onsdag 28 februari 2007

Vi lever längre men ....

Vi lever längre i Sverige. Det konstaterar SCB. (DN). Fast då får vi inte äta vitamintillskott. En dansk forskning har konstaterat att dödligheten ökar hos dem som äter vitamintillskott. (DN och SvD).
Godis och läsk är inte heller bra. (Fast det visste vi ju redan) Det ger cancer. Det har forskare i Umeå konstaterat.
Men kvinnor som vill bli gravida ska äta glass och dricka fet mjölk. (SvD och DN)

Motion är bra. Men det räcker inte med vardagsmotion som man trott och som en av forskarna i Umeå framhåller. Det behövs hård träning har amerikanska forskare kommit fram till. Minst fem timmar i veckan och inte bara promenader. Utan gympa simning mm. Det förebygger cancer. Det kunde vi läsa häromdagen i SvD.

Genom att äta choklad får man bättre minne. Den tesen presenterades för några dagar sedan.

Då och då kommer det uppgifter på att det är bra för hjärtat att dricka vin i måttliga mängder. Här en artikel från förra året. Fast där konstateras också att

"alkohol ökar risken att få cancer, leversjukdom och att drabbas av
trafikolyckor"

Men då blir ju den hårda träningen bortkastad. Eller....

Hjälp!!

Hur ska vi sortera bland alla dessa råd som stundtals är motstridiga och kommer vi att leva ännu längre om vi följer dem?

Jag fortsätter nog som vanligt. Tar mig en chokladbit och ett glas vin då och då. Spelar tennis någon eller några timmar per vecka. Går (eller springer) en vända i skogen. Ibland riktigt långt. Åker till Alperna en gång per år och vandrar. Framförallt tar vara på chanserna till vardagsmotion.

Nu hägrar en skidsemester om några dagar. Då blir det både motion, en chokladbit och ett glas vin. Får bara se till att komma hem med hela kroppen i behåll.

tisdag 27 februari 2007

Jämställdheten igen

Kan nog konstatera att vi i Sverige trots allt har kommit en bit på väg när det gäller jämställdheten.

I dagens SvD kan läsas om hur en katolsk biskop ser på kvinnor som födslomaskiner om deras barn lämnas på dagis och en företagsledare som säger att det är förbjudet för en man att ens fråga om pappledighet. "Män har viktiga uppgifter att sköta".

Att katolska kyrkan i många fall är bakåtsträvare när det gäller jämställdhet och synen på familjen är inget nytt. Där kan man tala om fundamentalism. Men det är skrämmande att det även finns företagsledare i ett av Europas främsta länder som står för sådana åsikter.
Anledningen till uttalandena är att den tyska regeringen vill utöka antalet dagisplatser rejält. Som skrämselpropaganda använder de, de svenska dagisen. Visst kan det ibland vara för många barn i grupperna men de flesta jag träffat som har barn på dagis tycker att det är bra och att barnen utvecklas och lär sig massor.
Fast bara för att andra länder ligger efter oss när det gäller jämställdhet får vi inte slå oss till ro och tro att det är bra som det är. För det är det inte.

Könsstympning igen

Även idag har SvD en intressant artikel om könsstympning. Den klargör att könsstympning inte har att göra med religion utan att det är en gammal tradition. Det är ett viktigt klargörande eftersom många sätter könsstympning lika med islam.
I artikeln berättar en kristen kvinna från Afrika att även hon är könsstympad. Hon spekulerar om varför traditionen har uppstått. Att det förmodligen hör samman med att män vill kontrollera sina kvinnor. Förmodligen är det samma kontrollbehov som finns även hos de svenska män som slår sina fruar eller flickvänner.

måndag 26 februari 2007

Srebrenica - folkmord


Även den Internationella domstolen i Haag har idag fastslagit att massakern i Srebrenica då 8000 män dödades var folkmord även om inte Serbien kan fällas för det. (SvD och DN). Man kom inte ända fram men att det återigen bekräftades som folkmord är viktigt.
Jag har besökt Srebrenica. Två gånger. Sett gravfältet där männen begravs en gång per år vartefter de hittas i någon massgrav i skogen. Jag har sett huset där krigsherrarna lurade in unga flickor och kvinnor för att sedan döda dem. Jag har sett huset där FN-soldaterna stod och såg på och inte kunde göra något. Jag har besökt en by som låg helt under mossa tillsammans med minor. Jag har sett sjukhuset där min vägvisare och chaufför på färden från Sarajevo till Srebrenica opererats utan bedövning efter en granatattack. Jag har sett de förstörda husen med hatord där hans pappa och bror bodde. Pappa och bror som fortfarande finns någonstans begravda i skogen. Jag har träffat kvinnor som blev kvar. Deras enda samtalsämne är nästa begravning.

Jag kommer aldrig att glömma Srebrenica så länge som jag lever. Bilden är från gravfältet i Srebrenica. Mer om mina besök i Bosnien finns här

Könsstympning - Hur kan man göra så mot barn

Jag är tämligen skakad efter att ha läst artikeln i SvD om könsstympning. Hur kan kvinnor göra så mot sina barn. För det är kvinnor som för traditionen vidare och det är en tradition och har inget med religion att göra. Som det också står i artikeln så finns det inget stöd i islam för detta. Jag tror att kunskap är nyckeln till att få bort sådana här ärvda företeelser. Hur viktigt är det inte att alla barn, både flickor och pojkar får gå i skola?

Det är bra att det är straffbart i Sverige och att faktiskt några har blivit dömda. Det minsta vi kan göra är att se till att inga flickor som bor i Sverige utsätts för detta. Asya som artikeln handlar om har ett viktigt jobb att göra i Sverige. Jag tror att "en av de egna" kan göra mer när det gäller att övertyga. Men grunden för att alla "sedvänjor" som inte stämmer överens med våra lagar ska försvinna är att de som kommer hit också blir välkomnade och också får en plats i det svenska samhället.
Men det är också viktigt att vi infödda svenskar följer de lagar vi har. Även svenska barn far illa. Misshandelsfallen ökar och barn utsätt för övergrepp. Många barn blir vittne till när deras svenska fäder slår deras mammor. Detta får vi aldrig glömma bort.

söndag 25 februari 2007

Sverigedemokraternas rätta ansikte

Artikeln i SvD om sverigedemokraterna från insidan är intressant om än inte förvånande. Allt finns i sverigedemokraternas handlingsprogram. Nästan varje punkt i handlingsprogrammet slutar med i princip att allt skulle vara så mycket bättre om det inte fanns invandrare.
På ytan försöker partiet att vara rumsrent men om man skrapar lite så finns främlingsfientligheten där.
Därför är det så viktigt att ta debatt och inte tysta ner. Allt måste upp till ytan. Till exempel vill Sd ha ett överdimensionerat totalförsvar. Vad kostar inte det skattebetalarna.

Visst finns det problem i det svenska samhället men de löses inte genom att alla invandrare kastas ut. Det är enkelt att göra en grupp till syndabockar. Hur såg det ut i Tyskland på trettiotalet? Och vad hände?
Det gäller i stället att ta tillvara den kunskap och kompetens som finns hos de som kommit till Sverige. Vi kommer att behöva den i framtiden när allt färre ska försörja allt fler. Det är integrationspolitiken som brustit. Det allra viktigaste är att de som kommer hit får ett arbete och får lära sig språket. Men det företagsklimat som rått hittills i Sverige har inte uppmuntrat fler företag att starta och fler befintliga företag att växa. Förhoppningsvis blir det bättre med alliansens regering. Men det gäller att inte bara sänka inkomstskatter utan också satsa på företagen.

lördag 24 februari 2007

Flyktingsmuggling - varför?

