söndag 22 april 2007

Tillbaka i Borås från fp:s riksmöte

Det är alltid kul att åka på riksmöten inom partiet. Förutom att lyssna till intressanta föredrag samtal och seminarier är det roligt att träffa gamla bekanta. Genom åren har jag lärt känna en del över hela landet. Och nästan alla gamla riksdagskollegor var där.
Även om jag slutat deppa över att ha förlorat riksdagsplatsen för länge sedan, så när jag träffar gamla riksdagskollegor så kommer det en liten klump i halsen. Nästan, bara nästan, en liten tår. Sentimentalt kanske men under fyra år hann vi bli nära vänner.

Det som var annorlunda i år jämfört med tidigare år var att det var fyra folkpartistiska ministrar med. Det var dock inte många nyheter som presenterades. Mycket av satsningarna på skol- och integrationsområdet har funnits med i vårbudgeten.
Skolminister Jan Björklund nämnde bland annat de 40 miljoner som regeringen avsätter till att forska om mobbning. För att hitta metoder som har haft framgång. Metoder som sedan ska användas för att motverka mobbning. Alltför många barn och ungdomar far illa idag på grund av att de mobbas. Både psykiskt och fysiskt. Därför måste alla möjligheter undersökas om de kan bidra till att utrota mobbning, i alla fall minska den. Målet måste vara en nollvision.

Även om stämningen på riksmöte var hög så dämpades den något av den pågående diskussionen om Leijonborg ska avgå eller inte. Tyvärr.
Men seminarierna jag gick på var riktigt bra. En bland annat om hur främlingsfientliga partiser ska bemötas. Middagen var superb och Maria Möller som sjöng och imiterade var också kanonbra.
En danskväll kostar dock på, och ögonen håller på att trilla i hop. Så det känns som om det är dags för sängen nu.

Inga kommentarer: