torsdag 26 november 2009

Budgetfullmäktige igår och lite till

En ny dag med budgetfullmäktige i Borås som väntar. Vi har fått sovmorgon till 10. Undrar just om det blir en repris av gårdagen. Rätt stor risk. Igår diskuterades i den allmänna debatten också de frågor som ska specialbehandlas idag. Idag kommer alla de mjuka nämnderna som kommundelar, kultur, utbildning, socialnämnd mm.

Lite reflektioner över gårdagens debatt kan vara på sin plats. Förutom att dagens frågor som också diskuterades igår så diskuterades sverigedemokraternas förslag till budget. Inte oväntat innehöll detta ett misstänkliggörande av invandrare blandat med egentligen okontroversiella förslag som riktar sig till äldre. Att man flirtar med äldre är helt klart. Familjens bevarande stod också på agendan. Att de som kommer hit ska visa anpassningsvilja var en punkt på programmet. Jag tror alla som kommit hit vill komma in i samhället så snart som möjligt och försörja sig själva. Men man måste ha hjälp och stöd med svenskundervisning och annat. Jag tror inte det är viljan som saknas. Ju bättre denna introduktion är desto snabbare kommer man in i samhället.

Där tror jag att det förslag som regeringen nu presenterar i sin proposition idag om hur mottagandet av nyanlända ska ske kommer att bli bra. (SvD,)Enligt detta är det arbetsförmedlingen som får huvudansvaret för att se till att den som fått uppehållstillstånd får rätt stöd och hjälp så att han eller hon kommer ut på arbetsmarknaden så snart som möjligt. Det sänder signalen att det är arbete som gäller i första hand. Fördelen är att det blir samma regler över hela landet. Och det är inte kommunens uppgift att förmedla jobb.

Sedan är det självklart viktigt att arbetsförmedlingen verkligen får resurser så att den kan klara av det.

Tillbaka till budgetdebatten. Även om sverigedemokraternas budgetförslag inte var rent rasistiskt så andades det bakåtsträvande och främlingsfientlighet. Däremot det uttalande som sverigedemokraten gjorde, att islam är ett hot mot jämställdheten i Sverige, kan inte betraktas på annat sätt än rasistiskt. Och kanske hets mot folkgrupp. Som jag ser det i alla fall. Jag krävde en ursäkt för uttalandet.

Jag tog också upp under den här allmänna diskussionen hur viktigt det är att kommunen underlättar för näringslivet i kommunen genom att tillhandahålla mark och på annat sätt samverka med näringslivet. Det finns en näringslivsenhet som ska syssla med dessa frågor. Men kommunen ska inte driva företag och konkurrera med privat näringsliv. Fler företag, som ger vinst och fler anställda, ger mer skatteintäkter som kan användas i välfärden. Jag funderar fortfarande över s-företrädaren som tror att en stark offentlig sektor är räddningen under krisen. Var kommer pengarna ifrån då? Jag nämnde förstås också kvinnors företagande.

Nu är det dags att kasta mig över dagens ämnen i fullmäktige men först några kommentarer kring några av dagens rubriker på nätet.

DN tar upp frågan om man ska betala för att man använder skidspår. Någon har ju anlagt spåret. Ofta någon idrottsförening med ideellt arbete och förmodligen med scooter som inte är gratis. Har dessutom spåret anlagts med konstsnö så är det ännu mindre gratis. Självklart ska man betala om man utnyttjar ett sådant preparerat spår. Jag tycker inte att det hör till allemansrätten att gratis utnyttja det andra har slitit för att åstadkomma.

Sedan blir jag bara så upprörd att jag inte hittar ord när jag läser om styvpappan som torterade en fyra-åring. Plus misshandlat mamman. Har ingen annan sett något? Var finns övriga samhället när sådant här sker. Små barn lever ett farligt liv så länge som de inte har skolplikt. Ibland kanske det inte är så att föräldrarna vet sina barns bästa. Något att komma ihåg i debatten när det gäller familjepolitiken. Vårdnadsbidrag kanske inte är en kvinnofälla utan en barnfälla. (DN, SvD, Aftonbladet)

Jag är jätteglad att folkpartiet liberalerna har fattat beslut att vi vill att barnkonventionen ska bli svensk lag. Även om det kanske inte hjälpt pojken i detta fallet men det skulle innebära att man alltid har fokus på barns bästa oavsett vilka beslut man fattar i olika politiska församlingar eller myndigheter.


 

tisdag 24 november 2009

Kort summering av landsmötet

Nu har det gått en dag sedan folkpartiets landsmöte. Ett positivt landsmöte med en god stämning och jag tror nog att alla åkte därifrån i stort sett nöjda. Jag är förstås glad över att jag helt plötsligt fick igenom mitt förslag att lägga till en punkt om kvinnors företagande i Entreprenörsrapporten. Men också att ingen ska behöva avlägga löften om att man ska följa svenska lagar. Varför skulle en del behöva göra detta men inte alla svenska medborgare?

Jag tycker att det är viktigt att alla som vill bli svenska medborgare får kunskaper om hur samhället fungerar och för att hänga med i samhällsdebatten också kan svenska hyfsat. Hur ska man annars kunna veta vem man ska välja till riksdagen där de svenska lagarna bestäms? Att rösta är en rättighet, eller skyldighet, i en demokrati. Jag tycker inte det är konstigt att man ska delta i en kurs när man vill bli svensk medborgare. Att bli svensk medborgare är ingen mänsklig rättighet. Så jag hoppas att de som vill bli svenska medborgare ändå går en medborgarskapskurs som nu landsmötet beslöt skulle vara frivilligt.

För övrigt togs många andra bra beslut när det gäller integration och migration. Att gömda ska få vård och att gömda barn ska få gå i skolan och kunna känna sig trygga. Att göra ytterområden attraktivare och stimulera företagande i utsatta områden genom mikrokreditlån. Och mycket mera.

Landsmötet beslöt också att barnkonventionen ska införas i svensk lag. Ett mycket viktigt beslut för barnens skull. Idag sägs att barnkonventionen ska genomsyra alla beslut som tas men när det kommer till kritan så så länge som det inte är lag finns det annat som styr. Det gäller i kommunala beslut och det gäller flyktingbarn.

Jag är också glad att det blev en så övervägande majoritet till att säga nej till tredelad föräldraförsäkring att det inte ens krävdes rösträkning utan det räckte att avgöra beslutet med handuppräckning. Att bestämma vem som ska vara hemma och ta hand om barnen är familjens eget beslut. Familjer är olika och har olika förutsättningar. Den ena kan vara arbetslös, studera, driva företag eller helt enkelt inte kan på grund av fysiska eller psykiska skäl. Och det är ju barnen det gäller. Ska barnen tvingas ut för tidigt på dagis på grund av att pappan eller mamman inte har möjlighet att vara hemma sin tredjedel.

söndag 22 november 2009

Dagens landsmöte

På väg hem från Växjö. Liten dator och hoppigt tåg. Bokstäverna kan bli omkringkastade. Ursäkta för det.

Dagens debatt om integrationspolitiken var ganska lugn. Det som diskuterades mest var punkten om medborgarkurs för att bli svensk medborgare. Om den skulle vara obligatorisk och om den som sökte svenskt medborgarskap skulle avkrävas ett löfte att följa svenska lagar och regler. Jag kan tänka mig att den ska vara obligatorisk och innehålla grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Däremot tycker jag inte att någon, oavsett om man är infödd svensk eller kommit hit senare i sitt liv, ska avtvingas ett löfte att följa svenska lagar och regler.

Som svensk medborgare har man vissa rättigheter och skyldigheter. Bland annat har man rätt att välja vilka som ska sitta i riksdagen och stifta landets lagar. För att veta vad det handlar om behöver man ha vissa språkkunskaper och också veta hur samhället fungerar. Kan man inte följa med åtminstone lite grann i debatten kan man bli rejält lurad när man ska välja. Ett hot mot demokratin i grunden.

Det är också viktigt att skilja på uppehållstillstånd och medborgarskap. Även om alla som får uppehållstillstånd i Sverige också i framtiden ska delta i en samhällsorienterande kurs i samband med introduktionen.

Så egentligen är det inga konstigheter. Men landsmötet beslöt att, förutom mitt förslag att ta bort löftesgivningen, också ta bort förslaget att medborgarskapskursen ska vara obligatorisk.

Idag diskuterades också barns roll i asylprocessen. Det fanns en motion som handlade om att stärka barnens rätt till egna asylskäl. Jag stödde denna motion men tyvärr blev den avslagen med liten marginal.

Nu kommer vi att få åka buss mellan Limmared och Borås. Hur kul är det?

lördag 21 november 2009

En dag på landsmötet

Har precis kommit hem till hotellet efter en maratondebatt om tredelad föräldraledighet. Jag deltog i debatten som 50:e eller något sådant där. Jag tror inte på att samhället ska gå in och styra hur föräldrarna ska dela föräldraförsäkringen. Visst är det bra att fler pappor är hemma med sina barn men jag tycker att det är bra med de två pappamånader som finns idag. Familjerna ser olika ut. Hur gör man om en är arbetslös eller någon driver företag eller studerar. Eller helt enkelt inte klarar av att ta hand om ett litet barn. På grund av fysisk eller psykisk ohälsa. För barnens skull låt föräldrarna välja själva. Jämställdheten tror jag vi klarar på annat sätt.

Omröstningen slutade också med en överväldigande majoritet för att inte införa en tredelad föräldraförsäkring.

För övrigt har dagen bjudit på några överraskningar. Jag fick igenom ett yrkande som jag ställde igår om att det också i vår entreprenörsrapport måste få med en punkt om kvinnors företagande. Jätteroligt med tanke på att jag inte ens är ombud. I regel brukar det vara riktigt svårt att få till ändringar som inte behandlats i ett utskott. Näst intill omöjligt. Det är en symbolfråga för partiet. Genom fler kvinnor som företagare ökas den ekonomiska makten för kvinnor.

Dessutom beslöt landsmötet att fp kan tänka sig gårdsförsäljning av vin om det visar sig att det i Finland går att förena med ett monopol.

Nu är det sovdags. I morgon integration och migration.

tisdag 17 november 2009

Grattis Cecilia

Vad glad jag blev och jag fick faktiskt gåshud över hela kroppen när jag fick veta att Cecilia Malmström blivit utsedd till Sveriges kommissionär i EU. Jag har känt Cecilia i över tio år och hon har varit min politiska förebild. (SvD, DN)

Det som är så härligt med Cissi är att hon även om hon är minister och nu kommer att få ett ännu högre ämbete alltid är Cissi. Samma jordnära person med båda fötterna på jorden och samma patos för rättvisa och mänskliga rättigheter. Sverige har verkligen fått en värdig kommissionär. Grattis Cissi. Du kommer att göra ett jättebra jobb som EU-kommissionär.

Bara lite kort om dagen

Det är mörkt ute men vad gör det. Det har jag inte tid att fundera över. Strax iväg till frukostmöte med Hässleringen. Den stadsdelsplan som jag var med att ta fram förra veckan ska diskuteras i ett större forum. Få se hur de förslag min grupp jobbade med tas emot. Det handlade om tillväxt på Hässleholmen genom Snilleblixtar, socialt företag och nyföretagarcentrumfilial.

Sedan fortsatt jobb med att avsluta projektet för kvinnors företagande. Tyvärr tar projektet slut sista november. Jag kan konstatera när jag gör mina sammanställningar att det är många kvinnor som fått både hjälp med att komma igång med sitt företagande och som fått stöttning för att driva sitt befintliga företag framåt. Jag har träffat många entreprenörer som brinner för det de håller på med. På något sätt hoppas jag projektet ska leva vidare.

Dagen avslutas med kvällsmöte i Mark med Coompanion. En intensiv dag som vanligt. Och bloggandet får stå tillbaka. Hoppas jag hinner med från landsmötet i Växjö.

Just nu får andra kommentarer som om varför Radio Sjuhärad lyfter fram en person som umgås med rasister och främlingsfientliga vänta. Eller att Berlusconi ska ställas inför rätta igen.

 

lördag 14 november 2009

Veckans allehanda

Lördag och allt som inte hunnits med i veckan ska göras. Planera Liberala företagares bokbord på landsmötet och komma i fatt med allt annat. Kolla både den gemensamma integrationsgruppens förslag och folkpartiets. Och läsa handlingar till kommundelsnämnden, budgetfullmäktige och landsmötet. Dessutom två timmar tennisspel. Fast det behöver jag nog. Med den tidsplanering jag har finns det lite chans till att motionera. Plus tennisadministration.

Den gångna veckan har varit händelserik. Ur många aspekter.

Framtidsverkstaden på Hässleholmen var verkligen intressant. På många sätt. Jag som politiker träffar tjänstemännen på ett konkretare plan än att bara göra studiebesök i verksamheten. Dessutom var alla i Hässleringen medverkande grupper med, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialen, arbetsmarknadsinsatser m fl. De enda som saknades var polisen. Jag tror det kommer att bli en bra stadsdelsplan utifrån detta för Hässleholmen. Det område jag själv jobbade mer aktivt med handlade om tillväxt och där kom vi fram till flera konkreta förslag. Nu återstår det att se till att det som görs på Hässleholmen kommer hela kommunen till del. Det är det som är avsikten med det urbana utvecklingsarbetet som hela Borås stad är med i men som konkretiseras på Hässleholmen. Det blir nog ett gemensamt möte om detta. För att etablera samverkan och förståelse mellan olika aktörer.

Sedan har vi de interna historierna i Folkpartiet. Det är några stycken för många. Kommunalrådet som köpte sex av unga tjejer, mannen som skrev debattartikel ihop med sverigedemokraten och nu till sist vår egen kommunpolitiker som går ut i media och tycker att frågorna ältas i kommunfullmäktige. Men den bild som framställs är inte sann.

Visst ältas det ibland lite väl mycket. Och debatterna i kommunfullmäktige skulle kunna göras betydligt kortare och effektivare men samtidigt är det så att demokrati tar tid. Visst är det också så att världen skulle vara mycket enklare och bättre om alla människor vore liberaler men tyvärr är det nu inte så. Det finns andra som har andra åsikter och det är en av de liberala grunderna att man ska ha rätt att ha egna åsikter och också ha rätt att uttrycka dem så länge som man inte kränker någon annan.

Det är inte sant att alla i fullmäktige håller varandra bakom ryggen som han säger. Men när det är sex partier som ska regera tillsammans är det oundvikligt att man måste göra kompromisser. Genom att ge och ta får man igenom en del av sina hjärtfrågor, kanske alla, men måste ibland gå med på något man inte gillar så där helt och hållet. Självklart ska man tala om vad man står för och tycker. Och i en valrörelse så är det fritt fram. Men när man bestämt att man vill vara med och regera så måste man vara medveten om att man inte kan få allt som man önskar. Att få en del tillgodosett är betydligt bättre än att stå utanför och inte få igenom några av hjärtefrågorna. Och som sagt det härmed demokrati tar tid. För att göra förändringar som är hållbara i längden behövs det noggranna utredningar och de som är inblandade måste få säga sitt. Till sist är det också frågan om det överhuvudtaget finns pengar att genomföra förändringen. Och frågan hur man använder skattebetalarnas pengar.

Jag förstår att inte alla har tålamod att vänta på förändringar och det ska villigt erkännas att jag också blir frustrerad för att saker tar så lång tid ibland. (Och att fullmäktigemötena blir så långa) Och känner man inte att man passar in i det politiska samspelet så ska man förstås inte vara med. Det behövs även "fria" debattörer som ifrågasätter och sätter fingret på ömma punkter.

fredag 13 november 2009

Integration och flyktingpolitik

Det finns egentligen mycket att skriva om. De två senaste dagarna som ägnats åt Framtidsverkstad och integration. Det går att fixa tillväxt även på Hässleholmen tror jag. Jag skulle egentligen inte varit med andra dagen på framtidsverkstaden för att revidera stadsdelsplanen men det var så inspirerande att jag var med några timmar igår också. För att komma fram till åtminstone tre konkreta idéer som kan öka tillväxten både kortsiktigt och långsiktigt på Hässleholmen och de är förmodligen genomförbara. Mer skriver jag inte nu.

Och avstod från förmiddagens konferens om integration i Göteborg. Jag var med på tre seminarier och två var riktigt bra och informativa. Det tredje leddes av en "SFI-kramare" som inte såg någon fördel med att det är viktigt för en nyanländ att komma ut i arbetslivet så fort som möjligt. Jag tror hon ansåg att ett perfekt språk var bättre än att snabbt kunna för sörja sin familj. Och att 64 % klarat någon av nivåerna på SFI under tre läsår tycker inte jag är något resultat att yvas över. Och att bara 74% av lärarna på SFI har pedagogisk utbildning.

Bristen på insikt om hur viktigt det är att kunna försörja sig själv för att få självkänsla och bli delaktighet i samhället bidrar till att integrationen misslyckats. Detta har i sin tur fört med sig främlingsfientlighet och rasism vilket visar sig i agerandet hos Vellinge kommun när det gäller att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Vellinges agerande visar på intolerans och brist på empati för utsatta människor. Det är helt oacceptabelt av ett kommunalråd att agera som Vellinges har gjort. Jag undrar var solidariteten finns i Sverige. Vellinge kommun behöver inte ens betala för barnen för det gör Malmö stad. Att vägra att ge några av de allra mest utsatta människorna här i landet en möjlighet att få tak över huvudet och ett någorlunda värdigt liv under tiden de väntar på att få sin asylansökan prövad är ovärdigt ett demokratiskt och öppet land som Sverige. Det är glädjande att några av kommunalrådets partikamrater ändå tar avstånd. (DN)

Visst kan det vara svårt för enskilda kommuner att anordna en egen flyktingmottagning, oavsett det gäller barn eller vuxna, som garanterar ett professionellt och värdigt mottagande. Jag tror inte man ska tvinga någon kommun. (SvD)Men det finns alltid en möjlighet att göra som i Sjuhärad där kommunerna i kommunalförbundet samverkar på olika sätt för att åstadkomma en bra mottagning. Där man kan gå över kommungränsen för att ordna boende eller jobb. Eller hitta ett bra boende för ensamkommande flyktingbarn i en annan av de samverkande kommunerna. Vilket Borås gjort och fått orättfärdig kritik för. Genom att jobba tillsammans flera kommuner tror jag det blir lättare att placera ut flyktingar oavsett om det gäller barn eller vuxna. Jag tror Sjuhärads kommunalförbund är på rätt väg. Och Malmö som varit pragmatisk och hittat ett boende som ligger utanför kommunen. Men det är ändå Malmö som betalar.

onsdag 11 november 2009

Jag gillar inte alla partikamrater

Ibland blir jag riktigt ledsen. Igår kom det fram att ett folkpartistiskt kommunalråd fått böta för att han köpt sex av en ung flicka och en lokal folkpartist skriver en debattartikel tillsammans med en sverigedemokrat.

Jag trodde att vi som tror på en socialliberal värld visste bättre. Att lagar för det första är till för att följas. Det är förbjudet att köpa sex (även om det förvisso finns de som vill skrota den lagen). Att lagen finns är för att skydda unga flickor från att hamna i prostitution. Kanske några få säljer sig själva och sin kropp frivilligt, men de allra flesta har tvingats in i skiten. Många har blivit hitlurade från fattiga länder med löfte om jobb och lön. Men inte vilket jobb. Att förbjuda sexköp är ett sätt att motverka trafficking och människohandel.

Tack och lov har personen avgått från sina uppdrag.

Jag hoppas att den person som skrivit debattartikel ihop med en sverigedemokrat går samma väg även om inte uppdraget är av samma dignitet som sexköparens. I och för sig var själva debattartikeln inte främlingsfientlig. Den handlade om våld mot politiker och i synnerhet våld mot sd-politiker från vänsterhåll. Men att liera sig med en person vars parti står så långt från en liberal syn på människors lika värde som man kan komma är inte acceptabelt. När det dessutom kommer fram att den s k folkpartisten tillhör grupper på face-book som är sd-politik så har inte jag mycket förbarmande för den personen. Han ska ut ur partiet.

Men nu ska jag iväg och diskutera framtiden och stadsdelsplanen för Hässleholmen. I kväll nomineringsmöte till kommunfullmäktigelistan.

 

måndag 9 november 2009

Riv alla murar

Den 9 november är en dag att minnas. För 20 år sedan föll Berlinmuren denna dag. (DN) För ytterligare ett antal år sedan, 1938, vandaliserades judars tillgångar och judar mördades den 9 november av nazister i Tyskland. Med lite fri tolkning kan man väl säga att det var ett datum då andra världskriget började och slutade.

Murens fall förde med sig frihet för många människor i Europa som levat bakom järnridån under förtryck från Sovjet. Ett antal människor hade mördats när de försökt ge sig av från Östra Berlin för att söka friheten i väst. Nu 20 år efteråt så är många av länderna i öst demokratier och finns med i den Europeiska unionen. Även om det finns en del att göra ytterligare när det gäller demokrati det har ändå gått fort. Att från en dag till en annan tänka tvärtom kan inte vara lätt. Att helt plötsligt se Västeuropa som något positivt när man i åratal efter kriget tvingats tycka att det i väst är något fult.

Idag byggs också murar. De flesta är murar som inte syns även om det finns en och annan fysisk mur också. Det är murar mellan människor. Fortfarande finns ett vi och dom. Det kan vara att vi låter flyktingar flyta omkring i Medelhavet utan att få hjälp. Att vi skapar en mur kring Europa. Men det kan också vara inom landet, som att vi inte låter människor från andra kulturer, som trots muren kring Europa har kommit hit, bli delaktiga i samhället. En annan mur vi skapar är genom att vi inte ser till att det beslut om tillgänglighet för funktionshindrade inte genomförs som tänkt, till 2010.

Ser vi inte till att riva murarna finns det risker att vi får en ny Kristallnatt. Där raseriet vänder sig mot en grupp människor som får klä skott för någons missnöje med något som inte fungerar i samhället. Det tror jag ingen vill.

I Berlin festas det denna dag. Självklart. (SvD)

Men den svenska regeringen får kritik för att man minns dagen med att tala om mänskliga rättigheter och homosexuellas situation i Litauen. (SvD)Jag tycker inte det är fel. Det är precis det det handlar om. Mänskliga fri och rättigheter. Som återvanns för många människor denna dag för 20 år sedan. Fri från kommunistiskt förtryck. Diskussionen om mänskliga rättigheter måste ständigt pågå. Även inom Sverige. Vi får till exempel idag kritik av olika FN-förbund för att vi inte följer olika konventioner. (SvD, DN)

Låt oss låta denna dag då friheten gavs till många människor bli en symbol för frihet och inte för förtryck. Låt oss minnas i första hand det positiva. Undrar varför manifestationen i kväll i Borås för att minnas Kristallnatten inte hålls för att minnas murens fall. Men onekligen hänger de här två händelserna ihop. Riv murarna och släpp in människor. När man känner varandra blir det inga fler Kristallnätter.

söndag 8 november 2009

En helg i partiets tjänst

Så har då ännu en helg passerat. Även denna i partiets tjänst. Igår var jag i Västerås och var med och bildade Liberala Företagare. Och hamnade också i dess styrelse. Enda representant från Västsverige.

Att bedriva opinionsbildning är en av gruppens uppgifter. För välfärdens skull är det viktigt att det finns företag som växer och att det startas nya. Det är ju det privata företagandet som genererar jobb och skatteintäkter till samhället. Skatteintäkterna används sedan till vård och skola. En självklarhet egentligen.

Men det är inte alla som tycker att det är självklart att driva företag. Många ser företagaren som någon som suger ut och tjänar massor av pengar och blir rik på andras bekostnad. Jag tycker i och för sig inte att det är fel att man kan bli rik även om det att vara egen företagare mest är ett hårt arbete där man får slita för varenda krona och 40-timmarsveckan är en dröm. Att man ändå vill bli företagare har att göra med att man just kanske vill se en dröm förverkligad. Man har en idé och den vill man pröva om den bär.

Att fånga upp synpunkter och idéer från företagare och sedan föra vidare till dem som bestämmer är också en uppgift för Liberala Företagare. För att det finns mycket kvar att göra för att förbättra förutsättningarna för att driva företag och förenkla reglerna för småföretagen. Där har inte alliansregeringen kommit så långt, även om detta med förbättrade försäkringsregler är på gång. Och minskade arbetsgivaravgifter för vissa företag.

Det är också viktigt att det bildas lokala Liberala Företagare också för att agera lokalt.

Idag har jag som sagt också ägnat partiet min uppmärksamhet. Det har varit minilandsmöte i Kungälv för Folkpartiet Liberalerna i Västsverige och alla motioner inför det "riktiga" landsmötet har gåtts igenom. Ja, kanske inte alla då. Själv hann jag inte skriva några motioner eftersom motionsskrivandet kom under valrörelsen till Europaparlamentet. Och jag är inte heller ombud. Så de punkter jag vill lyfta får jag gå upp och argumentera för på landsmötet, alla har yttranderätt på landsmötet men inte yrkanderätt, och hoppas att någon annan kan yrka. Det handlar bland annat om att lyfta upp kvinnors företagande. Ett sätt att öka jämställdheten. Några frågor på integrationsområdet vill jag få ändrat också.

Den kommande veckan blir fullspikad. Det blir nog jobb och integration för mest hela slanten. Plus nomineringsmöte till kommunfullmäktigevalet. Men nu är det nog sovdags.

torsdag 5 november 2009

Entreprenörskap för hela slanten

Är tillbaka i Borås efter två dagar i Göteborg. Jag hade gärna också varit i Stockholm och Coompanions höstmöte för att vara med när Sjuhärads Årets Kooperativ, Marknadsplats Sjuhäras, också blev Sveriges årets kooperativ. De var onekligen värda priset. Marknadsplats Sjuhärad består av ett antal egenföretagare som kompletterar varandra och lyckas lansera ekologisk fisketurism ut i Europa. Mer om marknadsplats Sjuhärad finns att läsa här.

Nu var jag som sagt inte med i Stockholm. (Jag hade ju ändå förmånen att få dela ut priset här i Sjuhärad för någon månad sedan.) Jag var i stället på Entreprenörsdagen i Göteborg igår. Många spännande föredrag fanns det att lyssna till och många intressanta utställare. Dessutom sattes världsrekord i idéskapande. 365 idéer på 3,65 timmar. Alla idéer återfinns här och det är fritt fram att själv förverkliga den idé som man tycker verkar ok. Jag bidrog med en idé.

Som sagt många intressanta utställare. Ett projekt som jag tycker är spännande är det som kallas Hungerprojektet. Jag fick höra talas om det första gången i en fullspikad pub i Almedalen i Visby (under punkten politisk allsång) och får information om projektet regelbundet. Projektet går ut på att hjälpa kvinnor i tredje världen att i stället för att skicka pengar och mat så hjälper man till att starta små företag så att man kan börja klara sig själva. Hjälp till självhjälp kallas det. Något som verkligen känns liberalt genom tron på att människan kan själv bara man får hjälp med förutsättningarna. Mer om hungerprojektet finns att läsa här. Alla kan vara med och hjälpa till att investera. Både företag och privatpersoner.

Mer socialt arbete. Årets entreprenör utsågs också. Charlie Hansson som bedriver IT-konsulting. Men även han och hans företag är engagerat i socialt arbete. Mer om Årets entreprenör finns här, En av hans motståndare var Bert Karlsson. Jag tror nog att det var rätt man som vann. Årets stipendiat blev en ung tjej som jobbar med autistiska barn. Entreprenörsdagen och världsrekordförsöket finns också beskrivet här i GP.

Förutom alla föredrag och utställningar träffade jag också många kända ansikten. Nya intressanta och trevliga bekantskaper jag fått sedan jag började jobba med kvinnors företagande.

Idag har företagandet fortsatt med uppföljningsmöte av projektet, eller rättare sagt vi som är projektansvariga fick förhållningsorder om hur slutredovisningen ska se ut och att den absolut måste vara inne till den 30 november. Inte många dagar kvar alltså på mitt projekt. Jag är helt övertygad om att det behövs läggas fokus på kvinnors företagande. Både för att ta fram förebilder för dem som ännu inte riktigt vågat ta steget och för att redan befintliga företag ska växa och utvecklas. Få se vad vi kan hitta på så att QVIM kan överleva. Det kan finnas nya projektpengar nästa år. Men det är så ineffektivt med projekt som får en kort tid på sig att komma igång och precis när det börjar ta fart så är det dags att lägga ned. Jag menar inte att projekt ska vara i evighet. Innebörden i ett projekt är ju att det pågår en viss tid. Men ett projekt måste få en rimlig chans.

Nåväl nu är jag trött. Det kostar på att vara entreprenöriell. I morgon bär det av till Västerås och träff på lördag med liberala företagare.

tisdag 3 november 2009

Hänt under dagen

Idag har Tjeckiens skrivit på det nya EU-fördraget. (SvD, DN)Nu kan EU gå vidare. Utan nytt fördrag hade det varit omöjligt med nya länder i EU. Europaparlamentet får större makt, det vill säga att EU:s medborgare som direktröstar till parlamentet får mer att säga till om. Liksom att beslutsprocesserna blir snabbare. Sverige får två nya ledamöter i parlamentet. Det känns skönt att fördraget är i hamn även om det nu är ytterligare en piratpartist och en sosse som tar plats i parlamentet.

Men nu börjar jakten på vem som ska bli ordförande och utrikesminister ska utses. Få se om vi får någon svensk på någon av dessa poster.

En annan händelse som fått mycket plats på nyhetssidorna idag är att några gravida kvinnor vann mot Försäkringskassan. Deras problem med hälsan under graviditeten ansåg inte Försäkringskassan var skäl till sjukpenning eftersom graviditet inte är någon sjukdom. Visst är det ett naturligt tillstånd men om man blir sjuk på grund av graviditeten så är det självklart att det måste vara sjukpenninggrundande om de har sådana problem att de har nedsatt arbetsförmåga. DO har tillerkänt kvinnorna 50000 var i skadestånd. Socialministern är dock inte beredd att se över någon speciell graviditetsförsäkring. Vore det inte dags för det nu. (DN, SvD) SvD:s ledarblogg har också en bra kommentar.

Till sist. Den för folkmord anklagade Karadzic trilskas fortfarande i samband med rättegången mot honom i Haag (SvD, DN). Här har jag skrivit tidigare om detta.


 

Synliggöra kvinnors företagande är viktigt

Ännu en sen kväll på jobbet. Idag har 2:a tillfället av köparskolan avhandlats. Onekligen är det en hel del som man ska tänka på om man ska köpa ett befintligt företag.

En person har dock hoppat av, inte på grund av att hon inte är intresserad av att ha företag utan på grund av att hon kommit igång med att starta sitt eget i stället för att köpa ett. Och det var jag som hade fått henne att komma igång sa hon. Då känns det verkligen som om det jag gör är värdefullt. Jag bidrar till att uppfylla drömmar och få fler företag.

Få se om vi kan hitta en bra fortsättning på projektet QVIM för kvinnors företagande som egentligen tar slut sista november. Jag tror verkligen att det behövs nätverk och inspiration för att få fler kvinnor att starta företag och se till att de som finns växer och frodas.

I morgon ska jag besöka Göteborg och Entreprenörsdagen. Många spännande aktiviteter och föreläsare. Liksom en intressant festkväll. Chans att skapa många bra kontakter. Bäst att ladda med visitkort av olika slag. På torsdag blir det mera Göteborg. Uppföljning av projektet och sedan föreläsning om kvinnor och lån. På lördag blir det ännu mer företagande. Då liberala företagare i Västerås. För att sedan avsluta veckan med minilandsmöte för Västsverige i Kungälv på söndag. En intensiv vecka som synes.

Nästa vecka blir inte mindre intensiv men det får bli då det.

Kommenterar några av dagens händelser i vida världen i ett särskilt inlägg.

måndag 2 november 2009

Summering och planering

Så är då Allhelgonahelgen till ända. Med barnbarnsbesök och en stillsam stund i kyrkan med plats för minnen och eftertanke. Det minsta barnbarnet fick följa med till Borås Djurpark medan det äldsta besökte Navet som vanligt när han är på besök hos mig. Nu finns en ny avdelning, Matematikpalatset, med många spännande aktiviteter för att sätta fart på hjärnan.

Även om jag också gjort en del måsten har det varit skönt att varva ner lite. Behövligt eftersom nu börjar en intensiv månad då projektet för kvinnors företagande ska avslutas och förhoppningsvis någon efterföljare planeras. Månaden inrymmer också en hel del politik. Med heldagsaktiviteter, bland annat Budgetfullmäktige i dagarna två. Det blir integration både i kommunen och partiet. Dessutom har Folkpartiet landsmöte och även om jag inte är ombud i år så tänker jag åka till Växjö i alla fall. Den här veckan är det Entreprenördagen i Göteborg från middag till sena kvällen. Ytterligare ett jobbmöte i Göteborg på torsdagen. På lördag är det folkpartiets företagargrupp som har möte i Västerås och på söndagen är det minilandsmöte i Västsverige. En förberedelse inför landsmötet.

Så veckan är välfylld. I kväll är det dessutom möte i tennisklubben.

Hur jag ska hinna få på vinterdäcken är en gåta men min verkstad brukar vara välvilliga och klämma in det. Men bäst att sätta fart. Och det som killar i halsen får ge sig. Just nu finns det inte tid att vara sjuk.

PS. Oj vad det blåser utanför fönstret