måndag 28 januari 2008

Ingen ska diskrimineras

Dagens förslag om en gemensam diskrimineringslag är något som folkpartiet haft på sin agenda länge. Och att det ska kosta att diskriminera. Det är en viktig lagstiftning. Ingen människa ska behöva känna sig diskriminerad, oavsett ursprung eller kön.

Det finns mycket att läsa i den remiss på över 700 sidor som regeringens minister inom område, Nyamko Sabuni skickat till lagrådet idag. (DN, SvD, Aftonbladet) Jag har självklart inte hunnit läsa de 700 sidorna men jag har bläddrat lite runt kring rubriken diskriminering mot ålder. Det är ett nytt diskrimineringsförbud som kommit med på grund av EU:s arbetslivsdirektiv. När man tänker på diskriminering på grund av ålder far lätt tanken till att det är diskriminering på grunda av för hög ålder. Men diskriminering kan självklart också ske på grund av att man är för ung.

Det ska bli spännande att få se hur detta kommer att funka. Kommer fler äldre att få nya jobb jämfört med tidigare och kommer ingen att räknas för ung för ett jobb. Det här är inga lätta frågor. Ska en arbetsgivare satsa på en 63-åring när den som anställer vet att han kanske om två år, när den nyanställde lagom är upplärd men går i pension måste anställa en ny.

Men jag håller med handikappombudsmannen om att det snarast möjligt måste komma med i lagen att det är diskriminering när det är bristande tillgänglighet för funktionshindrade. Med tanke på att det ska kosta att diskriminera kan det bli dyra kostnader för bland annat kommunerna.

Inga kommentarer: