tisdag 1 januari 2008

Politikens 2008

Ett nytt år är inte bara raketer och fyrverkerier. Se mitt förra blogginlägg. Det ska göras redovisningar över det gångna året och spådomar inför det nya. Och vilka lagar som är nya. Jag gjorde min egen sammanfattning av det gångna året igår och mina önskningar inför det nya kommer så småningom.

En av de uppföljningar som presenteras idag i Aftonbladet handlar om förtroendet för regeringens olika ministrar. Ingen uppmuntrande läsning där förtroendet sjunker från föregående år. Glädjande för en folkpartisjäl är dock att av de fyra ministrar som får godkänt är två folkpartister, Jan Björklund och Cecilia Malmström. Nästan godkänt får också Nyamko Sabuni.
Nu är det ju ingen tävling mellan ministrarna och undersökning är väl efter vad jag kan förstå inte den mest vetenskapliga undersökningen. Endast 1000 personer har tillfrågats och de som inte känt till någon minister har inte heller fått sätta betyg på den ministern. Hur detta material hanterats framgår inte. Men rent teoretiskt skulle det kunna vara så att en tämligen okänd minister skulle kunna få betyg från några få som gillar honom eller henne. Och på så sätt få ett högt betyg.

Den förra regeringen fick inte heller så lysande recensioner de sista åren i regeringsställning.
Detta är dock det första hela året som alliansregeringen suttit vid makten. Och många tuffa, ibland kanske, enligt min mening, för tuffa, beslut har fattats. Men det kanske var nödvändigt. Nu är det dock dags att satsa på välfärden vilket också de fyra allianspartiernas partisekreterare säger är en prioriterad fråga tillsammans med klimatpolitiken. (DN)
Jag tror också att integrationsfrågan kommer att vara en viktig fråga under resten av mandatperioden.

Det ska dock bli spännande att se om de tre oppositionspartierna kommer att kunna på något sätt enas om ett gemensamt program.


 

Inga kommentarer: