tisdag 11 mars 2008

Skolan på tapeten igen

Tänkte egentligen överlåta debatten om skolan i Borås till debattsidan i BT men eftersom diskussionen ändå dyker upp på Borås bloggportal så skriver jag några kommentarer.

Visst är det beklagligt att resultatet i Borås inte har nått de nivåer som är önskvärda. Men att som från vänsterkanten bara skylla allt på den sittande majoriteten är att göra det för lätt för sig. Visst finns det kanske mer som kunde gjorts. Men man får inte heller glömma bort att när de elever som gått ut skolan de senaste åren började sin skolgång var skolan drabbad av stora besparingar under en socialdemokratisk majoritet. Och det verkar alla vara överens om att det är tidigt under skolåren som det är viktigt att sätta in mer resurser, oavsett om man vill ha betyg eller inte.

Det finns också andra faktorer som påverkat resultatet negativt. Skolk är en. Om man inte över huvud taget befinner sig i skolan så är det inte så lätt att få godkänt.

Men barnen och eleverna blir inte hjälpta av att politikerna ständigt ältar vem som är skyldig till det ena eller andra. Det gäller att se framåt. I årets budget har det satsats på olika sätt för att förstärka på skolområdet, pengar för ökad måluppfyllelse, för projekt att stärka elever med annan bakgrund, fortbildning av lärare, en ny utvecklingsenhet för bättre samordning mellan kommundelarna. Förutom de "vanliga" pengarna.

Men mer pengar är inte alltid lösningen. Saknas ledarskap inom skolan så spelar det ingen roll hur mycket pengar man satsar. Där tror jag man är på god väg.

När det gäller att ge omdömen redan från de första klasserna så ser jag inte varför det skulle vara något utpekande för eleverna. Att föräldrar får med sig en lapp hem från ett utvecklingssamtal där det står vad deras barn har presterat och vad han eller hon ska bli bättre på kan väl inte vara att peka ut eller sortera. Att få allt nedskrivet innebär att varken läraren missar att berätta det som kanske inte är så bra. Och föräldrarna riskerar inte att missförstå. Det är ju för barnens bästa så att de klarar sig i fortsättningen i skolan.

Till sist till Ida. Jag tycker visst man kan titta på "Klass 9A" som exempel på vad man kan göra för att förbättra resultatet i en klass. Jag tror att det just är att eleverna blir sedda som bidrar till att de växer.

1 kommentar:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

jag börjar med ett citat ur din text Ann-Marie.

"Men man får inte heller glömma bort att när de elever som gått ut skolan de senaste åren började sin skolgång var skolan drabbad av stora besparingar under en socialdemokratisk majoritet."

Är inte det en lite väl krystad ursäkt för era tillkortakommanden inom skolans värld de 9,5 år ni styrt i kommunen? Det är bara några få kommuner i landet som varit ännu snålare än Borås i sina satsningar på skolan, det är klart att visar sig i resultaten.

Det är också märkligt att ni som hyllar friskolorna accepterar att man där har en mycket lägre andel behöriga lärare och på många håll färre lärarledda lektioner. Borde ni inte ta ansvar för alla elever i kommunen, oavsett om de går i kommunal eller fristående skolor? I så fall måste kraven på behöriga lärare vara lika hårda i den fristående skolan som i den kommunala - men det går väl inte aktieägarna med på.