torsdag 5 april 2007

Barn, äldre och djur - alla ska må bra

I DN kan vi läsa att England infört lagar som straffar den som inte sköter sitt husdjur ordentligt med fängelse upp till ett år eller böter på 280 000 kronor. Det finns de som tycker att vi ska liknande regler i Sverige. Hur man nu ska kunna följa upp om det har gått si eller så lång tid mellan hundrastningarna.


Visst ska man sköta sina husdjur så att de mår bra. Jag är djurvän och en av mina bästa lekkamrater när jag var liten var en hund. Och jag har haft två underbara katter och därtill några kattungar. Men det måste finnas proportioner.

Jag önskar att det fanns de som höjde sin röst lika mycket när det gäller barn som far illa. För det finns många barn som far illa i Sverige idag. Men föräldrarna varken hotas med fängelse eller höga böter. Barnen tas inte heller ifrån dem. Vilket de kanske inte ska heller. Möjligen i en del fall kanske.

Rösterna är inte heller lika höga när äldre som bor på ett äldreboende inte blir "rastade". Vem ska vi sätta i fängelse då?

Vi måste alla hjälpas åt att se till att varken barn eller gamla far illa men för den skull får vi inte glömma att klappa katten.

Inga kommentarer: