måndag 23 april 2007

Farliga djur i lägenheter

Jag har skrivit tidigare både om farliga djur som kamphundar och giftormar i lägenheter. Regeringen har tidigare aviserat att man ska ta fram en lag som innebär att den som inte kan ta hand om sin hund också ska fråntas rätten att ha hund.

Att hyresvärden ska gå in och förbjuda känns inte särskilt rättssäkert som nu Svenska bostäder vill införa. Vem ska avgöra om det är en kamphund. Även om jag inte gillar kamphundar så tycker jag ändå det är rimligt att avvakta regeringens lagförslag. Det är ju till syvende och sist den som hanterar hunden som är det viktigaste om hunden är farlig eller inte.

Precis som när det gäller hantering av kamphundar så måste det också lagstiftas hur reglerna för innehav av ormar ska vara. Åtminstone ska reglerna vara enhetliga över hela landet och licens för giftormar. Det är det inte idag.

2 kommentarer:

Johan Hellström sa...

och sen är det ju det här med svanar i lägenheten oxå...

Anonym sa...

Ja där har du helt rätt-det är inte rättssäkert då bostadsbolag beslutar om folks djurs vara eller inte vara i flerfamiljshus. Vare sig det gäller hundar eller ormar.
Det är dessutom olagligt och bryter mot jordbalken. Däremot kan enskilda förbjudas att hålla djur om de missköter hanteringen. Det måste dock bevisas och inte som nu då det gäller ormar att enögda kommunaltjänstemänn bidra aktivt till att underblåsa ormrädsla till ägarens omgivning och utifrån det
göra försök att förbjuda. Meningen med nuvarande lag dvs tillsyn blir då kontraproduktiv. En sådan tillsyn du åberopar "licens" behövs ju sakkunniga att tillse-var finns de i samhället ? Inte i kommunerna i alla fall. Nuvarande lag går ut på a) Ägaren skall besitta kunnskap för de djur som hålles b) Säkerheten skall vara vad skäligen kan krävas gentemot omgivningen.

Frågan blir då hur skall din licens se ut ?

Jan Bergman