tisdag 4 september 2007

Barn och äldre i dagens media

Har tillbringat morgonen på en företagarfrukost inom Brämhulta företagarförening.

En liten men intresserad skara företagare lyssnade på Eva Andersson, arbetslivkonsult om personlig utveckling. Mycket intressant och vi kunde nog ha suttit där ännu och lyssnat om inte företagen kallat.

Men som alltid när jag lyssnar på en intressant föredragshållare så får jag med mig en del tankar hem. Bland annat hur viktigt det är att bli medveten om sig själv och hur man reagerar i olika situationer. Jag vet ju att jag både reagerar och oroar mig i onödan ibland. Och tänker sedan.

Fast utan de snabba reaktionerna på det jag inte gillar kanske det inte skulle bli något bloggskrivande.

Men ibland kanske även medierna borde fundera en extra gång innan de skriver en artikel. Ibland blir det så fel när inte hela sanningen finns med. Och väcker många oroliga känslor i onödan.

I dag har DN en artikel där en förteckning över propositioner som regeringen ska lämna under året presenteras.

Bland annat om att det ska föreslås att det ska införas en sista tidpunkt för sjukskrivningar och att man ska införa åtgärder för att minska överutnyttjandet av föräldrapenning. Genom att det saknas information om vad alternativet är när sjukpengen tar slut eller vad överutnyttjande av föräldrapenning innebär så medför det självklart många upprörda och oroliga känslor.

Jag tänkte efter en gång till när jag läste artikeln. Klart att det måste finnas alternativ när tidsgränsen går ut för sjukpenning. Kanske det som förr kallades sjukpension. Innebär överutnyttjande av föräldrapenning att man fuskar och jobbar samtidigt som man har föräldrapenning så är det självklart att man måste vidta åtgärder. Men det är aldrig bra med halva sanningar.

I artikeln står också att regeringen tänker genomföra kommunalt vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus den 1 juli nästa år.
Det är ändå glädjande att dessa två kommer samtidigt. Ett ensidigt genomförande av vårdnadsbidrag hade gått emot den överenskommelse som allianspartierna gjort före valet. Jag är inte odelat positiv till vårdnadsbidrag. Det finns många som aldrig kommer att ha råd att utnyttja det. Åtminstone inte helt. Möjligheten att kunna ta ut bara en del kan dock innebära att fler ändå har en möjlighet till att kunna jobba lite mindre.
Framtiden får utvisa resultatet.

Från barn till äldre.

SvD har idag en intervju med folkpartiets blivande nye partiledare Jan Björklund. I intervjun framför Jan bland annat att han vill införa en lag mot åldersdiskriminering. Jag tror att det är en bra idé. De som är lite äldre har ofta en gedigen erfarenhet och kunskap som är viktig att ta vara på till exempel på arbetsmarknaden. En arbetsplats med blandade åldrar och personer av båda könen tror jag fungerar allra bäst.
Visst kan vi som är lite äldre ibland verka som bakåtsträvare men jag tror att det gäller för alla, både de som är äldre och de som är yngre, att ge och ta. Står om detta även i DN. Som igår dessutom gjorde en alldeles egen intervju om Jan som kan läsas här.

Ser nu fram mot landsmötet till helgen.

Inga kommentarer: