fredag 5 oktober 2007

Anonym anmälan och s-budget

Hinner nog skriva lite innan jag packar färdigt och åker till Vuxenskolans förbundsstämma i Växjö.

Det ska bli roligt att ägna några dagar åt bildning. Studieförbunden har en viktig uppgift att fylla när det gäller att förbättra svenska folkets bildning.
Den verksamhet som studieförbunden jobbar med är dock inte bara keramikkurser och matlagningskurser. Eller språkkurser.
I Borås finns till exempel verksamheter som Compass och Substral som drivs av Vuxenskolan. Compass är en verksamhet där personer med försörjningsstöd eller aktivitetsstöd får hjälp att komma ut på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller både svenskfödda och utlandsfödda. I Substral kan utlandsfödda som inte klarat SFI få ytterligare kunskaper i svenska och praktikplatser.

Nu till lite rubriker i dagens tidningar.

Socialminister Göran Hägglund vill införa möjligheten till att man ska kunna göra anonyma anmälningar mot kollegor inom vården som gjort fel. Sk Lex Maria anmälningar. (SvD)
Det är viktigt att misstag blir anmälda och om någon gjort något fel den personen får ta konsekvenserna.
Men varför kan man inte vara så rakryggad att man kan stå öppet för en anmälan.
Jag tycker fasligt illa om anonyma anmälningar av vilket slag det vara må.
Jag förstår att det kan vara svårt att anmäla en kollega öppet och att anmälaren kan bli trakasserad efteråt. Men jag tror att det är ännu värre att inte veta vem det är. Risken finns att alla tittar snett på alla i stället. Var det du? Eller du? Särskilt på en arbetsplats där urvalet är begränsat.
Jag tycker att man ska påtala saker som inte står rätt till. Om barn far illa eller någon kvinna blir misshandlad.
Men man måste kunna stå för det. Ett samhälle där anonymt angiveri tillåts är ute på farliga vägar. Tanken går lätt till de forna öststatsländerna och nazityskland.
Att våga stå för en sak måste väl tillhöra civilkuraget. Det är ju något som kd värnar så jag är lite förvånad att en kristdemokrat kommer med förslaget om anonyma anmälningar.

Jag hinner inte gå igenom sossarnas budgetförslag som i sammandrag presenteras på DN-debatt idag. Inte förvånande att det finns "återställare" som fastighetsskatt och förmögenhetsskatt och att man vill satsa mer på det som regeringen redan satsar på.

Detta med förmögenhetsskatten är lite märkligt. Sossarna själva tog bort arvs- och gåvoskatten fullständigt. Något som åtminstone inte fp krävde. För företag ja, men inte i sin helhet. Ekonomer (även s-märkta) har framhållit att det var viktigt att ta bort förmögenhetsskatten.

Några saker som de tar upp i sin budget tycker jag är viktigt att ta tag i, även om jag inte håller med om deras lösningar.

Det första är att förbättra för de pensionärer som har det sämst, till exempel genom att höja bostadstillägget. Läs ett pressmeddelande från fp här.

Det andra är hur man ska få nyanlända flyktingar att flytta till orter där det finns bäst förutsättningar. (SvD, DN)
Jag håller med om att det inte är bra att fler bosätter sig i redan hårt drabbade områden.

Jag tror dock inte på förbud att flytta men däremot måste det vara möjligt att de kommuner, ofta små kommuner på landet, som har behov av arbetskraft nu eller i framtiden talar om det och människor uppmanas att flytta dit. Med någon form av morot.

Jag förstår att man vill bo där det finns landsmän och vänner men jag tror ändå att viljan att få ett arbete överväger bara man vet om att det finns möjligheter.

Det blev alldeles för mycket. Ska jag inte bli akterseglad är de nog bäst att jag sätter fart.

2 kommentarer:

Rådmansson sa...

Anomyma anmälningar är fega och meningslösa. Och hur ska man kunna anmäla en felbehandling utan att nämna sjulvårdarens namn och därmed patientens? Att prata om fel i abstrakt mening löser ingenting.
Nej. Sverige är ett fegt land. Det vi måste satsa på är civilkurage

Anne-Marie Ekström sa...

Tanken är väl att det är den som anmäler som ska vara anonym inte den som har gjort fel. Men oftast rör det sig om en liten arbetsgrupp och den misstro anonyma anmälningar skulle skapa vore förödande för gruppens hela arbete.