måndag 27 december 2010

Hur illa får man sköta en installation?

Nu är det dags att ringa Telia igen. Idag har områdets TV kopplats om. Gamla antenner ska fungera. Och det gör den också på min lilla TV utan finesser. Men på den stora är det kört. Ingen signal. Väntar med spänning på om jag kan få något tips om vad jag ska göra.

Undrar om det är fler på området som ringer. Med tanke på den långa väntetiden. När jag ringde sist. När de stängt av telefonen för att koppla in bredbandstelefoni kom jag fram ganska snabbt.

Telefonen och bredbandet fungerar och digital-TV boxen. Men där finns inte alla kanaler som vi ska ha. Vilka vet jag inte riktigt heller.

Det värsta är att jag inte vet vem som är ansvarig för allt strul. Gamla ägarna, fastighetsförvaltarna, nya ägarna eller Telia. Jag vet att det inte är supporten så jag får låta bli att skylla honom eller henne om jag nu kommer fram. Jag ringde först en gång och fick beskedet att jag kopplats fram men så försvann det bara. Hade väntat i 20 minuter. Nu är väntan igen 20 minuter minst.

Något mer illa skött än denna installation har jag aldrig varit med om. Och jag tror grannarna är lika frustrerade och irriterade av bristen på information och olika problem som installationen orsakat av möbel- och garderobsflyttning.

söndag 26 december 2010

Tågtrafiken var inte bättre under s-styre

Jag håller på att rensa min gamla dator och hittar mycket spännande. Bland annat original till Folkpartiet i Södra Älvsborgs hemsida inför valet och lite till. Dels har jag en hel mängd bilder på folkpartister. Men där finns också mina egna hemsidor. Och jag hittade en fråga som jag under mitt första riksdagsår ställde till dåvarande infrastrukturministern, som tydligen inte ville svara utan lämnade över till näringsministern, som var Leif Pagrotsky.

Även om det problem jag tog upp inte är helt jämförbart med dagens problem med undermåliga tåg och snö och kyla, så handlar det ändå om X2000-tåg som stod stilla på grund av att de måste repareras. Och det handlade om en i detta fallet näringsminister från den socialdemokratiska regeringen som hade fullt förtroende för SJ och inte vidtog några särskilda åtgärder. Det kanske skulle ha varit bra om den socialdemokratiska regeringen då reagerat och gjort något åt X2000-problemet. Så hade kanske tågsituationen varit en annan. Men det är mycket lättare att kritisera andra.

Här är min fråga och Pagrotskys svar. Från mars 2003

Fråga: Medan SJ reparerar ett stort antal av sina X 2000-tåg så används långsammare ersättningståg och bussar. Sveriges Radio Ekot har nyligen uppmärksammat att SJ varken justerat ankomsttider på biljetterna eller utropen i högtalarna. Inte heller biljettpriset har ändrats trots att resan blir längre. Resenären kan visserligen få pengar tillbaka men då måste han eller hon kontakta SJ själv.

Självklart är det angeläget att nödvändiga reparationer utförs. Det är dock anmärkningsvärt att detta inte gjorts kontinuerligt för att undvika att utsätta tågtrafiken för kraftiga störningar. En fungerande infrastruktur är väsentligt för ett dynamiskt näringsliv och tåg är ett utmärkt och miljövänligt transportmedel. En sträcka som drabbats är Stockholm@Borås och omvänt. Många boråsare och andra sjuhäradsbor har utnyttjat det tidiga tåget för att kunna hinna upp till ett möte på förmiddagen utan att behöva åka kvällen före. Avgångstiden är densamma men första sträckan är ersatt med buss. Detta innebär att ankomsttiden till Stockholm blir nästan en timme senare, vilket i sin tur gör att många inte hinner till sina sammankomster. Alternativet blir att flyga vilket medför merkostnader för privatpersoner, företag och organisationer. Det är oansvarigt av SJ, ett bolag direkt underställd svenska staten, att med kort varsel förändra avgångarna och helt oacceptabelt att detta görs utan erforderliga informationsinsatser, vilket Sveriges Radio påvisat.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att SJ fullföljer sina förpliktelser och åtaganden mot resenärerna?

SVAR:

Mot bakgrund av störningar i X2000-trafiken har Anne-Marie Ekström frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att SJ skall fullfölja sinaförpliktelser och åtaganden mot sina resenärer.

Inledningsvis vill jag understryka att jag håller med Anne-Marie Ekström om att en väl fungerande infrastruktur är viktig för ett dynamiskt näringsliv och att tåg är ett utmärkt och miljövänligt transportmedel. Jag lägger även till aspekten att det skall vara ett transportmedel som präglas av hög säkerhet, och att säkerhetsmässiga åtgärder måste ha högsta prioritet.

SJ AB arbetar för närvarande med ett omfattande upprustningsarbete av X2000-tågen för att ombesörja nödvändiga säkerhetsåtgärder. SJ AB sätter säkerheten i första hand för resenärer och anställda. Under en begränsad tid får detta arbete tyvärr konsekvenser i form av driftstörningar i trafiken.

Jag har kontaktat SJ AB om vilka åtgärder man vidtagit för att nå ut med information till resenärerna. SJ AB har upplyst mig om att man lagt stor vikt vid att informera via media för att nå ut till så många som möjligt. Resenärerna informeras även vid biljettförsäljning, ombord på tågen och på bolagets hemsida.

I sammanhanget vill jag också nämna att ansvaret för SJ AB:s operativa verksamhet ligger hos bolagets ledning, som i sin tur rapporterar till styrelsen. Jag har förtroende för att ledningen och styrelsen fullföljer sina uppdrag på ett ansvarsfullt sätt

Några särskilda åtgärder med anledning av driftstörningarna i X2000-trafiken ämnar jag inte att vidtaga.

Stockholm den 26 mars 2003

Leif Pagrotsky

_____________

Nu är det bäst att röja bland filerna. Så barnbarnet kan få överta datorn.

Bredbandsinkoppling i stället för julstök

Så var då den här julen nästan slut. Nästan innan den hann börja. Avstängd telefon två dagar före jul på grund av nytt bredbandsabonnemang var väl ingen hit. Det värsta var den dåliga informationen, för att inte säga obefintliga informationen. Telefonen bara huxflux avstängd. Förmodligen var det Mozartkulorna som rök när jag fick ägna en hel kväll åt att koppla in telefon och bredband i stället för att ägna mig åt julförberedelser. Men det gick. Både kopplingarna och att vara utan  Mozartkulor. Julgran blev det i alla fall. julgran

Lite efterdyningar som att flytta över e-postadresser har jag ägnat mig åt idag liksom att uppdatera virusskyddet på den nya datorn. Fast konstigt är det när det kommer upp att jag (datorn då) är skyddad trots att virusuppdateringarna är över 200 dagar gamla. Det gick förstås att uppdatera men det borde stå klart och tydligt att man måste uppdatera innan man “sitter säkert”.

Exakt när vi får de nya TV-kanalerna som utlovats i samband med bredbandsinstallationen har vi inte fått något besked om. I morgon har det sagts. Får se.

Hela den  här bredbandsinstallationen är lite konstig. Plötsligt fick vi bara ett meddelande om att nu ska här installeras bredband via fiberkabel. Mer information följer. Det har definitivt inte varit någon enhetlig information utan en “ledtråd” har kommit nu och då. Inte särskilt informativa har dessa varit.

Bråttom att installera var det tydligen i alla fall eftersom nu våra hus har bytt ägare. Första AP-fonden är köparen. Det kan väl vara så att den nya ägaren ställt som ultimatum att det skulle installeras bredband. 

Undrar också om man har jämfört olika fiberlan-leverantörer innan man bestämde sig för Telia. Första AP-fonden har ju en ansenlig aktiepost i Teliasonera.

Jag tycker att det hela är lite märkligt. Om det inte vore för att det är mina och andra svenskars pensionspengar som man handlar för så skulle jag sluta fundera. Men nu är det det och det vore intressant att få veta hur det hela gått till. Affären har ju redan kritiserats för att man köpt konsulthjälp för 100 miljoner kronor.

onsdag 22 december 2010

Inte ok att döda i lagens namn

Att det är tillåtet att döda människor i “rättvisans namn” har jag väldigt svårt att förstå. Att staten lagligt dödar människor är inte ok. Särskilt att en demokrati som USA fortfarande använder dödsstraff. Samtidigt som det finns ett stort motstånd mot aborter. Ologiskt att i ena fallet säga sig värna livet men inte i det andra. Att diktaturer använder dödsstraff är mer förståeligt men definitivt inte mer acceptabelt för det.

Nu verkar det som om antalet avrättningar i USA skulle minska. Lite för att man kanske kommit på bättre tankar och insett att straffet inte är effektivt men förmodligen mest för att det blir för dyrt och för att man inte har tillgång till ett ämne som ingår i giftinjektionerna. (SvD, DN). Men en enda avrättning är en avrättning för mycket.

Inom EU har dödsstraffet avskaffats tack vare en folkpartist, Hadar Cars. Han var fp:s första ledamot i EU-parlamentet. EU har en mission att fylla för att påverka övriga världen att avskaffa dödsstraffet.

tisdag 21 december 2010

Resa i vinterland och julen är på ingång

Midvinternattens köld är hård. I år stämmer verkligen dikten med verkligheten. Eller om det nu är tvärt om. Har det dock ganska varmt inomhus men vågar inte tänka på hur elräkningen kommer att se ut. Skönt är i alla fall att jag lyckligt och väl kom hem efter “dagsutflykten” till Hudiksvall. Om än lite sent. Att vänta en timme på buss i Herrljunga när man redan är en timme försenad är ingen hit. Tack i alla fall att Securitas-vakten lät oss stanna inomhus. Han skulle stänga vänthallen kl 22.

“Utflykten” till Hudiksvall var i alla fall givande. Vi, jag och personal från Coompanion Sjuhärad, besökte Coompanion där för att få information om hur de startat upp Sociala företag i kooperativform. Vi fick mycket matnyttigt med oss hem och fick också se hur ett arbetskooperativ fungerade. Mer finns att läsa om Glada Hudik-modellen här.

Dagen har ägnats åt lite jobb med databas. Lite julmats-fixande. Skinkan, Jansson, köttbullarna och ischokladen är klar. Och så att ringa till Telia och fråga varför de stängt av min telefon.

Hyresvärden har bestämt att det ska installeras bredband för TV:n. Förmodligen ett krav från köparna av husen som är Första AP-fonden.) Har skrivit om köpet tidigare. Hyresvärdens information har varit urusel. De som gjorde själva inkopplingen var inte mycket bättre. Telia tar dock priset. Skickar ut ett brev och säger att välkommen in i butiken. Jag som brukar vara ganska lugn och sansad lämnade butiken tämligen arg. Några svar fick jag inte.

Sedan kom en buss ut till bostadsområdet. Måste erkänna att jag inte riktigt visste vad jag beställt när jag lämnade bussen. Ingen dator och ingen kopia på beställningen.

Så nu dyker det ned brev varje dag från Telia. Och idag kom brev på eftermiddagen att de skulle koppla in min Bredbandstelefoni i morgon. Det var bara det att min befintliga telefon stängts av och jag ännu inte fått hårdvaran till det hela. Och så står det att man har 14 dagars ångerrätt från och med det man fått bekräftelsen på beställningen som jag fick idag. Och ändå har de stängt av telefonen. Fast bestämmelsen kanske inte gäller när jag träffar försäljare i bussar. Undrar om jag inte ska bråka lite om detta.

Fast nu är det nog sovdags. Så att jag inte sover till tio i nio i morgon också. Då blir det fortsättning med julförberedelser och AU-möte i Coompanion och justering att förra fullmäktigeprotokollet.

måndag 20 december 2010

Från Hudiksvall

Sitter nu på stationen i Hudiksvall och väntar på att något frukostställe ska öppna. Ute råder nästan snöstorm. Otroligt att vi kommit ända hit. Med nattåg till Sundsvall och sedan tillbaka några mil med ett vanligt tåg. Nästan inte alls försenat. Men ska bli spännande att se om vi kommer hem i eftermiddag. På stationen finns nu en hel massa människor som får åka buss i stället för tåg.

Skälet till besöket i Hudiksvall är att studera hur Coompanion där jobbar med socialt företagande. Ska bli intressant att se om vi kan få tips och råd för vårt projekt Kompanjonen i Sjuhärad. Socialt företagande handlar om företaganden men med lite andra förutsättningar.

En kvart kvar tills fiket öppnar. Men måste vi ge oss ut i snöovädret?

lördag 18 december 2010

Efterlyser humanitet och medmänsklighet

Ibland undrar jag vart humanitet och medmänsklighet har tagit vägen i mitt Sverige som är tolerant och öppet.

Redan när jag var liten lärde mig min mormor hur man kan ställa upp för sina medmänniskor. Antingen det var barn som bodde i grannvillan som brunnit ner till grunden eller det var barn som kom från grannlandet i öster under brinnande krig. Också barn som bodde i stan och behövde komma ut på landet under sommaren fick plats både i min mormors hjärta och i hennes hus.

Idag finns det personer i kommunens beslutande församling som pratar om flyktingar som “de här människorna”. Som om de som flyr till Sverige skulle vara en homogen samling och inte individer med olika behov och bakgrund som flytt från krig och förföljelse. Ett plus i alla fall att de kallas för människor även om behandlingen av dem tydligen inte ska vara mänsklig enligt SD.

Det finns också personer i Sveriges regering som inte vågar se att Sverige kanske är på väg att begå ett stort misstag när till exempel kristna irakier skickas tillbaka till Irak. Trots att UNHCR (FN:s flyktingorgan) och Europarådet är kritiska och oroade. (SvD, DN)

Varför gör inte migrationsministern något när Migrationsverket envist håller fast vid sin ståndpunkt. Det kan väl inte vara meningen att Sverige ska bryta mot mänskliga rättigheter och konventioner.

Visst. Jag vet att en minister inte får lägga sig i en myndighets beslut. Det kallas ministerstyre när ministern gör detta. Men ibland kanske det är värt en anmälan till KU (eller vad det nu kan bli för reprimand) för att agera i ett ärende där människors liv står på spel. Civilkurage kallas det. Genom att tiga samtycker man.

Det är dags att alla som vill ha kvar ett öppet, humant och medmänskligt samhälle säger ifrån. De som flyr undan krig och förföljelse ska kunna få en fristad. Stoppa snacket om problem med “massinvandring” och se de personer som kommer hit som en tillgång och resurs i stället. Det går inte snabbare att etablera sig i samhället om man ses som ett problem i stället för att betraktas som en tillgång.

torsdag 16 december 2010

Det blev bara ca 17 timmar i år

Så var då kommunfullmäktige dag två över. En betydlig förbättring av tidsåtgången jämfört med förra året. I år tog det “bara” 17 timmar att debattera något som alla visste utgången av. Förra året var det ca 26 timmar om jag inte minns fel. En reducering med en tredjedel.  Målet att klara av budgetdebatten på en dag lyckades inte men det var ett stort framsteg.

Jag tror att det fanns åtminstone två orsaker till den förkortade tiden. En är det lite annorlunda majoritetsförhållandet. Ingen har nog riktigt hittat sina roller. Den tidigare majoriteten har inte kommit in i oppositionsrollen och den tidigare oppositionen har inte hunnit profilera sig. Dessutom finns det ju vissa frågor som man förhandlat om som inte ska tas upp.

Det andra skälet var att debattordningen gjorts lite annorlunda. Roligt att som presidieledamot fått vara med och påverka denna. En logisk indelning blev att ta de områden där det fanns någon form av mätbart mål. Även om inte just de konkreta målen debatterades i någon större utsträckning så visade det sig att områdesindelningen fungerade väl. Med kanske något undantag debatterades varje fråga bara en gång, jämfört med tidigare år då samma sak debatterats både två och tre gånger.

Områdesindelningen var dock inte heltäckande utan en “diverseblandning” fanns kvar till sist. Då debatterades både fritid och folkhälsa och jämställdhet.

Under denna diversepunkt kom också frågan om att införa bostadsförmedling upp. Kan väl säga att det kliade i trycka-på-begäraordet-knappen-fingret då. Men mina partikollegor talade i klartext om vad fp tycker om bostadsförmedling. Jag kan inte begripa vad det ska vara bra för. Motivet är att alla ska ha samma möjlighet att söka bostad och att det är till för att bryta segregationen. Men oavsett bostadsförmedling eller inte så kommer det aldrig att bli så. Ingen fastighetsägare kan tvingas vara med i en sådan förmedling och det är alltid till sist fastighetsägaren som avgör om man får hyra eller inte. Onödigt administrativt krångel. Förbättra stadens hemsida i stället så att det är enklare att hitta alla som hyr ut bostäder. En betydligt billigare variant.

Det är som sagt ibland svårt att inte hur som helst kunna delta i debatten men samtidigt är uppdraget att sitta i presidiet spännande och intressant så det väger nog upp. Mitt planerade inlägg kring integration igår brann ju inne vilket jag skrev om igår. Det blev ju ingen debatt om integration. SD drack kaffe eller vad det nu var de gjorde. Men det lär bli fler tillfällen. När integrationsprogrammet ska tas lär det nog bli debatt.

Har efter hemkomsten skottat snö i en timme och känner att det nog är dags att sova. I morgon kurs i Göteborg och då blir det nog färd med tåg. Om det nu går något tåg.

onsdag 15 december 2010

Efter en dag i kommunfullmäktige

Har kommit hem och slagit mig ner framför datorn efter dagens fullmäktigemöte med budgetdiskussioner. Även om vi inte hann klart kom vi rätt långt. Förhoppningsvis blir inte morgondagen så lång.

Efter en dag med syrefattig luft och otillräcklig föda (visserligen lunch men sedan blev det godis, pepparkakor och en massa vindruvor)känner jag mig ganska yr i huvudet. Men det har varit en intressant dag men ibland lite väl långa inlägg. Lite svårt känns det dock att inte vara med i debatten. Visserligen kan jag delta med något enstaka inlägg även om jag sitter i presidiet men jag får vara återhållsam.

Idag hade jag planerat att göra ett inlägg i integrationsdebatten men eftersom det blev bara ett inlägg och ordföranden var ute och jag fick sköta apparaturen medans förste vice snackade så avstod jag. SD gick inte upp av någon anledning och även om mitt planerade inlägg inte vände sig mot dem direkt så hade jag kanske satt igång en debatt. Att prata om människors lika värde och mänskliga rättigheter och friheter kan trigga igång en del.

Det jag tänkte säga var att efterlysa integrationsgruppens program och handlingsplan. Det nämns inte med ett ord i budgeten. Liksom att påtala att det verksamhetsmål som finns på integrationsområdet efter nästa år inte är aktuellt för kommunen. Det handlar om hur många som efter 18 månader att de fått uppehållstillstånd har kommit i egen försörjning. Från och med den 1 december i år är det en fråga för Arbetsförmedlingen, inte för kommunen. Dock har kommunen ansvar för de som fått kommunplacering före det datumet. Så under 2011 kan målet vara aktuellt för kommunen men inte därefter. Det kan konstateras att de senaste åren har man lyckats väl i Borås med att få ut nyanlända i arbete. Vilket introduktionscenter ska ha en stor eloge för.

Jag förstår om Introduktionscenter inte är nöjda med att Arbetsförmedlingen tar över det arbete de gjort med framgång. Problemet är att man inte lyckats lika bra på andra platser och att regeringen ansett att det är viktigt att alla som kommer hit ska få samma förutsättningar.

Nu får det nog bli sängen. Trött är jag. Men rätt imponerad över min engelska titel. Second deputy Lord Mayor. (Tror jag det var)

tisdag 14 december 2010

Kallt ute och inne

Det är ett kallt klimat nu. Både när det gäller utomhus och när det handlar om människor med utländsk bakgrund. I synnerhet muslimer.

Det gör mig så ont att extremister bidrar till att alla som tillhör en viss religion blir ifrågasatta och misstänkta. De allra flesta vill leva ett fredligt liv och göra rätt för sig. Igen har Sverige fått uppleva att vi lever i en värld som krymper. Fundamentalister av vilket slag det vara må, politiska eller religiösa eller fanatiker på annat sätt, måste stoppas. Men det är viktigt att man inte bara hänger ut den ena sorten. Många oskyldiga människor drabbas.

Lite mer i skymundan från rikshändelserna har Borås i morgon och förmodligen också på torsdag sitt budgetmöte. Med ett nytt upplägg jämfört med tidigare kan det bli lite stuns i debatten och förhoppningsvis diskuteras inte samma frågor tre gånger. Vilket har varit vanligt vid tidigare budgetmöten.

Den här gången blir det ju också lite annorlunda eftersom jag ska vara den som hjälper till att hålla ordning på talarna. Fast några ord tänker jag i alla fall gå upp och säga. Om integration förstås. Jag är lite fundersam över vart de punkter som integrationsgruppen tagit fram har tagit vägen. Visserligen har inte programmet tagits ännu. Har väl fastnat någonstans i kommunledningskansliet. Men det borde ha funnits med. Samverkan med frivilligorganisationerna, traumabearbetning mm.

Att sedan tro att bostadsförmedling löser problemen med segregation är ju löjligt. Det är frivilligt för fastighetsägarna att vara med. Det vore bättre att jobba för frivilliga överenskommelser där fastighetsägarna stimuleras att inte diskriminera någon.

Förstår inte, men tröttheten inte bara smyger sig på, utan kastar sig över mig. Dags att ladda för i morgon. Undrar bara vad jag ska ha på mig. Herrarna har slips, men det tänker jag inte ha. Dessutom lär det bli fruktansvärt varmt så plagg som man kan ta av sig är nog inte fel.

måndag 13 december 2010

Mina pensionspengar äger mitt hus

Kan inte låta bli att skriva några rader om Första AP-fondens köp av fastigheter. (SvD, DI) AP-fonden har bildat ett eget bolag för att genomföra köp av ett antal fastigheter från Acta. För att genomföra köpet har man anlitat ett antal konsulter till en kostnad av 100 miljoner. I och för sig kanske behövligt men jag skulle nog önska att mina pensionspengar användes på ett lite mer säkert sätt.

Eftersom jag bor i en av de hyresrätter (parhus) som Första AP-fonden köpt så fick jag veta det i ett brev i förra veckan. I brevet fanns ett ansikte på VD:n och ett namn. Ingen adress. Inget telefonnummer. Man blir faktiskt lite fundersam. Samtidigt som jag också varit med om att försöka göra affär med Acta när de ville ombilda våra hyresrätter till bostadsrätter. Nu var det ju så att de boende inte ville ombilda på grund av delvis dåligt underhåll och läget. Hoppas att första AP-fonden vet vad de gjort.

Med tanke på att Första AP-fonden ska ge hög avkastning med liten risk kan man ju fråga sig vad som kommer att hända med hyrorna och hur kommer underhållet att bli.

Lussekatter får smaka olika

Idag för 30 år sedan firade jag min första lucia i Borås. Har alltid gillat lussekatter och såg med spänd förväntan emot lussefirandelussekattert på min dåvarande arbetsplats, SP i Borås. Besviken blev jag när lussekatterna bara vara vanliga kardemummabullar. I Östergötland där jag är född och uppvuxen var det ingen lussekatt om det inte var saffran i den.

Kanske lite fånigt att så hänga sig fast vid traditioner. Men detta är lite av ett exempel på hur traditioner kan variera även inom Sverige. Vad är det som är svenskt? Är det lussekatterna med saffran eller är det lussekatterna utan saffran. Det viktiga är väl att man respekterar varandras traditioner. Och kanske till och med tar till sig en eller annan tradition från någon annan del av Sverige eller från något annat land. Lucia i sig själv kommer ju inte från Sverige ursprungligen.

Idag fanns både kardemummalussekatter och saffranslussekatter på brödfatet.

På våren eldas det både till påsk (västsvensk sed) och till Valborg.

Genom utbyte med varandra lär man av varandra och tar till sig av andras seder och bruk. Det gäller både om man kommer från olika delar av Sverige eller från olika länder.

Det gäller att bekräfta och förstärka ett positivt utbyte. Utan att för den skull behöva ge upp sin egen identitet eller kultur.

Technorati-taggar: ,,,

fredag 10 december 2010

Länge sedan sist

Länge sedan jag skrev på bloggen. Har varit långt nere i både krångliga Excel-formler för jobbskatteavdrag (dags att förenkla kanske) och nyheter i Office 2010. Lite databas också. Dessemellan har det blivit ett och annat politiskt möte. Även om det fortfarande är full rulle, både med jobb och annat, ska jag försöka bli lite mer aktiv i skrivandet. Det finns ju så mycket att skriva om. Och i nästa vecka är det budgetfullmäktige. Ska bli intressant att se vart det tar vägen. Om vi klarar debatten på en dag. Vilket nog är ett bra tips.

Idag har jag gjort mitt första representationsuppdrag som andre vice ordförande i kommunfullmäktige. Jag har gratulerat en 100-åring. Verkligen roligt. En pigg dam som tyckte det var fantastiskt att hon fyllde 100 år och att hon blev uppvaktad av Borås stad.

Dessutom var det intressant att få träffa de andra på boendet och personalen. Det blev också tid till att prata lite om hur personalen upplever sin arbetsplats. De jag träffade tyckte att Brämhults kommundel var en bra arbetsgivare. Att man fått möjlighet till utbildning och att de resor man gjort betytt mycket för samarbetet.

Annars kan man väl säga att denna dag präglas av Nobelpriset. I år handlar det inte bara om vackra klänningar (fast jag tycker nog Monas klänning är lite väl grällig) och god mat utan också om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Att den kinesiske kämpen för mänskliga rättigheter har fått fredspriset har medfört att Kina censurerar Internet och TV. T o m orden "tom stol" får man inte söka på eftersom priset lades på en tom stol då pristagaren inte kunde själv vara där och ta emot priset eftersom han sitter i fängelse. (SvD, DN)

Kan väl erkänna att jag zappat mellan Nobelfesten och Idol i kväll. Det blir lite tröttsamt att hela tiden titta på när andra människor äter och dansar. Och oavsett vad man tycker om typen av program som Idol är så har det varit duktiga och underhållande deltagare i år. Och jag tror nog att rätt person vann. (DN, SvD)

Nu dags att sova. I morgon måste huset röjas. När fokus ligger i datorn blir mycket annat åsidosatt.

måndag 22 november 2010

Kort mellan mötena

Vintern har onekligen kommit. Undrar just om tåget till Stockholm i morgon kommer fram. Och framför allt hur mycket kommer det att blåsa på överfarten till Åland på onsdag kväll. Snökaos lär det i alla fall bli. Det står i alla fall i tidningen. (SvD, DN) Och den här gången kanske till och med det som står i tidningen är sant.

De senaste veckorna har det blivit lite skrivet på bloggen. Tyvärr. Men tiden har inte räckt till. Trots att det varit många intressanta frågor att diskutera. Sossarnas kris har ju fyllt media den senaste tiden. Ska bli spännande att se resultatet. Onekligen finns det en rejäl spännvid mellan kandidaterna till partiledaren. Från vänster till höger. Skattekramare och mer valfrihets- och företagsälskare.

För alliansen är det nog bäst om någon av den förra typen, dvs skattekramare, blir partiledare.

Även kungens eskapader med "kaffeflickor" har varit föremål för högljudda debatter både i tidningar och TV. Blir trött och avstår från att kommentera.

I Borås har de rödgröna presenterat sin budget. Efterlyser integrationspunkter. För att införa bostadsförmedling ser inte jag som något prioriterat för att motverka segregationen. Och tänk om det är så att människor från samma land vill bo nära varandra. Det är på andra områden, som att skapa förutsättningar för jobb, som är väsentligt när det handlar om att bryta segregationen.

Nu blir det gruppmöte i kommundelsnämnden. Undrar just om vi kommer att hitta på några spännande kulturprojekt idag. Eller om jag även fortsättningsvis får ha den blåa gubben som riktmärke när det gäller att visa vägen där jag bor.

Sedan blir det packa av. Bäst att ta rejäla vinterkläder i resväskan.


 


 


 

Bostadsförmedling – nej tack

I gårdagens BT hade jag med en debattartikel som handlar om att bostadsförmedling inte löser segregationen. Här nedan finns hela artikeln.

I en debattartikel i BT (3/11) skriver Hicham El-Horr hur viktigt det är att vi i vår svenska demokrati kan ha olika åsikter men ändå respektera varandra. Han skriver också att vi ska hålla ihop mot rasism. I dessa påståenden instämmer jag. Det är viktigt att värna alla människors lika värde och rätt till yttrandefrihet och religionsfrihet. Som liberal ser jag till människans egen inneboende kraft och möjligheter att själv välja det liv han eller hon vill leva. Så länge som man inte skadar sig själv eller skapar hinder för någon annans livsval.

Men när det kommer till El-Horrs lösningar har jag en annan åsikt.

Självklart är boendet en viktig fråga och inom varje bostadsområde bör det finnas blandade boendeformer. Det är också viktigt att ingen diskrimineras på grund av att man har ett utländskt namn. Jag har dock svårt att förstå att en bostadsförmedling skulle minska segregationen och utanförskapet.

Det är fastighetsägaren som till sist ändå avgör vem som ska få hyra en lägenhet. Det kommer också att vara priset som avgör vilken lägenhet man kan hyra.

Det finns endast ett fåtal kommuner som har bostadsförmedlingar i Sverige idag. Förmodligen av olika skäl men kanske mest på grund av en stor bostadsbrist. Kungsbacka till exempel har 7000 i kö men förmedlade endast 400 lägenheter 2009.

Linköpings kommun utredde frågan om att införa bostadsförmedling på 90-talet men konstaterade då att det inte skulle innebära någon direkt lösning på de bosociala frågorna. (från Linköpings bostadsförsörjningsprogram)

En bostadskö innebär också administration och extra kostnader. Ska man ta ut köavgift eller avgift för en förmedlad lägenhet som till exempel Värmdö gör?


 

Om det ska göras en utredning så borde uppdraget i stället vara att man förutsättningslöst ska se vad som kan göras för att förbättra boendesituationen i Borås. Så att diskriminering undviks och det blir lätt att hitta lediga lägenheter.


 

Det absolut viktigaste är dock att de som idag står utanför arbetsmarknaden har en chans att få ett arbete.

Även här har El-Horr och jag delade meningar.

Politiker skapar inga jobb men måste skapa förutsättningar för dem som är jobbskapande. Det vill säga näringslivet Det är företag som växer och exporterar som bidrar till att våra gemensamma resurser till välfärden blir större, inte höjda skatter. Med ett bra företagsklimat kan vi också ha mer personal inom vården och skolan.


 

Det är viktigt att näringslivet också i till exempel exportsammanhang tar tillvara den kompetens som finns hos de människor som kommit hit till Sverige från andra länder. Företag måste uppmärksammas på vilken tillgång det är att ha anställda från andra länder som kan både kultur och språk i det land man handlar med. Det finns redan aktiviteter på gång. Brämhulta företagarförening har redan uppmärksammat detta och bedriver ett projekt bland medlemsföretagen. På riksnivå finns det också ett projekt som leds från Handelsdepartementet, Projekt Kosmopolit, som jobbar med att ta till vara de kunskaper som finns hos invandrarföretagare. En studie har också visat att en ökning med cirka 12000 utlandsfödda personer leder till en ökning av exporten med hela sju miljarder kronor.


 

Det är viktigt att Borås Stad tillsammans med till exempel företagarföreningar går före och uppmärksammar olika arbetsgivare vilka fördelar det finns med att anställa personer med utländsk bakgrund. Och att Borås stad också tar sitt ansvar och anställer personer med annan bakgrund. Det är betydligt viktigare för att förbättra integrationen än att återinföra en bostadsförmedling som förmodligen bara bidrar till ökade administrationskostnader för kommunens skattebetalare.


 

lördag 20 november 2010

Lördagsmorgon

Den senaste veckan har rusat i snabbtågshastighet (om tåget går förstås). Kurser och annat jobb. Dessutom träning i apparaturen inför det första kommunfullmäktigemötet. Ett möte som i och för sig gick ganska fort och utan incidenter.

Sitter nu i min myshörna med nya TV:n och tittar just på ett inslag som handlar om en tysk utställning om Hitler och nazismen. Utställningen visar hur det kunde bli som det blev. Något att ta lärdom av idag. Idag är det inte i huvudsak judar som är de som påstås inte höra till "gruppen", utan muslimer. SD framför gång på gång sin misstro mot muslimer. De inkluderar alla utan urskillning. De skiljer inte på islam och islamism. Och många går på deras argument. Vi måste se upp så det inte går åt samma håll som i Tyskland. Självklart är det viktigt att motverka islamism och terrorism. Men de allra flesta muslimer är inte terrorister utan "vanliga" människor. Och de allra flesta som bor i Sverige har jobb och betalar skatt och bidrar till det svenska samhället. Att försvara alla människors lika värde är något som ständigt måste upprepas när andra krafter säger att en del är för mer än andra.

Ska försöka bli lite mer aktiv på bloggen. Tiden räcker inte till riktigt. Särskilt inte när två timmar per dag går åt till resor. Tur att det inte är varje dag jag åker till Gbg.

Men nu måste jag ut och skotta. Som jag nog skrivit tidigare bor jag på Borås mest välplogade gata. En stor vall måste bort innan jag kan komma ut med bilen.

måndag 15 november 2010

Kort inlägg

Väntar på jobbtelefonsamtal. Sedan väntar fullmäktiges talaranläggning för övning inför kommande fullmäktigemöten. Och sedan kommer hela veckan att rusa fram i ett enda huj. Tre dagar med kurser och möten tre kvällar. Kurserna är dessutom i Gbg.

Igår var det nomineringsmöte inom FP till alla poster inom regionen. Kul att träffa alla folkpartister från hela länet. Själv fick jag inget uppdrag vilket jag inte heller väntat mig. Förutom att vara sammankallande för FP-västs valanalysgrupp. Men det handlar ju inte om regionuppdrag.

Nu är det dags att rusa.

tisdag 9 november 2010

Tiden går – vintern här

Tiden går fort. Har inte skrivit på några dagar. Men har för den skull inte varit sysslolös. Förberedelser för kurser och barnpassning t ex. Det är otroligt vad många alternativ det finns med Pivottabeller.

Jag har varit med på mitt första möte som 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige. En kommunalrådsberedning för att bestämma datum för fullmäktigemöten nästa år.

Sitter nu på tåget på väg mot Göteborg för att hålla kurs. Snart tar batteriet slut på datorn så jag slutar här. Ville bara tala om att jag finns och inte har slutat blogga. Kan i alla fall konstateras att vintern har kommit. Mer snö i Borås i alla fall jämfört med närmare Göteborg. Men skönt ändå att någon annan kör.

torsdag 4 november 2010

Dagsammanfattning

Tänker inte läsa boken om kungens äventyr. Sanna eller osanna. Spelar ingen roll. Jag har så svårt att förstå varför det ska vara så intressant att gotta sig i andras liv och leverne. Antingen det handlar om en kung eller någon annan. Låt människor leva sina liv så länge som ingen annan skadas. Då är det skillnad.

Glad att diskussionen på Debatt på TV blev kort. Det är viktigare att diskutera dopning. Det är ofattbart att man stoppar i sig en massa piller för att se ut som en utomjording med mastodontmuskler. För att vinna tävlingar. Det är inte klokt att ungdomar på 14 år börjar använda dopningspreparat. Varför ska man utsätta sin kropp för detta? Med förstöring av den egna kroppen och risk för aggressiva beteenden.

Idag har det också varit debatt i riksdagen om integration och flyktingpolitik. Råkade slå på websändningen precis när Borås egen representant från SD gick upp i talarstolen. Samma svada och felaktigheter som alltid. Generaliseringar och fritt tolkande av statistik. Önskade att jag varit där. Men det var många som tog repliker. Hann inte lyssna men ska läsa protokollet i morgon.

Nu tar en intressant diskussion vid i Debatt. Kärlekslivet för kvinnor över 60. Kvinnor över 60 har makt. Dags att börja använda den. Man kan både vara mormor, åka vasaloppet och träffa män. En underbar äldre tant berättar om hur man kan använda karlar. Dra lakan till exempel. Hon säger också att man inte ska springa efter karlar och spårvagnar. Det kommer alltid nya. Men ju äldre man blir så blir turtätheten med karlar allt mindre.

Sovdags.


 

 

onsdag 3 november 2010

Höstlov och integration

Idag har det varit besök på Navet. Borås Science center för barn och unga. Och vuxna. När barnbarnen kommer hit så står ett besök där högst på dagordningen. Kan väl säga att det var fler som kommit på att det passade bra att göra ett besök där idag. Vädret inbjöd ju inte till några uteaktiviteter precis.

Många mor- och farföräldrar var det som var där. Det är fantastiskt roligt att så många hittar till Navet. Både unga och gamla får en massa kunskap där om hållbar utveckling och annat.

Men en dag kan ju inte förflyta utan att jag reagerar på något. Eftersom jag inte lyssnade på dagens partiledardebatt lämnar jag den därhän. Lite annorlunda lär den dock ha varit med gamla rödgröna kamrater i konflikt med varandra och sju partiledare mot den åttonde. Det är otroligt viktigt att debatten blir saklig. Att SD är ett enfrågeparti är uppenbart fast de försöker dölja det väl. Det som är märkligt är SD helt och hållet saknar förslag hur man ska förbättra integrationen.

Det behövs att fler människor kommer i arbete och en hel del annat. Men SD har inte ett enda förslag för att förbättra integrationen.

Apropå integration. Ett förslag som kommer från ett annat håll, (v) och övriga nya majoritetspartier, är att kommunen (Borås) ska införa bostadsförmedling. Ett steg tillbaka till dinosaurietiden. Med motivet att förbättra integrationen!!

Redan på 90-talet gjorde Linköping en utredning där man konstaterade att en bostadsförmedling inte löste problemet med att vissa grupper samlades till vissa områden.

Ingen kommun i Borås storlek har en bostadsförmedling. Vid en snabbkoll hittade jag två kommuner förutom Stockholm och Göteborg och Malmö som hade bostadsförmedling. Värmdö hade regler på sex sidor. Där fanns också med att man måste leva upp till de kriterier som de privata hyresvärdarna ställde. Löser det diskrimineringen av dem med utländskt namn? I Kungsbacka hade närmare 500 lägenheter förmedlats medan det står över 7000 i kö. Löser det integrationen? En bostadsförmedling medför en massa onödig administration. Man kan ändå inte tvinga privata fastighetsföretag att vara med efter vad jag har förstått. Så vad blir resultatet. Det måste vara mycket bättre att med dialog och kanske "morötter" få privata fastighetsföretag att inte diskriminera personer med utländskt klingande namn. För det är där problemet ligger.

Nu sovdags.

tisdag 2 november 2010

Ny mandatperiod i fullmäktige

Så var då den nya mandatperioden i kommunfullmäktige igång. Det kändes stort att få sitta uppe på podiet och titta ut över alla andra fullmäktigeledamöter. Igår var det ju inte så mycket annat att tänka på än att sitta och titta ut över församlingen när alla kommunstyrelseledamöter valdes. Det är ett hedersamt uppdrag att få vara 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Sköta apparaturen får jag väl göra men hålla i klubban blir kanske inte så ofta. Men en hel del annat lär det bli. Dags att skaffa kalender för nästa år. Och jag kommer att fortsätta att blogga om vad som händer och sker . Dock blir det nog mindre av Twitter från fullmäktige i fortsättningen.

Nu tar "slagsmålet" om alla andra poster i nämnder och styrelser vid. Dessa ska inte beslutas förrän vid fullmäktigemötet i december. Det uppdrag jag fick igår är inte förenat med så mycket direkt politik, även om jag hoppas att demokratifrågor kommer upp på agendan, så jag hoppas förstås på att något uppdrag med mer politiskt innehåll, t ex där jag kan fortsätta med integrationsarbete. Men Folkpartiet i Borås anser det viktigt att många ska få möjlighet till ett uppdrag och med färre uppdrag totalt och färre poster i minoritet blir det ett hårt jobb för nomineringskommitté och förhandlingsgrupp att sy ihop det hela.

Nu ska jag i alla fall ägna mig åt att förbereda kurs i Access som jag ska ha om två veckor. Oftast finns det mycket bra kursmaterial som är lätt att följa. Så icke i detta fallet utan jag får planera själv.

För att sedan i eftermiddag ta hand om ett av barnbarnen.

Men först lite kaffe och en andra frukost.

söndag 31 oktober 2010

En lugn söndag

Så var då vintertiden här. Redan mörkt ute. Men tidigare idag var det en härlig höstdag. En långpromenad gjorde susen och sedan städning av bilen (verkligen på tiden men i morgon ska den på service, så det var tvunget). Börjar kännas som att tillvaron blir lite normal igen. Efter i princip valrörelse i två år. Åtminstone ett och ett halvt. Först Europaparlamentsvalet, vars valrörelse startade hösten 2008 med utbildningar och nomineringar. Eftersom jag också var kandidat så blev ju den valrörelsen mer intensiv för min del. Sedan var det dags för nästa val. Nomineringar och framtagande av handlingsprogram. Dessutom en hel del jobb och roddandet av en tennisklubb. Och så skriva blogg förstås. Så veckans alla dagar har varit fyllda. En sådan här söndag som idag var det länge sedan jag hade.

Eftersom jag trodde att jag måste flytta möbler för kabeltv:ns skull (vilket visade sig inte behövas) så fick jag ändå ommöblerat i vardagsrummet. En mysig TV-hörna (än så länge utan TV) där jag kunde gotta mig i soffan med dagens alla tidningar riktigt länge. Läste bland annat en intressant artikel i GP om de sju dygderna. Som motsats till de sju dödssynderna. De sju dygderna som tas upp är tålamod (mot vrede), medkänsla (mot avund), generositet (mot girighet), måttlighet (mot frosseri), flit (mot lättja), ödmjukhet (mot högmod) och kyskhet (mot vällust). Det sistnämnda, kyskhet, kan tyckas lite ålderdomligt och reaktionärt. Men meningen är den att man ska veta vad man gör, med vem och att man inte utnyttjar någon för sina begär. Tänkvärt.

Dessutom ett långt telefonsamtal med en av mina gamla riksdagskollegor. Lite skvaller om hur det politiska läget är i våra respektive kommuner.

Och som sagt en lång promenad med kameran i högsta hugg. Ska lägga ut några av dem när jag kommit hem från tennisspelandet. Som ska pågå i två timmar. Är redan trött men det ska nog gå. Det är ju "bara" dubbel.

Morgondagen blir en lång och spännande dag. Bilen ska in på service och sedan första fullmäktiget för den här mandatperioden. Och om allt går som det ska blir jag vald till 2:e vice ordförande i fullmäktige. Ska bli ett spännande uppdrag.

Mot tennisen.

torsdag 28 oktober 2010

Bara lite

Några snabba rader innan färden återigen går mot väster. Hoppas bilköerna är något mindre idag. Fast det kanske är att hoppas på för mycket. Sätt in mer tåg mellan Göteborg och Borås. Vill inte gärna åka buss med risk för att få stå hela vägen eller må illa om jag försöker läsa. Då kan jag lika gärna köra bil själv. Särskilt om jag måste hem snabbt.

Igår kväll hade Folkpartiet i Borås nomineringsmöte. Eftersom inte själva styret blivit klart förrän förra veckan så valdes bara de som måste väljas nu. Kommunstyrelse och kommunalråd och fullmäktigepresidium. Morgan Hjalmarsson omvaldes till kommunalråd av en enhällig församling. Ja själva valet görs på måndag när nya Kommunfullmäktige sammanträder för första gången. Själv blev jag nominerad till 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige. En kanske inte så politisk post. även om det inte bara handlar om att hålla reda på saker och ting i fullmäktige utan också kan innebära delaktighet i utveckling av demokratin. men ett spännande uppdrag. Får väl delge mina tankar om uppdraget senare på bloggen. Och det politiska kommer jag nog att få utrymme för ändå.

Nu är det i alla fall dags för Excel igen. Sedan möte i kväll i kommundelen.

tisdag 26 oktober 2010

Separation

Ibland går det fort. Fast det var nästan väntat. Förälskelsen mellan de rödgröna, på riksnivå i alla fall, blev inte långvarig. (DN) Eller de gör, som man ibland brukar säga i en parrelation. Tar en paus. (DN)

Fast om man ska tro media så har inte Lars Ohly riktigt fattat att S och MP har gjort slut eller om det nu är att ta en paus. Han tycker att det rödgröna samarbetet fortsätter som tänkt. (DN)

Men flera sossar uttrycker sin tillfredsställelse med att de går skilda vägar. (SvD)

Självklart är separationen en följd av valresultatet. MP som gick framåt vill självklart stärka sin egen politik medan de andra två partierna behöver tid till reflektion och eftertanke. Något som i och för sig alla partier behöver.

Få se om det blir separation också i Borås, vilket jag inte tror. Här är det allianspartierna som får ägna sig åt oppositionspolitik. Förmodligen är jag den person i fullmäktige bland allianspartierna som senast ägnade mig åt sådant. I riksdagen förra mandatperioden. Även om förutsättningarna inte är desamma så kommer jag ihåg en del taktik. Och som jag skrev i morse. Nu kan varje parti mer driva sina egna hjärtefrågor även om det fortfarande måste finnas allianssamarbete. Och en ödmjukhet från alla håll.

Andra som skrivit om rödgrönas paus Rasmusliberal , Sörliden, Eva Flyborg

Exporten viktig för välfärden

Nyligen hemkommen från Entreprenörsdagen i Göteborg. Mingel och föreläsningar som inspirerade. Mycket handlade om export. Hur viktig exporten är för att vi ska kunna ha en bra välfärd. För det är ju när vi säljer våra varor utomlands som vi får pengar in till den svenska kassakistan.

Exportrådets VD och handelsminister Ewa Björling talade om vikten av att hitta nya marknader. Att se sig om lite längre bort i världen än Europa. Det är i Asien och Afrika som de växande marknaderna finns. Europa är en stagnerande marknad.

Vi har en enorm potential för att öka utrikeshandeln (och på så sätt också få en bättre välfärd) i utrikesfödda företagare. Även de som är anställda är en stor resurs genom att de kan språket och kulturen i det land som företaget vill exportera till.

Detta talas väldigt lite om vad utlandsfödda betyder för exporten. I en studie som gjorts på UD har man räknat ut att en ökning på 12000 invandrare genererar 7 Miljarder i ökad export.

Här finns en länk till mer information om ett projekt, Kosmopolit, som regeringen startat för att stötta utlandsfödda företagare genom att t ex bilda nätverk. Där även svenskfödda företagare ingår.

I stället för att tala om problem med invandringen borde mer fokus läggas i debatten på vilka fördelar som finns att många utlandsfödda med kompetens och kunskaper om sina hemländer och framförallt kan tala språket.

När ska polletten trilla ner hos en del, att välfärd kommer från att Sverige kan exportera sina produkter och tjänster och på så sätt få mer att spendera. Inte genom att höja skatter och omfördela pengar från dem som tjänar mer till dem som tjänar mindre.

Här nedan handelsministern


En vacker tisdagsmorgon

Snart går färden av mot Göteborg. Tur att jag fick mina vinterdäck påsatta förra veckan. För nu är det is på vägen. Men vackert är det. Dagens ärende är att besöka Entreprenörsdagen. Intressanta seminarier och föredrag. Plus att mingla runt och träffa massor av människor. Är där som representant för nätverket QVIM, för kvinnors företagande. Förra året var QVIM så kallad nätverkspartner. Är det även i år fast nätverket lever ett litet tillbakadraget liv på nätet och med nyhetsbrev. Men finns dock kvar och kommer förhoppningsvis att återuppstå. Det finns intresse för detta. Men det behövs också någon som finansierar. Få se vad det blir.

Sedan kommer veckan att gå i ett enda huj. Tre dagar kurs i Göteborg och möten på kvällarna.

Lite konstig situation just nu i lokalpolitiken. De gamla nämnderna sitter kvar till årsskiftet medans det blir ett nytt styre i kommunen redan nästa måndag. Eller för den delen är det i praktiken redan nu. Och läget kommer även i fortsättningen att vara lite speciellt med den valtekniska samverkan som gjorts mellan åtta partier för att lösa upp en låst situation. Ett spännande läge som kommer att kräva mycket respekt och ödmjukhet. Men som också ger utrymme för enskilda partier i oppositionen att driva egna frågor som skrivs i BT:s ledare idag. Och jag är inte orolig för att det inte kommer att finnas meningsskiljaktigheter mellan de styrande och oppositionen. Debatten kommer att finnas i fullmäktige men jag tror att tonen kommer att bli annorlunda. Mer respektfull. De som möjligtvis kan orsaka magont och huvudvärk i debatterna i framtiden är väl Sverigedemokraterna. Åtminstone har jag redan tidigare beskyllts för att "sådana som jag" har förstört landet och rent förtal har också förekommit från det hållet. Även om jag bär epitetet mångkulturalistisk predikant, som jag blivit kallad, med stolthet. Fast det kanske borde vara mångfaldspredikant.

Nu har solen kommit upp och lyster på granarna och rimfrosten glittrar i björken utanför fönstret.

Dags att bege sig västerut.


 

lördag 23 oktober 2010

Handlar mest om integration

Så var det lördag igen. En innehållsrik vecka har gått. Vi har fått nytt styre i Borås. Den gamla majoriteten har lösts upp och MP och Vägvalet har bytt sida. Allianspartierna går i opposition. Fast inte riktigt en vanlig opposition. Genom valteknisk samverkan så delas ordförandeposter upp mellan de rödgröna och alliansen. Och mittemellan alltihopa sitter sex sverigedemokrater i fullmäktige. Det återstår att se hur det hela kommer att fungera.

I integrationsgruppen med åtta partier har det i alla fall fungerat. Igår hade vi ett sista möte för att diskutera de synpunkter som kommit in från remissomgången och sammanställa det slutliga programmet. Några tillägg och något fråndrag blev resultatet. Men vi var alla överens om innehållet. Och det förslag som kommit från FP om att utarbeta någon form av lokal överenskommelse med de ideella organisationerna kom också med som en punkt i handlingsplanen. Programmet består av en övergripande del med politisk inriktning och en del med konkreta punkter som ska genomföras det närmaste året. Programmet ska nu passera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sedan är det bara att se till att det följs också.

Apropå integration. För några veckor sedan hade Borås tidning en artikel om det utvecklingsarbete som pågår på Hässleholmen för att få fler personer i arbete. Som jag skrev är det två delar i projektet. Dels det urbana utvecklingsarbetet som är initierat av regeringen och som omfattar flera områden som utbildning, arbete, tillväxt och trygghet. Dels ett EU-projekt som går ut på att kartlägga arbetslösa för att hitta rätt redskap för att bli anställningsbar. Artikeln med en rubrik som fick vem som helst att studsa till byggde på en rapport från försäkringskassan. Det finns visserligen en rapport som är generell för hela landet där försäkringskassan rapporterar om att det är svårt att mäta resultat av det urbana utvecklingsarbetet. Med tillägget att arbetet har betytt positiv utveckling i de områden där projektet pågår. Men det finns ingen rapport från Försäkringskassan som rör enbart det projekt som pågår i Borås. Det fick jag bekräftat från säker källa på Försäkringskassan igår.

Det är inte ok att bygga en artikel, och framförallt med en rubrik där det står att satsning på 18 miljoner kronor gav inget resultat, på en rapport som bygger på generell erfarenhet från hela landet. Dessutom står det faktiskt inte heller i den rapporten att inget resultat uppnåtts utan att det inte går att mäta något resultat. Och dessutom att man ändå har uppmärksammat att det urbana utvecklingsarbetet varit positivt för utvecklingen i de områden som omfattas. Till sist så är det inte de 18 Mkr som Försäkringskassan utvärderat i sin generella rapport. Vad som åstadkoms för de 18 Mkr följs upp kontinuerligt. Men inte av Försäkringskassan. Och projektet håller på ett år till.

torsdag 21 oktober 2010

Handlar mest om barn

Snö och åska. Rödgröna tar över makten i Borås. I stort sett i alla fall. Sista fullmäktige för den här perioden.

Upp och ned är världen. Debattens vågor går höga på TV mellan polis, invandrare och sverigedemokrater om vems felet är att det går runt en våldsman i Malmö och skjuter på invandrare. Om det är SD som bidragit till att någon som redan är lite tokig blir peppad att gå ut och peppra. Om det är medias fel. Jag tror att båda bidragit. Oavsett vems felet är, är det viktigt att polisen hittar den skyldige. (SvD)

Debatten går vidare med fokus mot ett betydligt närmare samhälle. Nämligen om det som hänt de små barnen i Mark som tvingats flytta från sina fosterföräldrar. Det är upprörande att barn behandlas på detta sätt. Barn är inga föremål som man kan flytta runt hur som helst. Det är små individer av kött och blod som har känslor. Även om det är svårt att som utomstående att kunna bedöma vad som är rätt och fel, när man inte har alla fakta, så måste man hela tiden när det handlar om barn se till barnens bästa. Onekligen ville barnen tillbaka till sina ursprungliga fosterhemsföräldrar.

Personal inom socialtjänsten har ett stort ansvar och särskilt de som hanterar barn måste ha gedigna kunskaper och erfarenhet om barn.

Ett annat fall som verkar helt absurt handlar om en treåring vars mamma ska tvingas av socialen att berätta för treåringen att hans pappa är en mördare. Hoppas verkligen att det hela inte är sant. (SvD)

Barnkonventionen måste bli svensk lag. Då kan man inte bortse från barns behov. Dessutom behövs en lokal barnombudsman i kommunen som bevakar barns intressen.

Ute fortsätter blåsten och snöfallet. Dags för sängen. I morgon möte med integrationsgruppen för att avsluta vårt arbete med integrationsprogrammet. Dessförinnan lite förberedelser inför nästa veckas kurs.

onsdag 20 oktober 2010

Myntet har två sidor

Skriver några rader i väntan på nästa aktivitet i Göteborg. Det blir många turer dit. Excel-kurs i två dagar och nu fp-regionmöte om någon timme. Nästa vecka kan det bli fyra dagar. Kombinerat med politiska möten, många nu i nomineringstider, så blir tillvaron rätt intensiv.

Så det gäller att ta vara på stunderna med tid för bloggning.

Bland dagens rubriker återfinns mammornas ledighet inom EU. Visst är det bra att kvinnor får bättre rättigheter när de föder barn. Både för kvinnornas och barnens skull. Det är självklart nödvändigt i många EU-länder. Men det innebär också att Sverige som kommit långt när det gäller föräldraledighet får backa när det gäller frihet och flexibilitet.

Enligt EU-förslaget som bifallits av EU-parlamentet ska alla mammor obligatoriskt vara hemma de sex första veckorna. Lika lite som jag tycker att man ska lagstifta om att föräldrarna ska dela lika när det gäller föräldraledighet. Lika lite tycker jag att man ska lagstifta om att mammorna måste vara hemma sex veckor. (Svd, DN)

Samtidigt är det viktigt för många kvinnor i Europa att de får en rättighet som vi kvinnor i Sverige redan har. Både för kvinnornas skull och för barnens. Men papporna borde involveras även ute i Europa.

Den enes frihet blir den andres tvång. Myntet har alltid två sidor

måndag 18 oktober 2010

Lärarlegitimation och lite annat

Blir lite långt mellan bloggvarven nu. Men det händer inte särskilt mycket på den politiska fronten just nu. Inte här hemma i alla fall.

Ett av de ställen där det fortsätter att hända saker är det folkpartistiskt styrda utbildningsdepartementet med Jan Björklund i spetsen. Den senaste veckan har både förslag till ny läroplan presenterats och förslag till införande av lärarlegitimation. (SvD, DN)

Det är positivt att förslaget om lärarlegitimation läggs. Att barn och ungdomar som är Sveriges framtid får undervisning av utbildade och kompetenta lärare är oerhört viktigt. Därmed inte sagt att inte de flesta lärare som finns idag är kompetenta. Eller att en obehörig lärare också kan vara kompetent. Men en lärarlegitimation kan bidra till att läraryrkets status höjs och därmed lönen. Vilket också kan locka fler att söka till lärarutbildningen. Sveriges framtid, våra barn och ungdomar, har all rätt i världen att få en bra undervisning.

Tänker nu sova för att pigg och alert kunna möta mina elever, eller rättare sagt kursdeltagare, och ge dem kunskaper om vad man kan göra i Excel. Obehörig lärare skulle man väl kalla mig. Men i gengäld så får alla kursdeltagare betygsätta det jag gör efter varje kurs. Och hittills har det gått bra.

Ska bara plocka i ordning inför morgondagens gruppmöte inför den här mandatperiodens sista fullmäktige. Sedan står det inte länge på förrän det nya fullmäktiget startar. En spännande tid fram till dess.

I övrigt kan meddelas att jag blev överlycklig när jag inte behövde flytta alla bokhyllor inför dragandet av fiberkabel och bredband och att vardagsrummet fått ett rejält lyft efter ommöblering likaså inför fiberkabelns intåg. En liten grön tåt har kommit in från grannen. Resten blir nog fixat i morgon. Fast om jag ska vara ärlig så går det inte fort. Många raster verkar det vara.

Andra som bloggat om lärarlegitimation. Rasmus, Carina, Linnéa

fredag 15 oktober 2010

Rörigt

Inser att jag inte har tillräckligt att göra. När jag får för mig att baka bullar. Fast det kanske är så att jag börjar leva ett mer normalt liv än jag levt de senaste åtta (åtminstone) åren. I väntan på att den politiska röran ska sätta sig får jag väl göra egna röror. Som bulldeg t ex. Röra runt i huset måste jag också göra. Så de som ska sätta in bredbandet kommer åt. Hoppas att jag får hjälp att flytta de riktigt tunga möblerna.

Solen skiner och det kanske vore läge att också påta ner påskliljelökarna jag införskaffade igår. Dags dessutom att skaffa Office 2010. Snart kommer det att finnas de som behöver hjälp att lära sig programmet. Då måste ju jag själv först ha lärt mig det.

Förutom den politiska situationen i Borås och Bodströms närvaro i Riksdagen är det tämligen fattigt på debattämnen. Även om gårdagens Debatt-program gav en och annan tankeställare. Det handlade både om bildning bland förtroendevalda och självmord och hets till självmord inför öppen ridå på nätet.

Bildning är otvivelaktigt viktigt. Och att få tillgång till kulturella upplevelser är berikande. Men det är hela tiden den som betraktar som upplevelsen är till för. Det är inte någon utomstående som ska tala om för mig vad jag ska tycka om. Om jag tycker bättre om en skulptur med sten och vatten än om en blå gubbe så måste jag få ha den rätten. Men oavsett detta måste det finnas kultur som berör och upprör. Jag får väl fortsätta att använda den blå gubben som vägvisare.

Samma sak gäller böcker. Om jag läser en deckare för att få avkoppling i stället för att tvinga mig att läsa en bok av en "komplicerad" författare, som någon annan tycker jag ska läsa, så är det min ensak. Jag behöver inte vara obildad för det. Jag har i och för sig läst min Strindberg och en rad andra gamla svenska författare. Viktigt för att förstå historien, men man får inte heller glömma bort att vi lever i en tid som förändras oerhört snabbt och att vi dessutom har hela världen i våra vardagsrum. Förtroendevalda behöver också ibland koppla av. Som omväxling till de ofta komplicerade och svåra frågor man måste ta ställning till.

Den andra betydligt allvarligare frågan handlade om en kille som tagit livet av sig under hejarop från andra på nätet och med webkamera på. Fruktansvärt. Undrar om de sitter och hejar på förstår vad de bidrar till. Det finns flera delar i detta. Det viktigaste är att ge barn och unga en framtidstro så att de vill fortsätta att leva. Men det är också viktigt att utreda vilket ansvar man har om man hetsar eller hjälper någon att begå självmord på nätet.

Nog för denna gång.

torsdag 14 oktober 2010

Dator och TV-kväll

En kväll utan möten och måsten. Med dator och TV. Fanns inte mycket att välja på. Det blev Robinson framför ormar. Vad jag tycker om ormar har jag nog gjort tydligt tidigare. Åtminstone om de finns i tättbebyggt område. Motionerade bland annat om detta när jag satt i riksdagen. Därför blev det Robinson. Kan väl inte påstå att det är ett program på högre intellektuell nivå. Men kan vara intressant ändå. För att se mänskligt beteende. Onekligen finns det vissa likheter med den politiska sfären.

Tanken går ganska snabb till Expressens rubrik. Att Bodström blev offrad. Av de rödgröna. Och att beslutet att han inte skulle få föräldraledighet var en hämnd från alliansen. Även i Robinson offrar man personer. Även om jag inte tror att Bodström blivit offrad. Det finns regler och de måste även
Bodström följa. Att det är tufft för småbarnsföräldrar att vara riksdagsledamöter är sant. Och det är möjligt att man skulle göra det lättare att kunna vara borta tillfälligt. Men när det gäller Bodström så är det inte bara barnen som är orsak till bortavaro från voteringar. Att skriva böcker och driva firma tar också tid plus en massa annat. (SvD). Riksdagsuppdraget är betydligt viktigare än att vara borta mer än hälften av voteringarna under den gångna våren. Visst kan det finnas tillfällen då det kan vara viktigare att vara någon annanstans. Men inte mer än hälften av tillfällena.

Det blir lite mindre bloggande nu. Har haft kurs i Excel i Göteborg två dagar och möten på kvällarna. Dessutom överfölls jag av snuvbaciller efter besök hos barnbarnen. Så jag fick ställa in en dags kurs. Men nu är jag på banan igen. Har gjort lite med kvinnors företagande. Skickat ut en inbjudan till Entreprenörsdagen i Göteborg till kvinnor (och några män) i nätverket QVIM.

I morgon får jag nog börja rensa i skåp som jag måste flytta eftersom det ska installeras bredband i huset. Hyresvärden har bestämt. Dessutom med synnerligen dålig information om vad som ska hända. Valfrihet släng dig i väggen. Den kommer inte att sitta i väggen. Som tur är har jag redan valt Telia, samma som hyresvärden bestämt, vilket kanske underlättar. Hoppas jag.

Robinson är slut och David Hellenius driver gott med Sverigedemokraterna. Nu blir det debatt. Och jag laddar upp det skrivna.

fredag 8 oktober 2010

Allt är inte sant

Morr. Är rätt irriterad. BT har en rubrik idag som inte stämmer med verkligheten. Och jag kör fast i pivottabeller. Detta har tagit allt för mycket kraft från mig idag när jag egentligen tänkt fokusera på kvinnors företagande.

I en artikel i BT beskrivs det utvecklingsarbete som bedrivs på Hässleholmen för att få fler människor i arbete som att en massa miljoner skulle gått åt utan att man nått något resultat.

Detta är inte sant. Dels blandas ihop två bitar av det hela. Hässleholmen och Borås stad är med i det som kallas Urbant utvecklingsarbete som initierats av regeringen och numera förre integrationsministern Nyamko Sabuni (FP). Det innebär att kommunen ska samverka med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Polis i större utsträckning för att jobba för att fler människor ska få arbete och skapa trygghet i utsatta bostadsområden.

Att skapa tillväxt och jobba med utbildning är också ingredienser i det urbana utvecklingsarbetet. Som nu går mot sitt slut. I dess nuvarande form i alla fall. Som alltid i slutet av projekt görs uppföljningar.

Med en utvärdering från Försäkringskassan som grund blir rubriken "18 miljoner utan resultat". Försäkringskassans utvärdering gäller hela landet. Där står det visserligen att man inte riktigt kan mäta exakt resultat men att man anser att arbetet har betytt mycket positivt för människorna i dessa områden,

Inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet finns ett EU- projekt för att få fler människor i arbete och som handlar om 18 miljoner på tre år. Projektet har varit igång i två år och de flesta som deltagit i projektet har antingen fått arbete eller gått vidare med studier. Visst några har inte lyckats och precis som i varje projekt kan man ställa sig frågan om man kunde gjort annorlunda. Ett projekt är just ett projekt för att man inte har alla svar från början hur man ska gå till väga.

Förutom att människor kommit i arbete så har också mycket annat gjorts under åren. Tack vare många eldsjälar som jobbat hårt. Mycket har gjorts för ungdomar. Brämhults kommundel med Hässleholmen var den kommundel som fixade flest platser till sommarjobbande ungdomar. Skolan har utvecklats på många sätt. En kulturskolefilial har etablerats. Tandvårdsvecka på förskolan, extra simundervisning har anordnats. Föräldrautbildning har genomförts och mycket mycket mer.

Genom att tillitspoliser finns på området så har tryggheten förbättrats. Visst måste det göras mer men man är en bit på väg. Hela tiden är fokus på vad man kan göra bättre för att Hässleholmen ska bli ett bättre område att bo på.

Därför berör mig rubriken, och även artikeln, illa bland annat för alla deras skull som jobbat hårt för att ändra bilden av och attityden till Hässleholmen. Och för alla dem som bor på Hässleholmen.

Artikeln finns inte på nätet så jag kan inte länka till den.

Nu ska jag återgå till mina pivottabeller.

 

onsdag 6 oktober 2010

Yttrandefrihet och rädsla

Igår kväll träffade jag en gammal vän från Bosnien. Hon kom hit 1992 precis i början av kriget i Bosnien med hemska minnen av nära och kära som dödats. Hon har som de allra flesta av de bosnier som flydde hit, bort från kulsprutor och bomber, etablerat sig i det svenska samhället. Trots alla hemska minnen.

Hon grät när hon talade om sverigedemokraternas uttåg ur kyrkan igår. Hon undrade vilka människor är det som gör så. Hon erkände att hon är rädd och hon är inte den enda invandrare som har blivit rädda på grund av sverigedemokraternas framgång. Jag har träffat på flera.

Jag undrar också. Vilka människor är det som har rätt att sätta skräck i vanliga hederliga medborgare i Sverige? Jag är för det fria ordet och yttrandefrihet. Så länge som det inte skadar någon annan. Men när människor blir rädda, har inte gränsen för yttrandefrihet nåtts?

Jimmie Åkesson säger att SD inte har någon tur med biskoparna. (SvD) Inte för jag vet vad han tror kyrkan står för. Men för mig har kyrkan en roll att predika alla människors lika värde och kärleksbudskapet. Att man ska älska sin nästa såsom sig själv. Åkesson borde kanske också läsa händelsen om den barmhärtige samariten i Bibeln. Politik eller inte. Det är värderingar som kyrkan står för. I de flesta fall i alla fall.

Men oavsett åsikt så borde man vara så pass vuxen när man ska vara med och fatta beslut om Sveriges lagar att man har vett att sitta kvar när man befinner sig i ett sådant sammanhang som en gudstjänst innan riksdagens öppnande. Har man kritik kan den komma efteråt. Det hela är så mycket mer märkligt när SD så aktivt förespråkar skolavslutningar i kyrkan. Fast då handlar det förstås inte om ställningstaganden utan bara om nationalromantik.

Det är bra att många säger ifrån att det inte är acceptabelt och barnsligt att lämna kyrkan. (SvD)

Jag kan hålla med om att man egentligen inte ska hålla demonstrationer mot ett parti. Men när åsikterna hos partiets medlemmar sätter skräck i medborgarna så måste man säga ifrån på något sätt.

Fast det är bättre att manifestera för något i stället för emot. En manifestation för mångfald och alla människors lika värde vore på sin plats.

Människor som bor och lever i vårt land ska inte behöva känna sig rädda.

tisdag 5 oktober 2010

Riksdagsöppnandet

Nu är det över. Riksdagens öppnande alltså. Regeringsförklaringen är uppläst. Rätt identisk med Alliansens valmanifest. Tur att statsministern hoppade några meningar i alla fall. Det blev en tillräckligt lång uppläsning ändå. Desto snabbare rabblade han de nya ministrarna.

Diskussionen har ju varit huruvida de mindre partierna skulle få lika många ministerposter som tidigare. Så blev det. Kompromissen blev att det blev två ytterligare statsråd i regeringen. (DN, SvD)

Det är glädjande att Folkpartiet behåller sina frågor även om integrationsfrågorna delas upp på två departement. Detta är helt rätt. Det som är viktigast för en bra integration är arbete och språk/utbildning. Så det är klockrent att Erik Ullenhag tar hand om arbetsmarknadsfrågorna i Arbetsmarknadsdepartementet som integrationsminister och Nyamko Sabuni utbildningsfrågorna i Utbildningsdepartementet.

Att det numera finns en minister som är enbart integrationsminister visar att integrationsfrågorna blivit än mer viktiga i samband med att SD kommit in i riksdagen. (DN) Det ska bli spännande att följa sverigedemokraternas framfart i riksdagsarbetet. Redan andra dagen utmärkte de sig genom att lämna gudstjänsten som hålls innan Riksdagens öppnande i affekt, för att den som predikade pratade om alla människors lika värde. De satt dock kvar i plenisalen både när kungen talade om tolerans och statsministern om alla människors lika värde. (DN, SvD). Lite intressant var det också att lyssna till SD:s vice partiledare vid utfrågningen efter riksdagens öppnande. Han hade väl inte så mycket att komma med men det var ändå ett sansat framträdande. Och även om jag inte gillar SD:s åsikter och kanske inte vill ha dess företrädare som bästa vänner så tycker jag inte att det är ok att inte vilja äta i samma matsal som sverigedemokraterna eller vilja sitta bredvid i kammaren. Trots allt finns det medborgare som tycker att de ska finnas i Riksdagen.

Nu är det dags för lokalpolitik. Nu får frosseriet i Riksdagsöppnandet vara över för den här gången. Till möte med länsförbundet.

En nostalgitripp

Kan inte hjälpa det. Önskar jag vore där. I Stockholm och på Riksdagens högtidliga öppnande. Jag kände mig inte riktigt avslutad med riksdagsarbetet. Men det är väljarna som bestämmer, inte jag.

Fast det är egentligen bara just de dagar som Riksdagen öppnas längtan blir lite extra stor. Kanske för att jag minns den förväntan vi alla hade som var nya då den första dagen. Från att ha varit 16 ledamöter i Folkpartiet så ökade folkpartiets riksdagsgrupp med 32 ledamöter. Eftersom flera också lämnat så var de nya ännu fler. Att var och en av de nya skulle få en egen mentor bland de mer rutinerade riksdagsledamöterna var inte att tänka på. Därför fick vi också till stor del ta hand om oss själva vilket gjorde att vi blev en bra sammansvetsad grupp. Och tror jag vänner för livet. Det känns i alla fall så när vi träffas vid olika partimöten. Som f d riksdagsledamot har jag ju också rätt att vistas fritt, utan ledsagare, i Riksdagens lokaler. Även inne i plenisalen.

Av de som kom från min egen lilla valkrets, Västra Götalands södra, finns numera ingen kvar i Riksdagen. Vi var fyra nya vars intåg i Riksdagen uppmärksammades också av Borås tidning som gjorde ett stort reportage. Bland annat fick fotografen mig att hänga ut från arbetsrumsfönstret för att kolla på Mynttorget. Ett torg på vilket jag vid ett antal tillfällen under de fyra åren talade om flyktingpolitik. Vid ett tillfälle till och med så uppmärksammat att jag blev uppkallad till Ryska ambassaden för att bli "uppläxad".

Det finns självklart en massa tillfällen som är minnesvärda förutom första dagen och uppläxningen av ryssarna. Minnen av händelser som jag är väldigt tacksam att jag fått uppleva. Hur många har diskuterat jämställdhet med Indiens premiärminister? Vi var fyra kvinnliga riksdagsledamöter som besökte Indien för att studera hur RFSU:s systerorganisation bedriver sin verksamhet med familjeplanering. Vi träffade då också politiker. Bland annat som sagt Indiens nuvarande premiärminister, han var det inte då, i ett i princip tomt parlament. Tomt på grund av attentatsrisk.

Men riksdagslivet var också hårt arbete och olika frågor påverkar en olika mycket mentalt. En debatt om folkbokföringsfrågor känns inte lika hårt som debatterna om de apatiska barnen. Frågan om de apatiska barnen följde mig under minst ett år och gjorde att jag kom med både i TV och radio och rikspress. Dessutom citerad i Gellert Tamas bok om de apatiska barnen.

Något som jag tror vi ifrån vår valkrets bidrog i allra högsta grad till var en början till att snabbare narkotikaklassa ämnen som dyker upp i tillvaron. Upprinnelsen till det hela var att polisen i Borås riskerade att få lämna tillbaka 40 liter butandiol, en rengöringsvätska som omvandlas till det narkotikaklassade ämnet GHB i kroppen. Vi från Södra Älvsborg anordnade frukostseminarium för att informera våra ovetande kollegor i Riksdagen.

Det finns massor att skriva om. Roliga upplevelser och mindre roliga. Vid ett tillfälle lyckades jag jämka ihop nästan alla partier om att ge uppdrag till regeringen att ta fram bättre villkor för flickor som utsatts för trafficking. Alla utom s var med på tåget. Men resultatet blev att "vi har alltid tyckt så" när de ställdes inför förslaget. Tyvärr tyckte inte den dåvarande regeringen samma sak och genomförde det inte. Att inte genomföra vissa beslut från riksdagen, där s var emot, hände fler gånger. (Undrar just om den nuvarande regeringen kan ägna sig åt något sådant under kommande mandatperiod).

Mindre roligt var det tillfälle när det helt plötsligt började singla ner papper från läktaren när dåvarande migrationsministern talade. Rätt obehagligt.

Både roligt och mindre roligt var resorna till Bosnien. Intressant att se hur kriget påverkat både miljön och människorna. Men många oerhört deprimerande möten. T ex det äldre paret som bodde ensamma på tredje våningen i ett i övrigt utbombat hus. Just deras lägenhet var iordninggjord men ingen hiss och mannen var sjuk.

Kanske ska lämna resten av mina upplevelser under mina riksdagsår till mina memoarer (om det blir några) och återgå till nuet. Om drygt en timme börjar öppnandet. Ska bli spännande att få se ministerlistan, även om något sluppit ut.

Själv får jag väl ägna mig åt pivottabeller för tillfället och sluta längta. Fast det är rätt skönt att inte leva i kappsäck. För det var ju det jag gjorde i fyra år. Att med ryggsäck på ryggen och resväska i handen halvspringa till Centralen i Stockholm efter en torsdagsvotering är inget att längta efter. Men allt det andra.

måndag 4 oktober 2010

Riksdagen på gång

Ännu en dag till ända. Sverigedemokraterna har gjort sin första dag i riksdagen. Med två slutna voteringar som följd som tog en bra stund. Förhoppningsvis blir det inte en vana med slutna omröstningar där varje riksdagsledamot får lägga ett röstkuvert i en urna. Som tur är finns det tryckknappar som används i normala omröstningar. Kan inte minnas att det förekom någon sluten omröstning under mina fyra riksdagsår. Dock förekom någon gång röstning med lottning.

Alliansens förslag till talman gick dock igenom och Per Westerberberg sitter kvar i fyra år till. Sedan var det ju inte SD som bidrog till att alliansens förslag gick igenom. En rödgrön var på toabesök, en var i USA och en rödgrön röstade "fel". Folkpartiets Liselott Hagberg sitter kvar som 3:e vice talman. I morgon blir det ånyo spännande när den nya regeringen ska presenteras. Redan idag har några namn som får lämna regeringen läckt ut. Få se om det stämmer och om det blir några andra förändringar.

Att riksdagsarbetet kommer att bli komplicerat med SD som vågmästare både i utskotten och vid själva pleniomröstningarna. Och onekligen har Sverige blivit kallare även om det ute blåser ganska ljumma vindar. Sverige är ett fantastiskt land med underbar natur och frisk luft. Vi har en massa friheter och rättigheter. Vi får säga vad vi tycker och tänker, vi har rätt att tillhöra vilken religion vi vill. Självklart så länge som vi inte skadar oss själva eller någon annan. Men med friheter kommer också ansvar. Vi har rätt att leva det liv vi själva vill leva men det handlar också om att låta andra göra detsamma. Tolerans och respekt för varandra är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Det nya riksdagspartiet har nog tappat bort lite av tolerans och respekt.

Dessutom har partiet en ganska ensidiga agenda. Minska invandringen. Och inget mer. Förstår inte hur de ska kunna minska en redan mycket begränsad invandring. Några förslag hur de som idag är nyanlända snabbt ska komma in i samhället har SD inte heller.

Efter att ha följt förmiddagens röriga omröstning var det gott att äta glass med barnbarnen. Även om jag särskilt en dag som denna gärna skulle varit med i riksdagen så är det en helt fullgod kompensation att kunna träffa barnbarnen oftare.

Men för den skull vill jag vara med och påverka. Det är just för en bättre framtid för mina barnbarn jag fortsätter med politiken. För ett samhälle där alla får plats. Oavsett varifrån man kommer eller vem man är.

Däremot tror jag inte på de stora manifestationerna som hålls runt om i landet. Visst vill jag också motverka rasism och främlingsfientlighet men jag tror inte på att någon påverkas av att några håller brandtal om detta i samband med någon manifestation. Jag tror till exempel att folkbildningen och studieförbunden borde ha ett uppdrag att folkbilda om tolerans och respekt. Då kan det bli resultat på lång sikt. Demokrativeckor där mångfaldsfrågor lyfts på ett genomtänkt sätt tror jag mer på än "skrikiga" manifestationer som riktar sig mot ett parti. Det är inte mot partiet utan mot partiets åsikter som manifestationer ska hållas.

lördag 2 oktober 2010

Trött i fötterna efter 18 km

Mör i fötterna efter en vandring på ca 18 km. Från Fristad till Borås. Denna vandring går av stapeln varje år och görs för att minnas den dag som soldaterna vandrade från Fristad hed till I15 i Borås 1914.

Lite annorlunda inledning med marschmusik och diverse militära "överlämningar" och avslutning med i år köttsoppa. Förra året var det ärtsoppa och pannkakor. Men köttsoppan var jättegod.

Själva vandringen gick genom ett höstfagert landskap över stock och sten och lite vattensamlingar. Men mest på släta vägar fast det var stundtals rejält uppför. Men nedför är lika jobbigt. Särskilt om man inte klippt tånaglarna. Men den intensiva brevlådelappningen i valrörelsen visade sig ha gett utslag i konditionen. Uppförsbackarna gick riktigt bra utan alltför mycket flämtande.

Hur som helst är det härligt att komma ut i naturen. Så mycket kort hann jag inte ta men ett och annat i alla fall.

Nu har det gått två veckor sedan valet. Det är skönt att det är över. Hela sista året har gått i valets tecken, även om den sista tiden varit mest intensiv. Tyvärr blev valutgången lite annorlunda än önskat. Jag trodde att SD skulle gå framåt och komma in. Men det hade varit bättre om det ändå hade blivit tydliga majoriteter. Både här och där. Och ännu återstår en hel del. Onekligen blir det en spännande höst innan man hittat rätt med alla grupperingar.

Men nu tar jag kväll. I morgon måste det bli databas plus en del annat som blivit bortglömt under valrörelsen.

torsdag 30 september 2010

Skatter och fusk och lite till

Vilken tur att jag var i Stockholm igår och åkte blå tunnelbanelinjen och inte skulle göra det idag. För idag är det stopp och kaos enligt DN och SvD. Det hade nog känts snopet att gå upp fyra på morgonen, åka tåg i 3,5 timmar för att sedan inte kunna ta sig den sista biten till Skatteverket, eller åtminstone ha problem att komma fram i tid. (När nu tåget anlände i rätt tid)

Det är när jag läser sådant här jag är glad att jag bor i Borås (även om jag kunde tänkt mig att åka till Stockholm som riksdagsledamot igen). "Här är allt så nära" som Malena Ernman sjunger i sången "Min plats på jorden" (kan avlyssnas här).

Jag är alltså med i Skatteverkets insynsråd som är en slags styrelse utan beslutanderätt utan ska precis som ordet antyder ge ledamöterna insyn i vad som sker på Skatteverket och kunna ge verkets ledning synpunkter. Med i insynsrådet är förutom fyra som utses av de politiska partierna är det personer som är aktiva inom skattepolitikens område. En lista finns här .

Skatter är något som rör och berör alla, både enskilda personer och företag. Hur skatterna är utformade är också något som avgör människors tilltro till skatterna. Om skatteuttaget känns orättvist och/eller för högt riskeras att vissa människor tummar på reglerna. Jag tror att de allra flesta någon gång har gjort något som egentligen inte är tillåtet enligt lagen. Köpt eller tillhandahållit en tjänst utan kvitto. Men i liten skala. Tyvärr finns det människor som går steget längre och sätter skatteundanhållande i system. Några sådana exempel fick vi ta del av vid gårdagens möte i insynsrådet.

Om alla betalade den skatt som de ska skulle säkert skatten kunna vara lägre för alla. Det är glädjande trots allt att fusk och bedrägerier uppdagas. Ofta genom att någon person varit observant och ifrågasatt.

Som till exempel varit fallet med det fusk och de bedrägerier som nu det ena efter det andra uppdagas inom Göteborgs kommun. Det är en person som med risk för att bli av med sitt jobb "blåst i visselpipan" och talat om att allt inte står rätt till. All heder åt denna person. Man tror inte att det är sant det som hänt. Med bluffakturor och arbeten utförda hemma hos kommunala tjänstemän. Och att det kunnat fortgå utan upptäckt så länge. Jag gillar inte alltid det Uppdrag granskning gör men i det här fallet har Janne Josefsson m fl gjort ett bra jobb.

Frågan är varför det blir så. Är det en "grabbkultur" som tidigare kommunalrådet Margita Björklund (FP) skriver som möjliggjort detta? Hon nämner också detta med att det finns många kommunala bolag i Göteborg. I ett bolag är öppenheten mindre och beslutsgångarna snabbare än i nämnder vilket gör att det inte blir några politiska diskussioner. Det är bland annat ett skäl till att vi inom Folkpartiet vill ha färre kommunala bolag. Det andra skälet till varför vi inte vill ha kommunala bolag är att det finns entreprenörer som är bättre än kommunen på att driva företag.

Dagens avslöjade om att ett familjehem som fått betalt för att hjälpa missbrukare men skickade hem dem i stället är ytterligare ett sorgligt exempel på fusk och bedrägerier. I det här fallet drabbar det också personer i behov av hjälp. (SVT) . Tidigare i veckan framkom det att kriminella som skulle avtjäna sista tiden på familjehemmet släppts.

Nu är jag trött på allt fusk och lägger ut en länk till en alldeles udda nyhet. För den är väl sanna. Tanttrosan är tillbaka. (GP) Det känns tryggt i alla fall.

tisdag 28 september 2010

Jämställdhet på tapeten igen

Jämställdhetsdebatten kring den politiska representationen tar fart igen. Andelen kvinnor i riksdagen har minskat jämfört med tidigare år, hela 2.3 procentenheter. Att Sverigedemokraternas intåg i riksdagen bidragit till detta är en sanning. Och något som de själva skulle ha kunnat påverka. SD hade en lista över hela landet där tre av de första tjugo var kvinnor. Då blir snedfördelningen också oundviklig i SD:s riksdagsgrupp.

När det gäller de större partierna, M och S som får in flera personer från varje valkrets är det lätt för partierna att påverka så att fördelningen blir någorlunda jämn. När det gäller de mindre partierna som inte får representanter i alla valkretsar är det desto svårare. I min egen valkrets så blev representationen tre socialdemokrater och tre moderater. Tre kvinnor och tre män. S hade en kvinna först och en man i "mitten". Moderaterna tvärtom. Övriga partier fick ingen representant. Både C och FP hade två kvinnor i toppen på listorna. Men vad hjälper det till jämställdheten i riksdagen och respektive parti när väljarna inte vill ha någon av dessa.

När det gäller FP, som jag kan bäst, så förlorades fyra mandat och åtminstone tre av dessa var tidigare besatta av kvinnor. En man kryssade sig dessutom förbi en kvinna som stod på första plats. Och strax blir det en ytterst ojämn fördelning. Men det är väljarna som har bestämt.

När Birgitta Wistrand, Fredrika-Bremer-Förbundet, går ut och kritiserar i en debattartikel i DN bland annat Folkpartiet för att inte se till jämställdheten, så har hon inte tagit reda på fakta. Hon borde kollat innan hon ställde frågan om männen haft toppositionerna på listorna. En artikel på DN-debatt borde vara lite mer seriöst underbyggd.

Det är viktigt att jobba för jämställdhet och visst kan det finnas skäl att se över hur vi jobbar med den men att beskylla FP för att ha bidragit till en ojämn könsfördelning i riksdagsgruppen är inte rätt. Varje valkrets nominerar sina egna kandidater och när inte ens varje valkrets får ett eget mandat är det inte lätt att styra jämställdheten. Endast om man har en enda rikslista kan partiet självt påverka. Vilket SD hade chansen att göra eftersom de hade en sådan. Men de lyckades ju inte heller. Det säger ju lite om deras jämställdhetssyn.

Som sagt. Visst är det viktigt att jobba vidare med jämställdheten inom politiken. Som vi trots allt kommit rätt långt med. Även om det inte bara handlar om antal valda i olika församlingar. Det handlar också om reell makt. Men det gäller också att jobba vidare med reellt inflytande för kvinnor över den ekonomiska makten. Det uppnås genom att fler kvinnor startar företag, fler kvinnor får chefspositioner både inom det privata och offentliga och fler kvinnor i styrelserummen. Det återkommer jag till.

Nu jobba lite.

måndag 27 september 2010

En vecka efter

Så var då huset färdigstädat och rensat från det mesta av kvarvarande valmaterial. Lite sparar jag. Likt en ekorre har jag samlat på mig sådant som kommer hem i brevlådan från andra partier och valmaterial från kollegor sedan mitt första val 1998.

Resultatet från kommunfullmäktigevalet är också färdigt. Den här gången blev jag "riktig" ledamot i fullmäktige. Även om jag som ersättare under den gångna mandatperioden "tjänstgjort" ganska mycket. Och en ersättare har också yttranderätt så skillnaden är att man inte får vara med och fatta beslut. Yttranderätten för ersättare är jag lite "mamma" till. Under den första perioden i fullmäktige motionerade jag (fast jag fick nog inte skriva under motionen eftersom jag var ersättare då också)om att ersättare skulle få yttranderätt. Vilket sedan alla partier stod bakom.

Nu återstår regeringsbildningar både på hemmaplan, i regionen och i riket. Något som inte saknar problem om inte SD ska få en vågmästarroll. Framtiden får väl utvisa.

Självklart hade det varit mycket bättre att SD inte fått så stort genomslag. Jag tror att det hade kunnat undvikas genom att SD fått stå till svars för sina åsikter i valrörelsen, inte tystas med vuvuzelor (stavas det så) eller förvägrade debatter. Nu är det så dags att börja analysera deras verkliga åsikter. Det skulle ha gjorts under valrörelsen i stället för att föra en diskussion om vem som ska regera med vem. (SvD)

Nu är det som det är och nu gäller det att agera efter det. Se till att deras politik blir ordentligt genomlyst samtidigt som man vågar prata om de problem som finns med en misslyckad integration. Talar man inte om dem så kan man heller inte lösa dem.

Det är viktigt att manifestera att ett samhälle med mångfald berikar och att man är emot främlingsfientlighet men man ska inte göra det med utgångspunkten att man ska demonstrera mot sverigedemokraterna. Den manifestation som hölls igår i Borås hade uppmaningen att manifestera mot SD. Därför deltog jag inte i den. Även om avsikten nog var att manifestera för mångfald.

Det är inte heller acceptabelt att någon, oavsett parti, hotas till livet och att säkerheten måste stärkas i Riksdagen. (DN) Jag gillar inte SD:s åsikter men vi har yttrandefrihet i landet och så länge som inget brott begås så ska ingen straffas, varken av samhället eller enskilda.

Nu mer än någonsin är det viktigt att jobba aktivt med integrationsarbetet. Och förhoppningsvis samla så många som möjligt i det arbetet. Det civila samhället med föreningslivet är en viktig del i detta. Att införa informatörer som informerar på skolorna om mångfald och värdegrund, något som har funnits tidigare, är ett förslag som finns i den parlamentariska integrationsgruppens förslag. Plus mycket mer.

Dags att jobba lite. Databas är det som gäller. Men får väl hålla ett öga på resultatet från regionvalet och om min dotter kommer in som ersättare i kommunfullmäktige i Mölndal.

fredag 24 september 2010

Tillbaka till ett normalt liv

Förstår inte varför jag inte kan hålla mig borta från tangenterna. Men det här med bloggande har blivit ett gift. Skillnaden mot före valet blir väl att det jag skriver om kommer självklart att handla om politik men också mer om en del annat.

Rösträkningen är ännu inte avslutad men det är väl ganska troligt att jag får en plats i kommunfullmäktige som ledamot och inte som ersättare. Detta var mitt fjärde val och två av valen har någon kryssat sig förbi mig. Första gången hade jag näst flest kryss i partiet totalt i Borås men misslyckades med att placera dem i rätt valkrets. Andra gången kom jag in som ledamot men lämnade den platsen på grund av att jag kom in i riksdagen (gjorde inte som sverigedemokraten tänker göra, sitta på två stolar). Tredje gången kom en raket och kryssade sig förbi. Nu kanske det äntligen är dags att få en ordinarie plats. En person kommer att kryssa sig förbi men det är bara att gratulera. Joakim Malmberg har gjort en dunderkampanj och det behövs fler yngre i fullmäktige.

Men mycket återstår innan allt är på plats med nämnder och styrelser.

Förutom Borås håller jag också en liten koll på vad som händer i Mölndal där min dotter förmodligen kommer in i fullmäktige som ersättare för första gången.

Men nu ska jag ta mig an det upp och nervända huset och sedan kanske besöka Höstmarknaden. För en gångs skull utan att själv stå och propagera. Just nu är det färdigpropagerat för ett tag.

Efterval

Så var då riksdagsrösterna räknade. På sluttampen förlorade Folkpartiet det mandat som efter söndagsröstningen tillföll Södra Älvsborg som ett utjämningsmandat. Trist. Inte bara för Anna som missar riksdagsplatsen utan också för länsförbundet. En plats i riksdagen innebär också en närmare kontakt med Folkpartiet centralt.

Rösträkningen till kommunen pågår för fullt och regionvalet kommer så småningom. Det går åt lite för mycket tid att kolla val.se. Den städning av huset som så väl behövs blir lidande. Och i morgon är det tydligen höstmarknad och bokmässa i Göteborg. Dessutom borde jag fixa till de små rättelser som ska göras i databasen. Måste nog i alla fall rensa avloppet det första jag gör i morgon. Vattnet i handfatet rinner nästan inte ner alls. Lite skitgöra men det måste göras.

Eftervalsdiskussionerna pågår för fullt. Nu är det dags att prata om vem som ska leka med vem. Tänk om media snackat lite mindre om det innan valet och hårdgranskat sverigedemokraternas politik i stället. Då hade vi sluppit diskussionerna över huvud taget. Tror jag. (Vet att en och annan som inte tycker som jag nu slänger sig över tangentbordet och skriver sverigedemokraternas lov. Bespara er de orden. Tänker inte svara ändå.)

SD:s Kulturpolitik, som jag skrev om en annan dag, är ett exempel som borde lyfts före valet. Den luktar 30-tal och diktatur när staten ska styra vad som är konst eller inte. Inom parentes sagt så gillar inte jag all konst heller. Men det är väl det som konst är till för. Att väcka tankar och känslor. Ett bra exempel som jag tror jag också skrivit om tidigare är skulpturvandringen med mina barnbarn. Barnbarnen såg saker som jag inte sett.

Jämställdheten är det väl också lite si och så med. Av de tjugo ledamöterna är bara tre kvinnor. Vilket kommer att minska andelen kvinnor i riksdagen. (DN) SD kanske borde fått frågan om varför det är så få kvinnor på deras riksdagslista. Är det månne för att kvinnorna ska vara hemma vid spisen. Allt för att uppfylla folkhemstanken. Bilden i Expressen är talande. Ser bara män fast kvinnorna finns väl någonstans i bakgrunden.

Artikeln i Expressen noterar också att det redan börjat finnas en splittring i ledamotsgruppen. Ska bli spännande att se hur SD-ledamöterna ska tackla riksdagsarbetet.

Dessutom undrar jag vad SD-sympatisören, som spottade när jag försökte förklara hur riksdagsarbetet går till, tycker om William Petzälls uttalande om att han njuter på grund av 60 000 i månaden på skattebetalarnas bekostnad. Om nu det Expressen skriver är sant.

Nu blir det sängen för att orka med något av det jag tänkt mig i morgon. Fast nu finns ingen ursäkt. Huset måste städas. Och kanske ett blogginlägg också.