Att utnyttja utsatta människor för att skaffa sig egen vinning är oacceptabelt. Det är precis vad flyktingsmugglare gör. Att förfalska dokument är inte heller acceptabelt. Båda dess företeelser är brottsliga handlingar och den som begår dem ska straffas.
Men så kan man fråga sig varför det finns ett behov av dessa "brottsliga tjänster".

I fredags häktades ett antal människor för grov människosmuggling. (DN) Det är rätt.
Men man kan fråga sig hur de människor som flyr från ett land i fullständig kaos skulle ta sig därifrån annars. Det finns inga lagliga möjligheter att fly. För att komma in i Sverige krävs det visum. Inte ens politiker som skulle komma hit och besöka regeringen och lära sig om demokrati fick visum. Inte till att börja med i alla fall. Hur skulle då de som nu kommit till Sverige med hjälp av smugglare kunnat få det? Eftersom de som kommer hit får uppehållstillstånd så anses de ha skyddsbehov enligt flyktingkonventionen. Men hur ska man kunna få skydd om man inte ens kan ta sig till ett land och söka skydd på annat sätt än illegalt?
Visumtvång och transportörsansvar uppmuntrar den illegala verksamheten som giriga flyktingsmugglare ägnar sig åt. Det måste finnas andra sätt för en person som flyr att söka skydd. Annars är flyktingkonventionen bara en pappersparagraf som inte fungerar i verkligheten.

Vuxnas ansvar att barn mår bra

Barn är det viktigaste vi har. De är vår framtid. Det krävs att vi tar väl hand om barnen. Det är vuxnas ansvar att se till barn får trygghet och en så bra uppväxt som möjligt.

Då ska vi inte behöva läsa (SvD) att redan femåringar har förstadium till åldersdiabetes. Professor Claude Marcus är chef för Rikscentrum för överviktiga barn i Huddinge. Hans yngsta patient med utvecklad diabetes är 12 år. Stillasittande och skräpmat är de stora bovarna. Det behövs en radikal livsstilsförändring för många. Det största ansvaret ligger hos föräldrarna. Men skolan måste också ta sitt ansvar och se till att barnen och ungdomarna rör sig mer. Godis och sötsaker bör inte finnas inom skolans område. Information både till barn och föräldrar om det negativa med stillasittande och fel kosthållning är viktigt.

Jag tror att lösgodis har bidragit negativt. Innan lösgodiset fanns köpte man en påse med ett begränsat innehåll. Nu plockar man lite här och lite där. "Lite av sånt och lite av sånt." (Tyvärr vet jag av egen erfarenhet.) Och det blir mycket mer än man tänkt sig. Mindre godis och chips och sittande framför datorn eller TV:n och mer frukt och motionerande måste till. Risken finns annars att förtidspensionärerna blir allt yngre och yngre på grund av att deras kroppar inte orkar röra sig.

Barn kan fara illa på många sätt. Enligt statistik från Rädda Barnen utsätts allt fler barn för våld.(SvD) Även om långt ifrån alla anmälningar går till åtal så har antalet ärenden med brottsmisstankar ökat med 14 % under förra året. Från 4431 till 5053. Det är skrämmande siffror. Att antalet ökat kan bero på att fler brott mot barn blir anmälda. Men det är ändå 5053 anmälningar för mycket. Inte ett enda barn skulle behöva utsättas för våld. Det är fullständigt oförståeligt och oförsvarbart att ge sig på skyddslösa barn. Det är bra att brotten anmäls men de måste också utredas så fort som möjligt. Vilket inte verkar vara fallet idag. Barn som blir vittne till till exempel våld i hemmet måste också betraktas som brottsoffer. Det får vi inte glömma bort.

fredag 23 februari 2007

Försäkringskassan, skyddad identitet mm

I dagens tidningar finns många artiklar där försäkringskassan är inblandad. Man kan bland annat i DN läsa om föräldrar som lyckats kvittera ut sjukpension för sin son utan denns vetskap och trots att han arbetar. Fullständigt otroligt. När man vet att det finns personer som trots att de verkligen är sjuka inte får hjälp.
På ledarsidan i dagens GP kan vi läsa om mannen som blev påkörd av en rattfyllerist och som fick sitt liv förstört. Rattfylleristen fälldes inte i tingsrätten eftersom han skyllde på en medpassagerare. Inget kunde bevisas. Nu har dock hovrätten fällt rattfylleristen. Gott så. Men hur har det gått för offret? Av artikeln att döma har inte mycket hänt sedan i juni förra året då jag först kom i kontakt med ärendet. Offret blev ännu mer offer när han hamnade i dragkampen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ansåg honom frisk men arbetsförmedlingen att han var för sjuk. Läs min fråga i riksdagen till dåvarande socialdemokratiske arbetslivsminister Hans Karlsson.

Det är inte acceptabelt att människor hamnar mellan två myndigheter. Vi behöver fler människor som arbetar och de som blir sjuka av någon anledning måste få rehabilitering och stöd att så snart det är möjligt få hjälp att komma tillbaka till sitt gamla arbete eller något annat med utgångspunkt i den arbetsförmåga han eller hon har.

Jag hoppas verkligen att inte fler människor ska hamna mellan stolarna. Alliansregeringens politik är ju att fler ska arbeta och att man ska se till det friska. Men de snabba neddragningarna på AMS och Försäkringskassan gör mig lite orolig. Det behövs förändringar självklart. Men ibland kan det gå för fort.

Försäkringskassan är inblandad också när det gäller att röja skyddad identitet kan man läsa i Svd. Det är skrämmande att människor (i huvudsak kvinnor och barn) över huvud taget ska behöva leva under skyddad identitet. Även i detta fall blir offer ännu mer offer. Det är ännu mer skrämmande att myndigheter inte kan leva upp till att verkligen skydda de som ska skyddas. Här behövs mycket information och utbildning tror jag.

Innan det går så långt som till att få skyddad identitet så kan en person få besöksförbud. Enligt Brottsförebyggande rådet (GP och SvD) har antalet ansökningar om besöksförbud nästan fördubblats sedan millenieskiftet. Men färre, procentuellt sätt, beviljas. 40 % av ansökningarna. Jag vet inte bakgrunden till att ansökan avslås men för mig verkar det något skrämmande. När man kommit så långt som att göra polisanmälan och anssökt om besöksförbud då har man säkert grund för att vara rädd för den person som ska ha besöksförbud. Alliansregeringen utreder detta, vilket är bra.
Att förse personen som har besöksförbud med fotboja är också helt riktigt.

torsdag 22 februari 2007

En kväll till godo

Fullmäktige tog bara en timma i kväll. Ingen egentlig debatt. Bara lite krusningar på ytan. Det blir säkert annorlunda nästa gång. Då ska ju Pinocchio debatteras. Den demonstration mot Pinocchio-statyn som ägde rum samlade bara ett 20-tal personer men Västnytt talade om att Boråsarna gick ut och demonstrerade. Vi är faktiskt fler än 100 000 invånare i Borås. Inte särskilt sakligt av Västnytt. Det var några boråsare som demonstrerade. BT är mer saklig.

Men det korta mötet gav en kväll över. Skönt. Hann handla. Men fick ett totalt spel. Köpte chips, brukar nästan aldrig göra det, pizzabullar och så förstås kunde jag inte gå förbi lösgodiset. Hur onyttigt som helst. Men ibland måste man få var onyttig. Såg sedan Time out och halva Antikrundan. Ska avsluta kvällen med att läsa färdigt min deckare. För tillfället en av Ruth Rendell. Handlar för övrigt om kvinnovåld.
Nu börjar dessutom nedräkningen till skidresan till Italien. En vecka kvar. Har i stort sett inte åkt skidor utför, några timmars undantag, sedan innan riksdagstiden. Har aldrig hittat någon ledig vecka.
Den som tror att riksdagsarbetet är ett "glidarjobb" har helt fel. Det är till och med svårt att hinna glida utför backarna.
På längden har jag faktiskt åkt. I nordiska parlamentsmästerskap. I blågult. I Norge (Holmenkollen i total dimma) och i Sverige (omkörd av en vänsterpartist) och i Finland (passerad av samma vänsterpartist fast då bara med 4 sekunder).

Vart tog jämställdheten vägen?

Jämställdhet kan ses ur flera aspekter. Den som det oftast skrivs om är kvinnors utsatthet för våld av män. Det har också länge diskuterats att kvinnor missgynnas inom medicinsk forskning.
Men det finns också ett annat perspektiv. Det ekonomiska.

I en artikel i DN presenteras en rapport som tagits fram på Skatteverket där det konstateras att skattelagar missgynnar kvinnor.
Dessutom rapporterar statistiska centralbyrån att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat under 2005 jämfört med året före. Det är ingen glädjande läsning.

Vad är det då som gör att kvinnor missgynnas?

Professor Annica Dahlström har ett alldeles eget recept. I en debattartikel i DN där hon påtalar att hjärnorna är olika mellan män och kvinnor skriver hon att

"Kvinnliga genier finns givetvis, men är inte så frekvent förekommande som smarta män."

Det kan så klart vara en orsak till att kvinnor tjänar mindre. Men argumentationen håller inte när hon sedan skriver att det finns kvinnor med manlig typ av hjärna som får agera som män och män med kvinnlig typ av hjärna som får agera som kvinna. Vad är det då som är kvinnligt och manligt?

Orsakerna till att kvinnor missgynnas ekonomiskt är andra och kan delvis hämtas i den faktaruta till DN-artikeln om att kvinnor missgynnas av våra skatteregler. Där står det
"Ekonomin för män och kvinnor

Män:har högre inkomst
äger mer kapital
är oftare företagare
äger fler börsnoterade aktier
betalar mer skatt
gör fler fel
och chansar gärna när de deklarerar

Kvinnor:väljer yrke i branscher med låga löner
jobbar oftare deltid
får mer bidrag
äger oftare räntefonder
är större motståndare till skattefusk
ogillar att ta risker "¨

Jag tror inte att modellen är att fler kvinnor ska börja skattefuska. Tvärtom. Skattefusk behövs det mindre av.

Men det behövs genomgripande förändringar på många områden. Jämställdhetsarbetet måste börja redan förskolan. Kvinnor måste våga mer. Inte bara säga nej. Fler kvinnor måste våga ta på sig ledarrollen och fler kvinnor måste våga starta egna företag. Typiskt könssegregerade arenor, antingen det är inom arbetslivet eller någon annan stans, måste försvinna. Män och kvinnor måste ta mer delat ansvar för hemsysslorna. Subvention av hushållsnära tjänster kan underlätta men det utesluter inte att även mannen måste delta i hemarbetet.

Jag tror inte på kvotering eller särlösningar men onekligen finns det mycket att göra inom jämställdhetsområdet.

onsdag 21 februari 2007

Folkpartistiska ministrar levererar

Utbildning och kunskap är kanske det viktigaste konkurrensmedlet för att Sverige ska stå sig i en globaliserad värld. Då är det glädjande att det händer saker på det folkpartistiskt styrda Utbildningsdepartementet. Skolminister Jan Björklund har på kort tid satt igång aktiviteter på en rad av skolans områden. Mot mobning, tidigare betyg, mm. Mer kan läsas i gårdagens SvD.

Idag skriver utbildningsminister Lars Leijonborg i DN att det ska krävas godkänt i matte, svenska och engelska för att komma in på högskolan och att språk ska räknas i större utsträckning vid ansökan till högskolan. I en globaliserad värld behövs språkkunskaper och inte bara i de gamla traditionella språken som engelska, franska, tyska och spanska. Bra är också att ämnen som är viktiga för den aktuella utbildningen räknas mer. Det är bra att kraven höjs. Den som börjar på högskolan ska inte behöva börja studierna med att läsa in det som de egentligen skulle ha gjort på gymnasiet.

tisdag 20 februari 2007

De ensamkommande flyktingbarnen

Idag fylls tidningarna (GP)av reportage om barn som kommer ensamma som flyktingar till Sverige och som ingen vill ta hand om. Det är oacceptabelt. Men jag kan också ha förståelse för att hårt ekonomiskt pressade kommuner inte vill ta på sig ytterligare kostnader eftersom staten inte står för hela kostnaden. Det borde vara så, och det gäller generellt, att när staten (riksdagen) fattar ett beslut som kostar kommunerna något så ska motsvarande pengar skickas med från staten.
Nåväl. Problemet hade inte behövt finnas. Redan 2002 fanns det ett förslag hur mottagningen av ensamkommande barn skulle göras. Alla inblandade myndigheter var överens om att ett antal kommuner skulle ta hand om barnen för att dessa skulle kunna arbeta upp en kompetens för att ta hand om barnen på ett bra sätt. Men då tyckte den dåvarande sociademokratiska regeringen att det blev för dyrt. Och grävde ner frågan i en ny utredning. Först våren 2006 fattade riksdagen beslut om att kommunerna skulle ta över ansvaret. Och Migrationsverk och kommuner fick knappt fyra månader på sig att genomföra det. Resultatet ser vi nu. Läs min artikel i dagen GT.
Till sist kan jag väl påpeka att det är lite märkligt när representanter för den gamla regeringen ställer den nuvarande migrationsministern mot väggen och kräver att regeringen ska göra något. Om den gamla socialdemokratiska regeringen agerat tidigare hade läget säkert varit helt annorlunda.

måndag 19 februari 2007

Städning och vackra politiker och skatt på alkohol

Kan bara konstatera att jag lever hälsovådligt. Enligt en artikel i DN har en professor konstaterat att många kontor är hälsovådliga. Jag behöver ingen professor för att konstatera att mitt hemmakontor är dammigt. Men jag måste ju städa själv. Och det hinns ju inte med. Stolen lär vara den lortigaste enligt professorn. Min stol har jag nött ut tyget på. Men på Netto finns en stol i läder för 299:-. Den lär väl inte samla damm. Nåväl. Jag får väl plocka fram dammsugaren.

Sedan får jag väl göra några ansiktslyftningar också om jag tänker ställa upp i nästa val. Det sägs att väljarna vill ha vackra politiker. Skönheten går före kompetensen. Det har en annan forskare konstaterat, Henrik Jordahl. 266 riksdagsledamöter ska granskas i höst i en webbenkät. Finns här. Jag är glad att jag inte blir granskad.
Men det måste vara något som är galet om det är utseendet som är avgörande vem man lägger sin röst på i valet. Allt fler människor bestämmer sig sent vem de ska rösta på. Politiken blir allt mer ytlig och det är ofta tillfälligheter som påverkar valet. De senaste valen har olika partier åkt rutschkana upp och ner. Ett korkat uttalande från en partiledare eller någon skandal, stor eller liten besämmer vem som ska utföra det viktigta uppdraget att styra landet eller kommunen för fyra år framåt. Det känns inte rätt.

Men gå gärna in och delta i undersökningen som är på engelska. Jag har gjort det .Egentligen är nog inte mina svar riktigt objektiva eftersom en partikollega till mig fanns med och en motståndare som inte precis är min favorit.

Sedan kan bara konstateras att jag fick rätt i det jag skrev i min förra blogg om att moderaterna fick göra upp sinsemellan när det gäller alkoholpolitiken. Statsministern har talat och sagt att det visst inte ska bli någon skattesänkning, så moderaterna i riksdagen fick stå där med svansen mellan benen.

söndag 18 februari 2007

Kvinnligt och manligt och alkoholskatt

Kan inte låta bli att uttrycka min tillfredsställelse att ett antal kvinnliga forskare på DN-debatt idag går till angrepp mot Annica Dahlström som för någon månad sedan i boken "Könet sitter i hjärnan" förde fram åsikter som att jämställdhet är omöjlig och till och med skadlig för barnen. Att IQ-tester är manipulerade till kvinnors fördel . Att dagis skulle vara skadligt för barnen . MM. Debattörerna slår hål på Annica Dahlströms teorier punkt för punkt. Det känns välgörande. Har dock inte läst boken måste jag erkänna.

Däremot är jag tveksam till skatteutskottets diskussion om att sänka öl- och vinskatten. Jag vet att det finns många argument för, men det finns också många argument emot. Att allt fler dricker allt mer är inte bra för den svenska folkhälsan. Och alkoholen kostar svenska samhället stora summor pengar. Sverige har ju också lyckats få upp frågan om alkohol som en folkhälsofråga inom EU.
Det är självklart inte bra att det smugglas in billig alkohol till Sverige. Många gånger av kriminella ligor. Mycket av den insmugglade alkoholen säljs till ungdomar. Det finns ungdomar som är alkoholister innan de är 20. Men jag tror inte att det blir mindre sådan smuggel om skatten sänks. Däremot kanske vuxna köper mer på systembolaget i stället för att handla utomlands. Det är bra för jag är en "Systembolagskramare.

Jag tror (det är troende i detta fall för ingen kan egentligen veta hur det blir) dock att det är bäst att låta skatten vara. Däremot behövs det riktas fler polisiära insatser mot smuggling och langning. Främst mot ungdomar.
Sedan kan jag inte förstå de vuxna som köper smuggelsprit samtidigt som de är oroliga för en ökad brottslighet. Det kan vara grov internationell brottslighet inblandad i smugglingen.
Nu behöver ju inte jag egentligen ta ställning jag är ju inte med och beslutar längre (satt i skatteutskottet i riksdagen) men jag litar på att mina partikollegor i riksdagen gör ett bra beslut. Sedan är ju frågan om det är en skatteutskottsfråga och inte en regeringsfråga. Men det får väl moderaterna gör upp om sinsemellan.

Själv ska jag ägna kvället åt tennis efter en dag med papperssorterande. Nu är pappren på plats i alla fall. Bland annat en stor papperskasse full som ska gå till återvinning.

Förresten kan någon förklara ordet "dissa" för mig. Ett ord som jag har stött på ett antal gånger sedan jag kom in i "verkliga" bloggvärlden. Jag tror jag förstår men jag har aldrig stött på det någon annanstans.

lördag 17 februari 2007

Melodifestival, svensktoppen och papper

Min favorit, Sebastian, gick vidare i Melodifestivalen. Jag brukar inte ringa och rösta men gjorde det faktiskt i kväll. Annars får jag nog med att rösta i politiken.
Det är otroligt vad många bra unga musikaliska förmågor som visar sig. Jag är imponerad. Jag tror att våra musikskolor har bidragit till detta. Hoppas att de inte besparas bort.

Nu får jag hänga kvar ett tag och lyssna på aktuella låtar eftersom jag är uttagen att tillhöra svensktoppsjuryn under fyra veckor. Får väl då se till att fullfölja mitt uppdrag. Har lite dålig koll även om jag då och då brukar lyssna med ett halvt öra.
Har förstått att det inte är så stor rotation på låtarna. Som tur är kan jag gå in på nätet och lyssna så jag behöver inte var klistrad framför radion i morgon förmiddag. Men världen går väl inte under om jag missar.

Men jag ska fortsätta mitt pappersröjande. Jag kan bara inte förstå var alla papper kommer ifrån. Det verkar som om de förökar sig meddelst delning. Men det kanske är så. När jag inte hittar något jag är på jakt efter så skriver jag ut det på nytt. Och jag slänger mycket lite. "Det kan vara bra att ha." Nu är det i alla fall lite bättre. Under riksdagstiden hade jag ibland dubbel uppsättning. En i Stockholm och en i Borås. Men för det mesta bar jag kilovis med papper fram och tillbaka i min ryggsäck. Det slipper jag nu.

Kameror kan inte stoppa att människor tar livet av sig

Det är inte bara en gång jag blivit försenad på tåget under de fyra år jag åkte till Stockholm och riksdagen. Det finns många skäl (jag förstår inte hur de kan hitta på alla) men ett som dykt upp då och då är på grund av att det varit en "olycka". Ingen säger att någon hoppat framför tåget men man kan ana.
Nu tänker Banverket sätta upp kameror vid banvallen. De försök som gjorts har varit positiva. Finns att läsa i bland annat en artikel i DN. Visst kan det lösa problemen för SJ och lokförarna. De sistnämnda råkar mest illa ut när någon hoppar framför tåget. Jag kan väl sitta två timmar extra på tåget.
Men man löser inte det stora problemet att människor mår så dåligt att den enda utväg de ser är att ta livet av sig. Kan de inte hoppa framför tåget söker man sig ett annat alternativ. Problemet måste lösas från grunden. I Borås tidning kan man idag läsa om en kille som sökte hjälp hos psykiatrin men på grund av långa köer hann han ta livet av sig innan han fick hjälp. Så får det inte vara. Dels behövs mer resurser till psykiatrin men jag tror också att det behövs ett annat samhällsklimat där vi bryr oss om varandra mer . Det är skrämmande när 18-åringar inte vill leva längre.

fredag 16 februari 2007

Ecstasy som medicin mot trauma

De som varit med om traumatiska händelser som krig, olyckor övergrepp mm kan drabbas av det som kallas posttraumatiskt stressyndrom, förkortat PTSD. Det visar sig som ångestattacker och kan dyka upp långt efter själva händelsen. Kanske flera år. Det som utlöser ångesten kan vara en händelse som påminner om den traumatiska händelsen.

Även om bara en del (enligt uppgift ca en tredjedel) av dem som varit med om traumatiska händelser råkar ut för PTSD så måste ändå de som har varit med om traumatiska händelser få hjälp att bearbeta dem. I Sverige idag finns många som varit med om krigets alla fasor. Det finns barn som sett någon förälder dödas inför deras ögon. Det finns kvinnor som utsatts för massvåldtäkter. Människor som har torterats mm.
Tyvärr är vi dåliga i Sverige på att hjälpa dessa människor att bearbeta sina trauman och ju längre man väntar desto större kan kostnaderna bli, både för den enskilde som drabbas och för samhället. Även om de nu klarar av sin situation kan det behövas väldigt lite för att de ska drabbas av PTSD. Barn kan utveckla det i vuxen ålder. Även de som var mycket små barn när händelsen inträffade.
Att få hjälp att bearbeta sina trauman gör att man lättare kan börja ett nytt liv i Sverige och underlättar således integrationen.

Men det känns inte som om den modell som man börjat prova i Schweiz är den mest tilltalande. På Svenska dagbladets hemsida kan man läsa att Schweiz har börjat testa Ecstasy för att behandla PTSD. Liknande tester görs enligt artikeln i USA. Ecstasy är klassad som narkotika och dess långsiktiga verkningar på hjärnan är inte klarlagda. Risken för beroende är stor och vad händer när ruset och det tillfälliga välbehaget försvinner?Det måste finnas andra vägar att gå för att få hjälp att bearbeta traumatiska händelser.

Att legalisera användning av narkotika, antingen det är i"bara" berusningssyfte eller i medicinskt syfte sänder fel signaler. I stället måste vi med alla medel bryta den trend som finns med en ökad användning av droger hos barn och unga. Det måste göras på många plan. Ökat samarbete över gränser för att minska inflödet av narkotika. Mer resurser till polisen inom landet för att få tag på langare. Mer upplysning i skolan. Ändrade lagar som gör att nya droger snabbt kan klassas som narkotika.

Fast som sagt de som har varit med om hemska händelser måste få hjälp att bearbeta dessa.

torsdag 15 februari 2007

Bra med 40 miljoner i forskning mot mobbning

Jag tror att mobbning i någon form alltid har förekommit i skolan och i samhället i övrigt men det har gjorts väldigt lite åt det. Barn (och vuxna) har kunnat stänga ute de som varit avvikande på något sätt utan att någon reagerat. Men under senare år har problemet blivit uppmärksammat. Kanske beroende på att mobbningen har tagit sig oproportionerliga uttryck. Flickor vågar inte gå på toaletten av risk för att sextrakasseras och i alltför många fall har barn och som utsatts för mobbning inte vågat gå till skolan. Och skolor har gjort alldeles för lite. Igår krävdes tre skolor på skadestånd av Barn- och elevombudet för att de inte gjort tillräckligt för att förhindra mobbning (DN-artikel). I DN igår kunde man också läsa att en skola stängde på Alla hjärtans dag för att man inte kunde hantera situationen att elever som inte fick blommor blev ledsna.

Därför är det bra att regeringen nu, med skolminister Jan Björklund i spetsen, vill satsa 10 miljoner om året i fyra år (totalt 40 miljoner) på att forska om hur man kan komma till rätta med mobbningen i skolan. Trots allt finns det goda exempel och de måste hittas och spridas. På ett systematiskt sätt. Det gör man genom forskning. Och forskning och systematisering tar lite tid. Läs mer i DN-artikel.

Men för den skull får inte arbetet på skolorna mot mobbning sluta och vänta på en rapport.
Det är många barn och ungdomar som far illa i skolan. De har inte tid att vänta.
Så jag hoppas att goda exempel inte undangöms under tiden forskning pågår utan att de sprids ändå. Och att skolorna verkligen tar tag i problemet.

Omskrivning på fakturan = skattefusk

Häromdagen blev jag uppringd av ett företag som ville sälja produkter till mig som företagare. Produkter som jag i min lilla verksamhet (datakonsult med en dator som investering) inte har någon användning för som företagare. Men jag kunde använda produkterna som privatperson. Jag blev mäkta förvånad när personen som ringde till mig berättade att det på fakturan går att skriva annat namn på produkten så det verkar som om jag använder den i företaget. Lika med skattefusk. Jag vet att sådant förekommer men inte att någon så rakt ut säger det till någon man inte känner.
Måhända blev min reaktion extra stark eftersom jag suttit i riksdagens skatteutskott under fyra år och ett antal gånger just debatterat skattefusk. Hur mycket pengar som går förlorade för statskassan på grund av skattefusk i olika former är det väl ingen som vet men ett krångligt skattesystem och höga skatter bäddar för det.

Staten behöver inkomster i form av skatter för att vi ska kunna ha en bra skola och en bra sjukvård, trygghet i vår tillvaro mm. Så vi kan inte skrota skatten över huvudtaget men ju fler som betalar den skatt de ska desto lägre skatt för alla.
Den tidigare majoriteten (s+v+mp) har inte insett sambandet mellan höga skatter och skattefusk men förhoppninssvis blir det ändring nu.
Den skattesänkning som infördes av alliansen i årets budget är välgörande. Fast det räcker inte bara med skattesänkning, för dem som arbetar, för att vi ska få fler jobb. Det måste satsas på företagande för att jobben ska bli fler. Men inte heller det är gratis. De företag som medverkar till skattefusk motarbetar bättre villkor för företagande eftersom staten får mindre skatteintäkter och färre pengar att satsa på företagen. Så allt hänger ihop.
Hängerihop-kedjan är längre än så men det får bli en annan gång.

onsdag 14 februari 2007

Alla hjärtans dag - idag och alla andra dagar

Så är det då åter dags för en dag som på senare tid har blivit en "stor" dag. En dag då alla ska pussas och kramas och ge varandra blommor och hjärtan. Visst är det väl bra att vi ger varandra uppskattning men varför ska det bara göras en dag på året. Vi borde vara snälla mot varandra alla dagar på året. Jag tycker nog att det är mer värt att få en blomma vilken annan dag som helst på året. Då får jag den inte för att det ska vara så.

Undersökningar har också visat att de som lever ensamma och inte får någon uppskattning mår extra dåligt en sådan här dag då fokus är på relationer.

Fullständigt har det spårat ur när man måste stänga en skola på grund av alla hjärtans dag. Det kan man läsa i DN idag. Då har skolan verkligen kapitulerat. I stället för att jobba hårt för att motverka mobbning accepterar man att den finns och erkänner att man inte rår på den. För det är precis det skolan gör när man stänger den. För att inte vissa elever ska känna sig utanför när de inte får blommor.

Varför inte i stället använda dagen, när den nu ändå finns, till att tala om respekt och hur man ska vara mot varandra. Och ge varje barn en blomma i stället och förbjud andra blommor.Då skulle det verkligen kunna bli en alla hjärtans dag.


Samma sak borde också Särlaskolan i Borås göra. Där har flickor trakaserats och rektorn säger att de får skylla sig själva som klär sig utmanande. Det är inget acceptabelt uttalande. Offer ska inte pekas ut som de skyldiga. I stället borde man gemensamt diskutera hur man ska vara mot varandra. Det verkar dock enligt artikel i BT som en dialog är på gång.Till alla som inte får några blommor idag ger jag några enkla tulpaner som är ett tecken på att våren är på väg. Inte bara ute utan också i vår hjärtan.

tisdag 13 februari 2007

Barn och reklam och att röra på sig

I dagens DN rapporteras om en undersökning som gjorts av organisationen "Sveriges konsumenter" om barnreklam. Jag tycker i allmänhet inte om förbud men när det gäller reklam som riktar sig mot barn tycker jag att den lagstiftning som finns i Sverige är berättigad. Barn är lättpåverkade och det behövs ibland mycket motståndskraftiga föräldrar för att stå emot barns tjat. Det vore verkligen trist om Sverige tvingas ge upp sitt förbud mot TV-reklam mot barn.

Det som kommer fram i den aktuella rapporten är än mer skrämmande. Att det bland annat finns mycket reklam som riktar sig till barn på nätet. Genom spel och tävlingar.
Onekligen blev jag ganska godissugen när jag gick in på en av godisfabrikanternas hemsidor. Jag måste erkänna att jag själv är en "godisgris", tyvärr, och har ibland svårt att passera lösgodiset i affären utan att plocka till mig en påse. Men mitt godissug grundlades säkert när jag var barn. Mormors socker i potatismoset lade nog grunden.

Sedan länge har talats om risken för att barn blir alltför feta. Mycket stillasittande med data-spel, få gymnastiktimmar i skolan, onyttig mat bidrar till detta. Det som är oroande är att, om inte detta ändras, riskerar allt fler unga att bli förtidspensionerade därför att de inte orkar röra sig. På grund av fetma eller otränade kroppar.
Nu tror jag i och för sig att det börjar hända saker. Allt fler skolor ser till att rörelse varje dag läggs in på schemat. Jag tror inte på högre skatt på fett och socker men bara diskussionerna gör att människor börjar fundera på vad de äter. Och särskilt vad barn får i sig.

Jag hoppas vi kan ha kvar vårt förbud mot reklam mot barn på TV. Att England nu går ett steg i den riktningen åtminstone när det gäller onyttig mat kan kanske bidra till att EU-kommissionen tänker om.
En annan fråga som också är aktuell idag och som gäller barn och ungdomar är att debuten att dricka alkohol går allt längre ner i åldrarna. Intervjun i dagens TV med en tjej som var nykter alkoholist vid 25 års ålder var skrämmande. Samhället har en stor uppgift att minska alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar.

Bloggandet och debattklimatet

Gårdagens blogg om EU och flyktingpolitiken fick över 200 besök. Den om integrationspolitiken i förra veckan fick över 100 besökare. Dessa frågor är verkligen heta potatisar. Orsaken till de många besöken är att bloggarna har visats på nätet vid respektive tidningsartikel jag kommenterat.
Trots det stora antalet besökare har det inte blivit så många kommentarer. Med tanke på innehållet kanske det är bra. Tyvärr är det flesta av kommentarerna inte särskilt trevliga. En del innehåller snudd på främlingsfientlighet.

Det är viktigt att det är tillåtet att framföra kritik mot förd flykting och integrationspolitik. Men den ska vara saklig. Inte bygga på fördomar och myter och troende. Det gagnar inte saken.

Frågan är om det går att debattera med personer som redan har en klar åsikt om hur saker ligger till. Som inte är mottagliga för andra argument. Som dessutom inte vågar framföra sina åsikter i sitt eget namn utan gör det anonymt.
Vart har den sakliga debatten (dialogen) tagit vägen där man lyssnar på varandra innan man fattar beslut. Det kan finnas något korn av värde i motståndarens åsikter. Idag är det mest skyttegravskrig som gäller.
Det är dags för ett annat debattklimat i samhället.

måndag 12 februari 2007

Flyktingpolitik och EU

I dagens Svenska Dagbladet skriver EU-minister Cecilia Malmström(fp) och migrationsminister Tobias Billström(m) att hela EU måste ta sitt ansvar för flyktingströmmarna från Irak. Jag håller med. Självklart ska Sverige ta sitt ansvar och ta emot de som kommer hit. Det är vår skyldighet. Men övriga Europa måste också ta sin del av ansvaret. Det är viktigt som artikelförfattarna skriver att EU får en gemensam flyktingpolitik. Det får dock inte vara det land som är det mest restriktiva som får sätta nivån. Det behövs en miniminivå men att enskilda länder måste få vara mer tillåtande.
Det finns idag också direktiv som EU tagit men som Sverige ännu inte gjort lag av trots att tiden för införandet gått ut. Detta gäller själva mottagandet av asylsökande (skulle varit infört i svensk lag före den 6 februari 2005) där bland annat finns tydligt angivet i direktivet hur personer med särskilda behov, funktionshindrade, äldre, gravida personer som utsatts för tortyr eller våldtäkt m fl, ska tas emot. Jag ser fram emot ett förslag från regeringen. Ett förslag där kanske mottagandeverksamheten skiljs från asylutredningen. Idag har Migrationsverket dubbla roller. Man ska både se till att de som söker asyl får det så bra som möjligt under tiden de väntar samtidigt som samma myndighet jobbar för att de ska avvisas. (som det upplevs idag i alla fall)Ett annat EU-direktiv som är försenat är det som gäller människohandel. Men i det sistnämnda fallet lär det komma ett förslag ganska snart. Enligt regeringens propositionsförteckning kommer det i dagarna. Förhoppningsvis finns också det förslag med som togs av en enig riksdag hösten 2005 att offer för människohandel som medverkar i en rättsprocess ska få lättare att få permanent uppehållstillstånd om de inte vågar återvända hem. Ett förslag som jag själv var tämligen delaktig i.
Förseningarna är inte den nuvarande regeringen orsak till. Men det brådskar. Mottagandet är viktigt särskilt när det nu kommer många asylsökande. Förhållandena på migrationsverket har beskrivits många gånger i pressen. I Solna ansågs arbetsförhållandena vara ohållbara ur arbetsmiljösynpunkt för en tid sedan och personal på Migrationsverket hade inte förtroende för ledningen. Jag vet inte om förhållandena förändrats sedan dess men om inte så borde frågan ha högsta prioritet för regeringen. Det är människor det handlar om. Och ibland gäller det liv eller död. Sverige måste värna asylrätten och ge de människor som söker sin tillflykt hit skydd. Men vi måste också se till att alla får ett värdigt mottagande som asylsökande för att om och när han eller hon får uppehållstillstånd ska ha lättare att komma in i det svenska samhället. Se min tidigare blogg.

söndag 11 februari 2007

När det oväntade händer 2

Det oväntade händer två dagar i rad.
Grattis Patrik Järbyn, ursprung Borås och Sjuhärad, till bronset i störtlopp. Det är fantastiskt roligt när det lyckas för den som slår från underläge . "Han är ju nästan femito" sa en medtävlare i en intervju. Men det är ju inte riktigt sant. Det är rätt stor skillnad mellan 37 och 50. 13 år närmare bestämt. Bra jobbat ändå.

Grattis också till Anja för den tredje guldmedaljen i rad. Inte illa det heller.

Nu börjar jag bli riktigt sugen att åka själv. Fast inte i den farten förstås.

När det oväntade händer

Ibland händer saker som ingen räknat med. Igår fick Marie Lindberg, lärare från Munkedal, uppleva hur det känns att otippad vinna i Melodifestivalen. Hon sjöng onekligen en fin låt som var lite annorlunda än de gamla vanliga melodifestivallåtarna. (Även om jag gillade The Arks låt).
Jag har också varit med om något liknande om än inte av samma omfattning. När jag i valet 2002 hamnade i riksdagen. Jag minns att jag sa att jag kände mig som en prinsessa för en dag. Bara några månader före valet låg folkpartiet på gränsen att åka ur riksdagen. Men den sista veckan före valet steg opinionssiffrorna dag för dag. Det var en otrolig känsla att på valnatten konstatera att jag kommit in i Sveriges högst beslutande församling.
Sedan ersattes förstås lyckoruset av hårt arbete och även en del sömnlösa nätter. Att vara riksdagsledamot är inte att glida kring och glassa som många tror. Intressant och givande och mycket roligt också men definitivt ingen semestertillvaro. Jag hade gärna suttit fyra år till men väljarna ville annorlunda. Nu får jag i stället jobba i lokalpolitiken. Och vara företagare, om än i liten omfattning.
Men dagen då jag fick vara prinsessa glömmer jag aldrig. Det tror jag inte Marie Lindberg gör heller och hon kommer säkert att gå långt med sin musik. Vi behöver faktiskt den typen av musik också.

lördag 10 februari 2007

Pinocchio och avlyssning

Besluten som fattas i olika politiska församlingar är något olika. Kommunfullmäktige i Borås ska fatta beslut om att ta emot eller säga nej till Pinocchio. I riksdagen ska beslutas om teletrafiken till utlandet ska avlyssnas. (Läs bland annat i GP och DN.)

Två frågor av helt olika slag. För mig är frågan om avlyssning en betydligt större och viktigare principiell fråga än om Borås ska ta emot Pinocchio eller inte.
Ett oenigt lagråd har sagt ja till förslaget trots att många instanser varit tveksamma. Jag känner mig också tveksam till förslaget. Att misstänkta kriminella kan få avlyssnas i vissa fall kan jag med viss tveksamhet tänka mig. Med stor restriktivitet och endast efter godkännande i domstol. Här går man ett steg längre i hotet mot den personliga integriteten. Det ska bli intressant att se hur förslaget ser ut när det ligger färdigt på riksdagens bord.

Men nu sitter jag ju inte i riksdagen och behöver inte våndas inför beslutet. Pinocchio har jag inget problem med även om jag tycker att frågan har fått alldeles för stora proportioner. Det finns andra mycket viktigare frågor att debattera i Borås. Som integrationen till exempel.
_____

Fast idag är det lördag och dammtussarna ligger täta på golvet så det får nog bli ett röj med dammsugaren. Sedan får det nog bli en promenad i solen.

fredag 9 februari 2007

Grattis Anja!!!!!!

Kan inte låta bli att glädjas över Anja Pärssons framgångar i Åre. Vilken styrka att efter en halvdan säsong komma tillbaka och göra det när det verkligen gäller. Hoppas det går lika bra i fortsättningen på VM. Men att vinna två tävlingar av två möjliga är nästan mer än tillräckligt.

Skidskyttarna är förresten inte så dåliga heller.

Sverigedemokrater som nämndemän

I dagens GP tar Peter Lenken upp en viktig fråga i sin krönika. Faktumet att ett antal sverigedemokrater nu kommer att sitta som nämndemän i flera tingsrätter genom 2006 års valresultat. De är i sin fulla rätt att göra det eftersom utnämningen av nämndemän sköts av de politiska partierna med utgångspunkt i valresultatet. Ett förfarande som i sig har diskuterats och ifrågasatts och diskussionen bör nog fortsätta.
De problem som påvisas i artikeln är att sverigedemokraterna anser att straff ska vara hämnd och att brottsoffren ska få ha önskemål. En rättsuppfattning som rimmar illa med den gängse i Sverige. I deras program står att det bara är en nationalistisk politik som kan ge människor trygghet.
Precis om står i krönikan kan man då fråga sig hur de kommer att agera om det är en invandrare som står inför rätta. Särskilt om han eller hon kommer långt ifrån.
I deras program står också att det har kommit "tiotusentals invandrare från avlägsna delar av världen som inte har varit bra för Sverige."

Och jag har samma fråga som Peter Lenken i krönikan. Hur kommer de att agera i Migrationsdomstolarna. Där ska inte avgöras om de som söker asyl är bra för Sverige eller inte. Där ska avgöras om personerna har skyddsskäl eller inte. Sverige har åtagit sig att ge människor som är i behov skydd en fristad. Sedan är det en annan sak att de som vi låter få skydd också ska få ett värdigt mottagande i övrigt vilket jag också belyst tidigare på min blogg och i artiklar. Jag tror att bristerna i integrationspolitiken har bidragit till sverigedemokraternas valresultat. Det är för att förbättra integrationen, med bland annat fler jobb, som krafterna måste sättas in.
Men jag är orolig för rättssäkerheten i svenska domstolar med sverigedemokraterna där.

torsdag 8 februari 2007

Introduktion och SFI för invandrare

I dagens DN kan man läsa att Ilmar Reepalu (s), plus en annan sosse och två moderater från Sveriges kommuner och Landsting, tycker att SFI-undervisningen ska läggas ner och göras om för att bli mer individuell. Han säger att svensk flyktingmottagning inte fungerar. Välkommen i gänget. Det har vi vetat länge. Men varför har inte Ilmar Reepalu sett till så att hans regeringskompisar gjort något åt det under de tolv år som den socialdemokratiska regeringen satt vid makten.
Under de fyra år jag satt i riksdagen sas det i budgetpropositionen att SFI-undervisningen skulle göras om. Det skulle satsas på integration. Men mycket lite hände.
Folkpartiet tog redan 2004 fram material som visade att alltför många som kommit hit från andra länder inte kom in i samhället på ett bra sätt eftersom de inte kom ut på arbetsmarknaden. Vi kallade det Utanförskapets karta.
Lite har säkert hänt under de här åren och jag tror att SFI-undervisningen kan vara olika på olika ställen i landet. Men det absolut viktigaste är att kompetensen och kunskapen hos dem som kommer hit tas till vara utan onödigt krångel. Idag hindras många på grund av att det är komplicerat att validera kunskaper och många måste börja om från början med sin yrkesutbildning.
Nu är det inte bara s och m som ligger bakom den rapport som ligger till grund för DN-artikeln.
Förslagen i rapporten som Sveriges kommuner och landsting presenterar innehåller en hel del förslag som verkar vettiga . Utan att jag analyserat dem i detalj. Till exempel tar man fasta på att olika människor behöver olika lång tid för att lära sig både språk och komma i arbete. Det är självklart att en analfabet behöver mycket längre introduktion än en läkare.
Att dela in introduktionstiden i två faser en introduktionsfas och en etableringsfas känns inte heller fel. Dessutom tycker jag det är ett bra förslag att alla ska omfattas av introduktion. Idag gör inte de som kommer senare som anhöriginvandrare det. Det är bra för alla men jag anser att det särskilt är viktigt för kvinnor som tyvärr i en del fall kommer hit och behandlas mycket illa och inte vet sina rättigheter och för den delen också skyldigheter.

Borås bedriver projekt som är lyckosamma. Öppna utsikter och Mannakraft som drivs av den kommundel där jag bor. Många invandrare bor på området och öppna utsikter vänder sig till kvinnor och mannakraft till män.
Dessutom finns det en hel del annat för att få fler invandrare in i samhället. Invandrarakademin vid Högskolan i Borås. Compass som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan. Bland annat. De goda exemplen måste tas till vara.

onsdag 7 februari 2007

Pinocchio

Kan inte låta bli att kommentera Pinocchio-statyn. Det är rätt fascinerande att han engagerar en hel stad. Eller? På Expressens (lokala i Borås) hemsida konstateras att det är ett övervägande nej till att ställa upp statyn. 622 personer har röstat. Men vi är väl fler än 100 000 i Borås? Jag kan förstå att människor reagerar. Detta är något utöver det vanliga och många vill inte ha något ovanligt. Jag själv skulle väl inte komma på idén men nu finns det de som vill skänka denna till Borås. Och det är positiv. Jag tror att statyn kommer att sätta Borås ännu mer på kartan.

Jag kommer ihåg en liknande diskussion när jag var ung. Ett konstverk av Arne Jones "Spiralen" skulle sättas upp framför muséet i Norrköping. Nu heter ett av varuhusen Spiralen. Denna spiral har blivit en symbol för Norrköping.
Det kan väl Pinocchio också bli. Förresten så kom han som designade Disneys Pinocchio från Magra som inte ligger så långt från Borås. Så lite anknytning finns det.
Men låt oss se till att få saken ur världen så vi kan diskutera mer angelägna frågor.

Så det inte blir några missförstånd

Jag hoppas ingen har missförstått min förra blogg. Jag är för ett mångkulturellt samhälle där man har rätt att fira sina egna högtider och inte måste tvingas fira våra. Läs min artikel som varit införd i Borås tidning.
Men som liberal anser jag att människor, oavsett om man är född svensk eller har fötts någon annan stans i världen, ska ha en frihet att göra egna val som passar honom eller henne bäst. Ingen pappa eller mamma eller präst eller imam ska bestämma vem man ska gifta sig med. Eller om man ska skilja sig. Men friheten begränsas av de gemensamma lagar vi har. Även om man tycker en lag är fel så är lagarna till för att följas av alla (även ministrar som inte gillar TV-avgift). Ett demokratiskt samhälle behöver gemensamma normer.

Men att följa gemensamma överenskommelser innebär också att vi ska följa de internationella konventioner vi skrivit under även om de inte har blivit svenska lagar. Vi har åtagit oss att ta emot de människor som flyr undan krig och förföljelse. Vi har en barnkonvention som säger att barns bästa alltid ska komma i främsta rummet. Där har vi brustit. Både genom en nedbrytande asylprocess där många gånger trovärdigheten ifrågasätts hos de som söker asyl. Och det sätt som man får vänta på ett beslut i flera år i sysslolöshet i flyktingförläggningar. Detta bidrar säkert till att man inte käner sig delaktig i det svenska samhället och vänder sig bort från det och i stället börjar leva efter sina gamla värderingar. I stället för att bli en del av samhället.
Där har integrationen misslyckats och där finns det mycket att göra.
Främst på dagordningen ligger att det måste bli fler jobb.

tisdag 6 februari 2007

Skilsmässa och islamistiska fundamentalister

Jag kan inte annat än beklaga att Sveriges muslimska förbunds ordförande Mahmoud Aldebe återigen går ut och kräver särlagstiftning för muslimer. Han vill att skilsmässor i Sverige ska anpassas till de i muslimska länder.
Han gör det i en DN-artikel idag. Tack och lov är åsikterna delade inom den muslimska världen om detta. Det är dock fundamentalisterna som hörs mest.
Det finns en instans i Sverige som kan besluta om skilsmässa och det är tingsrätten.
Jag är positiv till mångfald i Sverige men i Sverige gäller svenska lagar. Särslagstiftning för att vissa män ska kunna förtrycka kvinnor är fullständigt oacceptabelt. Kvinnor (och män) ska själva kunna bestämma över sina egna liv. De ska kunna välja vem de vill gifta sig med. Och skilja sig. Det ska inte imamer eller patriarker göra.

Visst är det ett misslyckande med en skilsmässa men ibland är den nödvändig. En person som blir illa behandlad i ett äktenskap, det kan vara både kvinnor och män, även om det oftast är kvinnor som far illa, ska inte behöva fortsätta att leva i ett helvete.
Jag hoppas verkligen att man inte faller efter för kravet från fundamentalister.
Det är olyckligt att sådana här diskussioner kommer upp. Det medverkar inte till att integrationen snabbas på och tyvärr bidrar det nog också till ökad främlingsfientlighet.

KIMP KML och GLVP !!!

Vad är nu detta. Jo idag har jag varit och lyssnat på Hans Wern och fått höra vad som kännetecknar framgångsrika team. De här bokstäverna i rubriken står för Kom Inte Med Problem - Kom Med Lösningar. Gilla Läget - Var Positiv. Det sistnämnda har jag själv fått jobba en del med efter att jag inte kom in i riksdagen igen. Det var tråkigt och jobbigt. Men jag har också hunnit få tid till reflektion. Något som är viktigt för att gå vidare. Inte bara privat utan också i organisationer.
Hans Wern påpekade att det som kännetecknar ett bra team är att man har spelregler, värderingar och ledstjärnor. Detta är jätteviktigt antingen det gäller ett företag eller en politisk organisation. Eller varför inte i en familj.
En annan sammansättning av bokstäver som Hans Wern presenterade var RMI. Rätt mental inställning. Självklart är det så att om man tänker positivt så hittar man lösningar. Man måste våga ta risker. Satsar man inget så händer inget heller. Frasen så har vi aldrig gjort eller så har vi alltid gjort är all utvecklings värsta motståndare. Därmed inte sagt att man inte ska ta lärdom av det som varit och självklart använda det som är bra.

måndag 5 februari 2007

Momscirkusen

Har kommit igång och börjat bokföra i företaget. Än så länge bara kostnader. Förhoppningsvis kommer intäkterna snart. I moderna bokföringsprogram behöver man knappt tänka själv. Pengarna hamnar på rätt konto av sig självt. Jag har köpt lite utbildningslitteratur. Två som elektroniska dokument och ett häfte på papper.
När jag bokför de elektroniska så hamnar kontona rätt. 25 % moms hamnar på momskontot. Men så kommer då det som är utskrivet på papper. På det är det ju bokmoms. 6 %. De elektroniska dokumenten finns också på papper.
Det här är bara en av de konstigheter som uppstår på grund av den differentierade momsen. Tar du med dig mat från affären är det matmoms 12% men äter du upp den på plats får du betala 25 %. Går du på konsert betalar du 6 % men om du dansar så är det 25 %. Det borde vara dags att se över momsen för att åtminstone ta bort avarterna. Det har jag sagt många gånger i riksdagsdebatter. Varför ska det vara lägre momssats på oxfilé än på blöjor? Fast nu har ju regeringen infört 12 % moms på skidliftarna. Så cirkusen fortsätter väl. Vilka varor man får ha lägre moms på är reglerat inom EU. Fast många länder har undantag. I England är det till exempel 0 % moms på barnkläder.

Varför köper män sex?

I dagens Expressen går fyrtio kända personer, politiker, företagsledare mm, ut och kritiserar de som vill göra prostitutionen laglig. Jättebra. De skriver att det inte är något fritt val för den som prostituterar sig och det är sant. Människosmugglare hämtar unga flickor från fattiga länder, som inte kan försörja sig, till Sverige och andra länder för att sedan låta dessa utnyttjas av sexköpande män. De har inget fritt val. Många har säkert lockats med ett riktigt jobb.
Även om det är en minoritet av män som köper sex så är det en skam för det manliga släktet att det över huvudtaget förekommer. Det är viktigt att koppla ihop prostitutionen med en grov brottslighet. Internationella kriminella ligor säljer det som just för tillfället är det mest lönsamma. Det kan vara narkotika, tobak, sprit eller flickor. Eller allihopa.

Ibland lyckas polisen spränga en liga som smugglar människor. I Borås var så fallet för något år sedan. De flickor som utnyttjats utnyttjas då åter av samhället genom att de får möjlighet att stanna i Sverige tills de har vittnat mot sina förövare. Sedan riskerar de att få återvända till sitt hemland. Hösten 2005 gav riksdagen den dåvarande regeringen ett uppdrag att ta fram en lag som ger trafficking-offer som vittnar ett "eget" skäl till att få uppehållstillstånd. Jag var själv synnerligen delaktig i det beslutet genom att jag fick ihop först 6 partier som var eniga om en reservation. Sedan gick också (s) med på det. Visserligen talade den nuvarande migrationsministern i höstas om att ett förslag snabbt ska tas fram. Undrar var det är? Enligt regeringens propositionsförteckning ska en proposition läggas fram om genomförande av EG-direktivet om människohandel den 15 februari. Ska bli spännande att se om det kommer att genomföras.

söndag 4 februari 2007

Färdigkonferensad för den här gången och barns villkor

Jag kan inte förstå att alla konferenser samlas på en gång. Förra helgen var det västsvenska folkpartister som möttes i Lundsbrunn. I torsdags var det kommundelsnämnden i Brämhult som träffades i Hindås. Egentligen i fredags också men då åkte jag till Södertälje för nästa konferens. Länsledningskonferens i folkpartiet. Inte utan att det var skönt att spela två timmar tennis i kväll. Det blir lite mycket mat och kakor. Men alla konferenserna har varit bra. Både intressant innehåll och kul att träffa gamla bekanta.

Så till något helt annat.
I morse när jag slog på TV:n såg jag slutet på ett program som handlade om barn som gick på en musikskola. Ett program som lämnade många positiva känslor efter sig. Barnen verkade må bra och trivas.
I nyhetsmorgon söndag lite senare var en ung kvinna med som skrivit en bok om sin barndom. Den var inte lika ljus. Hon hade levt i en missbrukarfamilj där hon redan som liten fick smaka på mammans och pappans drinkar och blivit utnyttjad. Det pågick länge och samhället grep inte in. Så småningom fick hon i alla fall flytta mellan olika fosterhem. Efter att ha blivit missbrukare själv kom hon till ett hem där hon fick hjälp och nu var hon fri från droger och missbruk. Det var en fruktansvärd historia. Det kvinnan berättade var också att det är svårt att komma åt problemen. Barnen skyddar sina föräldrar hur illa de än blir behandlade. Tyvärr finns det barn idag som lever under sådana här förhållanden i missbrukarfamiljer eller familjer med andra problem. Samhället måste stötta och hjälpa dessa barn mycket mer än som görs idag. Det borde ha hög prioritet.

Välkommen till den nya bloggen

Har nu bestämt mig att börja blogga här i stället för på min hemsida. Det finns större möjligheter till att lägga in bilder och dessutom är det ju möjligt att se tidigare bloggar.