onsdag 16 maj 2018

Motion - Språkförskola för nyanlända

Idag har jag tillsammans med Anna Svalander och Lotta Preijde lämnat in en motion till Borås kommunfullmäktige om att Borås stad ska inrätta en språkförskola. Här motionen.

"Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan

Alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Även de barn som är nyanlända och inte har svenska som modersmål. Fler måste få chansen att snabbt lära sig svenska. Språket är nyckeln in i det svenska samhället. Även för barnen. 

Liberalerna vill införa en språkförskola. Därför föreslår vi innan den gjorts obligatorisk på nationell nivå att Borås stad aktivt söker upp alla nyanlända barn över tre år för att ge dessa möjlighet att delta i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Förutom ordinarie verksamhet ska då också särskilt fokus ligga på att barnen ska lära sig svenska. 

Ytterligare en effekt är att förutom att barnen lär sig svenska kan barnens deltagande i förskolan ha en positiv effekt på nyanländas, särskilt kvinnors, möjligheter att få jobb.

Många nyanlända bor på Hässleholmen. Där byggs nu en ny förskola. Det skulle passa att lägga en avdelning med språkförskola där. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att 

Uppdra åt Förskolenämnden att utreda möjligheten att göra en avdelning i någon förskola till språkförskola enligt förslaget ovan. 

Anne-Marie Ekström (L)

Anna Svalander (L)

Lotta Preijde (L)"