tisdag 18 september 2007

Barn och barn

Idag handlar det mycket om barn.

Att det finns gatubarn i Sverige. Det trodde jag inte. Men om detta berättades idag i SVT:s morronsoffa. Det är ibland mycket små barn som förmodligen inte blir väl omhändertagna hemma. Det är skrämmande att det kan vara så i dagens Sverige. Men det kan vara så att samhället inte får hjälpa dem eftersom deras föräldrar säger nej.

Idag har föräldrarna all rätt över barnen. Och i de allra flesta fall så är det det bästa. Men det finns föräldrar som inte klarar av att ge barnen det de behöver och då menar jag inte bara prylar utan kärlek och omtanke. Då måste samhället kunna gripa in.

Folkpartiet har länge tala om att det behövs en samlad lag som skyddar barnen. Det är därför glädjande att det nu finns tankar inom regeringen om en sådan lag. (SvD)Barn måste kunna få stöd av samhället när de far illa. Socialtjänsten måste få större möjlighet att hjälpa barnen även om föräldrarna säger nej vilket också är aktuellt.

Farmförallt bör barn som riskerar att få problem fångas upp tidigt. En samverkan tidigt mellan myndigheter som kommer i kontakt med barn, barnavårdscentral och mödravårdscentral m fl är en lösning, så kallade familjecentraler.
Idag finns en väl fungerande familjecentral i Norrby kommundel i Borås. Det behövs fler i Borås vilket också folkpartiet i Borås har med i sitt handlingsprogram.
Foklpartiets barnrapport finns här och Borås folkpartis handlingsprogram finns här.

En annan fråga som är aktuell idag är att föräldrar som är hemma för vård av barn, så kallade VAB-dagar, ska behöva lämna intyg från skolan eller förskolan att barnen inte varit där. (SvD, DN)
Jag tycker inte det är konstigt alls. Egentligen skulle det inte behövas om alla var ärliga, men eftersom det tyvärr verkar vara så att en del missbrukat ersättningen så är det förmodligen av nöden tvunget att införa en bättre kontroll.
Förhoppningsvis gör man en enkel blankett. Det får självklart inte bli så att det läggs en massa administrativt arbete på en redan hårt pressad förskolepersonal.

1 kommentar:

Anonym sa...

"Att det finns gatubarn i Sverige. Det trodde jag inte."

Just den där kommentaren säger väldigt mycket om politiker rent generellt. Jag har vetat om detta under en längre tid, enbart genom att läsa de vanliga dagstidningarna. Det är ingen nyhet och att någon som suttit i sveriges riksdag inte har koll på det är skrämmande.