtgärder med anledning av driftstörningarna i X2000-trafiken ämnar jag inte att vidtaga.

Stockholm den 26 mars 2003

Leif Pagrotsky

_____________

Nu är det bäst att röja bland filerna. Så barnbarnet kan få överta datorn.

Bredbandsinkoppling i stället för julstök

Så var då den här julen nästan slut. Nästan innan den hann börja. Avstängd telefon två dagar före jul på grund av nytt bredbandsabonnemang var väl ingen hit. Det värsta var den dåliga informationen, för att inte säga obefintliga informationen. Telefonen bara huxflux avstängd. Förmodligen var det Mozartkulorna som rök när jag fick ägna en hel kväll åt att koppla in telefon och bredband i stället för att ägna mig åt julförberedelser. Men det gick. Både kopplingarna och att vara utan  Mozartkulor. Julgran blev det i alla fall. julgran

Lite efterdyningar som att flytta över e-postadresser har jag ägnat mig åt idag liksom att uppdatera virusskyddet på den nya datorn. Fast konstigt är det när det kommer upp att jag (datorn då) är skyddad trots att virusuppdateringarna är över 200 dagar gamla. Det gick förstås att uppdatera men det borde stå klart och tydligt att man måste uppdatera innan man “sitter säkert”.

Exakt när vi får de nya TV-kanalerna som utlovats i samband med bredbandsinstallationen har vi inte fått något besked om. I morgon har det sagts. Får se.

Hela den  här bredbandsinstallationen är lite konstig. Plötsligt fick vi bara ett meddelande om att nu ska här installeras bredband via fiberkabel. Mer information följer. Det har definitivt inte varit någon enhetlig information utan en “ledtråd” har kommit nu och då. Inte särskilt informativa har dessa varit.

Bråttom att installera var det tydligen i alla fall eftersom nu våra hus har bytt ägare. Första AP-fonden är köparen. Det kan väl vara så att den nya ägaren ställt som ultimatum att det skulle installeras bredband. 

Undrar också om man har jämfört olika fiberlan-leverantörer innan man bestämde sig för Telia. Första AP-fonden har ju en ansenlig aktiepost i Teliasonera.

Jag tycker att det hela är lite märkligt. Om det inte vore för att det är mina och andra svenskars pensionspengar som man handlar för så skulle jag sluta fundera. Men nu är det det och det vore intressant att få veta hur det hela gått till. Affären har ju redan kritiserats för att man köpt konsulthjälp för 100 miljoner kronor.

onsdag 22 december 2010

Inte ok att döda i lagens namn

Att det är tillåtet att döda människor i “rättvisans namn” har jag väldigt svårt att förstå. Att staten lagligt dödar människor är inte ok. Särskilt att en demokrati som USA fortfarande använder dödsstraff. Samtidigt som det finns ett stort motstånd mot aborter. Ologiskt att i ena fallet säga sig värna livet men inte i det andra. Att diktaturer använder dödsstraff är mer förståeligt men definitivt inte mer acceptabelt för det.

Nu verkar det som om antalet avrättningar i USA skulle minska. Lite för att man kanske kommit på bättre tankar och insett att straffet inte är effektivt men förmodligen mest för att det blir för dyrt och för att man inte har tillgång till ett ämne som ingår i giftinjektionerna. (SvD, DN). Men en enda avrättning är en avrättning för mycket.

Inom EU har dödsstraffet avskaffats tack vare en folkpartist, Hadar Cars. Han var fp:s första ledamot i EU-parlamentet. EU har en mission att fylla för att påverka övriga världen att avskaffa dödsstraffet.

tisdag 21 december 2010

Resa i vinterland och julen är på ingång

Midvinternattens köld är hård. I år stämmer verkligen dikten med verkligheten. Eller om det nu är tvärt om. Har det dock ganska varmt inomhus men vågar inte tänka på hur elräkningen kommer att se ut. Skönt är i alla fall att jag lyckligt och väl kom hem efter “dagsutflykten” till Hudiksvall. Om än lite sent. Att vänta en timme på buss i Herrljunga när man redan är en timme försenad är ingen hit. Tack i alla fall att Securitas-vakten lät oss stanna inomhus. Han skulle stänga vänthallen kl 22.

“Utflykten” till Hudiksvall var i alla fall givande. Vi, jag och personal från Coompanion Sjuhärad, besökte Coompanion där för att få information om hur de startat upp Sociala företag i kooperativform. Vi fick mycket matnyttigt med oss hem och fick också se hur ett arbetskooperativ fungerade. Mer finns att läsa om Glada Hudik-modellen här.

Dagen har ägnats åt lite jobb med databas. Lite julmats-fixande. Skinkan, Jansson, köttbullarna och ischokladen är klar. Och så att ringa till Telia och fråga varför de stängt av min telefon.

Hyresvärden har bestämt att det ska installeras bredband för TV:n. Förmodligen ett krav från köparna av husen som är Första AP-fonden.) Har skrivit om köpet tidigare. Hyresvärdens information har varit urusel. De som gjorde själva inkopplingen var inte mycket bättre. Telia tar dock priset. Skickar ut ett brev och säger att välkommen in i butiken. Jag som brukar vara ganska lugn och sansad lämnade butiken tämligen arg. Några svar fick jag inte.

Sedan kom en buss ut till bostadsområdet. Måste erkänna att jag inte riktigt visste vad jag beställt när jag lämnade bussen. Ingen dator och ingen kopia på beställningen.

Så nu dyker det ned brev varje dag från Telia. Och idag kom brev på eftermiddagen att de skulle koppla in min Bredbandstelefoni i morgon. Det var bara det att min befintliga telefon stängts av och jag ännu inte fått hårdvaran till det hela. Och så står det att man har 14 dagars ångerrätt från och med det man fått bekräftelsen på beställningen som jag fick idag. Och ändå har de stängt av telefonen. Fast bestämmelsen kanske inte gäller när jag träffar försäljare i bussar. Undrar om jag inte ska bråka lite om detta.

Fast nu är det nog sovdags. Så att jag inte sover till tio i nio i morgon också. Då blir det fortsättning med julförberedelser och AU-möte i Coompanion och justering att förra fullmäktigeprotokollet.

måndag 20 december 2010

Från Hudiksvall

Sitter nu på stationen i Hudiksvall och väntar på att något frukostställe ska öppna. Ute råder nästan snöstorm. Otroligt att vi kommit ända hit. Med nattåg till Sundsvall och sedan tillbaka några mil med ett vanligt tåg. Nästan inte alls försenat. Men ska bli spännande att se om vi kommer hem i eftermiddag. På stationen finns nu en hel massa människor som får åka buss i stället för tåg.

Skälet till besöket i Hudiksvall är att studera hur Coompanion där jobbar med socialt företagande. Ska bli intressant att se om vi kan få tips och råd för vårt projekt Kompanjonen i Sjuhärad. Socialt företagande handlar om företaganden men med lite andra förutsättningar.

En kvart kvar tills fiket öppnar. Men måste vi ge oss ut i snöovädret?

lördag 18 december 2010

Efterlyser humanitet och medmänsklighet

Ibland undrar jag vart humanitet och medmänsklighet har tagit vägen i mitt Sverige som är tolerant och öppet.

Redan när jag var liten lärde mig min mormor hur man kan ställa upp för sina medmänniskor. Antingen det var barn som bodde i grannvillan som brunnit ner till grunden eller det var barn som kom från grannlandet i öster under brinnande krig. Också barn som bodde i stan och behövde komma ut på landet under sommaren fick plats både i min mormors hjärta och i hennes hus.

Idag finns det personer i kommunens beslutande församling som pratar om flyktingar som “de här människorna”. Som om de som flyr till Sverige skulle vara en homogen samling och inte individer med olika behov och bakgrund som flytt från krig och förföljelse. Ett plus i alla fall att de kallas för människor även om behandlingen av dem tydligen inte ska vara mänsklig enligt SD.

Det finns också personer i Sveriges regering som inte vågar se att Sverige kanske är på väg att begå ett stort misstag när till exempel kristna irakier skickas tillbaka till Irak. Trots att UNHCR (FN:s flyktingorgan) och Europarådet är kritiska och oroade. (SvD, DN)

Varför gör inte migrationsministern något när Migrationsverket envist håller fast vid sin ståndpunkt. Det kan väl inte vara meningen att Sverige ska bryta mot mänskliga rättigheter och konventioner.

