onsdag 12 mars 2008

Mångfald men inte enfald

Så har då förslaget om integrationsåtgärder gått ut på samråd till folkpartiets föreningar i landet. Och som ett brev på posten kommer förstås kritiska röster från vänsterhåll bland annat lokale vänsterpartisten Lennart Andréasson på Borås bloggportal.

Jag kan inte förstå vad det är för konstigt med att den som vill bli svensk medborgare får veta vilka skyldigheter och rättigheter han eller hon har. Det kan väl inte vara fel att informera om att i Sverige slår vi inte barn, att Sverige har ett jämställt samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter(ok, det finns vissa brister), att Sverige är en demokrati vilket innebär att vi faktiskt får ha olika uppfattningar utan att vi blir satta i fängelse för det. Förr ingick dessa grundläggande värderingar i SFI:n men det gör den inte längre. Och folkpartiet talar inte om någon form av svenskhet. Men tillåter inte att unga flickor inte får samma rättigheter som sina bröder eller att manliga släktingar kan mörda en ung flicka för att hon har umgåtts med fel kille.

Det är viktigt att skilja på att "bara" ha uppehållstillstånd, och därmed rätt att bo och arbeta i landet, och att vara svensk medborgare. Som svensk medborgare har du rätt att rösta på vilka som ska fatta landets lagar, till och med att bli riksdagsledamot själv. Medborgarskap ger också rätt till vissa yrken som polis och domare. Rätten till asyl, det vill säga att få skydd i ett annat land, är en mänsklig rättighet men att bli svensk medborgare är det inte.

Medborgarskapet är en fråga av flera som tas upp i folkpartiets samråd. Obs. Det är ett samråd och beslut ska fattas senare i år på ett partiråd. Här tas också upp frågan om att lyfta fram utlandsföddas kompetens vid anställning. Tvåspråkighet borde vara ett plus till exempel inom äldreomsorgen.

I samrådet finns också frågor som rör religiösa friskolor och jämställdhetsproblematiken. Ska flickor ha samma rättigheter som pojkar och ska vi acceptera att manliga släktingar kan mörda sina kvinnliga släktingar för att dessa velat ha ett eget liv?

Jag tycker i alla fall inte det. Men vad hela folkpartiet tycker får vi veta i oktober då samrådet ska diskuteras.

1 kommentar:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Ann-marie, att jag kritiserar folkpartiet för att misstänkliggöra alla invandrare och avkräva dem ett lojalitetskontrakt med samhället innebär inte att jag accepterar "att manliga släktingar kan mörda sina kvinnliga släktingar för att dessa velat ha ett eget liv". I vilket skede i livet avkräver vi infödda svenskar samma lojalitetspakt? Kravet utgår från att alla "andra" har en större benägenhet att agera utanför lagar och förordningar.

Information är en sak, men att avkräva dem ett medborgarkontrakt är något annat.