torsdag 3 januari 2008

Sju önskningar

Före nyår fick jag en utmaning från min ersättarkollega i fullmäktige, Johan Hellström (mp). Att skriva en önskelista.

"Det behöver inte vara realistiska önskningar eller materiella saker. Så här gör ni: Skriv en önskelista med sju önskningar. Motivera dem, kort eller långt. Tagga sju bloggare som ska göra detsamma."

Jag antar utmaningen men eftersom jag inte alltid gör precis som alla andra säger, så tänker jag försöka göra någorlunda realistiska önskningar och jag kommer att skicka utmaningen vidare, inte till någon särskild men den som känner sig manad kan väl anta den och i synnerhet de lokala bloggare som inte fått utmaningen av Johan kan väl försöka.

Det finns självklart mycket på min önskelista. Det övergripande är förstås fred på jorden och att alla människor ska ha mat för dagen och leva i harmoni med varandra. Men jag skulle försöka komma med realistiska önskningar. Och då vill jag blanda både önskningar som gäller mig personligen och önskningar som är mer allmängiltiga. Önskningarna kommer inte i någon ordning och jag har säkert missat något.

  1. Fler länder i världen blir demokratier. Bidrar till att minska konflikter och de enskilda människorna får mer makt i ett fritt land. Exempel på länder där demokratiförsök motverkas är Burma och Cuba.

  2. Alla länder inser hur viktigt det är att motverka klimathotet. Egentligen är motivering överflödig men det finns länder som inte tar överhettningen av jorden på allvar. Jag förstår om länder som håller på att utvecklas kan ställa sig frågande till varför just de, när nu deras tid är kommen, ska få stå tillbaka när västvärlden i åratal bidragit till den negativa klimatutvecklingen. Det ligger ett stort ansvar på makthavare och forskare att hitta teknik för utveckling utan miljöförstöring.

  3. Mellanösternkonflikten får en lösning. Jag skrev visserligen att jag skulle hålla mig till någorlunda realistiska önskningar men jag tycker ändå att en lösning borde kunna nås.

  4. Sverige får en humanare och mer rättssäker flyktingpolitik där människor som söker skydd blir lyssnade på och tagna på allvar. Och där internationella organisationer som UNHCR respekteras. Samtidigt måste de som får stanna också få ett värdigt mottagande och snabbt slussas in i samhället. Sverige har skrivit på olika konventioner att vi ska ta emot de som flyr från krig och förföljelse. Svenska myndigheter som Migrationsverket och Migrationsdomstolen ska inte avgöra var det råder konflikt i världen. Det finns det andra som ska göra.

  5. Fokus sätts på att stötta barn och ungdomar på olika sätt. Det måste bli mindre våld och mobbning och färre barn som far illa därför att samhället inte agerar i tid. Barn måste bli sedda. Barn och unga är framtiden och om dessa mår dåligt nu så kommer det att sätta spår för lång tid framåt. Ett bra sätt är att alltid ha med barnkonventionen i tankarna när beslut fattas på olika nivåer i samhället.

  6. Den mening som finns med i budgeten för Borås stad att "alla ska känna sig välkomna och behövda i Borås" verkligen uppfylls. Det gäller att de som kommit hit från andra länder känner att de får en reell möjlighet att komma in i samhället. Det gäller också att de som bor i Borås och har något funktionshinder också ska känna sig behövda och att de åtgärder för att förbättra tillgängligheten till alla lokaler, verkligen genomförs. Ett litet exempel. Att det finns högtalaranläggningar i alla sammanträdeslokaler inom kommunen så att även de som har problem med hörseln kan bli delaktiga i mötena.

  7. Så lämnade jag då sista önskningen till mer personliga önskningar. En självklar önskan är att få vara frisk så jag kan vandra i Alperna även i år. Att mina nära och kära och vänner också får vara det. Jag önskar också att jag ska få tillräckligt med uppdrag inom företaget så jag kan betala hyran och annat. Kanske till sist en liten önskan om att ha någon att hålla i handen när åskan går.

Så var då de sju önskningarna slut. Det finns mycket mer att önska men det kommer jag även fortsättningsvis att göra på min blogg vartefter de dyker upp.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej. Det var en nätt liten lista som jag delvis kan hålla med om. Delvis, ta text Cuba. Skall den åter bli USA:s horhus igen? Skall det mördas 20 000 människor igen? Läs historien!!
Klimathotet. Det är inget hot utan en logisk fortsättning på uppvärmningen av världen som började med industralismens utveckling. Går tyvärr inte att stoppa/stoppa upp. Hur många var vi i världen då i förhållande till hur många vi är idag? Hur många och breda vägar har byggts? Hur många eländigt stora städer? Hur mycket regnskog har skövlats? Bilar, värmeverk, etc. Vi har ingen återvändo utan kan bara motverka det som ev komma skall. Här kan ingen förutspå det exakta scenariot. Börja spara pengar istället för att betala de mänskliga mördarsniglarna (traders)jättelika vinster/bonus. Etc.
Vi skall ta emot de som flyr krig och förföljelse, men de som orsakar krig och förföljelse skall betala kostnaderna samt ställas inför rätta. Eller?
Du har så rätt så rätt om barnen. Det finns tyvärr ingen patentlösning och samhället kan knappast göra allt och skall kanske inte göra allt.
Kan bara backa upp dig när det gäller att du får tillräckligt med uppdrag så du kan betala hyran. Här finns säkert mycket att göra från att stoppa alla kryphål i skattelagstiftningen, se till att alla betalar skatt istället för att plöja ner pengarna i sk skatteparadis mm. Här är det bara fantasin som sätter en gräns.
Ha en trevlig fortsättning på kvällen och ursäkta att jag blev lite långrandig.