onsdag 8 april 2015

FP står upp för asylsökande hbtq-personer idag och för 10 år sedan

Idag lyssnade jag på delar av Migrationsdebatten i riksdagen. Kom in i sändningen precis när
Folkpartiets Emma Carlsson Löfdahl talade. Jag kunde inte låta bli att tänka på en debatt jag hade från samma talarstol för nästan 10 år sedan. I november 2005. Det handlade precis om samma sak som Emma pratade om. Att inte avvisa hbt-personer till länder där hbt-personer förföljs eller det till och med är dödsstraff på att vara homosexuell. Under förutsättning  att de kan leva utan att visa sin sexuella läggning. Men så enkelt är det ju inte. Varje människa måste få vara den hen är.
Hittar inte protokollet från min debatt men jag hittar reservationen som FP hade då.  Det var ett motivuttalande som skulle finnas i det som man kallar förarbete till lagen. Till förarbetena går man för att se vad lagstiftaren menade. Tänk om det stått att lagstiftaren menade att man inte ska avvisa hbt-personer till länder där de måste dölja sin sexuella läggning då hade inte Emma behövt tala om det idag. Och framförallt hade många personer kunnat känna sig trygga här och få vara den hen är. Men riksdagen ville inte det då. Tyvärr. Hoppas riksdagen tänker annorlunda idag och röstar ja till FPs reservation.

Här är FPs reservation 2005
“Rådande praxis att homosexuella flyktingar avvisas eller utvisas med motiveringen att de inte riskerar förföljelse så länge de döljer sin sexuella läggning är oacceptabel. En sådan hållning är humanitärt och principiellt oförsvarlig eftersom den inte på något sätt erkänner människors rätt att kunna leva ett liv i enlighet med sin sexuella läggning. För att den föreslagna lagändringen inte skall bli verkningslös skall den nya bestämmelsen tillämpas så att homosexuella inte avvisas eller utvisas med denna motivering utan var och en skall ha rätt att leva i enlighet med sin sexuella läggning. Detta bör riksdagen godkänna som motivuttalande.”

Dagens FP reservation

“Hbt-personers asylansökningar ska inte avslås för att dessa personer har tvingats att dölja sin sexualitet i hemlandet, särskilt när själva anledningen till detta är landets förtryckande sociala och rättsliga normer. Därför behöver rättstillämpningen utvärderas vad gäller hbt-flyktingars möjlighet att beviljas asyl i Sverige. Vidare behöver ytterligare insatser göras för att stärka och garantera kompetensen om hbt-personers situation i olika länder vid asylprövningen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.”