Min vision

Min vision är ett samhälle där mina barnbarn kan känna framtidstro. Där kunskap och ett bra företagsklimat är grunden till ett konkurrenskraftigt Sverige. Där tolerans och respekt låter alla bli delaktiga oavsett bakgrund. Där frihet också innebär ansvar mot andra och miljön.