fredag 20 april 2007

Satsning på lärare av fp-ministrar

Återigen presenterar de folkpartistiska ministrarna på utbildningsdepartementet en satsning på skolan. Den här gången 3.5 miljarder för utbilning, vidareutbildning och utveckling av lärare.

Skolan har varit eftersatt under många år under den socialdemokratiska regeringen. Det har de ju till och med erkänt själva. Under den korta tid som folkpartiet haft hand om utbildningsdepartementet har redan en rad förslag hunnit presenteras.

Tidigare betyg och kunskapsmål så att de elever som behöver extra stöd kan få
det i tid.
Ordning och reda med rätt för lärarna att till exempel beslagta mobiltelefoner.
Meriterande för högre studier att läsa språk och matematik på gymnasiet.

Dagens satsning på lärare är välkommet. Utan välutbildade lärare är grunden för en bra skola. Även den allra bästa behöver få möjlighet att komplettera sin utbildning och vidareutveckla sig. Jag tror att det varit si och så med detta. Mycket beroende på ekonomin i respektive kommun eftersom det är kommunerna som är ansvariga för vidareutbildningen.

Regeringens satsning gör det möjligt att förutsättningarna blir lika över hela landet.
Kunskap lyfter hela Sverige.

Inga kommentarer: