torsdag 5 april 2007

Äntligen - ett förslag för en bättre integration

Idag presenterar tre ministrar, varav två folkpartister, på DN-debatt förslag för att förbättra integrationen. Och det är glädjande besked.
Regeringen satsar 1 miljard på integration för att få fler invandrare ut på arbetsmarknaden. Det satsas på instegsjobb för att fler som länge stått utanför arbetsmarknaden ska få in en fot på arbetsmarknaden. Alla som kommer hit ska gå på introduktion redan första veckan efter att de fått uppehållstillstånd för att lägga upp en plan för deras individuella introduktion i det svenska samhället. Det känns viktigt att även anhöriginvandrare ska gå på introduktion. Det innebär att även till exempel kvinnor som ”importerats” hit också får inte blir helt utlämnad åt sin make. Självklart är det inte alla kvinnor som kommit hit som anhöriginvandrare som far illa men det är alldeles för många fall som uppmärksammats. Dessa kvinnor har lite skydd. Även om de ska ha rätt att få stanna i Sverige om de misshandlats även om de inte varit det två år som krävs så fungerar inte den lagen så bra idag.

Svenskundervisning ska vara obligatorisk och invandrade akademiker ska få hjälp och stöd att komma in i samhället genom att högskolorna får extra medel. SFI-lärare ska få vidareutbildning.

Kommunerna har dock ett ansvar för att detta blir av. Förhoppningsvis kommer denna satsning bidra till att fler personer får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Genom ett arbete får man större möjlighet att komma in i det svenska samhället. Då minskar också risken för att man ägnar sig åt aktiviteter som utanförskap kan resultera i, kriminalitet och fundamentalism som i värsta fall leder till terrorism.
Men det ställer också större krav på de enskilda individerna som också har ett eget ansvar att man ska komma in i samhället.(SvD och DN)

Vi har gett många människor skydd från förföljelse och krig, och det ska vi fortsätta att göra. Förhoppningsvis ställer övriga EU-länder upp i större utsträckning än idag. Men vi har varit dåliga på att se till att de som kommit hit får ett värdigt liv i Sverige vilket medfört att utanförskapet vuxit. Den förra sosseregeringen talade visserligen om att de skulle göra något men gjorde mycket lite. Jag tror att regeringens miljard är början på en ny era.

Inga kommentarer: