måndag 17 september 2007

Ettårsdagen version 1

Idag är det ett år sedan Sverige fick en ny regering. Det avspeglar sig i tidningar och TV idag. Det ska sättas betyg på ministrar och folk har fått lämna synpunkter på om de tycker att de fått det bättre sedan valet. Ett år är en kort tid och jag kan väl hålla med dem som säger att regeringen varit dålig på att förklara varför man gör något. (DN)

Själv tänker jag återkomma under dagen med tankar kring mitt gångna år. Som inte blev det jag hoppats men helt ok ändå.

Först några kommentarer till dagens rubriker.

Följetongen om Vilks rondellhund fortsätter. Det är positivt att ledande europeiska muslimer tar avstånd från dödshotet och menar att det är inte tillåtet enligt islam. Liksom statsministerns sansade hantering av frågan men viljan att föra en dialog. Det kanske till och med bidragit till de europeiska muslimernas agerande(DN, SvD)
Som jag skrivit tidigare. Visst ska vi värna yttrandefriheten men den innebär också ett ansvar. Det är inte nödvändigt att kränka människor.

I dagens media (SvD , DN)kan också läsas att antalet fall av grovt våld mot små barn ökar. Under årets sex första månader anmäldes 717 fall.
Precis som artikeln anger så kanske det inte beror egentligen på att antalet ökar utan att fler fall anmäls.

Oavsett vilket kan jag inte låta bli att uppröras. Jag har oerhört svårt att förstå hur man kan utöva grovt våld mot små barn under sex år. Det är ju då som man allra mest behöver vuxnas hjälp och stöd. Jag förmodar att det är föräldrar eller någon annan närstående som utövar våldet. Här måste samhället ta sitt ansvar.
En samverkan mellan myndigheter i familjecentraler kan säkert fånga upp barn tidigt som lever i riskzonen. I Borås finns en väl fungerande familjecentral. Fler skulle välkomnas.

Inga kommentarer: