måndag 2 april 2007

Yrkeshögskola och vägar

Det folkpartistiskt styrda utbildningsdepartementet har kommit med förslag igen. (SvD och DN)Denna gången med att utreda hur en yrkeshögskola ska vara organiserad. Jättebra. Det behövs även kvalificerad yrkesutbildning. Inte bara en teoretisk utbildning.

När det gäller utbyggnad av väg och järnväg är det inte lika positivt. (SvD, DN). Pågående projekt har kostat mer än beräknat. Detta betyder förseningar för många angelägna projekt. I Sjuhäradstrakten innebär det att utbyggnaden av Rv 40 mellan Borås och Ulricehamn och kommer att ta längre tid att färdigställas. (BT )Den borde ha varit färdig för länge sedan. Även om utbyggnaden en liten bit är färdig. Mycket tung trafik mellan Göteborg och Stockholm åker den vägen.
Dessutom riskerar utbyggnaden av järnvägen till Göteborg att försenas. Idag pendlar många sträckan Borås - Göteborg. Mycket av transporten går med överfulla bussar på motorvägen. Ibland med stående passagerare. Utbyggnad av järnvägen till Göteborg är livsviktig för Borås.

Inga kommentarer: