söndag 30 mars 2008

Mest skola men lite annat

Skolan återkommer ständigt bland artiklar på nyhetssidor och debattsidor. Och skolan är faktiskt viktig. Det är där grunden läggs till vår framtid. De kunskaper som barn och unga förvärvar i skolan ska de använda senare i livet för att föra utvecklingen framåt. För att vi ska kunna behålla och utveckla vår välfärd och vårt välstånd. Och då menar jag inte bara inom vårt lands gränser. Att påverka övriga världen så att det blir demokrati i fler länder. Att kvinnors och barns situation förbättras över hela världen.

Det är förvisso en stor uppgift och kanske låter oöverstiglig men med en bra skola som fokuserar på kunskaper tror jag att det är möjligt. Självklart är det viktigt att hitta "nyckeln" till att barn och unga får intresse för skolan och dess ämnen. Och att de tycker att det är roligt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att livet inte alltid är roligt. Ibland måste man också göra tråkiga saker. Därmed inte sagt att man ska plugga psalmverser eller rabbla årtal. Fast att lära texter utantill är väl inte särskilt främmande för dagens unga. Men i stället för psalmer är det hit-låtar. Helt ok.

Jag tror att det förslag som presenteras i gymnasieutredningen i morgon att kraven för att komma in på gymnasiet ska skärpas är bra. (SvD, DN) Att man måste ha godkänt i fler ämnen än svenska, matte och engelska. Det är fullständigt helkorkat att man kan komma in på en naturvetenskaplig linje med underkänt i fysik, kemi och biologi. Chansen att klara dessa ämnen i gymnasiet minskar. Det är precis som Jan Björklund (fp), utbildningsminister, säger att lura in elever på gymnasieprogram som de inte klarar av.

Tidigare har också förslaget, att skrota det individuella programmet på gymnasiet och införa ett extra år i grundskolan, presenterats. (DN, SvD) Jag tror att det sänder en signal att det är grundskolan som är ansvarig för de grundläggande kunskaperna men att stöd till dem som inte klarar kraven måste sättas in tidigare. Där behövs hela raden av åtgärder. Fler speciallärare. Tidigare betyg och utvärderingar mm.

De som idag går på individuella (bara att skriva ordet är problem) programmet på grund av att de kommit sent till Sverige ska enligt förslaget få ett eget språkintroduktionsprogram i stället för ett extra år i grundskolan. Helt riktigt. Då kan man fokusera på rätt saker.

Mera skola. Barnombudsmannen, Lena Nyberg, skriver i sin årliga rapport bland annat att det är viktigt att skolan inte utdömer kollektiva bestraffningar. (DN,SvD) Var och en är skyldig för sin egen gärning. Det är helt riktigt. Det är så ett fungerande rättssamhälle fungerar. Men det är tydligen vanligt förekommande med kollektiva bestraffningar.

BO skriver också hur viktigt det är att barnkonventionen följs i alla sammanhang. Att barn får veta att de också har rättigheter att ge sin syn på saker och ting. Hon tar också upp hur viktigt det är att man bevakar barnkonventionen även inom idrottsrörelsen. Något som jag tänker ta till mig när jag om någon vecka förmodligen blir ordförande i en idrottsförening.

Egentligen hade jag också tänkt skriva om förhållandena i Tibet och valet i Zimbabwe men jag måste göra annat än skriva men här finns en hårresande artikel om Tibet och den tortyr som förekommit/förekommer och här lite om valet i Zimbabwe.

Inga kommentarer: