måndag 3 mars 2008

Medborgare + politiker = Sant ?

Ibland får man ha i benen det man inte har i huvudet. Jag fick ta mig en extra promenad ner till kommundelskontoret eftersom jag la ifrån mig min mobiltelefon där när jag var på möte. Men det gjorde inte så mycket i det vackra vårvädret. Jag tog en liten extrarunda också och konstaterade att om nu skolan är restriktiv med att sälja godis på själva skolan så ligger affären nära till hands för att förse eleverna med både godis och coca-cola.

Tillbaka till mötet med demokratigruppen inom Hässleringsprojektet.

Det kan konstateras att mycket är på gång för att fler människor ska komma ut i jobb men också bli mer delaktiga i samhällslivet i övrigt. Det är där det målområde jag är med i kommer in. Förutom att många arbetsgrupper är inblandade kommer medborgarna att bjudas in för att träffa politiker. Preliminärt den 7 april. Bland annat ska gås igenom de önskemål som kom in i samband med undersökningen Vad är viktigt för Hässleholmen? Vad har hänt och vad är kvar. Och vad tycker medborgarna själva är viktigt att vi tar upp vid nästkommande medborgardialog. En vild gissning är att man vill ta upp trafiksituationen.

Förhoppningsvis kommer personer både från det man vanligtvis menar Hässleholmen, AB Bostäders bostäder, men också från kringliggande villor och bostadsrätter som också tillhör Hässleholmen. Situationen på Hässleholmen angår alla som bor där.

Ett annat sätt att bli delaktig i vad som händer är att gå på de öppna kommundelsnämndsmötena. Invandrarföreningarna har en viktig roll att fylla för att stötta och hjälpa sina landsmän att komma in i samhället.

Det allra viktigaste är dock att komma ut på arbetsmarknaden och på det jobbas det också.

Till sist kan konstateras att mitt förslag med en enklare webbadress till Borås bloggportal uppfylldes snabbt. Tack Anders. Adressen till bloggportalen är således www.boras.se/bloggportal

Inga kommentarer: