onsdag 23 oktober 2013

Motion om Lagen om Valfrihetssystem för boenden

Har lämnat in en motion om att Borås stad ska införa Lagen om Valfrihetssystem för boenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Här kan motionen läsas.

Inför Lag om Valfrihetssystem(LOV) även när det gäller särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning

År 2009 införde Borås stad Lagen om Valfrihetssystem(LOV) för hemtjänsten i Borås. Därigenom har äldre som är berättigade till hemtjänst rätt att välja vem som ska utföra denna. Kommunens biståndsbedömare är de som utreder om en person är berättigad eller inte och kommunen ger tillstånd till vilka utförare som får bedriva hemtjänst. De som utför tjänsten får betalt från kommunen.

Denna möjlighet att själv välja ger den enskilda människan rätt att själv kunna bestämma mer om sin vardag.

Nu är det dags att ta nästa steg. Att också införa LOV för boenden. Både när det gäller äldre och personer med funktionsnedsättning.

Genom att införa en valfrihet att välja boende, efter kommunal biståndsbedömning, finns möjlighet att driva olika typer av livsstilsboenden eller boenden för någon speciell språkgrupp. Det ger en möjlighet för den som tidigare jobbat inom kommunens äldreomsorg, oftast kvinnor, att starta företag själv eller tillsammans med andra i kooperativ, för att utveckla en idé hur man kan bedriva en verksamhet på ett annat sätt. En mångfald av utförare ger valfrihet både för den som behöver ett boende och för den som vill jobba inom välfärden.

Att starta boende med stöd av Lagen om Valfrihet är inte detsamma som att driva ett boende på entreprenad, vilket är viktigt att framhålla. Vid en entreprenad gör kommunen en upphandling och något företag tillåts driva ett boende där de äldre eller personerna med funktionsnedsättning placeras. Vid användning av LOV är det privata utförare som driver i egen regi. Den enskilde kan själv välja mellan dessa och kommunalt drivna boenden.

Viktigt är att framhålla att kvaliteten är konkurrensmedlet och att verksamheten är offentligt finansierad lika för alla oavsett vem som utför denna.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

- Införa Lagen om Valfrihetssystem(LOV) även vad beträffar boenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Anne-Marie Ekström

Folkpartiet liberalerna