måndag 31 mars 2008

Män i kommunala bolag

Idag finns en artikel i BT om mansdominansen i kommunala bolag i Borås. Av majoritetens 84 ledamöter i bolagsstyrelserna är 11 kvinnor. Oppositionen har 62 ledamöter varav 23 är kvinnor. Ingen särskilt jämställd historia.

Det finns säkert många förklaringar men en tror jag kan vara att det i flera av styrelserna handlar om mycket teknik. Bland annat den jag själv sitter i, Borås Elnät tidigare Bornet. Och tyvärr är det väl så att teknikfrågor i större utsträckning tilltalar män än kvinnor.

En fråga som är intressant är också hur många av dem som sitter i kommunala bolag som också har något annat uppdrag i någon nämnd. Jag tror de flesta som är intresserade av politik vill sitta i en nämnd där politiken hör hemma. I en bolagsstyrelse handlar det mer om ekonomi och mindre om politik. Om man får ett politiskt uppdrag så tror jag att de flesta hellre väljer ett uppdrag i en nämnd än i en bolagsstyrelse. Det känns som om bolagen inte har någon högre status. Det visar väl bland annat den tillställning där bolagsstämmorna äger rum. Alla efter varandra i snabb takt. Och i och för sig folkpartiet är inte någon större älskare av kommunala bolag men så länge som de finns borde de ha en mer framträdande roll.

Inga kommentarer: