onsdag 5 mars 2008

Barn och brott

Solen skiner över Borås. Just nu i alla fall. Tänk om det varit några decimeter snö och några minusgrader. Och få sätta på sig skidorna och dra ut över ängarna vid Ymer. Drömmar. Jag får väl nöja mig med solen.

Och försöka få min annons färdig. Att skriva hela sidor på bloggen är mycket lättare än att försöka åstadkomma två meningar på 80x43 mm. Som dessutom fångar intresset.

Men jag börjar väl med lite kommentarer kring några av dagens rubriker på mediernas hemsidor.

I morgon kommer en utredning om hur väl så kallade barnahus har fungerat. (DN) I stället för att barn, som utsatts eller misstänks ha utsatts för övergrepp, förhörs och slussas runt bland en massa myndigheter så får de komma till ett "barnahus" i stället. Där finns alla som kan tänkas bli inblandade i den fortsatta utredningen på ett ställe - polis, åklagare, socialtjänst, psykolog. Och miljön är gjord för barn. Idag finns det barnahus i sex kommuner. Barnahusen inleddes som försök men har nu permanentats.
Rädda barnen har länge drivit frågan att alla barn ska ha rätt att förhöras i ett barnahus och hoppas nu att regeringen ska utforma bindande riktlinjer, med anledning av utredningen, att alla barn som utsatts för brott ska få komma till ett barnahus. Folkpartiet har ställt sig bakom barnahus och drivit frågan på flera orter.

Nu är frågan aktuell i Borås genom att man håller på och utreder frågan. Läs mer i BT. Att de personer som är bland de allra mest utsatta, barn som har utsatts för övergrepp eller annat brott, ska få allt stöd och den bästa hjälp de någonsin kan få, kan väl inte många sätta sig emot. Förhoppningsvis har vi ett barnahus här i Borås snart.

För att fortsätta lite på temat brott. En forskningsrapport konstaterar att mer än var tionde polis inte lever upp till grundläggande krav för polisyrket, att bemöta de personer de kommer i kontakt med på ett godtagbart sätt.(SvD) 40 % klarade enbart denna nivån. Resten klarade att genomföra ingripanden de själva tagit initiativ till. 5 % av de sistnämnda klarade också att ta hand om svåra situationer på ett mer långsiktigt och problemlösande sätt.

Det känns inte särskilt tryggt att veta att 10 % av poliserna inte kan bemöta personer på ett riktigt sätt. Det riskerar att sätta rättssäkerheten ur spel. Enligt poliserna själva enligt artikeln, åtminstone i Stockholm, beror mycket på brist på resurser. Och är det så som en närpolis säger att de inte hinner äta på nio timmar så kan jag förstå om bemötandet mot någon strulig kan bli grinigt. Det kanske är både mer resurser och bättre utbildning som krävs.

Förutom allt det andra förebyggande för att det inte ska behöva bli ingripanden. Att det barn som själva utsätts för brott tas om hand på ett bra sätt, till exempel genom inrättandet av barnahus, är en bra början. Familjecentraler där också olika instanser samverkar är också viktigt i förebyggande av brott.

Ps. Även SvD har tagit upp frågan om barnahus.

Inga kommentarer: