lördag 28 april 2007

Skolan in fokus

Det känns lite bättre idag efter att tre av fyra folkpartister blivit frikända i dataintrångsmålet. Dessa hade inte begått något brott. Inte enligt tingsrätten . Men kvar finns ändå det etiska i det hela. Detta får aldrig hända igen. Nu gäller det att starta om.
Jag börjar redan idag.
Ska snart ut på torget och prata med medborgarna om skolan. De folkpartistiska ministrarna på har varit flitiga under de knappt sju månader de styrt på Utbildningsdepartementet.
Men folkpartiet vill veta vad medborgarna tycker så här finns en enkät.


Louise från Vetlanda
Nu sätts också skolan under luppen när det gäller fallet Louise i Vetlanda. Det är bra. Om Hon varit borta från skolan månadsvis är det märkligt om inte skolan agerat kraftfullare.

Dessutom har det kommit fram att den nu avgångne chefen för individ och familjeomsorgen redan i sin ansökan till tjänsten lät meddela att han inte hade någon direkt erfarenhet av kommunal social förvaltning. Vidare skriver han i sin ansökan att han inte har ”någon djupare kunskap om lagstiftningen och tolkningen av densamma inom den sociala sektorn”. (citat från SvD). Skrämmande!

Inga kommentarer: