fredag 15 juni 2007

Kommunfullmäktige Borås - en segdragen historia

Kommunfullmäktigemötet igår kväll blev halvlångt. Men det kunde blivit kortare. Ibland känns debatten som en debatt för debattens egen skull. Om än stundatals ganska roande. Tomas Eriksson (mp). Du lättar upp tillvaron en del. Tyvärr finns det också en del inslag som inte borde vara där. Personpåhopp och helt ovidkommande uttalanden.
Tekniken lämnar dessutom mycket övrigt att önska. Men till oktobersammanträdet ska det vara fixat. Men det tror jag så mycket jag vill på. Tidpunkten för genomförandet har skjutits på framtiden ett antal gånger.

Om mötena sändes på web-TV, vilket flera motionerat om, kanske tonen och framträdandena skulle bli annorlunda. Och genomtänkta. Visst är det bra att tala fritt ur hjärtat men ibland är det nog bra att ha ett längre anförande neskrivet på papper. Och varför inte någon form av tidsbegränsning.

En fråga som diskuterades länge var den om hemlösa och vräkningar av barn. Jag tror inte det egentligen finns någon skillnad mellan partierna när det gäller vad vi tycker om vräkning av barn. Ingen tycker att man ska ställa barnfamiljer på gatan utan tak över huvudet. Där måste samhället gripa in och helst jobba med förebyggande arbete. Men sossarna ville, som en envis åsna, att vi skulle besluta om att familjer med barn inte ska vräkas i Borås även om man med ett sådant uttalande då skulle bryta mot lagen. Se artikel i BT.

Folkpartiet har bland annat motionerat i riksdagen om att det behövs en förändring av lagen så att socialtjänsten kan gripa in tidigare och ta hand om en familjs ekonomi för att undvika att barn blir utan tak över huvudet. Men som självklart avslogs av s-majoriteten.

Men jag gick inte in i debatten eftersom jag inte hade förberett mig ordentligt . Trodde väl inte att Anders Österberg (s) skulle föreslå att vi ska bryta mot lagen. Och så ska vi ju inte diskutera riksfrågor i fullmäktige. Men ibland finns det gränsfall. Men hade det funnits tillgång till en dator i fullmäktigsalen med internet hade jag lätt kunnat kolla fakta. Hoppas att det kommer.

Förhoppningsvis tillsammans med den nya högtalaranläggningen.

1 kommentar:

Stefan Lindborg sa...

Hej.

När det gäller talartidsbegränsning så finns det ju en partiöverskridande överenskommelse om 10 minuters talartid, som det sedan är upp till varje parti att hålla. Jag har heller inget minne av att det var någon som talade längre än 10 minuter i torsdags, men det är möjligt att jag kommer ihåg fel. En tvingande talartidsbegränsning strider så vitt jag förstår mot kommunallagen.

När det gäller skrivningen i Anders Österbergs motion om vräkningar av barn, så tycker jag att det beror på tolkningen om den strider mot lagen eller inte. Om man tolkar det som att det är en ambition för att kommunen ska göra allt man kan för att barn inte ska vräkas så tror jag inte det strider mot lagen. Och det tycker vi nog båda är en ganska rimlig ambition.

Mvh

Stefan Lindborg