fredag 18 maj 2007

Asylsökande barn

UNICEF har kommit med en rapport hur asylsökande barn upplever att de har behandlats.

Bland annat har de nekats sjukvård de har rätt till.
Det har länge talats om att det ska finnas särskilda barnhandläggare på alla enheter. Det framkom för någon vecka sedan att barn inte blir hörda och att det bara är på några enheter det finns särskilda barnhandläggare. Läs min kommentar här.

I rapporten står det att handläggare på Migrationsverket inte tittade på barnen när de pratade med dem. Barnen upplevde dem som robotar. En pojke som grät fick åthutelse av handläggaren att om han inte slutade skulle denne kalla på polis.

Asylsökande barn har ofta lärt sig språket snabbare än sina föräldrar och då fått hjälpa sina föräldrar bland annat med att tolka. Det har jag dessutom själv sett många exempel på.

I rapporten framgår också att barnen har andra problem på grund av att de inte har de fyra sista siffrorna i personnumret.
Som jag skrev i min förra kommentar till asylsökande barn säger lagen att man måste ta hänsyn till barns bästa och i den nya utlänningslagen förstärktes detta.

Trots det far asylsökande barn illa. Precis som det står i artikeln. Lagen finns där men inte verkligheten.

1 kommentar:

Anonym sa...

Kanske alla barn, inte enbart ensamkommande, skulle vara hjälpta av en god man?

Jag är själv god man för två ensamkommande.