Visst. Jag vet att en minister inte får lägga sig i en myndighets beslut. Det kallas ministerstyre när ministern gör detta. Men ibland kanske det är värt en anmälan till KU (eller vad det nu kan bli för reprimand) för att agera i ett ärende där människors liv står på spel. Civilkurage kallas det. Genom att tiga samtycker man.

Det är dags att alla som vill ha kvar ett öppet, humant och medmänskligt samhälle säger ifrån. De som flyr undan krig och förföljelse ska kunna få en fristad. Stoppa snacket om problem med “massinvandring” och se de personer som kommer hit som en tillgång och resurs i stället. Det går inte snabbare att etablera sig i samhället om man ses som ett problem i stället för att betraktas som en tillgång.

torsdag 16 december 2010

Det blev bara ca 17 timmar i år

Så var då kommunfullmäktige dag två över. En betydlig förbättring av tidsåtgången jämfört med förra året. I år tog det “bara” 17 timmar att debattera något som alla visste utgången av. Förra året var det ca 26 timmar om jag inte minns fel. En reducering med en tredjedel.  Målet att klara av budgetdebatten på en dag lyckades inte men det var ett stort framsteg.

Jag tror att det fanns åtminstone två orsaker till den förkortade tiden. En är det lite annorlunda majoritetsförhållandet. Ingen har nog riktigt hittat sina roller. Den tidigare majoriteten har inte kommit in i oppositionsrollen och den tidigare oppositionen har inte hunnit profilera sig. Dessutom finns det ju vissa frågor som man förhandlat om som inte ska tas upp.

Det andra skälet var att debattordningen gjorts lite annorlunda. Roligt att som presidieledamot fått vara med och påverka denna. En logisk indelning blev att ta de områden där det fanns någon form av mätbart mål. Även om inte just de konkreta målen debatterades i någon större utsträckning så visade det sig att områdesindelningen fungerade väl. Med kanske något undantag debatterades varje fråga bara en gång, jämfört med tidigare år då samma sak debatterats både två och tre gånger.

Områdesindelningen var dock inte heltäckande utan en “diverseblandning” fanns kvar till sist. Då debatterades både fritid och folkhälsa och jämställdhet.

Under denna diversepunkt kom också frågan om att införa bostadsförmedling upp. Kan väl säga att det kliade i trycka-på-begäraordet-knappen-fingret då. Men mina partikollegor talade i klartext om vad fp tycker om bostadsförmedling. Jag kan inte begripa vad det ska vara bra för. Motivet är att alla ska ha samma möjlighet att söka bostad och att det är till för att bryta segregationen. Men oavsett bostadsförmedling eller inte så kommer det aldrig att bli så. Ingen fastighetsägare kan tvingas vara med i en sådan förmedling och det är alltid till sist fastighetsägaren som avgör om man får hyra eller inte. Onödigt administrativt krångel. Förbättra stadens hemsida i stället så att det är enklare att hitta alla som hyr ut bostäder. En betydligt billigare variant.

Det är som sagt ibland svårt att inte hur som helst kunna delta i debatten men samtidigt är uppdraget att sitta i presidiet spännande och intressant så det väger nog upp. Mitt planerade inlägg kring integration igår brann ju inne vilket jag skrev om igår. Det blev ju ingen debatt om integration. SD drack kaffe eller vad det nu var de gjorde. Men det lär bli fler tillfällen. När integrationsprogrammet ska tas lär det nog bli debatt.

Har efter hemkomsten skottat snö i en timme och känner att det nog är dags att sova. I morgon kurs i Göteborg och då blir det nog färd med tåg. Om det nu går något tåg.

onsdag 15 december 2010

Efter en dag i kommunfullmäktige

Har kommit hem och slagit mig ner framför datorn efter dagens fullmäktigemöte med budgetdiskussioner. Även om vi inte hann klart kom vi rätt långt. Förhoppningsvis blir inte morgondagen så lång.

Efter en dag med syrefattig luft och otillräcklig föda (visserligen lunch men sedan blev det godis, pepparkakor och en massa vindruvor)känner jag mig ganska yr i huvudet. Men det har varit en intressant dag men ibland lite väl långa inlägg. Lite svårt känns det dock att inte vara med i debatten. Visserligen kan jag delta med något enstaka inlägg även om jag sitter i presidiet men jag får vara återhållsam.

Idag hade jag planerat att göra ett inlägg i integrationsdebatten men eftersom det blev bara ett inlägg och ordföranden var ute och jag fick sköta apparaturen medans förste vice snackade så avstod jag. SD gick inte upp av någon anledning och även om mitt planerade inlägg inte vände sig mot dem direkt så hade jag kanske satt igång en debatt. Att prata om människors lika värde och mänskliga rättigheter och friheter kan trigga igång en del.

Det jag tänkte säga var att efterlysa integrationsgruppens program och handlingsplan. Det nämns inte med ett ord i budgeten. Liksom att påtala att det verksamhetsmål som finns på integrationsområdet efter nästa år inte är aktuellt för kommunen. Det handlar om hur många som efter 18 månader att de fått uppehållstillstånd har kommit i egen försörjning. Från och med den 1 december i år är det en fråga för Arbetsförmedlingen, inte för kommunen. Dock har kommunen ansvar för de som fått kommunplacering före det datumet. Så under 2011 kan målet vara aktuellt för kommunen men inte därefter. Det kan konstateras att de senaste åren har man lyckats väl i Borås med att få ut nyanlända i arbete. Vilket introduktionscenter ska ha en stor eloge för.

Jag förstår om Introduktionscenter inte är nöjda med att Arbetsförmedlingen tar över det arbete de gjort med framgång. Problemet är att man inte lyckats lika bra på andra platser och att regeringen ansett att det är viktigt att alla som kommer hit ska få samma förutsättningar.

Nu får det nog bli sängen. Trött är jag. Men rätt imponerad över min engelska titel. Second deputy Lord Mayor. (Tror jag det var)

tisdag 14 december 2010

Kallt ute och inne

Det är ett kallt klimat nu. Både när det gäller utomhus och när det handlar om människor med utländsk bakgrund. I synnerhet muslimer.

Det gör mig så ont att extremister bidrar till att alla som tillhör en viss religion blir ifrågasatta och misstänkta. De allra flesta vill leva ett fredligt liv och göra rätt för sig. Igen har Sverige fått uppleva att vi lever i en värld som krymper. Fundamentalister av vilket slag det vara må, politiska eller religiösa eller fanatiker på annat sätt, måste stoppas. Men det är viktigt att man inte bara hänger ut den ena sorten. Många oskyldiga människor drabbas.

Lite mer i skymundan från rikshändelserna har Borås i morgon och förmodligen också på torsdag sitt budgetmöte. Med ett nytt upplägg jämfört med tidigare kan det bli lite stuns i debatten och förhoppningsvis diskuteras inte samma frågor tre gånger. Vilket har varit vanligt vid tidigare budgetmöten.

Den här gången blir det ju också lite annorlunda eftersom jag ska vara den som hjälper till att hålla ordning på talarna. Fast några ord tänker jag i alla fall gå upp och säga. Om integration förstås. Jag är lite fundersam över vart de punkter som integrationsgruppen tagit fram har tagit vägen. Visserligen har inte programmet tagits ännu. Har väl fastnat någonstans i kommunledningskansliet. Men det borde ha funnits med. Samverkan med frivilligorganisationerna, traumabearbetning mm.

Att sedan tro att bostadsförmedling löser problemen med segregation är ju löjligt. Det är frivilligt för fastighetsägarna att vara med. Det vore bättre att jobba för frivilliga överenskommelser där fastighetsägarna stimuleras att inte diskriminera någon.

Förstår inte, men tröttheten inte bara smyger sig på, utan kastar sig över mig. Dags att ladda för i morgon. Undrar bara vad jag ska ha på mig. Herrarna har slips, men det tänker jag inte ha. Dessutom lär det bli fruktansvärt varmt så plagg som man kan ta av sig är nog inte fel.

måndag 13 december 2010

Mina pensionspengar äger mitt hus

Kan inte låta bli att skriva några rader om Första AP-fondens köp av fastigheter. (SvD, DI) AP-fonden har bildat ett eget bolag för att genomföra köp av ett antal fastigheter från Acta. För att genomföra köpet har man anlitat ett antal konsulter till en kostnad av 100 miljoner. I och för sig kanske behövligt men jag skulle nog önska att mina pensionspengar användes på ett lite mer säkert sätt.

