söndag 9 mars 2008

Politikens villkor

Det är inte lätt att matcha alla vänsterinlägg som hamnar på Borås bloggportal. Det behövs fler majoritetsbloggare. Inte för att jag tror att så jättemånga medborgare utanför den "närmast sörjande skaran" har hittat till portalen men det blir ändå en mycket ensidig bild av politiken i Borås. I stort sett bara oppositionspolitik.

Dessutom "premieras" många korta inlägg jämfört med få men längre. Om portalen ska ha någon verklig betydelse behövs något göras.

Ett alternativ för att få fler att skriva kanske kunde vara, att de som inte har en egen blogg och inte vill ha det skaffar en gemensam partiblogg. Som komplement till de egna bloggarna. Så kan vem som helst av fullmäktigeledamöterna skriva av sig utan att behöva känna något tvång att skriva. Men ändå ha möjligheten att ge svar på tal när det dyker upp någon fråga han eller hon är engagerad i.

Och bloggportalen kan bli ett medel för att få fler medborgare intresserade av samhällsfrågor. Idag har många litet förtroende för politiker. Utan att för den skull tala om vad de vill ha i stället.
Det är viktigt att politiker möter medborgarna och berättar om sin vardag. Att de allra flesta som har engagerat sig politiskt är fritidspolitiker och lägger ned stora delar av sin fritid för att demokratin ska fungera. Att de beslut som fattas handlar om att försöka se till helheten när det gäller att fördela våra gemensamma pengar oavsett om det gäller landet, regionen eller kommunen. Det handlar om att prioritera. Sedan har vi olika uppfattningar hur vi ska prioritera men det hör till demokratin och tycker man något är fel får man se till att någon annan blir vald vid nästa val.

Som förtroendevald har man fått ett förtroende. Och det förtroendet ska man förvalta efter bästa förmåga. Men politiker är inga övermänniskor. Och som fritidspolitiker är det inte alltid så lätt att kombinera ett arbete och att vara politiskt engagerad. Ibland måste man ställa upp också på dagtid och ta ledigt från jobbet. Något som kanske inte alltid ses med blida ögon av arbetsgivaren. Familjen får också ofta sitta emellan med många kvällar upptagna av möten. Ibland även helger eftersom det egna partiet också förväntar att man ska delta i olika helgmöten och kampanjer.

En bra artikel om en fritidspolitikers vardag kan läsas på SvD idag. Om en kvinna som inte orkade med utan tvingades sluta. Och hon är inte ensam. 6,8 % av de som blev förtroendevalda efter valet 2006 har redan hoppat av. Fler artiklar om detta finns i SvD.

Risken finns att det blir en alltmer politisk "elit" som styr samhället. Jag önskar att fler, inte färre, engagerade sig i samhällsutvecklingen. Jag tror att man skulle få en större förståelse för att man som politiker måste ta hänsyn till många. Det är inte bara den "grupp" som jag just nu tillhör som har behov. Visst ska man säga ifrån när man tycker något är fel. Och gärna demonstrera. Men när det går till personangrepp och hot har det gått för långt. Men möte mellan medborgare och politiker är viktig.

Jag tycker dock inte att det ska gå så långt som till att man ska ha någon form av plikt som en del har föreslagit. Jag tillhör dem som ändå tror på partiernas och ideologiernas överlevnad. Men det ställer också krav på partierna. Det är som kan utläsas i en av artiklarna i SvD inte alltid så lätt att gå i takt med medlemmarnas åsikter på en föränderlig opinionsmarknad.

Jaha. Det här inlägget blev inte som jag tänkt när jag började med Borås bloggportal. När jag redan hade skrivit om fritidspolitikers situation hittade jag artiklarna på SvD. Och nu har halva söndagsförmiddagen gått.

Inga kommentarer: