tisdag 10 april 2007

Droger ska helst motas i grind

Regeringen vill satsa mer på förebyggande arbete mot droger bland barn och ungdomar. Det behövs verkligen. (DN,SvD, Sydsvenskan)

I söndagens GP kunde man läsa att hittills i år har 48 drogförgiftade barn skrivits in på akuten i Göteborg. I fjol var den yngsta 10 år. Och det ökar bland flickor.

Det är bra att föräldrar ska involveras men det kanske inte alltid är de barn som behöver mest stöd som har de mest engagerade föräldrarna. Många barn föds in i hem med missbruk. Där måste insatserna sättas in långt tidigare. Redan när barnet ligger i mammas mage.

Här måste myndigheter samverka. Barnavårdscentral, mödravårdscentral m fl. I Borås finns det man kallar familjecentral som just bygger på samverkan mellan flera myndigheter. Idag finns det i någon kommundel. Folkpartiet i Borås vill ha familjecentraler i fler kommundelar. Helst i alla. Står i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram, sid 9

Polis och tull måste få resurser att stoppa knark och alkoholinförsel så tidigt som möjligt.
Lagstiftningen måste ändras så att ämnen som egentligen används till något annat men som någon kommer på att man kan berusa sig med stoppas så fort som möjligt. Här en motion jag skrev i riksdagen.

Och mycket, mycket mera,

Inga kommentarer: