måndag 31 oktober 2011

Human asylpolitik som välkomnar

Måndagsmorgon och bara några kvällsaktiviteter inplanerade den här veckan. Men jag har lite databasjobb och förberedelser inför kommande kurser. Uppdatera lite hemsidor tänkte jag också göra.

Det gäller bara att bestämma i vilken ordning. Börjar med att skriva lite och idag blir det kommentarer kring några av dagens nyheter.

Fast i och för sig vet jag inte om jag vill kalla kritiken kring dagens flyktingpolitik för nyhet. Två representanter för CUF respektive LUF skriver idag tillsammans en debattartikel i SvD där regeringens migrationspolitik kritiseras.

Jag håller med artikelförfattarna. Det behövs lagändringar för att vi ska leva upp till en human och rättssäker asylpolitik. Gamla och sjuka som inte har någon anhörig i sitt hemland ska inte utvisas. Kristna ska inte utvisas till till exempel Irak där de förföljs.

Inte heller ska Sverige utvisa personer till länder som till exempel Syrien där tydligen de mänskliga rättigheterna totalt glömts bort. Det visar reportage efter reportage där regimen påstår att det bara är terrorister som vill skada landet som skjuts. Men hur betraktar regimen dem som flytt från landet. Inte ser de väl dessa personer som vänligt sinnade mot landet. Här håller jag med de s-grupper som också skriver om detta i en debattartikel på SvD. (DN, GP)

Det är dags för den svenska flyktingpolitiken att få ett ansiktslyft och får ett mer människovärdigt utseende och betrakta dem som kommer hit som resurser i stället för en belastning.

Ett exempel på att de som kommer hit är resurser framgår av detta reportage från SVT. Utan utländska läkare skulle inte den svenska sjukvården klara sig. Och de som skriker efter siffror på vad invandringen kostar får inte glömma bort alla dem som kommit till Sverige som är välutbildade vid ankomsten och som kostar Sverige lite i utbildningskostnader.

Det gäller att ta vara på de kunskaper och den kompetens människor bär med sig. En del behöver mer stöd än andra för att komma ut på arbetsmarknaden men vi kommer att behöva dem som kommer hit.

Men det handlar om att inte utsätta människor för onödigt lidande genom en lång och krånglig och passiviserande asylprocess. Det handlar om som sagt att se människor som resurser och inte som en belastning. Svenska myndigheter måste ta hänsyn till vad internationella organisationer som till exempel UNHCR tycker.

Folkpartiet tog beslut vid landsmötet för några veckor sedan att Folkpartiet ska verka för att ingen ska avvisas till ett område där UNHCR bedömer att situationen är sådan att flyktingskäl föreligger.

fredag 28 oktober 2011

Lite tankar kring Folkpartiet i Borås budget

Idag har Folkpartiet i Borås lagt fram sitt förslag till budget. Som svar på de rödgröna styrets budget. Så har också övriga allianspartierFP Borås budget framsida gjort.

Folkpartiet har valt att lägga sig på ett resultat som är något högre än de rödgrönas. Även om det kanske inte riktigt ryms inom de krav som finns på en budget i balans. Ett positivt resultat innebär att det finns pengar att investera för.

Tänkte skriva om några av punkterna i FP:s budget. Blir lite ur min egen synvinkel vilka frågor jag tycker är viktigast. Det mesta finns med i det handlingsprogram som vi tog fram inför valet. De punkter

Vi påpekar särskilt vissa punkter som måste sättas igång eller följas upp.

Självklart ska det program för ett integrerat samhälle som togs i våras följas upp. Den handlingsplan som fanns för 2011-2012 måste genomföras och planen måste revideras inför 2013 med nya aktiviteter i enlighet med intentionen i programmet.

Likaså är det viktigt att jämställdhetsprogrammet följs upp.

Att underlätta så att nya arbetstillfällen skapas är en huvuduppgift. Det är viktigt att det finns bra förutsättningar för företag att etablera sig. Men vi tycker också att fler verksamheter inom det offentliga ska kunna drivas av andra aktörer än kommunen. Det är oftast kvinnor som jobbar inom till exempel vården. Genom att det blir fler aktörer på marknaden kan det också bli större konkurrens. Konkurrens bidrar till att höja löner.

Campingen är en sådan verksamhet som omedelbart skulle kunna skötas av någon annan. Ett alternativ skulle kunna vara att det drivs som ett arbetsintegrerat socialt företag. Detta är mitt egna förslag men det skulle inte vara omöjligt. I budgeten nämner Folkpartiet att vi vill underlätta för sociala företag när det gäller upphandlingar. Något som jag också har motionerat om. Sociala företag kan vara ett alternativ för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta att komma ut på arbetsmarknaden. Det sistnämnda tog också Folkpartiet som ett uttalande vid landsmötet nyligen.

Utmaningsrätt är ett alternativ för att få fler aktörer.

Ett annat beslut som fattades på landsmötet som svar på en av mina motioner är att brist på tillgänglighet ska ses som diskriminering. Därför påpekar vi också i vår budgettext att arbetet med tillgänglighet måste intensifieras ytterligare. Även om Borås har gjort en hel del. Det finns redan pengar avsatta varje år för detta.

En fråga som väl kommer att diskuteras är att vi kan tänka oss att höja ålder för gratis bussresor för pensionärer från 65 år till 70 år. Många som är 65 år jobbar fortfarande. Och pensionen är också högre de första åren. Om det funnes obegränsat med pengar är detta särskilt ett bra alternativ. Än större behov att åka gratis kanske ungdomar har. Även om jag inte tycker man ska ställa grupper mot varandra.

En viktig fråga för kommunen och dess medarbetare och skolelever är hur IT-verksamheten sköts. Idag fungerar den dåligt. Folkpartiet tycker att man lägga ut den till någon annan som sköter driften. Att den måste ses över verkar dock alla vara överens om.

Det finns massor mer att skriva om budgeten. Här finns hela Folkpartiets budget att läsa. Och lite ljudklipp från Radio Sjuhärad.

torsdag 27 oktober 2011

Glöm inte de mjuka värdena i Vision 2025

Som vanligt blev dagen inte som jag tänkt. Lite jobbstrul, som nog visst inte var mitt fel, tog lite tid som jag inte räknat med. Men så är det när man jobbar med datautveckling. Förmodligen är det fixat i morgon. Skulle skrivit protokoll från gårdagens möten med Studieförbundet Vuxenskolan. Men det får väl bli i morgon också.

Justeringen av fullmäktigeprotokollet gick utan några större problem och länsförbundsmötet var trevligt och konstruktivt.

Har dock hunnit fundera lite på gårdagens möte kring Vision 2025 för Borås stad. I min grupp blev det rätt mycket pratat om hårda frågor, dvs stadsplanering och gator och vägar. De mer mjuka frågorna om delaktighet eller utanförskap gled vi förbi. Kanske beroende på att vår grupp hade den sammansättning den hade.

Självklart är stadsplaneringen en viktig fråga när man tänker sig in i IMG_1696framtiden men det allra viktigaste är hur vi möter varandra och hur vi behandlar varandra.

En vision jag har är att 2025 ska vi inte prata om olika grupper av personer. Vi ska ha kommit så långt att vi ser alla som människor. Med olika förutsättningar och olika behov. Ingen ska diskrimineras oavsett bakgrund. Mänskliga rättigheter i allmänhet ska genomsyra alla beslut som fattas i kommunen och barns rättigheter i synnerhet.

När man har den attityden behövs inga “råd” som tar tillvara särskilda intressen. Det är människan som räknas. Och människan som ska få stöd om han eller hon behöver det.

Vissa ord och begrepp som vi använder idag kommer då inte att behövas. Jämställdhet är en självklarhet överallt och ordet integration behövs inte.

Nu är det nog dags att sova. TV-programmen har börjat övergå till den mer bisarra typen. Födelsedagskalas för hundar i volangkjolar.

Vision 2025 och ny framtid inom SV

Hemma efter en eftermiddag och kväll med en massa möten. Eftermiddagen tillbringades i Parkhallen i Borås för att vara med om att ta fram en Vision 2025 för Borås. Totalt ca 70 personer, kommunfullmäktigeledamöter, nämndpresidier, tjänstemän och representanter från Ungdomsrådet var med.

I mindre grupper diskuterades stort och smått om hur Borås kan se ut i framtiden. Inte alltid lätt att hålla sig till vision. Det är alltför lätt att hamna i detaljer och diskutera mer tidsnära problem. Särskilt som min grupp bestod av två socialdemokrater, en miljöpartist, en sverigedemokrat, en ungdom och så jag så blev det en del mer näraliggande politiska diskussioner om fördelning av resurser mm. Säg den diskussion där en socialdemokrat från Borås är med som inte hamnar in på friskolefrågan. Tjänstemannen som skulle hålla ordning på oss och skriva ned det vi kom fram till hade det inte lätt.

Men vi kom ändå fram till en hel del. Både i vår grupp och andra grupper. Alla vill ha förtätning av staden med fler boende för att få en livaktigare stad. Men med mycket grönt inslag. En livaktig stadspark fanns också på vår agenda. En utbyggd lekplats i stadsparken skulle kanske vara en bra mötesplats.

Vi diskuterade också hur viktigt det är att man använder lokaler, till exempel skollokaler, effektivt. Bygger flexibelt så man lätt kan ändra mellan förskola och skola. Att man dessutom kan använda DSC00105skolbyggnader mer än de timmar som skolan pågår.

Trots att mycket fokuserar kring det centrala Borås får man inte heller glömma orter och landsbygd runtomkring. Landsbygden utgör också möjligheter till turism med friluftsliv. Återkommer med mer tankar.

Dagens avslutades med två möten med Studieförbundet Vuxenskolan. Först ett möte för att besluta sammanslagning mellan SV Sjuhärad och tre andra avdelningar. Sedan ett möte för att verkligen genomföra sammanslagningen. Det hela var avklarat på knappa två timmar inklusive kaffe och smörgås. Jag blev invald i den nya styrelsen. Sammanslagningar sker i hela Sverige fram till nyår.

Nu är det nog i alla fall sovdags efter en lång dag.

onsdag 26 oktober 2011

Dag i ordens tecken

Summerar en omväxlande dag. Dagen började med beskedet att Lars D. hade dött. Inget roligt besked. Vi har jobbat ihop i Brämhults kommundelsnämnd under fyra år. En man med ett stort hjärta. Jag tror att många saknar honom.

Dagen fortsatte sedan med ett lite annorlunda kursuppdrag. Kurs i protokollskrivning. Här är ord i allra högsta grad inblandat. Kan väl påstå att jag nästan har papper på att jag kan utbilda i detta protokollskrivning. Sedan fixa billampa. Har kört omkring olagligt några dagar. Men det är inte så lätt att få en lampa bytt. Det är minsann inte så lätt att göra det själv som ovan. En skicklig tjej på macken fixade det lhallonätt.

Barnbarnens förskola och skola var nästa mål. Som sed är blev det glass på vägen hem. Nu var det nog sista glasstillfället utomhus i år. Men sommaren verkar inte vara slut riktigt ännu. Vi hittade hallon på vägen hem. 4-åringen njöt.

Medans jag kursat och hämtat barnbarn har det kommit fram att en mängd lösenord kommit på vift. Vilket också tagit sig uttryck i att åtminstone ett konto kapats som skickat ut en rad uttalanden om SD. Även om jag inte gillar SD:s åsikter är det inte ok att kapa konton och sprida information, sann eller osann, i andras namn. Det är oroväckande att lösenord kunnat spridas på detta sätt. Men att ingen reagerat tidigare. Lösenorden lär ha legat länge på (SvD, SVT, DN, GP).

Andra ord är ord är orden i Wordfeud. Ibland tillåts ord som jag aldrig hört talas om och bokstaven “S” kan användas på allehanda sätt. Nu ska bli ändring då Akademiens ordlista ska tillåtas. (SVT)

Dessutom har hemmafrun diskuterats i SVT. Visst är det viktigt attStensjön se till att barnen ges tid. Men det är båda föräldrarnas ansvar. Om den ena parten stannar hemma riskerar denne att få sämre pension och om det skulle bli skilsmässa eller den parten som stått för inkomsten går bort står den kvarvarande, oftast kvinnan, utan försörjning. Dessutom behövs fler som arbetar. Håller med statsministern i ett inslag i SVT (SVT)

Nu är det nog sovdags. I morgon tidigt kundmöte, på eftermiddagen Borås vision och på kvällen Vuxenskolemöten i samband med ändrad organisation.

måndag 24 oktober 2011

Sätt fart på oanvända lekplatser

Nu är det buss 100-dags igen. Lite häftigt att man faktiskt till och med kan titta på morgonTV i mobilen. Och hinna skriva några rader och lägga några Wordfeud-ord och titta igenom dagens kurs.

Dessutom surfa lite. Antingen på telefonen eller på datorn. Det finns ju Internet-uppkoppling på bussen. Funkar inte alltid men ändå.

Inspiration till det jag tänkte skriva om nu fick jag från GP och det handlar om lekplatser.

Vid gårdagens skogspromenad gick jag genom Hässleholmen den sista biten hem. Vilket jag brukar göra. Det som slog mig då och som jag också noterat tidigare är att det är alldeles barntomt på de två lekplatserna som ligger bara några hundra meter från varandra. Jag brukar ta med mina barnbarn dit och det brukar vara lika barntomt då. Det är jättefina lekplatser som borde vara fulla av liv. Det känns lite som slöseri. Självklart kan man inte tvinga barnen att leka men man borde tänkt innan.

Men när de nu står där borde man hitta andra lösningar för att få ditlekplats barn. Det var då jag kom på att man kanske kunde göra den ena till utflyktslekplats likt Plikta som finns i Göteborg. Har själv varit på utflykt dit med mina barnbarn.

Vår lekplatsen ligger också precis vid 4H-gården med alla djur. Det finns också en minkonstgräsplan där. En ypperlig mötesplats i integrationens tecken.

OBS. Hann aldrig lägga ut detta i morse eller under dagen då det var makrokursdags.

söndag 23 oktober 2011

Bilder från en höstdag i solen

Det har varit en härlig dag idag. Passade på att gå ut i solen med kamera och iphone i högsta hugg. Det är lite kul att dokumenterIMG_1698a i direkttid var man går.

Har dessutom hunnit ta tag i lite saker som bort göras tidigare. Och nu är det snart dags för tennis. Lägger ut några höstbilder från dagens skogsvandring. Tyvärr kom det med en mindre trevlig bild. En förstörd busskur.

 

lördag 22 oktober 2011

Så blev det med den “tyckfridagen”

Har haft en bara vara dag. Lång frukost framför TV:n med Wordfeud, Facebook och Twitter nära till hands. Gav mig själv också en “tyckfrihetsdag” som i alla fall varade till efter tolv. I stort sett.

Tills jag tog en liten tur ner till stan. Det skulle vara Fairtrade-aktiviteter. Men det jag hittade var ett litet tält på torget där det inte var särskilt stor aktivitet. Överhuvudtaget var det lite rörelse på stan. Inte kan man tro att Borås centrum har blivit Årets stadskärna. Inte med den bristen på sjudande liv en vanlig lördagsförmiddag. Men det finns ju andra tider som tur är. Med marknader, adventsfirande, sommartorsdagar och en hel del annat.

Och idag var lördag före lönen. Får väl kolla nästa lördag om det är annorlunda då. Men något som kanske skulle få några fler att stanna till i centrum, i stället för att åka vidare till Knalleland, är att göra parkeringarna gratis på lördagar. Förr fanns det många gratisparkeringar. Idag endast några få som ligger avsides.

Något annat som också bröt “tyckfriheten” är tankarna kring det här med att politikens olika arenor ska avspegla befolkningen. Idag blev det aktuellt vid Moderaternas partistämma när några ville utöka partistyrelsen med en person för att låta en riksdagsledamot med utländsk bakgrund ta plats. I och för sig är jag emot kvotering, oavsett vilken grupp det handlar om, men frågan är principiell och mycket större. (DN, SVT)

Jag har tidigare skrivit om fritidspolitikens villkor som blivit allt tuffare med många möten både dagar, kvällar och helger. Med risk att det bara blir pensionärer och/eller heltidspolitiker som kan ägna sig åt politisk verksamhet och med ett resultat där man glömmer bort hur det är att vara barnfamilj.

Det är inte så lätt att som småbarnsförälder hinna med både jobb, politik och barn. Frågan är vilket är bäst. Att ha möten på kvällstid eller dagtid. Antingen blir jobbet lidande eller barnen. Det krävs att arbetsgivare har en tillåtande attityd när det gäller att ge ledigt för politisk aktivitet, vilket man har rätt till,  och att själva jobbet också tillåter det. Och att man får betalt för utebliven arbetsförtjänst vilket inte är självklart i alla kommuner. Man ska åtminstone inte förlora ekonomiskt på att vara politiskt aktiv.

Framförallt måste politiskt arbete uppvärderas. Det borde vara en IMG_1458merit att någon gång varit engagerad i samhällsbyggandet som fritidspolitiker.

Det behövs attitydförändringar och översyn av villkor för att få fler yngre och småbarnsföräldrar engagerade inom politiken. De behövs.

Så här i höstmörkret behövs en sommarsolnedgång att drömma tillbaka till.

torsdag 20 oktober 2011

Annat än asylpolitik på dagens agenda

Egentligen sovdags. Har ägnat dagen åt kursförberedelser. Innan det var dags för information om ungdomsdemokrati före kommunfullmäktigemötet. En intressant föredragning men alldeles för få kommunfullmäktigeledamöter på plats. Det är en viktig fråga. Det finns många skäl till att få unga delaktiga och ta samhällsansvar.

Fast det gäller vuxna också. Det är verkligen dags att ta tag i medborgardialogen på ett systematiskt sätt. Med genomtänkta aktiviteter med genomtänkt uppföljning och återrapportering.

En viktig sak när man tillfrågar medborgarna är att man dels återrapporterar men också genom praktisk handling och genomför några av de önskemål som medborgarna framför. För att visa att man lyssnar.

Fullmäktigemötet blev sedan lite annorlunda. När drygt en kvart gått hade vi klarat av alla ärenden utom två. Sedan tog dessa senare lite längre tid. Med halvårsbokslutet som grund uppstod en lite mer ideologisk debatt. Undrar om det inte skulle vara bra att ha en allmän politisk debatt någon gång i fullmäktige. Finns i andra kommuner.

I dagens BT var Folkpartiet rätt bra representerat. Med en motion om att vid representation få bjuda på ett glas vin. En omdiskuterad fråga men om vi ska kunna få några event och kongresser till Borås där Borås står som värd för någon middag måste vi kunna ha möjlighet att servera ett glas vin. Återstår att se vad som händer.

Dessutom lades ett spektakulärt initiativärende vid gårdagens kommunstyrelse. Ett handskrivet förslag att datorverksamheten i Borås måste ses över. Verkligen ett angeläget förslag. I dagens digitala samhälle är det ett krav att man fort kommer in i sin dator. Ofta är ens arbete helt och hållet beroende av att datorn fungerar.

Nu får det bli sängen. I morgon översyn av fullmäktiges arbetsordning. Och så är det fredag.

onsdag 19 oktober 2011

Fortsatt kamp för en rättsäker och human asylpolitik

Gårdagen blev väl inte riktigt som jag tänkt. Den 91-åriga Gannas utvisningshot tog över mina planer. Skönt att hon åtminstone fick en respit-tid. Idag blir det en del jobb och förberedelser inför en kurs jag ska hålla nästa vecka. Just den varianten för första gången.

Dessutom är det kaffe och tårta för inblandade i kungabesöket för en månad sedan. Med information om Waste Recovery, som nu också spridit sig till Brasilien, och bilder från besöket. Ska bli kul. Hoppas bara kaffet är rättvisemärkt. Det finns ju en utmaning om fairtradefika idag. 

För att göra en total vändning av ämne och för att hålla fast vid gårdagen och den inhumana flyktingpolitiken.

Syrien är ett land där våld och kaos råder. Ändå utvisar Sverige personer dit. I Boråstrakten finns det en syrisk familj som ska utvisas. Radio Gävleborg har ett reportage om en som ska utvisas.

Amnesty rapporterar om hot och våld mot exilsyrier. Undrar hur de som återvänder kommer att behandlas. Kommer de att komma in i landet med livet i behåll. Hittills har minst 3000 personer dödats sedan upproret började i Syrien. (SR)

I kväll sänds reportage om situationen i Syrien. (SVT) Enligt den som gjort reportaget fanns det bilder som var så blodiga att de inte kan visas i TV.

För övrigt gläds jag åt att Barbro Westerholm (FP) skrivit på SVT debatt. Och tycker att migrationsministern borde tänka en gång till. Vi har ännu ingen rättssäker asylprocess.

tisdag 18 oktober 2011

Tack att Ganna fick åtminstone en respit tack vare Europadomstolen

Humaniteten segrade till slut. Åtminstone för tillfället. Oavsett skäl till varför det blivit som det blivit så kan man inte skicka iväg en 91-åring som är dement och sjuk till ett land där hon saknar släktingar. Visst kanske det finns något hem där hon kan vara. Men hur skulle de anhöriga här i Sverige fungera med vetskap om en gammal mormor som finns borta i öster och som man inte vet hur hon mår. Förmodligen skulle de inte må särskilt bra heller.

Det var dock inte svenska myndigheter som stoppade utvisningen utan Europadomstolen. Ännu en gång har Sverige skämt ut sig internationellt. (SvD,SVT,Aftonbladet, Expressen,SR)

Nu är det dags att ta ett rejält tag i lagstiftningen så att detta inte händer igen. FP genom Barbro Westerholm har redan gått ut och krävt det. (DN)

När lagen togs krävde tre partier däribland FP att anhöriginvandring också skulle kunna gälla andra i familjen än de som fanns med i lagen. Men så blev det inte. (SVT) Hade detta införts hade fallet Ganna inte behövt gå så långt.

Självklart är det så att ett mediedrev inte ska styra asylpolitiken. Men jag tror att det krävs en rejäl översyn över nuvarande lagstiftning. Det gäller barn, det gäller kvinnor, det gäller homosexuella, det gäller äldre. Och mycket mer. Vart tog rätten till att muntligt framföra sina skäl i domstol vägen? Och hur är det med internflyktingskap?

Igår såg jag ett inslag om ensamkommande flyktingbarn. En ung tjej som man förövrigt inte trodde var under 18 år skulle utvisas. Men var fanns den kvinnliga tolken? En kvinna har alltid rätt att ha en kvinnlig tolk. En kvinna som kommer från ett land där kvinnor förtrycks vågar kanske inte säga allt inför en manlig tolk.

Och så det här med barnen. Jag är glad att Folkpartiet i helgen tog två bra beslut kring flyktingfrågor. Att barn som tagits om hand med LVU inte ska utvisas tillsammans med sina föräldrar.  Och att ingen ska utvisas till områden där UNHCR bedömer att situationen är sådan att flyktingskäl föreligger.

Nu tänker jag återgå till jobbandet eller det får nog vänta till kvällen. Först gruppmöte inför KF.

Ingen mardröm–sann verklighet

Trodde att det var en mardröm. Att vi i Sverige utvisar en 91-årig kvinna som är både dement, halvt blind och har hjärtfel. Hon har inga släktingar i sitt hemland Ukraina. Men det är ingen dröm utan krass verklighet. (DN,Aftonbladet, TV4)

Det här är synnerligen ömmande skäl. Vad är annars synnerligen ömmande skäl. Ingen beskrivning av vad det innebär finns direkt beskrivit i bakgrundsmaterialet till lagen. Men hälsotillstånd anges som en faktor. Och det är de väl frågan om i det här fallet.

Sedan har jag så svårt att förstå att en läkare som inte ens träffat kvinnan kan avgöra kvinnans hälsotillstånd. Och har Migrationsverkets förtroendeläkare erfarenhet av demens. Barns bästa finns med i lagstiftningen även om man blankt struntar i det också. Dags att också ta med de äldre. Det vill säga att föra in “sista länken” igen. Dvs att en äldre som inte har någon anhörig kvar i hemlandet kan få komma till Sverige. Här är personen redan i Sverige.

Det är dags migrationsministern att börjar se verkligheten. Det går inte att hur länge som helst bara dölja sig bakom lagstiftning. Ett ödmjukt uttalande att det var kanske inte riktigt att det var vad vi menade när lagen klubbades. Eller var det det? Inte från min sida i alla fall.  (Expressen)

måndag 17 oktober 2011

Nu är det dags att sätta stopp för omänskligheten

Undrar vart medmänsklighet och humanitet tagit vägen. Har så svårt att fatta att Migrationsverket anser det nödvändigt att avvisa en 91-årig kvinna som är dement, har hjärtfel och halvt blind till hemlandet där hon inte har någon anhörig kvar. (Expressen,

Det är oerhört omänskligt. Både för kvinnan och kvinnans anhöriga i Sverige. Det är inte lätt för kvinnans barnbarn att försöka leva ett normalt liv samtidigt som hon är orolig för sin gamla mormor. Före 1997 fanns det man kallade “sista länken” kvar i utlänningslagstiftningen. Det innebar att en förälder som inte hade några anhöriga kvar i sitt hemland kunde få stanna.

2003 hade jag en debatt med dåvarande migrationsministern Jan O Karlsson i den socialdemokratiska regeringen. Jag blev riktigt upprörd redan då. Enligt hans svar så säger han att det var på grund av brist på pengar som man slopade sista länken. Den som vill läsa hela SPA53334debatten hittar den här. Gå till anförande 56 en bra bit ner.

När jag sedan läser om en iransk kvinna som ska avvisas med sina två faderslösa barn blir jag riktigt, riktigt arg. Har bestämt mig för att inte svära på bloggen. Men nu är jag j-ligt nära. (GP)

En blåklint som symboliserar demokrati och frihet får bli dagens blomma.

Summering av folkpartiets landsmöte

Så var det då vardag igen. Efter en helg med mycket politik och många trevliga engagerade människor. Nu är det Excel-kalkyler och Databaser som gäller. Men först måste jag göra en liten summering. Lite har jag redan skrivit men det är inte lätt att samtidigt lyssna på inlägg från talarstolen och försöka skriva ner några ord på en urseg dator.

Det är otroligt många frågor som det fattas beslut om. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner om allt. Vilket gör att det blir en härlig blandning. Dessutom har några centrala programgrupper presenterat sina förslag. De flesta motioner förklaras besvarade. Med motiveringen att det förslag som framförs inte kan genomföras exakt som det står men att man håller med i sak. Några motioner som partistyrelsen ansett besvarade bifölls dock av landsmötet.

Bland annat min egen motion om att brist på tillgänglighet ska införas i diskrimineringslagstiftningen. Förutom detta bifall fick jag också med ett uttalande om att socialt företagande är ett alternativ för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta att slussas in i arbetslivet.

Det fanns också andra motioner som bifölls som jag pläderade för. Att turism är en framtidsbransch som bifölls helt och att barn som är omhändertagna med stöd av LVU inte ska utvisas tillsammans med sina föräldrar. Det senare beslutet efter en justering i “beredningsutskottet”.

Däremot lyckades jag inte få med mig tillräckligt många för att få bort förslaget om att man ska ta fram riktlinjer för hur man ska tillsätta kommunala bolagsstyrelser för att få en jämnare könsfördelning.

Sista dagen hettade det till lite när marginalskatterna diskuterades. Ett förslag som innebar att steg för steg nå en nivå för den högsta marginalskatten som innebär hälften kvar vann. Men eftersom det då påverkade andra punkter i skatteförslaget gjordes en omskrivning i beredningsutskottet som inte riktigt överensstämde med det ursprungliga förslaget som vann. Efter lite mutter och justeringar gick detta förslag dock igenom. Som i princip innebär en ny skattereform med sänkta marginalskatter men i en takt som ett växande reformutrymme medger men inte neddragningar i den sociala välfärden. Muttret fortsatte efter landsmötet kan väl sägas eftersom många tyckte att det blev ett annat beslut än det landsmötet ursprungligen ville. Med klar majoritet. Läs gärna GP:s ledare.

Det finns egentligen mycket mer att skriva om men jag nöjer mig nu med att konstatera

att jag nog inte kommer att äta “burkkakor” på lång tid

att det var både bra och dåligt med tidsbegränsade pass för respektive område

att EU-kommissionären Cecilia Malmström var lysande317378_10150340541784132_696684131_8339132_1482868148_n[1]

att många viktiga frågor kommer i skymundan för pappamånader, gårdsförsäljning av vin och republik. För att bara ta några av dem som tar för stort utrymme i debatten. Även om det självklart är viktiga frågor att debattera

att postens kolor var det godaste godiset

att jag är glad för att jag fick hoppa in som ombud i sista stund för det är riktigt roligt att vara på landsmöte. Särskilt om man får lite framgång.

söndag 16 oktober 2011

Rapport 2 från Folkpartiets landsmöte

Nu börjar landsmötet närma sig slutet. Lite svårt att gå upp i morse efter det sena nattpasset. Dock inte lika långt som tidigare landsmöten. Att hitta rätt propositionsordning för röstning om föräldraförsäkringen tog lite tid så klockan blev halv två innan jag fick lägga huvudet på kudden.

Trots långa diskussioner om föräldraförsäkring och republik så har vi inte lagt till någon pappamånad eller avskaffat kungen.

Däremot fick jag bifall till en av mina motioner om att även brist på tillgänglighet för funktionsnedsatta ska betraktas som diskriminering. Dessutom fick jag ju med ett uttalande om socialt företagande redan tidigare på dagen. Däremot fick jag inte igenom mina synpunkter kring kvinnorepresentation i kommunala bolagsstyrelser. Beslutet blev att det ska tas fram riktlinjer för hur kommunala bolagsstyrelser ska tillsättas. Jag tror man måste jobba för fler kvinnor i bolagsstyrelser på lokal nivå. Inte ta fram generella regler. Kommunerna och de kommunala bolagen ser olika ut. Förresten så är Folkpartiet emot kommunala bolag.

Dagen började också bra. Även om jag själv inte skrivit motionen om att folkpartiet ska lyfta fram tursim som framtidsbransch så kändes det så eftersom mitt yrkande lyftes fram när omröstningen skulle ske. Motionen som kommer från länsförbundet i Norra Älvsborg bifölls. Jag framförde i debatten hur viktigt det är med företagssamverkan, särskilt inom turism. Jätteroligt att motionen om turism bifölls då kan jag leva med att min egen motion om företagssamverkan inte bifölls utan bara besvarades.

Jag känner mig nöjd med min egen insats under landsmötet. Som alltid är det roligt att träffa gamla bekanta men också träffa nya trevliga vänner.

Nu lider det hela mot sitt slut. Kvar återstår bilresan hem.

lördag 15 oktober 2011

Rapport 1 från Folkpartiets landsmöte

Nu är vi redan inne på förhandlingspass 5 på Folkpartiets landsmöte. Detta pass handlar om sjukvård. Avklarade områden är utbildning och kultur, utrikespolitik, migration och integration och arbetsmarknad.

Plus en landsmötesfest. Trots ambitionen att gå hem tidigt så blev det lite sent. Förutom de olika områdena har också EU-kommissionär Cecilia Malmström hållit ett engagerat anförande om EU och varför det är viktigt att EU-länderna samverkar. Både inom asylpolitiken och brottsbekämpningen.

Hälsningar från våra systerpartiet i Finland och Norge har också framförts.

För att återgå till själva debatterna så har jag själv varit uppe två gånger i talarstolen. Dels om barn som far illa i asylprocessen dels om socialt företagande. Till min glädje har Folkpartiet antagit ett uttalande där man anser att Socialt företagande är ett alternativ för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta. Som ett svar på min motion om socialt företagande.

I övrigt blev debatten kring arbetsmarknad kort. Det förslag som partistyrelsen tagit fram togs utan någon mer omfattande diskussion. Mer finns att läsa på folkpartiet.se

Trögt och åter trögt är uppkopplingen så nu avslutar jag för den här gången.

torsdag 13 oktober 2011

Stryker och packar inför FP landsmöte

Som vanligt blev inte dagen som jag tänkt. I morse fick jag vetskap om att jag skulle vara ombud på Folkpartiets landsmöte. Visserligen hade jag tänkt åka till Karlstad ändå men nu ska jag sitta i utskott och vara med hela tiden. Roligt men det blev attans bråttom att läsa in mig på frågorna. I första hand de som rör det utskott jag ska sitta i. Jämställdhet och demokrati. Handlar om alltifrån föräldraförsäkring till republik. Blir riktigt intressant för här finns det onekligen delade meningar inom partiet.

Här ska bland annat förslaget om nya riktlinjer för jämn könsfördelning i kommunala bolagsstyrelser behandlas. Även om det inte står i klartext i förslaget att det handlar om kvotering. Något som jag både skrivit om tidigare och uttalat mig om i BT.

Dessutom ska jag propagera för min egen motion om socialt företagande. Hoppas att få till ett uttalande.

Hoppas gör jag också att landsmötet inte hamnar i skuggan av allaIMG_1444 Juholt-turer. Det finns många andra intressanta frågor som står på agendan. Några jättesena natthistorier till kl 5 på morgonen lär det i alla fall inte bli.

Men nu är det dags att stryka och packa. Och inget huvud i sanden här inte.

En vanlig partiledardebatt

Så kan man då lägga ännu en dag till handlingarna. Med partiledardebatt och ett antal möten. Det var lite svårt att vara koncentrerad på jobb samtidigt som jag såg på partiledardebatten. Men statsministern var tydlig i sitt anförande att det är arbetslinjen som gäller så det var bara att i fortsättningen titta med ett halvt öga.

Debatten handlade faktiskt om politik och den turbulens som varit kring Håkan Juholt nämndes inte med ett ord. Ganska vanlig debatt. Juholt lovar guld och gröna skogar. Långt borta är de rödgrönas gemensamma syn. Tvärtom så kritiserar Lars Ohly sossarna för att inte gå tillräckligt långt åt vänster. Vänstern vill att de som tjänar mer ska betala mer i skatt. Folkpartiet vill ta bort den extra skatt som infördes “tillfälligt”, värnskatten. Det ska löna sig att arbeta, utbilda sig och ta ansvar. Självklart ska vi fortfarande ha ett samhälle som tar socialt ansvar men det vi ska sträva efter är inte att de som har mer ska få mindre utan att de som har mindre ska få mer. Jag tror inte på ett socialistiskt samhälle där alla ska vara lika. (SvD,

Vidare kan väl konstateras att SD:s partiledare pratar invandring är inget ovanligt. Men att denne och Juholt nästan faller varandra om halsen när det gäller arbetskraftsinvandring är mer ovanligt. Eller kanske inte. Vem var det som talade om “sociala turister” i samband med utvidgningen av EU? Jo, Det var just det partiet. Att sedan Juholt säger att han respekterar SD och dess väljare är också lite märkligt. För några dagar sedan kunde han ju inte ställa upp i samma TV-debatt. Och samtidigt dyker det upp rykten om att Juholt skulle ha varit positiv till förslaget att införa preliminärt medborgarskap. Lite grumligt vatten. (BT)

Det är inte bara i riksdagen som det pratas budget. Även här i Borås pågår det. Det har vi gjort idag på två möten. Dessutom har jag varit med på avtackning av vår konstmuseichef Hasse Persson.

En summering av dagen kan man väl säga.

Jag brukar kolla hur många som varit inne på min blogg. Ett av uppföljningsverktygen visar detaljerat en hel del fakta. Både ip-adress och hur man kommit till just min blogg.

Om man gjort en Google-sökning finns också med vilken rangordning man har på just det sökbegreppet. Jag hittade några intressanta saker.

Vid några sökbegrepp kommer jag  högst på listan trots flera miljoner sökresultat.

Vilka är då sökbegreppen där jag kommit högst.

varför är export viktigt

företag välfärd

att vara ung idag

Dessutom en tredjeplats på detta sökbegrepp

varför är det inte okej att döda?

Vet inte varför det blivit att jag kommit högst. Men det visar vad IMG_1588rubriker är viktiga för att det man skriver ska hittas. Och det är viktiga ämnen för mig så det känns bra att någon hittat det jag skrivit. 

Men nu får jag väl sätta rubrik fast jag egentligen är urkass på det. Det vet ju hela mediesverige förresten.

Lägger till en bild som jag kallar det ensamma huset. I infarten till Åland och lär hysa en restaurang. Så får ni tolka bilden som ni vill.

Och så går jag och lägger mig.

tisdag 11 oktober 2011

Lunchinlägg

Hinner nog skriva några rader innan det är dags för nästa grupp med excellare. Lite lyxigt att kunna åka hem på lunch. Morgonen var mindre lyxig. Dusch i mörker och tidningsläsning till levande ljus. Oerhört glad för min Iphone som både bidrog med ljus och information via P4 Sjuhärad vad som hänt. Till sist kom strömmen och jag hann både fixa håret och kaffet.

Medans jag håller på och berättar om alla under som finns i Excel 2010 så fortsätter diskussionerna kring Juholt. Det hela är en olustig historia. Sant eller osant det som skrivs. Den inte bara smutsar ner honom själv och hans parti utan också hela det politiska Sverige. Jag tror inte han är en girig person men det är inte det saken i första hand gäller. Kräver man att medborgarna ska känna till alla regler och bestämmelser så måste man själv hålla reda på dem som gäller en själv.

Onekligen är riksdagslivet ganska hektiskt men för den skulle måste man se till att man följer de regler som finns. Alla människor gör fel. Men man kan inte göra fel hur många gånger som helst och tro att man kan bli förlåten varje gång. Det är inte som att gå till bikten och erkänna sina fel för att sedan bli förlåten och göra om dem igen.

Fast när man börjar spela på om Juholt ska avgå eller inte tycker jag det har gått för långt. (BT)Oavsett fel och brister så är det en människa det handlar om.

Nu blir det färd tillbaka till företaget där jag håller kurs.

söndag 9 oktober 2011

Röda pudlar

En söndag då jag inte känner mig nödd och tvungen att jobba, ens lite grann. En lång frukost med papperstidningar och Nyhetsmorgon. I eftermiddag blir det barnkalas för minsta barnbarnet som redan fyller fyra. Oj vad tiden går fort. Den kommande veckan blir det också lite lugnare än den senaste tiden. Skönt att kunna pusta ut. Och kanske hinna skriva lite mer.

Det finns ju en hel del att skriva om. Socialdemokraterna och dess  ledare, Håkan Juholt, har varit rätt mycket på tapeten i veckan. Kan man lugnt säga.

Att han missat att fatta vad som gäller när det handlar om att bo tillsammans med någon annan är ofattbart. Vad jag kan minnas var det en stor diskussion om detta redan på min riksdagstid. Även om det kanske mest handlade om tillfälliga övernattningar i riksdagens lägenheter. Men han fanns i riksdagen redan då. Och oavsett om han kände till reglerna eller inte så borde han ha tänkt. Det kan man kräva av en partiledare. (SvD, BT, SvD

Problemen för sossarnas partiledare stannade inte vid detta avslöjande. En partikollega från Malmö, Ilmar Reepalu, gick ut och föreslog att man skulle införa preliminärt medborgarskap med motiveringen att man lättare skulle kunna utvisa nyanlända som begår brott. Det visar vilka tankar framstående socialdemokrater har kring invandrare. Man sänder signaler med rasistiskt innehåll.

Fast det är inte första gången. En annan f d minister hakade på Reepalus förslag. Samma person som gjorde märkliga uttalanden om de apatiska barnen. När det påstods att föräldrarna till dessa barn själva försatte barnen i det tillståndet var den dåvarande ministern snar att hänga med. Senare har man konstaterat att det inte fanns något som talade för att föräldrarna skulle ha gjort det de beskylldes för. Under min riksdagstid fanns det många andra exempel där socialdemokratiska ministrar gjorde märkliga misstänkliggörande antydningar om invandrare. (SvD)

Nu fick partiledare Juholt gå in och “pudla” för sina partikompisars förslag om ett B-medborgarskap. Hur skulle han annars kunna förklara att han inte vill delta i debatt med SD. Om partierna står för likartade värderingar. (SvD

Oavsett så tycker jag det är skrämmande att demokratiskt valda partier inte kan debattera med varandra. Jag gillar inte SD:s åsikter men de är dock demokratiskt valda. Det bästa sättet att ta kål på SD:s åsikter är att debattera. Men det kanske kan bli pinsamt att försvara sina egna åsikter.

Till allt detta kommer också alla pudlar i samband med budgetförslaget. Minns själv hur jag twittrade från Juholts tal i Almedalen om alla satsningar som skulle göras. Först är en del av dem helt och hållet borta när partiledaren presenterar budgeten och sedan efter påtryckningar från partikollegor så har de kommit åter. Var finns stabiliteten. Fast å andra sidan så gillade jag ju inte det röd pudelhan sa i Almedalen heller. Mindre valfrihet och högre skatter. Och planekonomi.

Fortsättning lär följa. Det finns fler undersökningar på gång kring Juholts pengar. (DN)

Och Juholt svarar via facebook. (SVT)

Sedan kan man ju fråga sig om det varit en kvinna. Hade hon inte varit ute för länge sedan. (GP)

Läs också gärna lördagens ledare i BT

lördag 8 oktober 2011

En mörk och kort och en lång och ljus vandring

Har hamnat framför datorn efter en 2-milamarsch mellan Fristad och Borås. En årligen återkommande tillställning till minne av flytten av I15 från Fristad till Borås 1914.

Två mil känns onekligen. Särskilt som jag inte tränat så där jättemycket. Kondisen är ok men benen är väl lite mörbultade. Blir  nog att sitta kvar här och skriva. Det finns onekligen en hel dIMG_1666el att skriva om. Men återkommer till det.

Här nöjer jag mig med lite bilder från gårdagens ljusvandring i Alingsås och från dagens vandring. Ljusvandringen var inte lika krävande som dagens men otroligt fin. Särskilt kyrkorna var otroligt stämningsfulla.

Lite speciellt blev det när en uggla satte sig högst upp på korset på den ena kyrkan. Många fina blomsterarrangemang Öresjö Regementsmarschenvar också utplacerade lite varstans.

Dagens vandring bjöd på omväxlande vägar. Både asfalt och vattenfyllda hålor i skogsterräng. Förvånansvärt mycket grönt fanns kvar på träden.

Vi var inte så många civilister men jag har gått tre gånger av fyra och soppan som avslutade det hela smakade bra. Dock inte ärtsoppa. 2014 blir det 100-årsjubileum. Få se om jag orkar delta varje år fram till dess.

Här lite bilder från gårdagens och dagens vandringar.

torsdag 6 oktober 2011

Inspirerande och mindre inspirerande

Hemma efter en trevlig kväll tillsammans med en blandning av politiker och näringslivsfolk. Christer Björkman, Borås ambassadör, berättade om sitt liv med Melodifestivalen. Om hur han förvandlat en döendemelodifestival Schlagerfestival till en levande Melodifestival. Och han talade om att inget är omöjligt. På bilden en lego-variant av Melodifestivalscenen som mitt barnbarn såg den.

Igår hade jag förmånen att äta företagarlunch och få lyssna på Centiros VD som berättade om varför företaget blivit Sveriges bästa arbetsplats. Ett företag som ser personalen som människor. Mycket intressant föreläsning om ledarskap. Ett råd på vägen var att tänka stort men börja smått.

Verkligen inspirerande att få förmånen att två dagar i rad få lyssna till två intressanta föredrag. Lägg sedan till tisdagens besök på det sociala företaget som bedriver bed and breakfast rörelse. Le Mat. Skrev om det i mitt förra blogginlägg.

Mindre inspirerande är att lyssna på kristdemokrater som bildligt talat klöser ögonen ur varandra. Det är inte min sak att avgöra vem som ska vara partiledare i ett annat parti. Men det var ingen särskilt rolig debatt som ägde rum i Debatt ikväll.

Nu tänker jag i alla fall sova. I morgon blir det Excel-kurs och ljusvandring i Alingsås. Det sistnämnda om inte regnet öser ner förstås. På lördag ska jag testa benen i Regementsmarschen. Från Fristad till Borås. Har gått den två gånger tidigare.

tisdag 4 oktober 2011

Coompanion dag

Idag har jag varit i Göteborg tillsammans med styrelsen för Coompanion Sjuhärad och besökt ett socialt företag som driver en välskött bed and breakfast rörelse. Mitt inne i centrala Göteborg. Här finns en länk till Le Mat där man kan läsa mer om företaget som är en franchisekedja som finns på flera håll i landet.

Som socialt företag ger man arbete åt personer som ofta står långt från arbetsmarknaden. Jag blev riktigt imponerad över den verksamhet som drevs och det ansvar de som jobbade där tog. Förutom att sälja övernattningar får också företaget betalt från det offentliga för att tar emot personer som ska arbetsträna. Socialt företagande är ett alternativ för långtidsarbetslösa att kunna komma in på arbetsmarknaden. Alla kan bidra efter sin förmåga.

Och besökare i Göteborg får ett prisvärt hotellalternativ med personligt bemötande. Kanske dags att även starta ett bed and breakfast som socialt företag i Borås?

Nu följer några hemmajobbardagar. Med kalkyl och databas. Lite möten lär jag väl också hinna med. Tänkte också äta företagarlunch och hämta mina skor som blivit kvar i Sinnenas hus sedan kungalunchen. I kväll får det dock bli TV, WordfeuIMG_1395d och Sudoku. Senaste tiden har jag inte alls hängt med på Sudoku-fronten. Brukade lösa BT:s Sudoku (svåra) varje dag men den senaste månaden har varit superhektisk. Lite kanske uteblivet Sudoku-lösande kan skyllas på Wordfeud.

Lägger till en solnedgång från i somras. Nu när det börjar bli höst.

Dags för omtag i asylpolitiken

Passar på att skriva när jag sitter på bussen på väg mot Göteborg. Den här gången är det Coompanion Sjuhärads styrelse som ska besöka sina kompisar i Göteborg. Och bland annat besöka ett socialt företag.

Men det var inte sociala företag jag tänkte skriva om idag. Inte nu i alla fall. Kanske på vägen hem.

Nu tänkte jag skriva om svensk flyktingpolitik och den totala brist på omdöme, eller vad det nu är, som verkar finnas när det gäller barn och gamla.

Först utvisas barn, som vår svenska lagstiftning anser inte kan skötas om av sina föräldrar. Tillsammans med just dessa föräldrar. Var fanns barnens bästa med i den tankegången? Barnens bästa är ju en portalparagraf i Utlänningslagen. Har själv varit med och propagerat för den.

Nästa dag handlar det om utvisning av en gammal dam till Ukraina. hon är 91 år, dement och svårt synskadad och har inga släktingar kvar i sitt hemland. Glädjande har en proteststorm uppstått och kvinnan har enligt Aftonbladet fått en tidsfrist på två veckor. Men hur tänkte man? Om man tänkte. Detta måste onekligen vara synnerligen ömmande skäl. Kvinnan skulle förmodligen inte klara  sig särskilt länge om hon skulle återvända. Det finns något som heter empati med sina medmänniskor. Och hur skulle kvinnans släktingar i Sverige må?

Idag talas det också om hur människor från Syrien som flytt till Sverige letas upp och trakasseras. Ändå fattar Migrationsverket beslut att asylsökande ska skickas tillbaka till Syrien. Hur tänkte de där då?

Det är dags att börja se över lagstiftning hur den har utvecklats i praxis. Det var inte det här jag ville när jag argumenterade och välkomnade den nya lagstiftningen från talarstolen i riksdagen.

Dags att börja tala om rättssäkerhet i asylsystemet men framför allt empati och värnande om barnens bästa.

söndag 2 oktober 2011

Liten summering sedan sist

Och så var det söndag igen. Vart tar tiden vägen? Men sedan jag senast skrev har jag ändå hunnit en del. Till exempel är huset beboeligt igen efter en månads förfall. Räkningarna är betalda och kalendern uppdaterad. Ett kundbesök i Göteborg har jag också hunnit med.

Igår var det minilandsmöte för västsvenska folkpartister inför Folkpartiets landsmöte i Karlstad. Många motioner har lämnats in om allt möjligt. Själv har jag skrivit några motioner och också varit med på några som andra skrivit. En av mina motioner som handlar om socialt företagande fick bra mottagande i Västsverige. Återstår att se om den också faller övriga folkpartister i smaken. Fick tipset att spetsa till den.

På landsmötet ska både motioner från medlemmar och förslag från grupper inom olika områden diskuteras och tas ställning till.

Flera av förslagen från de olika grupperna har redan framförts i media. En hel del nya förslag har presenterats som handlar om arbetsmarknad. Som också väckt en del diskussion från vänsterhåll. Det handlar om att den som får försörjningsstöd ska göra en motprestation och att lönespridningen behöver öka på arbetsmarknaden. Men också att de som går från försörjningsstöd under en tid ska få behålla arbetsinkomst. Det ska löna sig att arbeta. Och allt måste göras för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Även partistyrelsen talar om socialt företagande som ett bra alternativ.

Även inom jämställdhetsområdet har en del förslag presenterats. Bland annat föreslås att vårdnadsbidraget ska slopas. (SvD) Det håller jag med om. Något som jag dock inte håller med om kvotering till kommunala bolagsstyrelser. Jag tror inte på kvotering över huvud taget och dessutom har jag svårt att se hur det skulle gå till. (BT)

Nu dags att ge mig iväg och gratulera en 100-åring från Borås stad. Ett hedervärt uppdrag som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.