onsdag 25 september 2013

Inkomstgaranti för riksdagsledamöter på tapeten igen–besviken

Idag har riksdagens konstitutionsutskott färdigbehandlat förslaget om riksdagsledamöters inkomstgaranti som dessa får efter att ha lämnat riksdagen. Vissa frågor tar tid. Redan 2003 motionerade jag i riksdagen att inkomstgarantin skulle ses över. Men bättre sent än aldrig. Fast jag är inte nöjd ändå. Snarare besviken.

För mig är det självklart att alla som väljs in i riksdagen vid valet om ett år ska ha samma regler. En riksdagsplats är inget för evigt utan måste återvinnas varje val. Man kan inte säga att man gick in i riksdagsarbetet under andra förutsättningar. De som väljs in vid valet 2014 ska alla ha samma ekonomiska förmåner när de lämnar riksdagen.

Jag är besviken att FP inte gick på lika behandlingslinjen utan gjorde följe med S och M. Olika villkor för gamla och nya riksdagsledamöter. Har lite svårt att förstå. Visserligen ska också förslaget omröstas i hela riksdagen men det lär inte bli någon förändring. Även om FP skulle komma på bättre tankar så har M och S majoritet tillsammans. 

måndag 23 september 2013

Ett steg tillbaka i historien

Kan inte låta bli att skriva några ord om dagens stora svenska nyhet. Att polisen i Skåne registrerat 4000 romer, inklusive 2-åringar. (DN). Helt oacceptabelt och olagligt. Inte ok att de som ska kämpa mot brottslighet själva begår brott . Och min tanke, liksom många andras vad jag förstått, går förstås till nazityskland. Då romer och judar registrerades för att sedan skjutsas till förintelseläger. Romer har bott i Sverige sedan 1500-talet och är en av Sveriges fem erkända minoriteter.

Polisens förklaring är minst sagt tveksam och efter att ha sett länspolismästarens osäkra framträdande i Aktuellt blir jag minst sagt fundersam. (SVT) (DN) Varför en misshandel skulle behöva att 4000 personer, inklusive två-åringar skulle behöva registreras är ofattbart. Hade samma sak gjorts om det handlat om etniska svenskar? Tror jag inte. 

För 13 år sedan var jag med i en föreställning som handlade om en rättegång i Tyskland efter kriget. Rannsakningen hette den och amatörer läste vittnenas roller. Den handlade om varför man inte gjorde något utan bara såg på eller agerade med när människor förnedrades och förintades. Jag plockade fram manuset idag. Bläddrade igenom några sidor. Fruktansvärt. Det får inte gå så långt att vi också står och ser på när människor förnedras. Vi har ett ansvar att se till att det inte sker. Och det började då med registrering. Idag finns så mycket teknik som gör det mycket enklare att registrera.

Det som är skrämmande är också att en representant från ett av de partier som sitter i riksdagen, SD,  uttrycker sig så här: “Jag har inga problem med att man rent allmänt registrerar eller för in uppgifter som man tycker är viktiga för framtiden.” (DN) Vem avgör vilka uppgifter som är viktiga för framtiden. Med andra ord är vem  är “man”  i uttalandet. Jag får kalla kårar. Ett register i fel händer kan vara förödande.

Trots det införs fler och fler register och hela livet kartläggs. Idag blev jag uppringd av ett telefonföretag som ville ge mig billigare priser. Ok i och för sig om det inte vore för det att jag ha en paketlösning. Men det som jag började fundera kring  var när uppringaren sa att jag inte ringer så mycket från den fasta telefonen. Frågade hur han kunde veta det. Men det svarade han inte på. Blev som vanligt ett kort samtal med dem som vill sälja något.

Myndigheter får alltmer register som kan samköras. Någonstans måste det bli ett stopp. 

Bifallen motion om Överenskommelsen

Idag har en enig kommunstyrelse bifallit min motion om att utreda förutsättningarna att införa en lokal Överenskommelse i enlighet med den centrala Överenskommelsen. Motionen kan läsas här. Det känns jättebra. Den ska i och för sig beslutas i kommunfullmäktige också om en månad men det blir nog inga problem.

I korthet innebär en Överenskommelse att man skapar en plattform för att klargöra hur man ska nyttja varandra utan att utnyttja. Idag utför många idéburna organisationer ett uppdrag åt kommun eller landsting. Överenskommelsen handlar om att klargöra spelreglerna i en sådan samverkan. En Överenskommelse innebär också att organisationer som jobbar för samhällsnytta och/eller medlemsnytta får ett erkännande. Att de är viktiga. Särskilt i en tid när välfärdssektorn står inför stora utmaningar behöver alla goda krafter samverka.

I budgeten 2014 har också regeringen satsat 4 miljoner extra för att stimulera fler kommuner att införa Överenskommelsen.

Mer om den centrala Överenskommelsen finns här.

Flera kommuner har redan infört Överenskommelsen på lokal nivå. Först ut var Örebro men nu har även Göteborg, Stockholm, Linköping, Region Skåne med flera infört den.

Västra Götalandsregionen är mitt uppe i en process för att införa en Överenskommelse. Där finns jag med i en arbetsgrupp representerande den idéburna sektorn. I regionen benämns den idéburna sektorn Social ekonomi.

Begreppet Social Ekonomi infördes när vi gick med i EU. Den sociala ekonomin innefattar organisationer som styrs av allmännytta eller medlemsnytta och inte främst ekonomisk vinst. Exempel på viktiga aktörer inom den sociala ekonomin är exempelvis idrottsföreningar, trossamfund och studieförbund.

Den 21 oktober är det ett lokalt möte i Borås om regionens Överenskommelse.

Här finns mer om den nationella Överenskommelsen

http://overenskommelsen.se/

Här mer om social ekonomi och Överenskommelsen i Västra Götalandsregionen

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/Social-ekonomi/

fredag 20 september 2013

Hbtq-kompetens i föreningar i Borås

Idag debatterades det i många timmar i kommunfullmäktige. Både krogöppettider, husbygge, Medborgardialog och hbtq-kompetens inom föreningslivet.

Medborgardialog har jag skrivit om tidigare här. Krogöppettider stannar där de är. Det vill säga längst till kl 2. Husbygget lämnar jag därhän. En svår fråga. Det jag tänkte kommentera lite är hbtq-kompetensen inom2013-06-02 08.10.24 föreningslivet. Grunden var en motion från en vänsterpartist som handlade om att öka kompetensen inom idrottsföreningar när det gäller hbtq-frågor. Vid kommunstyrelsens möte ville Morgan Hjalmarsson, folkpartistiskt kommunalråd, utöka till att också gälla andra föreningar efter tips från vår LUF-ordförande. Jättebra. Det innebär att alla föreningar, t ex också religiösa, inkluderas.

Idag resulterade ett inställt möte i att vi tre som ändå kommit satt och pratade om lite av varje i stället för att prata social ekonomi. Bland annat pratade vi om hur man ska fånga upp ungdomar som inte är engagerade i någon förening. För att också dessa ska få en bra fritid. När jag var ute och sprang satte min hjärna igång och började arbeta. Och kopplade ihop bristande deltagande i föreningar med att det kan ju faktiskt vara för att man inte känner sig välkommen som till exempel bög i en fotbollsförening. Fast man kanske jättegärna skulle spela fotboll. Men det är viktigt att förändra attityder i förening så att alla kan vara med. Alla måste få vara den man ä .  Ingen ska behöva förneka sitt riktiga jag. Man ska kunna leva det liv man själv vill. Ser därför fram emot vad som blir resultatet av motionen och tillägget till motionen.

tisdag 17 september 2013

En dag kring Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Social Ekonomi

Dagen har varit mycket intressant. I en och samma konferens har politiker, tjänstemän och representanter för den sociala ekonomin träffats och diskuterat hur man kan samverka. Som mål finns att Västra Götalandsregionen ska göra en Överenskommelse med organisationer som tillhör den Sociala Ekonomin. 
Det finns en Överenskommelse på central nivå som undertecknades för fem år sedan. Överenskommelsen bygger på 6 principer och är ett ramverk för hur samverkan ska ske mellan den sociala ekonomins organisationer och det offentliga. 
De 6 principerna är
självständighet och oberoende
Dialog
Kvalitet
Mångfald
långsiktighet
Öppenhet och insyn
Dagen började med en översikt över Social Ekonomi. Det vi, i alla fall många, är att begreppet Social Ekonomi kom in i Sverige i samband med att vi gick med i EU. Många tror att vi i Sverige är världsbäst på föreningsliv och ideellt arbete. Men så är det inte.
Med social ekonomi menas verksamheter som i första hand har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Verksamheterna bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.
Den sociala ekonomin handlar alltså inte bara om ideellt arbete. Utan också om en tillväxt. Tanken är att det ska skapas fler jobb. Men idag pratar man också om social och hållbar tillväxt. Inte bara ekonomisk.
Dagens möte var ett första möte av flera. Jag tror det behövs många fler för att klargöra begreppen men jag tror att det är nödvändigt med mer samverkan mellan det offentliga och den sociala ekonomin. Det offentliga står inför många utmaningar kring vård och omsorg som vi alla måste vara med och lösa. Men spelregler måste klargöras. Man ska nyttja varandra men inte utnyttja. Och det måste vara långsiktigt.
Föreningar och andra organisationer som bidrar med samhällsnytta måste lyftas.

måndag 16 september 2013

Sammanfattning av två veckor

Det blir långt mellan blogginläggen. Det beror inte på att jag saknar något att skriva om. Tvärtom. September har hittills varit riktigt intensiv. Resa till Helsingfors i Finland för att se hur man där jobbar med svenska språket. Borås är ju finskt förvaltningsområde och vår roll är det omvända. Det vill säga att tillhanda information på finska och ordna förskola och äldreomsorg på finska. Intressant studieresa som började i Stockholm med besök på svensk-finskspråkig förskola och information om våra fem nationella minoriteter.

Resandet har sedan fortsatt med besök i Stockholm och seminarium om Medborgardialog. Hann med möte med Liberala företagare också. Sedan dags för Kretsloppet och springa en mil. Gick bra. 

Nu väntar ny resa till Stockholm på onsdag. Då Skatteverkets insynsråd. Men innan dess är det dags för konferens i Ljungskile i morgon kring Överenskommelsen mellan Västra Götalands regionen och den sociala ekonomin. Med workshops och information.

På torsdag är det dags att fatta beslut om Riktlinjer för Medborgardialog i Borås. Mycket är alltså på gång. Och över alltihop svävar ett provval till riksdag, region och kommun. 

Jag vill gärna till riksdagen igen. Kände mig inte färdig när jag tvingades lämna. 

söndag 1 september 2013

Igår, idag och i morgon

Söndagskväll och jag skulle egentligen varit iväg och spelat tennis men en liten sträckning i vaden efter löpträning inför Kretsloppet gör att jag vilar vaden några dagar. Och samlar ihop mig efter helgen och inför nästa vecka.

Har ägnat stor del av helgen till att kolla in SM  i friidrott. Inte något som jag brukar göra men det var riktigt roligt. Även om vädret inte var det allra bästa. Kul att se Emma Gren Tregaro hoppa i verkligheten. Och de andra sverigebästingarna som man bara sett på TV. Mycket bra arrangemang och Borås fick beröm. Nedan lite bilder.

Den kommande veckan blir det ut och resa. Till Finland med anledning av att Borås är finskt förvaltningsområde reser några från kommunen till Finland för att se hur man jobbar med svenskspråkiga institutioner. Alltså tvärtemot det vi har här. Finskspråkiga institutioner. Tycker detta också är spännande med tanke på hur diskussionen går i Finland om svenskans ställning.

Snart dags för Medborgardialog i Borås

Nu börjar beslutet för hur vi ska använda Medborgardialog i Borås närma sig. Nästnäst vecka kommer beslut att fattas i kommunstyrelsen och om tre veckor kommer beslut att tas i kommunfullmäktige.image

Vi kommer att fatta beslut om riktlinjer och vem som ska ansvara för det fortsatta arbetet med Medborgardialogen. Vi har också tagit fram en handbok som mer i detalj beskriver hur medborgardialogen ska gå till och vilka olika metoder som kan användas. Arbetet har gjorts i en arbetsgrupp med representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige.

Här ett citat från riktlinjerna.

Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut. Dialogen ökar också medborgarnas kunskap om de demokratiska processerna.

Det är de förtroendevalda som äger medborgardialogen. Till skillnad från brukardialogen, d v s kontakt direkt med dem som använder kommunens tjänster, som ägs av tjänstemännen. Medborgardialog ska göras i ett tidigt skede i en beslutsprocess när det fortfarande finns möjlighet att påverka och den kan gälla ett ärende för en enskild nämnd eller ett ärende för hela kommunen. Ibland kan flera nämnder vara inblandade. Eftersom ansvaret kan vara delat behövs samordning. Förslaget från gruppen är att den samordningen ska vara i form av en grupp med representanter från alla partier och vara underställd kommunfullmäktige.

Förslaget är lite kontroversiellt eftersom det är första gången som en arbetsgrupp ligger direkt under kommunfullmäktige. Men motiveringen är att Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och direkt folkvalda församlingen. Därför bör också Kommunfullmäktige ha ansvaret för dialogen med medborgarna.

Att stärka kommunfullmäktiges roll är något som diskuterats länge. Många kommuner har gjort det genom att ha beredningar i stället för facknämnder. Några kommuner har både ock. I en förmodad kommande förändring av kommunallagen kommer man att skriva in att kommunfullmäktige har ett presidium som därigenom blir ett kommunalrättsligt organ. Och kan då som presidium ges särskilda uppgifter. Även om kommunfullmäktige redan idag har möjlighet att jobba med strategiska frågor.

Jag tycker att det är en markering att lägga ansvaret direkt under kommunfullmäktige. Att kommunfullmäktige är just den enda direkt folkvalda församlingen. Statusen hos fullmäktige behöver höjas.

Här finns beslutsdokumenten

Riktlinjer för Medborgardialog

Förslag till beredning