Eftersom jag bor i en av de hyresrätter (parhus) som Första AP-fonden köpt så fick jag veta det i ett brev i förra veckan. I brevet fanns ett ansikte på VD:n och ett namn. Ingen adress. Inget telefonnummer. Man blir faktiskt lite fundersam. Samtidigt som jag också varit med om att försöka göra affär med Acta när de ville ombilda våra hyresrätter till bostadsrätter. Nu var det ju så att de boende inte ville ombilda på grund av delvis dåligt underhåll och läget. Hoppas att första AP-fonden vet vad de gjort.

Med tanke på att Första AP-fonden ska ge hög avkastning med liten risk kan man ju fråga sig vad som kommer att hända med hyrorna och hur kommer underhållet att bli.

Lussekatter får smaka olika

Idag för 30 år sedan firade jag min första lucia i Borås. Har alltid gillat lussekatter och såg med spänd förväntan emot lussefirandelussekattert på min dåvarande arbetsplats, SP i Borås. Besviken blev jag när lussekatterna bara vara vanliga kardemummabullar. I Östergötland där jag är född och uppvuxen var det ingen lussekatt om det inte var saffran i den.

Kanske lite fånigt att så hänga sig fast vid traditioner. Men detta är lite av ett exempel på hur traditioner kan variera även inom Sverige. Vad är det som är svenskt? Är det lussekatterna med saffran eller är det lussekatterna utan saffran. Det viktiga är väl att man respekterar varandras traditioner. Och kanske till och med tar till sig en eller annan tradition från någon annan del av Sverige eller från något annat land. Lucia i sig själv kommer ju inte från Sverige ursprungligen.

Idag fanns både kardemummalussekatter och saffranslussekatter på brödfatet.

På våren eldas det både till påsk (västsvensk sed) och till Valborg.

Genom utbyte med varandra lär man av varandra och tar till sig av andras seder och bruk. Det gäller både om man kommer från olika delar av Sverige eller från olika länder.

Det gäller att bekräfta och förstärka ett positivt utbyte. Utan att för den skull behöva ge upp sin egen identitet eller kultur.

Technorati-taggar: ,,,

fredag 10 december 2010

Länge sedan sist

Länge sedan jag skrev på bloggen. Har varit långt nere i både krångliga Excel-formler för jobbskatteavdrag (dags att förenkla kanske) och nyheter i Office 2010. Lite databas också. Dessemellan har det blivit ett och annat politiskt möte. Även om det fortfarande är full rulle, både med jobb och annat, ska jag försöka bli lite mer aktiv i skrivandet. Det finns ju så mycket att skriva om. Och i nästa vecka är det budgetfullmäktige. Ska bli intressant att se vart det tar vägen. Om vi klarar debatten på en dag. Vilket nog är ett bra tips.

Idag har jag gjort mitt första representationsuppdrag som andre vice ordförande i kommunfullmäktige. Jag har gratulerat en 100-åring. Verkligen roligt. En pigg dam som tyckte det var fantastiskt att hon fyllde 100 år och att hon blev uppvaktad av Borås stad.

Dessutom var det intressant att få träffa de andra på boendet och personalen. Det blev också tid till att prata lite om hur personalen upplever sin arbetsplats. De jag träffade tyckte att Brämhults kommundel var en bra arbetsgivare. Att man fått möjlighet till utbildning och att de resor man gjort betytt mycket för samarbetet.

Annars kan man väl säga att denna dag präglas av Nobelpriset. I år handlar det inte bara om vackra klänningar (fast jag tycker nog Monas klänning är lite väl grällig) och god mat utan också om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Att den kinesiske kämpen för mänskliga rättigheter har fått fredspriset har medfört att Kina censurerar Internet och TV. T o m orden "tom stol" får man inte söka på eftersom priset lades på en tom stol då pristagaren inte kunde själv vara där och ta emot priset eftersom han sitter i fängelse. (SvD, DN)

Kan väl erkänna att jag zappat mellan Nobelfesten och Idol i kväll. Det blir lite tröttsamt att hela tiden titta på när andra människor äter och dansar. Och oavsett vad man tycker om typen av program som Idol är så har det varit duktiga och underhållande deltagare i år. Och jag tror nog att rätt person vann. (DN, SvD)

Nu dags att sova. I morgon måste huset röjas. När fokus ligger i datorn blir mycket annat åsidosatt.