fredag 21 september 2007

Camping, arbete över gränserna och grönt te

Ska nog försöka göra ett röj hemmavid innan jag åker och tar hand om mina barnbarn i eftermiddag. Datorn får vila sig lite idag. Kanske. Vädret inbjuder inte till uteliv i alla fall.

Idag har jag vår ombudsman i Borås, Peder, en artikel i BT där vi framför folkpartiets åsikter att vi tycker att kommunen inte ska ägna sig åt affärsverksamhet. I detta fall gäller det campingplatsen i Borås. Kan väl väcka någon reaktion. De andra partierna är nämligen emot oss. Och vår ståndpunkt kommer väl att förlora men det kändes ändå viktigt att framföra den.

Jag tycker att kommunen ska ägna sig åt kärnverksamheterna, vård och skola och vägar och gator. Att driva en campingplats i kommunal regi, som dessutom går med underskott, hör inte till kommunens uppgifter.

Självklart ska kommunen ge bra förutsättningar för ett rikt näringsliv i kommunen men inte bedriva affärsverksamhet själv.
Och självklart ska kommunen också ha en bra campingplats där kommunen upplåter marken men jag tycker inte kommunen ska driva den.

Detta är ingen stor jätteviktig fråga men enligt min åsikt av principiell betydelse.
Det talades mycket inför valet om bättre villkor för företagare och företagande. Då måste också det offentliga gå i spetsen och inte konkurrera ut det privata näringslivet.

För att vidga vyerna lite utanför Boråspolitiken.

Media tar idag upp att det kommer att bli möjligt även för utländska vaktbolag att få jobba i Sverige. (SvD, DN)Detta efter ett EU-direktiv. Helt i enlighet med fri rörlighet över gränserna.
Det är viktigt att regeringen nu tolkar direktivet på rätt sätt.
För visst kan det finnas oro inför att bevakningsföretag där väktarna har en annan värdegrund och insikt om den svenska rättssäkerheten etablerar sig här.

Men att ropa ut ur EU på grund av detta är ingen lösning. Det många glömmer är att även svenskar kan arbeta i något annat EU-land.

En annan form av gränsöverskridande "arbete" är de stöldligor som köper barn och far runt med dem i Europa och utbildar dem i att stjäla. (SvD )
Det är cyniskt utnyttjande av barn. Och föräldrar som kanske inte har någon annan möjlighet för att försörja sig och sina andra barn än att sälja ett av barnen.
Men det är skrämmande att det fortfarande på vår kontinent finns människor som har det så illa att det måste sälja sina barn. Där kan säkert EU bidra till att höja levnadsstandarden inom dessa länder.

Till sist dagens forskningsrapport.

Grönt te minskar risken för diabetes enligt svensk forskning. (DN) Dock är forskningen ännu bara gjord på möss och kan inte heller göras på människor.

Tre till fyra koppar om dagen är ett lämpligt intag.

Får väl ta och göra en ny sammanställning över alla matintag som är nyttiga för hälsan och presentera i min blogg. Den förra finns här.
Det blir en diger lista för det kommer nya rön nästan varje dag.

Inga kommentarer: