tisdag 26 juni 2007

Väder, skola och psykiatri

Utanför skvalar regnet. En dag som gjord för att rensa och städa eller tillbringa framför datorn.
Även om det kommer en och annan störskur är det inte som England. Där vattnet forsar fram på gatorna. Men vädret i sydeuropa är inte heller önskvärt. Med 40 graders värme.
Naturen presenterar verkligen extrema vädersituationer. (SvD, DN)

Jaha. Då var inledningsfrasen om vädret avklarad. Undrar just hur ofta svensken börjar ett samtal med att tala om vädret.

Folkpartiet syns på flera håll i media idag.

Gymnasieskolan
Dels handlar det om ett förslag från skolminister Jan Björklund som ska göra det svårare för gymnasieelever att välja ett specialprogram sent i gymnasiet, med ämnen som innebär att det är lättare att få ett bra betyg. (DN) För att höja sina chanser att komma in på en högre utbildning. Idag kan eleven tydligen själv välja vilket betyg han eller hon vill ha med i slutbetyget. Till exempel välja bort matte för att i stället ta specialidrott.

Skolverket har statistik som säger att långt fler elever väljer specialutformat program i trean av gymnasiet en i ettan.
Verkar vara ett vettigt och bra förslag. Kunskaperna i matte eller något annat viktigt ämne kommer att behövas vid framtida studier på en högre utbildning. Det gäller ju inte bara att komma in. Det gäller ju också att komma ut med en examen.

Psykiatri
Dessutom har delar av det förslag som gäller psykiatri och som kommer att presenteras för folkpartiets landsmöte i höst sipprat ut. (SvD) Så förslagen är preliminära.
Det är en omfattande rapport med en rad förslag för att stärka psykiatrin. Både inom öppenvården men också fler platser inom slutenvården och på gruppboenden och krishem.

Rubriken i artikeln i SvD är lite missvisande. Det finns valfrihetsinslag som innebär stärkt inflytande för personen som behöver stöd och dennes anhöriga men som innebär att ingen ska kunna bollas mellan olika myndigheter. Men det finns också inslag som innebär starkare tvång. Även inom öppenvården för att se till att personen följer vissa villkor.
Det ska också vara lättare för barn att ta kontakt med psykvården utan föräldrars vetskap.
Och mycket mycket mer.

Den eftersatta psykiatrivården kommer upp på tapeten när någon psykiskt sjuk person som inte fått tillräcklig vård begått någon illgärning. Det är bra att folkpartiet kommer med ett väl genomarbetat förslag till förbättringar.
Det är också bra att man faktiskt erkänner att den psykiatrireform som genomfördes där de flesta skulle vårdas inom öppenvården gick för långt när det gällde att lägga ned slutenvårdsplatser.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vad ska en person som planerar att söka in till Polishögskolan med Matte C till? Är det inte bättre att ta en kurs där den personen kan få bra betyg istället för att riskera ett IG ?