torsdag 4 oktober 2007

Flyktingmottagande i Sjuhärad

Jag har idag varit på ett intressant möte om hur vi inom Sjuhärads kommuner kan samverka för att bättre ta emot de flyktingar som kommer hit, det vill säga de som har fått uppehållstillstånd.
Och framförallt ta tillvara dessas kompetens och kunskaper.
Det fanns mycket kreativitet och vilja till samverkan bland de närvarande politikerna och tjänstemännen.
Förhoppningsvis blir det också något av detta. Glädjande är att det är jobben som är i fokus. Att få en praktikplats och i förlängningen få möjlighet till ett riktigt jobb är det allra viktigaste för en nyanländ person att komma in i samhället.
Det är viktigt med samverkan. Alla behöver inte uppfinna hjulet.

Sjuhärads kommunalförbund har också lovat att ta emot 10-15 ensamkommande flyktingbarn.


Mötet började dock lite annorlunda. Vid "incheckningen" behandlades vi på ett liknande sätt som många flyktingar behandlas när de kommer till Sverige. Det vill säga med en hård blick och opersonligt mottagande. Efter att sedan ha gått i en lång, lång korridor fick vi ta emot beskedet. Bifall eller avslag. Tankeväckande, vilket var meningen.
Vi som fick avslag fick ändå stanna på mötet, i alla fall.
Länk till artikel i BT.

Inga kommentarer: