onsdag 5 september 2007

Borås för nästan hela slanten

Solen skiner och en dag kvar till folkpartiets landsmöte. Fast själv åker jag inte dit förrän på fredag.
Måste i alla fall planera vad jag ska packa. Så här års är det jättesvårt att veta vad jag ska ta med mig. Är det vinterkläder eller sommarkläder. Får väl kolla väderprognosen till helgen för Västerås. Skriva några en-minutersanföranden måste jag också göra. Som jag skrev i min blogg häromdagen så får icke ombud rätt att hålla ett anförande på en minut.

I dagens Borås tidning så tas frågan upp om kommundelarnas vara eller inte vara i Borås. Det är bra att diskussionen sätter igång. Och att man ser till hur andra kommuner löst avveckling av kommundelarna. Det är ju inte det som eventuellt försvinner som är viktigt utan hur det blir sedan.

Personligen har jag varit en varm förespråkare för kommundelar men har väl med åren börjat ifrågasätta en del. Sedan länge är det ju så att delar av äldreomsorgen sköts centralt genom ett köp och sälj-system. Kommundelarna driver de särskilda boendena men kommundelarna köper platser, ibland även i den egna kommundelen.
För några år sedan togs de sociala frågorna bort från kommundelarna. Helt riktigt. Det kändes fel att till exempel en av nöden tvungen placering på något hem som kostade en miljon på ett år skulle medföra att pengar togs från skolbudgeten.

Så är det då skolan. Idag känns det som om ingen har fullt ansvar för vad som händer inom skolan. Det är så lätt att skylla på varandra. Kommundelen att den inte får tillräckligt med resurser och från centralt håll. Från centralt håll att det är kommundelens ansvar. Så länge som skolan ligger kvar inom kommundelarnas verksamhetsområde, den kan ju så småningom också över gå till staten, behövs det någon form av gemensam utveckling. Skolan är alldeles för viktig för att slarvas bort. Barnen är vår framtid och den kunskap som skolan förmedlar är viktig i den framtiden.

Trots detta tycker jag ändå att det är viktigt med lokal påverkan. Särskilt i landsbygdsområdena men självklart inte bara där.

När kommundelsnämnden i Brämhult framför en begäran om förbättring av trafiksituationen på Hässleholmen, en önskan som ursprungligen kommer från de boende där, så måste även centrala nämnder vara lyhörda. Vilket inte verkar vara fallet enligt en artikel i BT idag.
Önskemålet kom fram i en studie som gjorts på Hässleholmen och som sammanställts i en rapport. "Vad är viktigt för Hässleholmen och alla som bor här?"

Diskussionen om kommundelarna kommer att gå vidare och förhoppningsvis vänds alla stenar så att man kommer fram till en bra modell som både tillfredsställer den viktiga principen att alla kommuninnevånare behandlas lika och att lokala initiativ och önskemål tillgodoses. Antingen kommundelar bibehålls om än i decimerat antal eller de tas bort helt och hållet.
För tydlighetens skulle vill jag påpeka att detta är mina högst personliga funderingar.

Jag håller mig kvar i Borås lite till. Och refererar till en annan artikel i BT.

Den familjecentral som finns i kommundelen Norrby har blivit utvärderad. Den har fungerat mycket bra enligt utvärderaren. Det som är unikt för just familjecentralen på Norrby är att det finns en barnbibliotekarie knuten till centralen. I övrigt är det öppen förskola, barnavårdscentral, barnmorska, socialrådgivare som samsar under ett och samma tak.

Nu är det dags att gå vidare och starta fler familjecentraler. Folkpartiet i Borås har med i sitt handlingsprogram för mandatperioden att det ska bli fler familjecentraler.
Varför inte en på Hässleholmen?

Inga kommentarer: