måndag 4 juni 2007

Barn och vuxna som far illa

Fortfarande lite trött efter helgens utsvävelser med tennis och annat men idag är det kurs i Göteborg så jag har lite bråttom. Det är alltid en utmaning att skriva med tidspress men jag måste kommentera några händelseser idag innan jag sätter mig i bilen för att genomlida bilköerna i Göteborg.

Många barn lever idag i utsatthet i sina familjer. De kan vara utsatta för fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, föräldrars missbruk, bråk och konflikter eller föräldrars psykiska sjukdom. Hedersvåld är en annan typ av utsatthet.

I en rapport från BRIS, och på DN-debatt beskrivs vilka problem dessa utsatta barn har idag med att kunna berätta allt de utsatts för när de kommer in i vården. De vill inte berätta allt eftersom enligt föräldrabalken har också föräldrarna rätt till insyn i behandlingen av deras barn.
BRIS anser att det måste bli en ändring så att den rätt till sekretess som barn har styr i högre utsträckning och att man ser till barnens bästa.
Jag kan inte göra annat än att hålla med. Det är en jätteviktig fråga. Det kanske skulle vara så att det finns en barnbalk, där barnens bästa står i centrum, i stället för en föräldrabalk.
BRIS-rapporten kommenteras också i SvD.

Men det är inte bara barn som far illa. I SvD kan vi läsa om Marianne som tog sitt liv för att hon inte fick hjälp i tid. Jag har inte ord för hur fruktansvärt jag tycker att det är, mer än att det måste satsas ännu mer resurser på psykiatrivård. Där kommer folkpartiet inom regeringen att stå på barrikaden.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hei!
Det er skammelig hvor lite vekt barne- og ungdomspsykiatrien legger på barneperspektivet og hva mange barn faktisk opplever av overgrep i sin egen familie. Og det er ikke bedre her i Norge.
En undersøkelse publisert i Nordic Journal of Psychiatry i fjor viste at bare hver 150. voldsutsatt pasient i barne- og ungdomspsykiatrien er registrert med vold som problem! Jeg skrev om dette i avisen Bergens Tidende i fjor høst: www.bt.no/meninger/debatt/article314223.ece