måndag 30 juli 2018

Berättelsen om en bild - mångfald och demokrati

Det här är berättelsen om bilden som egentligen inte skulle finnas. Passar så bra att berätta nu när jag är på väg till Stockholm Pride. Ja. Europride då. I år är Sverige värd för hela Euopas Pride. Fördelat över två städer, Stockholm och Göteborg. Så till bilden som är tagen under Borås Pride. Blå himmel och två flaggor och en byggnad. Två flaggor som tillsammans står för mångfald, öppenhet och demokrati. För mig är sveska flaggan en symbol för frihet och demokrati. Att vi kan hissa vår flagga i ett fritt land är värdefullt. Fri som vinden som tar tag i flaggorna. Regnbågsflaggan är symbolen för att vi alla är olika men lika mycket värda ändå. 
Varför skulle bilden då egentligen inte finnas? Egentligen skulle det varit två regnbågsflaggor men det fanns inte tillräckligt många till alla ställen där den skulle vaja. Några som inte tycker om att alla människor har rätt att älska vem de vill hade förstört en flagga. Vad passar då bättre att hissa den svenska flaggan, symbolen för frihet? 
Byggnaden då? Var kommer den in i bilden. Det är Borås rådhus där tingsrätten håller till. förhoppningsvis får de som förstörde regnbågsflaggan sitt straff där. För att försvara friheten måste det också finnas ett rättssamhälle. Så människor kan känna trygghet. 
Flaggansvarig i Borås var förtvivlad att det saknades en flagga. Det ska hon inte vara. Om allt varit som vanligt hade jag inte kunnat ta denna bild. 

onsdag 16 maj 2018

Motion - Språkförskola för nyanlända

Idag har jag tillsammans med Anna Svalander och Lotta Preijde lämnat in en motion till Borås kommunfullmäktige om att Borås stad ska inrätta en språkförskola. Här motionen.

"Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan

Alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Även de barn som är nyanlända och inte har svenska som modersmål. Fler måste få chansen att snabbt lära sig svenska. Språket är nyckeln in i det svenska samhället. Även för barnen. 

Liberalerna vill införa en språkförskola. Därför föreslår vi innan den gjorts obligatorisk på nationell nivå att Borås stad aktivt söker upp alla nyanlända barn över tre år för att ge dessa möjlighet att delta i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Förutom ordinarie verksamhet ska då också särskilt fokus ligga på att barnen ska lära sig svenska. 

Ytterligare en effekt är att förutom att barnen lär sig svenska kan barnens deltagande i förskolan ha en positiv effekt på nyanländas, särskilt kvinnors, möjligheter att få jobb.

Många nyanlända bor på Hässleholmen. Där byggs nu en ny förskola. Det skulle passa att lägga en avdelning med språkförskola där. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att 

Uppdra åt Förskolenämnden att utreda möjligheten att göra en avdelning i någon förskola till språkförskola enligt förslaget ovan. 

Anne-Marie Ekström (L)

Anna Svalander (L)

Lotta Preijde (L)"

måndag 12 februari 2018

Sätt stopp för vänsterns jakt på välfärdsföretagen

Nu är det nog dags att börja blogga igen. Valrörelsen är igång och att skriva ner det som retar upp en är ett bra sätt att undvika hjärtinfarkt.  Idag behövdes det till exempel.
Vänsterpartiet förnekar sig aldrig. Nu är jakten på vinster i välfärden igång igen.
Självklart ska de skattepengar som avsätts till vård och omsorg gå till denna. Men ett företag kan inte gå runt utan att redovisa vinst. Däremot tillåts verksamhet i kommunal regi  gå med hur mycket förluster som helst.
Enligt många experter inom ekonomi skulle det framlagda förslaget, på grund av hur förslaget är utformat, bidra till att många företag som idag bedriver äldreomsorg eller fristående skolor eller personlig assistans tvingas lägga ner. Förmodligen kan enbart de största bolagen överleva. De mindre företagen som driver hemtjänst, äldreboenden, vårdcentraler, skolor eller personlig assistans skulle försvinna. Många med särskilt profilerad verksamhet.

Även de organisationer inom idéburen sektor som bedriver välfärdstjänster är kritiska till vinsttak och menar att även deras verksamheter skulle tvingas lägga ner.
Det som ska vara avgörande är kvalitén. 
Det påstås att personalen har sämre villkor hos de privata utförarna. Men det stämmer inte enligt många undersökningar. Självklart ska kommunen vara en av utförarna inom äldreomsorgen och andra välfärdstjänster men inte den enda. Det är genom konkurrens och valfrihet som verksamheter blir bättre. Både för dem som använder tjänsterna och för dem som jobbar i verksamheten.
Idag är det så att privata utförare måste kunna påvisa att verksamheten drivs med kvalitet. Det behöver inte de kommunala utförarna. Trots att riksdagen gett ett uppdrag till regeringen att även offentligt drivna verksamheter ska kvalitetskontrolleras så vägrar regeringen att införa ett sådant förslag. Det ska vara kvalitetskontroll på alla verksamheter oavsett utförare.
En dålig verksamhet kan inte överleva. Välfärdsföretagen precis som alla andra företag måste tillhandahålla tjänster som kunder eller omsorgstagare  är nöjda med annars är det bara att lägga ner.  För kommunen är det bara att höja skatten för att få  mer pengar. Frågan blir också vem som ska ta över den verksamhet som idag bedrivs av privata utförare när dessa går i konkurs.
Stoppa förslaget i papperskorgen. 
PS. Den vinst som ska vara tillåten är kopplad till hur mycket pengar man satsat i till exempel byggnader och annat man kan ta på. De verksamheter det handlar om kanske hyr lokaler. Det är personer som sköter verksamheten. Därför är det mindre företag som råkar mest illa ut med förslaget och som måste slå igen först. Då vill det till att kommunen står redo. Vilket jag betvivlar att den är. Åtminstone i Borås. Där finns mycket att ta tag i redan som det är. Med en vänsterpartist i täten. 
Sa någon något om att kasta sten i glashus.